Promotie T. (Thomas) Breugem

Op vrijdag 24 januari 2020 verdedigt T. Breugem zijn proefschrift, getiteld: ‘Crew Planning at Netherlands Railways: Improving Fairness, Attractiveness, and Efficiency’.
Promotor
Prof.dr. D. Huisman
Co-promotor
Dr. T.A.B. Dollevoet
Begindatum

vrijdag 24 jan 2020, 13:30

Einddatum

vrijdag 24 jan 2020, 15:00

Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein

Op vrijdag 24 januari 2020 verdedigt T. Breugem zijn proefschrift, getiteld: ‘Crew Planning at Netherlands Railways: Improving Fairness, Attractiveness, and Efficiency’.

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in de hedendaagse maatschappij. Als gevolg hiervan kunnen de sociale kosten van verstoringen, werkzaamheden en stakingen oplopen tot in de honderden miljoenen euro’s. Personeelsplanning speelt een belangrijke rol in het beperken van deze kosten: Bij verstoringen en werkzaamheden dient men op een zo slim mogelijke manier het geplande werk van het personeel aan te passen om zoveel mogelijk treinen te kunnen blijven rijden, terwijl stakingen voortkomen uit onvrede onder het personeel en verholpen kunnen worden door hun wensen mee te nemen in het personeelsplanningsproces. De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt in beslissingsondersteunende software voor personeelsplanning. In dit proefschrift zetten we de volgende stap: In de verschillende hoofdstukken bekijken we nieuwe optimalisatievraagstukken en bijbehorende oplosmethoden die verscheidene aspecten van het personeelsplanningsproces verder integreren. Hierbij nemen we drie criteria in acht: eerlijkheid, kwaliteit en effectiviteit. Voor elk van de nieuwe optimalisatievraagstukken ontwikkelen we nieuwe wiskundige formuleringen en oplosmethoden en evalueren deze met praktische data van NS.

De openbare verdediging zal plaatsvinden in de Senaatszaal, 1e verdieping Erasmus Building, Campus Woudestein. De ceremonie zal exact om 13.30 uur beginnen. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.