In contact met experts

Wilt u in contact komen met een van onze onderzoekers of bent u op zoek naar specifieke expertise? Deze informatie is te vinden op de profiel pagina's van de Erasmus University experts. U vindt uitgebreide informatie op de zogeheten people pages, de persoonlijke pagina's van ons wetenschappelijk personeel. Zij zijn werkzaam in faculteiten, instituten en graduate/research schools van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De onderstaande buttons geven toegang tot de experts.

In contact with experts

Would you like to get in touch with one of our researchers or are you looking for specific expertise? This information can be found on the profile pages of the Erasmus University experts. You will find detailed information on the so-called people pages, personal pages of our academic staff. They work in faculties, institutes and graduate/research schools of Erasmus University Rotterdam.

The following buttons give access to the experts.

Faculties

De pagina's van de experts van het Erasmus MC volgen in een latere fase.
The pages of the experts at Erasmus MC follow at a later stage.


Institutes


Graduate research schools