Vertrouwenspersoon

De EUR vindt het van belang dat studenten en medewerkers kunnen functioneren in een prettige en productieve studie/werksfeer. De EUR beschikt over een netwerk van vertrouwenspersonen voor personeel en studenten. Zij zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk aan:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie en/of geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Stalking
  • Ongelijke behandeling