Summer School | Ontwerp en transities: Opkomende theorieën en praktijken op de intersectie

skyline of rotterdam
Datum
zondag 9 jul 2023, 17:00 - vrijdag 14 jul 2023, 20:00
Type
Cursus
Gesproken taal
Engels
Voeg toe aan agenda
students sitting at a table and drinking coffee

Deze summer school biedt ruimte voor een kritische en creatieve interdisciplinaire dialoog tussen de disciplines design (research) en transitions (research). Het faciliteert de co-creatie van theoretische kennis die de disciplinaire grenzen overstijgt. 

Hoewel design en transitie (inclusief hun wetenschappelijke grondslagen en kaders, hun normen en methoden) gewoonlijk los van elkaar opereren, worden zij in toenemende mate beschouwd als complementair in het streven naar duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige toekomsten. Als gevolg daarvan wordt steeds meer wetenschappelijke aandacht besteed aan de wijze waarop de gebieden zich tot elkaar verhouden, wat leidt tot nieuwe configuraties en integraties van elk van beide. Transformatieve verandering is al bezig, en beleid, bedrijfsleven en gemeenschappen gaan er op verschillende manieren mee aan de slag om de uitdagingen van duurzaamheid aan te gaan. Maar als we iets willen doen aan de toenemende urgentie van radicale transities, hebben we een andere strategie nodig - een strategie die transformerend en verbeeldingsvol is en die het idee dat we kunnen ontwerpen voor transities in praktijk brengt.

Tijdens deze summer school zullen we dit opkomende veld samen ontdekken, terwijl we leren over theorieën en praktijken die ontstaan en/of relevant zijn op de intersectie. Daarnaast leer je over de theorieën en praktijken die typisch zijn voor deze disciplines en verken je samen effectieve manieren om kennis te co-creëren in onderzoeks- en praktijkcontexten van duurzaamheidstransities. We behandelen onderwerpen als macht en rechtvaardigheid, verbeelding, ervaringsgerichtheid van toekomsten, meer-dan-mensen en nog veel meer in een programma dat theoretische en ervaringsgerichte leeractiviteiten combineert.

Georganiseerd door Design Impact Transition (DIT) Platform in collaboration with NODUS Sustainable Design Research Group, Aalto University (Finland).

Praktische informatie

Data & locatie

09 - 14 july 2023, Rotterdam (Erasmus University of Rotterdam)

We vragen de deelnemers om op 9 juli aan te komen voor een kennismakingsdiner

Voor

Master studenten / PhD studenten / Postdoctorale onderzoekers met een achtergrond in of verbondenheid met design (research) en/of duurzaamheidstransities

Fee€300 (incl. lunches, versnaperingen, diners, vervoer, excursies en materialen voor de hele week)
CreditsBij succesvolle afronding van de Summer School ontvangen deelnemers een Certificate of Participation met vermelding van de werklast en bijbehorende 2ECTS. Studenten kunnen erkenning van deze ECTS aanvragen bij hun thuisinstellingen, daarom ligt de uiteindelijke beslissing over het toekennen van studiepunten bij hun thuisinstellingen.
Aanvraagdeadline1 mei 2023
Course leadersFemke Coops MSc, Assoc. Prof. İdil Gaziulusoy & Prof.dr. Derk Loorbach

Vereisten voor deelname

De summer school nodigt aanmeldingen uit van master studenten, PhD studenten en postdoctorale onderzoekers met een achtergrond in of verbondenheid met design (research) en/of duurzaamheidstransities. Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers onderzoek doen naar de kernthema's en vragen van de summer school. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat zij de Engelse taal voldoende beheersen om actief aan de summer school te kunnen deelnemen.

Informatie over de summer school

Deelnemers van de summer school nemen deel aan een rigoureuze, creatieve en collaboratieve leerervaring. Dit gebeurt door middel van drie hoofdactiviteiten

 1. theoretische discussies tussen de twee disciplines met experts die het veld leiden, waarbij je samen met keynote sprekers participatieve theorievorming bedrijft.
 2. praktijkgerichte activiteiten, waarbij we ons richten op de praktijk en opkomende ontwerp- en transitiecontexten in de stad Rotterdam verkennen.
 3. reflectie, waarbij je de ruimte krijgt om na te denken over wat je hebt geleerd en hoe dit zich verhoudt tot je eigen praktijk door middel van verschillende belichaamde reflectie-oefeningen.

Al deze activiteiten zijn gerelateerd aan opkomende theorieën en praktijken van ontwerp en transitie, zoals rechtvaardigheid en macht, meer-soorten/meer-dan-mens, toekomstgerichtheid, verbeelding en ervaringsgerichtheid.

Leerresultaten

Na deze cursus ben je in staat om

 • Het bespreken van de belangrijkste overeenkomsten, verschillen en potentiële synergieën van ontwerpend onderzoek en duurzaamheidstransities met bijzondere verwijzingen naar de theoretische kaders en methoden die in elk veld worden ingezet.
 • Opkomende syntheses en integraties van de twee velden kritisch analyseren.
 • Conceptualiseren van nieuwe theoretische en methodologische inzichten die de opkomende raakvlakken tussen ontwerponderzoek en duurzaamheidstransities kunnen informeren.
 • Ontwikkelen en toepassen van vaardigheden voor co-creatie van kennis over de disciplines heen en met belanghebbenden in transdisciplinaire contexten van duurzaamheidstransitieprojecten.
 • Reflecteren op je eigen rol binnen een multidisciplinaire groep en relevante professionele context.

Docenten

Docenten zijn onder andere Assoc. Prof. İdil Gaziulusoy en Prof.dr. Derk Loorbach. Meer namen zullen binnenkort worden toegevoegd.

Aanmeldingsprocedure

Om je aan te melden vul je het volgende formulier in. Je wordt gevraagd de volgende documenten te uploaden:

 • Curriculum Vitae (max. 1 pagina)
 • Motivatiebrief (max. 500 woorden), waarin je ingaat op de volgende vragen:
  • Hoe relateert jouw onderzoek aan het onderwerp van de zomerschool?
  • Wat verwacht je mee te leren van de summer school?
  • Hoe denk je bij te dragen aan de interdisciplinaire en collaboratieve leerruimte van de summer school?

De deadline voor aanmelding is 1 mei 2023. Geselecteerde deelnemers worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk op 15 mei 2023, op de hoogte gebracht.

Any questions?

Portrait of Femke Coops

Femke Coops

Course Leader

E-mailadres
femke.coops@eur.nl

Registreer hier

This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen