Studentenverenigingen

Groep studenten lopen op Campus Woudestein

In Rotterdam zijn veel studentenorganisaties actief, zoals studieverenigingen, belangenorganisaties, gezelligheidsverenigingen, culturele verenigingen en sportclubs. Zij organiseren veel activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Ook leer je gemakkelijk nieuwe mensen kennen. Vaak ontstaan hier vriendschappen voor het leven.

In Rotterdam vind je tal van studentenverenigingen en -organisaties waar jij lid van kunt worden. Veel van hen zijn door de Erasmus Universiteit Rotterdam erkend.

Wil jij weten welke studentenorganisaties er op de universiteit zijn? Bekijk dan hieronder het overzicht van studentenverenigingen en -organisaties.*

* Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Ben je bestuurder van een studentenvereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam? Wil je een studentenorganisatie beginnen? Of wil je meer weten over de voorzieningen van de EUR voor studentenverenigingen en studentenactiviteiten? Via de links hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt over collegegeldvrij besturen en bestuursbeurzen.

In de brede gedragscode staan algemene afspraken over de gewenste cultuur als houvast voor alle gezelligheidsverenigingen, faculteits- en studieverenigingen, sportverenigingen en overige studentenorganisaties. De gedragscode is onderdeel van de ‘erkenningsregeling’, waarmee verenigingen bestuurbeurzen ontvangen en gebruik kunnen maken van faciliteiten bij de Erasmus Universiteit. Voor vragen over de gedragscode kun je contact opnemen met de contactpersoon Bram Henssen.
 

Als studentenorganisatie kan je diverse faciliteiten van de universiteit gebruiken, zoals het boeken van beschikbare zalen via Room and Facilities Bookings.

De studentengezelligheidsverenigingen die een kennismakingstijd organiseren met een ontgroenend karakter, staan in contact met de HO-commissie Studentengezelligheidsverenigingen. Zij gaan in dialoog met de verenigingen om zich bewust te maken van wat wel en niet aanvaardbaar is en stimuleren hen de kennismakingstijd veilig te maken. De verenigingen hebben hiervoor ook een gedragscode die zij samen met de EUR, de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland ondertekenen.

We willen je ook wijzen op een aantal praktische zaken die voor alle EUR studenten gelden, maar waar je als bestuur ook mee te maken kunt krijgen, zoals hulp voor studenten met psychische problemen, de vertrouwenspersoon van de EUR bij ongewenst gedrag en het beleid rondom diversiteit en inclusie. 

Hier vind je meer informatie over de regeling Bestuursbeurzen voor medezeggenschapsorganen.

Studentenverenigingen en -organisaties

Hieronder een overzicht van de studentenverenigingen en -organisaties verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Elke faculteit heeft tenminste één studie- of faculteitsvereniging. Sommige hebben slechts één vereniging voor de hele faculteit, terwijl op andere faculteiten elk programma een eigen studentenorganisatie heeft.

Aeclipse
Aeclipse is de studievereniging voor masterstudenten van algemene economie van Erasmus School of Economics.
www.aeclipse.nl/

EFR
Economische Faculteitsvereniging
De missie van EFR is het overbruggen van het gat tussen de theorie en de praktijk voor onze meer dan 6500 leden en om een van de meest actieve en professionele studieverenigingen van Nederland te blijven.
www.efr.nl

FAECTOR
Econometrische faculteitsvereniging
FAECTOR is met meer dan 1900 leden de grootste en meest prestigieuze vereniging voor econometrie studenten wereldwijd! We verrijken de studenten ervaring van alle econometristen in de breedste zin van het woord.
www.faector.nl

FSR
Financiële Studievereniging Rotterdam (ESE/RSM)
Het doel van de Financiële Studievereniging Rotterdam is de verbinding maken tussen de theorie zoals die geleerd wordt op de universiteit en de praktijk van de veelzijdige financiële wereld.
www.fsr.nl

MAEUR
Marketing Associatie: studievereniging voor studenten marketing
MAEUR is de erkende marketing vereniging van Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij studenten met een interesse voor marketing zich kunnen oriënteren in het vakgebied door middel van carrière en netwerk evenementen.
www.maeur.nl/students

In Duplo
Studievereniging voor Economie & Rechten studenten
In Duplo is de studievereniging voor studenten die het Economie & Rechten programma volgen aan de EUR.
www.induplo.nl

R.F.V. Christiaanse-Taxateur
Studievereniging voor studenten fiscale economie en studenten fiscaal recht
Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur poogt, door organisatie van formele en informele activiteiten, een brug te slaan tussen theorie en praktijk, de collegebanken en carrière en tussen de studenten van fiscale economie en de studenten van fiscaal recht.
www.christiaanse-taxateur.nl

Transito
Studievereniging voor de Master Urban, Port & Transport Economics
Studievereniging Transito organiseert sociale -en carrièregerelateerde evenementen voor studenten van het masterprogramma Urban, Port and Transport Economics.
www.transito-eur.com/

 

Medische Faculteitsvereniging Rotterdam MFVR
De Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR) is de vereniging voor studenten aan het Erasmus MC; voor onze 2200 leden staat alles in het teken van onderwijs, educatie en gezelligheid.
www.mfvr.nl

IFMSA-Rotterdam
International Federation of Medical Students' Associations – Rotterdam
IFMSA-Rotterdam is een stichting waarbij studenten zich inzetten voor de ontwikkeling van toekomstige zorgprofessionals en het verbeteren van global health door middel van lokale activiteiten en projecten.
www.ifmsa.nl/rotterdam

Studievereniging Nanobiologie Hooke
Studievereniging bacheloropleiding nanobiologie joint degree en verwante Masteropleidingen Delft en EUR.
contact: bestuur-hooke@tudelft.nl
www.delftstudentenstad.nl/studentenverenigingen/study-association-svnb-hooke

VCMS Rotterdam
Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten
Het doel van VCMS Rotterdam is om gemotiveerde medisch studenten een platform te bieden om hun interesse voor chirurgie te verkennen en te verdiepen met masterclasses en praktische workshops.
www.rotterdam.vcms.nl

Stola
Studenten Tropengeneeskunde en Ontwikkelingslanden
Stola richt zich op het interesseren van medische studenten voor en betrekken bij gezondheidszorg en de daaraan gerelateerde problemen in ontwikkelingslanden.
www.stichtingstola.nl/stichting_stola/

SURE
Student Union Research Masters 
SURE heeft als doel: de organisatie van verschillende evenementen voor de leden van de vereniging ten behoeve van zowel de sociale als de educatieve aspecten van de onderzoekstudenten van het Erasmus MC te Rotterdam.
Adres: Dr. Molewaterplein 50, 3015 GE, Rotterdam
sure@erasmusmc.nl 

Faculty Association SHARE
Faculteitsvereniging SHARE heeft als doel om alle studenten van de Erasmus School of Health Policy and Management te voorzien van (niet)-studiegerelateerde activiteiten, gezelligheid en een omgeving die hun studieloopbaan verrijkt.
www.share-fa.com

ACE
International Faculty Association ACE is de Faculteitsvereniging van de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), en haar doel is om studie-gerelateerde activiteiten te organiseren voor de ESHCC studenten, zoals study trips, excursies, workshops, exposities en borrels.
www.ifaace.nl/

Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam JFR
Faculteitsvereniging Erasmus School of Law
De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam is dé studievereniging voor rechtenstudenten aan Erasmus School of Law, en organiseert voor ruim 4400 leden diverse formele en informele activiteiten met een juridische grondslag.
www.jfr.nl

Criminologie in Actie
Criminologie/Rechten
Criminologie In Actie is de vereniging voor Criminologie studenten en richt zich op het met elkaar in contact brengen van de studenten, betrokken vakgroepen en personen die werkzaam zijn op het gebied van Criminologie
www.svcia.nl

Astrea
Studievereniging van Honoursprogramma Rechten
Astrea organiseert verdiepende en verbredende activiteiten voor studenten die deelnemen aan het EHLC (Honoursprogramma).
www.ehlc-astrea.nl

In Duplo
Studievereniging voor mr&dr studenten
In Duplo is de studievereniging voor studenten die het mr.drs.- of het double degree-programma volgen aan de EUR.
www.induplo.nl

Stichting Belastingwinkel Rotterdam
(ESL/ESE) fiscaal recht/fiscale economie
De Stichting Belastingwinkel Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie die bestaat uit fiscale studenten die gratis fiscaal advies verlenen aan financieel kwetsbare burgers uit Rotterdam en omstreken. 
www.belastingwinkelrotterdam.nl

R.F.V. Christiaanse-Taxateur
Studievereniging voor studenten fiscale economie en studenten fiscaal recht
Rotterdamse Fiscalisten Vereniging Christiaanse-Taxateur poogt, door organisatie van formele en informele activiteiten, een brug te slaan tussen theorie en praktijk, de collegebanken en carrière en tussen de studenten van fiscale economie en de studenten van fiscaal recht.
www.christiaanse-taxateur.nl

Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA
ERA is de faculteitsvereniging van de Erasmus School of Philosophy en organiseert activiteiten voor alle mensen verbonden aan de faculteit. Naast het nader tot elkaar brengen van faculteit en studenten ambieert ERA om haar leden breed te ondersteunen op academisch, sociaal en filosofisch gebied.
www.erarotterdam.nl/

Cedo Nulli
Studievereniging van ESSB
Cedo Nulli is dé studievereniging voor studenten van de ESSB en verzorgt studie-, carrière- en recreatieve evenementen, tevens biedt Cedo Nulli studiegroepen aan die je voorbereiden op je tentamen en vertegenwoordigen we de student in de faculteitsraad en in diverse opleidingscommissies van de ESSB.
www.cedonulli.nl

Erasmus University College Student Association
De Erasmus University College Student Association (EUCSA) organiseert de sociale activiteiten voor de studenten van EUC. EUCSA treedt op als overkoepelende organisatie voor een breed scala aan commissies, die door de leden zelf worden geleid. Al deze commissies samen bieden een grote verscheidenheid aan activiteiten en evenementen voor alle leden.
www.eucsa.nl

 

STAR
Studievereniging van RSM
STAR is de studievereniging van de Rotterdam School of Management, EUR met een breed scala aan activiteiten voor RSM studenten.
rsmstar.nl

In Duplo
Studievereniging voor mr&dr studenten
In Duplo is de studievereniging voor studenten die het mr.drs.- of het double degree-programma volgen aan de EUR.
www.induplo.nl/

FSR
Financiële Studievereniging Rotterdam (ESE/RSM)
Het doel van de Financiële Studievereniging Rotterdam is de verbinding maken tussen de theorie zoals die geleerd wordt op de universiteit en de praktijk van de veelzijdige financiële wereld.
fsr.nl

Maeur
Marketing Associatie: studievereniging voor studenten marketing
MAEUR is de erkende marketing vereniging van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbij studenten met een interesse voor marketing zich kunnen oriënteren in het vakgebied door middel van carrière en netwerk evenementen.
www.maeur.nl/students

De Erasmus Universiteit heeft veel verschillende studentenverenigingen die primair gericht zijn op sociale activiteiten, allemaal met hun eigen aanbod, cultuur en karakteristieken. Deze organisaties bieden je de mogelijkheid om veel mensen uit verschillende studies en met diverse achtergronden te leren kennen.

Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.)

De Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.). is het overkoepelend orgaan van de vijf Rotterdamse studentengezelligheidsverenigingen. De R.K.v.V. heeft als hoofddoel het vertegenwoordigen van de verenigingen tegenover externe partijen als de Erasmus Universiteit, de hbo-instellingen en de gemeente Rotterdam en is het aanspreekpunt voor de verenigingen
www.rkvv.nl/

Rotterdamsch Studenten Corps / Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (RSC / RVSV)
Met een leeftijd van meer dan 100 jaar, ruim 1600 leden, 16 onderverenigingen en 100 corpshuizen is het RSC/RVSV de oudste, grootste en meest toonaangevende studentenvereniging van Rotterdam. Het RSC/RVSV bezit een rijke ongemengde en gemengde traditie waarbij met het bestaan van jaarclubs, disputen en gezelschappen 'vriendschappen voor het leven' als vanzelfsprekend ontstaan.
www.rsc-rvsv.nl/

RSG (Rotterdamsch Studenten Gezelschap)
Al meer dan 100 jaar is RSG een vereniging waar gelijkwaardigheid, keuzevrijheid en tradities centraal staan. Met meer dan 400 actieve leden, 30 commissies en 10 disputen is er bij RSG voor iedereen plek om je studententijd naar een hoger niveau te tillen! 
www.hetrsg.nl/

S.S.R.-Rotterdam
S.S.R.-Rotterdam is een middelgrote studentenvereniging in het centrum van Rotterdam die een plek biedt waar je met je dispuut, jaarclub of huis ontsnapt aan het dagelijks leven en waar ieder lid een bekend gezicht is.
www.ssrr.nl

R.S.V. Sanctus Laurentius
Met ruim 105 jaar aan mores en tradities, 1200 actieve leden, een groot netwerk verspreid van leden en oud-leden en mogelijkheden tot zelfontwikkeling is R.S.V. Sanctus Laurentius een thuisbasis voor een fantastische studententijd.
www.laurentius.nl

Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR)
Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) is met meer dan 300 leden, onderverdeeld in 14 disputen, de grootste christelijke studentenvereniging van Rotterdam. We ontdekken samen hoe we als christenen in het hart van het Rotterdamse studentenleven kunnen staan. Onze eigen sociëteit aan het Eendrachtsplein geeft ons de mogelijkheid tot een diep gesprek onder het genot van een biertje.
www.nsr.nu

Erasmus Studentenkoor Rotterdam
Erasmus Studentenkoor (ESK) is een internationaal koor bestaande uit zo’n 40 meiden waarmee we zingen, optreden en leuke dingen doen!
www.studentenkoor.eur.nl/

RISK: studenten toneel vereniging
RISK is een toneelvereniging die theaterproducties maakt en gezelligheid biedt voor studenten in Rotterdam.
https://www.risktoneel.nl/

WILDe: English Theatre Club
WILDe Theater is een internationale theatergroep van de EUR waar studenten samen theatervoorstellingen maken en uitvoeren en korte films produceren.
www.facebook.com/wildetheatre

Erasmus Dance Society
Erasmus Dance Society is de grootste dansvereniging voor studenten in Nederland en organiseert verschillende danslessen, workshops, sociale evenementen, een gala en nog veel meer!
www.erasmusdancesociety.nl/

Er zijn meer dan 20 sportverenigingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De meesten gebruiken de vele sportfaciliteiten die het Erasmus Sportcentrum biedt op campus Woudestein,

Badminton Vereniging Erasmus
Badmintonvereniging Erasmus is de studenten badminton club waar gezelligheid en prestatie worden gecombineerd.
www.bverasmus.nl

Erasmus Basketball Vereniging Baros
Erasmus Basketbal Vereniging (EBV) Baros is dé studenten basketbalvereniging van Rotterdam, we verbinden alle studenten die van basketbal houden, op ieder niveau!
www.ebvbaros.nl

Rotterdamse Studenten Boksvereniging Erasmus Boxing
RSBV Erasmus Boxing is de studentenboksvereniging
www.erasmusboxing.nl

Erasmus Dance Society
Erasmus Dance Society is de grootste dansvereniging voor studenten in Nederland en organiseert verschillende danslessen, workshops, sociale evenementen, gala's en nog veel meer!
www.erasmusdancesociety.nl

Erasmus Esports
Erasmus Esports heeft als missie om de gamers van de Erasmus Universiteit een omgeving te bieden waar ze andere gamers kunnen ontmoeten, live events kunnen kijken, deel kunnen nemen aan toernooien en competities, en bovenal samen kunnen gamen.
www.erasmusesports.nl

Erasmus Extreme Sports Association EE
Ontdek jezelf, daag jezelf uit, leef in het moment en deel deze geweldige ervaring met andere extremers.
www.erasmusextreme.com

Rotterdam Student Golf Association Sweetspot
Voordelig en toegankelijk golfen, dat kan bij  R.S.G.A. Sweetspot - de studenten golfvereniging van Rotterdam!
www.rsga.nl

Erasmus University Rotterdam Roadrunners
EUR-Roadrunners is de studentenhardloopvereniging voor studenten die houden van hardlopen, hun techniek willen verbeteren en samen willen hardlopen.
www.eur-roadrunners.nl

Erasmus Hockey Vereniging Never Less
Gemengde teams, interne competitie op maandagavond, vele activiteiten: maak vrienden voor het leven bij het studentenhockey van Never Less!
www.neverless.nl/

Rotterdamse Studenten Alpine club (RSAC)
Alpine club-klimvereniging
www.rsac.alpenclub.nl/

Rotterdamse Studenten Korfbal Vereniging Erasmus
R.S.K.V. Erasmus is de korfbalvereniging van Rotterdam met een mix van gezelligheid en korfbal op alle niveaus.
www.rskverasmus.nl

Rotterdamsche Studenten Rijvereeniging Marcroix
R.S.R. Marcroix is dé vereniging voor studenten met een passie voor paarden en gezelligheid.
www.marcroix.nl

Erasmus Padel Association
De Erasmus Padel association is opgericht in 2020. Padel fanaten die studeerden aan de Erasmus Universiteit, besloten om een vereniging op te zetten voor andere liefhebbers om wedstrijden te spelen tegen elkaar en om eens in de zoveel tijd een clubavond te hebben.
www.erasmuspadel.nl

Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging Skadi
Roeien is de studentensport van Nederland en sinds 1926 is het de A.R.S.R. SKADI die topresultaten neerzet op zowel wedstrijden binnen Nederland als op de Olympische Spelen en vrienden voor het leven verbindt.
www.skadi.nl

Rotterdamse Studenten Rugby Club RSRC
Ambitieuze studentenrugbyvereniging met een sterk (traditioneel) sociaal karakter.
www.rsrc.nl

Alcedo
Erasmus Studenten Sport Vereniging Alcedo is de studenten schaatsvereniging voor HBO en WO studenten in de omgeving Rotterdam.
www.essvalcedo.nl

Rotterdamse Studenten Squash Vereniging Tick in de Nick
Tick in de Nick is de studentensquashvereniging in Rotterdam. 
www.tickindenick.nl/

Erasmus Table Tennis Association
Erasmus Table Tennis Association verzorgt wedstrijden, leuke activiteiten en goede sfeer! 
www.instagram.com/etta_erasmus

Rotterdamse Studenten Tennis Vereniging Passing Shot
De grootste studententennisvereniging van Nederland met een perfecte balans tussen sport en sociale activiteiten. 
www.passingshot.nl

Rotterdamse Studenten Turn Vereniging Euroturn
Euroturn is een gezellige studenten turnvereniging voor beginners en gevorderden, met borrels en wedstrijden.
www.euroturn.nl/

Rotterdamse Studenten Voetbalvereniging Antibarbari
Antibarbari is het bruisend voetbalhart voor Rotterdamse studenten waar prestatie, plezier en gezelligheid hand in hand gaan.
www.antibarbari.nl

Erasmus Volley
Erasmus Volley biedt studenten de mogelijkheid op hun niveau deel te nemen aan een volleybalcompetitie in combinatie met een bloeiend studentenleven.
www.erasmusvolley.nl

Z.Z.V. Rotterdamse Studenten
RS is de zaalvoetbalvereniging voor Rotterdamse studenten met Campus Woudestein als haar thuisbasis.
www.rszaalvoetbal.nl

Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging 'De Zeil' RSZV
De Rotterdamse Studenten Zeil Vereniging ‘De Zeil’ is een zeilvereniging speciaal voor studenten.
www.rszv.nl

Studenten Zwem- en Waterpolovereniging Ragnar
Ragnar Rotterdam is dé studenten zwem- en waterpolovereniging van Rotterdam en is er voor alle studenten!
www.ragnar-rotterdam.nl

ASAH (Association of Students of African Heritage)
ASAH is de eerste succesvolle Afro-georiënteerde studentenvereniging in zijn soort in Nederland! Hun doel is om studenten van Afrikaanse afkomst een stem en vertegenwoordiging te geven, maar ze staan open voor iedereen met interesse in of affiniteit met Afrika! 
www.asah-eur.nl

DCA (Dutch Caribbean Association)
Vereniging met sociaal bindend karakter (met leden)
Email: info@dcarotterdam.nl
www.dcarotterdam.nl

Amnesty International Student Group Rotterdam
Een lokale studentengroep die Amnesty International steunt en een bondgenoot is in de strijd voor mensenrechten. 
www.instagram.com/aisr.amnesty/

ESN Rotterdam (Erasmus Student Network)
Erasmus Student Network (ESN) Rotterdam is de grootste internationale studentenorganisatie van de EUR en organiseert allerlei activiteiten voor zowel Nederlandse als internationale studenten.
www.esn-rotterdam.nl

CSA (Chinese Student Association) 
De grootste multiculturele studentenvereniging die sociale-, culturele-, educatieve-, en carrièregerichte evenementen organiseert voor iedereen met een interesse in Chinese business en/of cultuur.
www.csa-eur.nl

EHS (Erasmus Hellenic Society)
Opricht in 2021 door een enthousiaste groep Griekse studenten, heeft EHS zich ontwikkeld tot een levendige vereniging die streeft naar een gevoel van gemeenschap onder Griekse studenten in de stad en die de pracht van de Griekse cultuur voor iedereen toegankelijk maakt.
www.instagram.com/erasmus.hellenicsociety

EESA (Eastern European Students Associations)
EESA is een studentenvereniging die alle Oost-Europese culturen bij elkaar brengt en vormt een sterk, open en verwelkomend gemeenschap op het Erasmus Universiteit Rotterdam.
www.eesa-eur.com

ESN Rotterdam (Erasmus Student Network)
Erasmus Student Network (ESN) Rotterdam is de grootste internationale studentenorganisatie van de EUR en organiseert allerlei activiteiten voor zowel Nederlandse als internationale studenten.
www.esn-rotterdam.nl

EMA (Erasmus Multicultural Associations)
Erasmus Multicultural Associations (EMA) is een koepelorganisatie die negen gezelligheidsverenigingen representeert, faciliteert en coördineert met als doel het promoten van diversiteit en inclusie op het Erasmus Universiteit Rotterdam.
Info@ema-eur.com

ISR (International Students Rotterdam)
International Students Rotterdam (ISR) is een cultureel diverse familie die aan de hand van sociale activiteiten nieuwe en huidige internationale studenten in Rotterdam de gelegenheid wil geven om nieuwe mensen te ontmoeten.
www.isrotterdam.com

Mozaik: Turkse studentenvereniging
Mozaik is een Turkse studentenvereniging en heeft als doel om de studieperiode leuk, gezellig en leerzaam te maken voor alle studenten.
www.sv-mozaik.nl

PPI: Indonesische Studentenvereniging Rotterdam
PPI is de Indonesische studentenvereniging in Rotterdam! Niet alleen willen we de Indonesische cultuur in EUR promoten, maar ook willen we nieuwe studenten helpen om Rotterdam hun nieuwe "home" te maken door jaarlijkse evenementen, lezingen en meer te organiseren!
www.ppi-rotterdam.nl/

SSA (Surinamese Students Abroad)
SSA is een studentenvereniging voor studenten die zich betrokken voelen met Suriname en in het bijzonder voor Surinaamse studenten die Suriname (tijdelijk) verlaten om te studeren in Nederland.
www.ssasociety.nl

Sv Avicenna (medisch en multicultureel)
Studentenvereniging Avicenna is een medische en multiculturele vereniging voor alle studenten van het Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC.
www.instagram.com/sv.avicenna

Aiesec
Stages en vrijwilligerswerk in het buitenland
Internships and volunteering abroad
www.aiesec.nl

Integrand
Integrand is een verbinding tussen student en bedrijf door stages, carrière-evenementen, trainingen en een bestuursjaar aan te bieden waarmee studenten hun netwerk, kennis en ervaring kunnen uitbreiden.
www.integrand.nl

Erasmus Centre for Entrepreneurship: Students
Het is onze missie om ambitieuze oprichters en student-ondernemers te helpen meer uit hun ideeën en bedrijf te halen, en tegelijkertijd ondernemend denken op de EUR campus te stimuleren.
www.ecestudents.nl

Enactus EUR
Bij Enactus EUR werken we aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen door middel van sociaal ondernemerschap. Als incubator met 7 startups, geven wij onze circa 60 ondernemende studenten de middelen om sociale impact te maken en onschatbare ervaring op te doen. 
www.enactus-eur.nl

B&R Beurs
B&R Beurs is met meer dan 1800 leden de grootste studentenbeleggingsvereniging van Nederland en heeft als doel om kennis en inzicht te verschaffen op het gebied van beleggen aan studenten.
www.bnrbeurs.nl

Solve: Social impact consulting
Solve Consulting adviseert organisaties om maatschappelijke impact te vergroten, door het aanbieden van kennis van sociaal betrokken en ambitieuze studenten.
www.solve-consulting.nl

Rotterdam Consulting Club (RCC)
De Rotterdam Consulting Club (RCC) is studentenorganisatie die zich richt op het voorbereiden van EUR studenten voor een carrière binnen consulting.
www.consultingclub.nl

Academisch adviesbureau UniPartners Rotterdam
Unipartners is een non-profit consultancy organisatie. Wij bieden studenten de kans aan om hun theorie in de praktijk te brengen als consultant. Tegelijkertijd bieden wij bedrijven een frisse blik op verschillende vraagstukken. 
www.unipartners.nl

Turing Students Rotterdam (TSR)
Turing Students Rotterdam (TSR) heeft als doel om technologie en programmeren toegankelijk te maken voor elke student. Dit doen wij door het organiseren van programmeercurcussen en verschillende formele en sociale evenementen.
www.tstudents.nl

Erasmus Tech Community
Om EUR-studenten te inspireren tot de missie 'Understand & Create Tomorrow', biedt Erasmus Tech Community zowel een fysieke, als een digitale leeromgeving aan om te leren over de nieuwste innovaties die de samenleving beïnvloeden en bereidt het individuen voor om hun kennis te gebruiken in de technologisch georiënteerde wereld van morgen.
www.erasmustech.io
info@erasmustech.io

Women’s Business Network
Het Women's Business Network (WBN) is een organisatie die een platform biedt voor ambitieuze vrouwelijke studenten en afgestudeerden aan de EUR. Onze vereniging is opgericht als antwoord op de groeiende vraag naar diversiteit binnen het bedrijfsleven en de samenleving. Ons doel is om een platform te worden waar we jonge getalenteerde vrouwelijke studenten en afgestudeerden in contact kunnen brengen met de juiste bedrijven, mentoren en alumni. We willen jonge vrouwen in staat stellen om succesvolle leiders te worden in de zakenwereld. Via WBN kunnen leden hun carrièrerichting vinden, hun professionele netwerk en vaardigheden ontwikkelen en hun eerste stap zetten in het lanceren van hun carrière.
Website: https://wbn-eur.nl
Email: info@wbn-eur.nl

Graduate Entrepeneur Fund
Wij investeren in de knapste koppen en begeleiden hen naar de top met een team van professionals en studenten; een unieke en verfrissende combinatie.
www.graduate.nl

Navigators
Christelijke studentenvereniging
Samen Jezus kennen en Hem bekendmaken binnen de context van een studentenvereniging.
www.nsr.nu

C.S.V. Ichthus Rotterdam
Ichthus Rotterdam is een kleinschalige, christelijke vereniging gericht op het ontmoeten van elkaar en het verdiepen van ons geloof.
www.ichthusrotterdam.nl/

VGSR
Christelijke studentenvereniging van Rotterdam
De VGSR is een christelijke studentenvereniging in Rotterdam met de perfecte combinatie tussen studie en gezelligheid.
www.vgsr.nl/

C.S.F.R. Rotterdam, dispuut Ichthus
C.S.F.R. Rotterdam, dispuut Ichthus is een vereniging voor christelijke studenten in Rotterdam
www.csfrrotterdam.nl/

Iqra: Islamitische studentenvereniging
Studentenvereniging Iqra is een emancipatorische studentenvereniging die zich inzet vanuit de kernwaarden; Islamitisch, Academisch en Rotterdams.
www.sviqra.nl

The Jewish Student Association
De Joodse studentenvereniging is een cultuurrijke familie, die Joodse studenten de mogelijkheid geeft om zich thuis te voelen op een locatie ver weg van huis. Onze bruisende gemeenschap kan genieten van sociale evenementen, terwijl de gezamenlijke Joodse cultuur gekoesterd wordt.
www.instagram.com/eurjewishstudent

Erasmus debating society
Bij de Erasmus Debating Society debatteren we over diverse onderwerpen, van politiek en economie tot mensenrechten. We debatteren elke maandagavond en organiseren daarnaast borrels, evenementen en workshops. Studenten van alle faculteiten en nationaliteiten zijn welkom. We vinden het altijd leuk om unieke en verschillende meningen te horen!
www.debate.nl

Erasmus Pride
Erasmus Pride is dé LHBTQ+-studentenvereniging in Rotterdam met talloze borrels, filmavonden, kroegentochten en andere activiteiten!
www.erasmuspride.nl

Socrates
Socrates Rotterdam- dé vereniging voor toptalenten in het hoger onderwijs.
www.socrateshonours.org/over/chapters/rotterdam

In de Smitse (campuscafe)
De gezelligste campuskroeg van Nederland: Voor en door studenten
www.indesmitse.nl

Erasmus Sustainability Hub 
De Erasmus Sustainability Hub (ESH) is het hart van alle inzet rondom duurzaamheid op de Erasmus Universiteit en daarbuiten. Naast duurzaamheid zoals Mode, Voedsel&Landbouw en Consultatie, ondersteunen we startups op de campus met ons programma, ESH Impact Incubator. 
www.eshub.nl/

The HonEURs association
HonEURs verbindt de meest getalenteerde en ambitieuze studenten hun grenzen te verleggen.
www.honeursassociation.nl/

The New Fashion Society
The New Fashion Society combineert mode en business en heeft als doel een omgeving te creëren waar gelijkgestemde studenten met ieder een andere achtergrond worden samengebracht door middel van een breed scala aan professionele evenementen.
www.thenewfashionsociety.com/

Positieve Impact Society Erasmus (PISE)
PISE moedigt studenten aan om goed te doen, door middel van de principes van Effectief Altruïsme
www.piserotterdam.com

UNICEF Student Team Rotterdam (USTR)
USTR is een door studenten geleide vrijwilligersgroep van UNICEF, gevestigd in Rotterdam, die studenten een platform biedt om positieve en impactvolle veranderingen teweeg te brengen voor het welzijn van kinderen. Ons team bestaat uit een verscheidenheid aan ambitieuze en toegewijde studenten van verschillende faculteiten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het verspreiden van bewustzijn en het werven van fondsen ten behoeve van UNICEF NL. Gedurende het academische jaar organiseren we tal van evenementen en campagnes die onze missie bevorderen, waar je altijd bij aanwezig kunt zijn of als vrijwilliger aan mee kunt doen.
www.linkedin.com/company/unicef-students-rotterdam/

Als je het hele jaar door geïnteresseerd bent in wetenschappelijke, sociale en culturele programma's zonder lid te worden van een studentenorganisatie, houd dan je ogen open voor wat Studium Generale je te bieden heeft. Studium Generale maakt deel uit van de Erasmus Universiteit en biedt lezingen en debatten, maandelijkse talkshows, culturele en wetenschappelijke evenementen en een breed scala aan culturele cursussen en uitvoeringen, zowel op de campus als in de stad.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen