Vertrouwenspersoon

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) vindt het van belang dat studenten en medewerkers kunnen functioneren in een prettige en productieve studie/werksfeer. De EUR beschikt niet over slechts één vertrouwenspersoon maar over een netwerk van vertrouwenspersonen voor personeel en studenten. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor ieder die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

Wat is ongewenst gedrag?

Ongewenst gedrag is in principe elk gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Denk aan:

  • (Seksuele) intimidatie
  • Agressie en/of geweld
  • Pesten
  • Discriminatie
  • Stalking
  • Ongelijke behandeling

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen