Promotie S. (Saskia) Vossenberg

Promotor

Prof.dr. P. Knorringa

Co-promotor

Dr. G.M. Gómez

Datum
donderdag 4 jun 2020, 13:00 - 15:00
Type
Promotie
Voeg toe aan agenda

Op donderdag 4 juni 2020 verdedigt S. Vossenberg haar proefschrift, getiteld: ‘Gendered Institutions Matter. A middle ground between feminist and gender-blind perspectives on enterprise development’.

Een kerngedachte achter het wereldwijde streven om ondernemerschap van vrouwen te bevorderen is dat het bijdraagt aan economische groei en empowerment van vrouwen. Dit is wellicht een naïef idee, maar zeker ontwrichtend omdat donoren, regeringen, ngo's en impact-investeerders er veel aandacht en geld aan besteden. Het doel van dit proefschrift is om de interacties te onderzoeken tussen ondernemerschapslogica, genderspecifieke ongeschreven regels en verwachtingen, en de emancipatoire effecten van innovatieve en marktgestuurde beleidsinstrumenten op de levens en ondernemingen van vrouwen in ontwikkelingseconomieën. Aanleiding hiervoor is de zorg dat hedendaags ondernemerschapsbeleid vooral gebaseerd is op onderzoek dat de rol van informele genderspecifieke regels en verwachtingen buiten beschouwing laat, vrouwelijke ondernemers als een homogene groep beschouwt, en uitgaat van de emancipatoire effecten van marktinnovaties. Zonder deze effecten daadwerkelijk theoretisch te onderbouwen of te empirisch te meten.

Dit proefschrift is gebaseerd op secundaire bronnen en primaire kwalitatieve data, verzameld middels interviews met informanten, focusgroepen en interviews met achtendertig vrouwelijke ondernemers die micro- en kleine bedrijven runnen in Malawi. De vrouwelijke ondernemers zijn geselecteerd omdat ze een marktinnovatie gebruiken om hun bedrijf te laten groeien en op grond van verschillen in burgerlijke staat (bijvoorbeeld alleenstaand, gehuwd, gescheiden of weduwe). De methodologie is gericht op het blootleggen en analyseren van het genderspecifieke karakter van de institutionele processen die de acties en interacties van ondernemers in hun dagelijkse praktijk vormgeven. Dit onderzoek berust op theoretische benaderingen uit verschillende stromingen van de literatuur die tot nu toe onvoldoende benut of geïntegreerd zijn. Concepten en analytische begrippen uit het pragmatisch feminisme, het feministisch institutionalisme, ondernemerschapstheorie en ontwikkelingseconomie worden gecombineerd.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Aula. De kandidaten zullen hun proefschrift online verdedigen. Wilt u de verdediging online bekijken, neem dan contact op met het ISS PhD Office voor meer informatie (pso@iss.nl).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen