Full Professor

prof.mr. F.G.M. Smeele

Erasmus School of Law

Handelsrecht

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-47

T:+31 10 4088727,

E: smeele@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Smeele, F.G.M. (2013). Towards Universal Recognition of ForeignJudicial Sales of Ships? A critical analysis of the Draft CMI Instrument from the perspective of EU Regulation 44/2011 ('Brussels-I') on the recognition of judgments. In CMI Yearbook 2011-2012 Beijing II (pp. 328-339). Antwerp: Comite Maritime International (CMI) Headquarter.
 • Smeele, F.G.M. & Niessen, S. (2013). The port of Rotterdam and its Hinterland connections, some legal aspects. In B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives, Essays in honour of Hans Smits (pp. 95-107). Rotterdam: Erasmus Smart Port Rotterdam.
 • Smeele, F.G.M. (2012). De ramp met de s.s. 'Willem III' (1871) en de brandexceptie naar Nederlands recht. In M.H. Claringbould, M.A.I.H. Hoeks, M.J. Kroeze, F.G.M. Smeele & L. Timmerman (Eds.), Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan prof.mr. K.F. Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 459-478). Deventer: Kluwer.
 • Smeele, F.G.M. (2011). Recognition of the legal effects of foerign judicial sales of ships. In CMI Yearbook 2010 (pp. 225-234). Antwerp: Comite Maritime International.
 • Smeele, F.G.M. (2010). Implicaties Rome II voor het zee- en vervoerrecht. In F.G.M. Smeele (Ed.), Conflictenrecht in ontwikkeling (NTHR-reeks, nr. 10) (pp. 29-48-hoofdstuk 2). Zutphen: Paris.
 • Smeele, F.G.M. (2010). Opgelegde bescherming in het zeerecht: de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 291-299). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Smeele, F.G.M. (2009). International Civil Litigation and the Pollution of the Marine Environment. In J. Basedow, U. Magnus & R. Wolfrum (Eds.), The Hamburg Lectures on Maritime Affairs 2007 & 2008 (pp. 77-118). Berlin: Springer-Verlag.
 • Smeele, F.G.M. (2009). Bill of Lading Contracts under European National Laws: Civil Law Approaches to Explaining the Legal Position of the Consignee under Bills of Lading. In D. Rhidian Thomas (Ed.), The Evolving Law and Practice of Voyage Charterparties (pp. 251-280). Londen: Informa.
 • Smeele, F.G.M. (2007). Samenlopende internationale regelingen bij personenvervoer over zee en binnenwateren. In K.F. Haak & S.D. Lindenbergh (Eds.), Personenschade van de reiziger in Europees perspectief (Rotterdam Institute of Private Law, 2) (pp. 15-36). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Smeele, F.G.M. (2007). Liability for wrongful arrest of ships from a civil law perspective. In D. Rhidian Thomas (Ed.), Liability regimes in contemporary maritime law (Essential maritime and transport law series) (pp. 261-276). London: Informa.
 • Smeele, F.G.M. (2006). Eenvormig zeerecht: doelstellingen en verwezenlijking. In F. de Ly, .K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 225-250) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Smeele, F.G.M. (1997). De 'principal place of business of the carrier' clausule. In K.F. Haak, D. Dokter & R. Zwitser (Eds.), Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16) (pp. 157-176). Deventer: Gouda Quint.
 • Smeele, F.G.M. (1996). Who is the carrier? Logistic chains and overseas trade; the legal and commercial implication of the organisational complexity of sea-transport. In F.G.M. Smeele (Ed.), Proceedings 2nd TRAIL PhD Congress 1996 "Defence or attack" (pp. 1-19). Delft: Trail Research school.
 • Smeele, F.G.M. (1996). Part IV International Carriage. In M. Koppenol-Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Eds.), International Contracts (pp. 213-238). London: Sweet & Maxwell.
 • Haak, K.F., Blom, A., Dokter, D., Smeele, F.G.M., Ziel, G.J. van der & Zwitser, R. (Eds.). (1998). Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht. Deventer: Kluwer.
 • Laforce, M.E., Dokter, D., Meijer, G.J. & Smeele, F.G.M. (Eds.). (1996). International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. London: Sweet & Maxwell.
 • Smeele, F.G.M., Arcuri, A. & Tiggele-van der Velde, N. van (2016). Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report. (Extern rapport). Brussels: European Commission.
 • Smeele, F.G.M. & Stevens, F.L. (2016). FINANCIAL RISKS FOR PORTS OF REFUGE Report on the compensation of losses sustained by a port of refuge as a result of granting access to a ship in distress. (Extern rapport). : ESPO.
 • Smeele, F.G.M. (2006). 'Zwartepieten' in het Zeerecht, omslag en regres tussen hoofdelijke schuldenaren bij de exploitatie van het schip. Benoeming tot bijzonder hoogleraar (2006, juni 02). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Smeele, F.G.M. (2001). Dutch case law on art. 29 CMR revisited. European Transport Law, 2001, 37-40.
 • Smeele, F.G.M. (2001). Dutch case law on art. 29 revisited. ETL, 2001 (1), 37-40.
 • Smeele, F.G.M. & Koot, F.L. (1999). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (4), 119-120.
 • Smeele, F.G.M. (1999). Aansprakelijkheid van de afzender voor gevaarlijke stoffen onder de Hague-Visby Rules, The Giannis NK. Tijdschrift Vervoer & Recht, 1999 (1), 24-26.
 • Koot, F.L. & Smeele, F.G.M. (1999). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (1), 17-20.
 • Smeele, F.G.M. & Koot, F.L. (1998). Literatuuroverzicht vervoerrecht. Tijdschrift Vervoer & Recht, 3 (4), 83-85.
 • Smeele, F.G.M. (1997). De toekomst van het CMI; meer dan een internationale sociĆ«teit voor natte juristen? Nederlands Juristenblad (NJB), 72 (41), 1889-1890.
 • Smeele, F.G.M. (1997). Literatuuroverzicht vervoerrecht voorjaar 1997. Tijdschrift Vervoer & Recht, 2 (4), 17-19.
 • Smeele, F.G.M. (1996). De rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij inkomend zeevervoer. Het nieuwe art.629 Rv en de (on)geldigheid van forumkeuzebedingen in cognossementen. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 41-43.
 • Smeele, F.G.M. (1994). Een onnauwkeurigheid in lid 2 van art. 8:461 BW. Juridisch Up to Date (EUR), 5 (3), 13-15.
 • Smeele, F.G.M. (1994). Queen's Bench Division (Commercial Court). Lloyd's law reports, 1994 (2), 171-182.
 • Loonstra, C.J., Hoogendijk, B., Zondag, W.A., Heinsius, J., Erkens, M.Y.H.G., Haak, K.F., Ly, F.J.M. De, Dokter, D., Smeele, F.G.M., Groeneveld, A.S.J., Holzhauer, R.W., Perrick, S., Zwitser, R., Beckman, H. & IJdo, P. (1997). Recht in bedrijf (SI-EUR-reeks, 16). Rotterdam: Gouda Quint.
 • Smeele, F.G.M. (2013). Handels- en Ondernemingsrecht aan de EUR en haar voorgangers. In L. Winkel & L. Rogier (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers, 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit te Rotterdam (pp. 81-103). The hague: Boom Juridische Uitgevers.
 • Smeele, F.G.M. (2004). Noot bij: Rb. Rotterdam. (2003, Juni 04), JBPr 2004-76, (Coral)..
 • Smeele, F.G.M. (2003). Noot bij: HR. (2003, Februari 14), JBPr 2003-52, (Copiapo)..
 • Verheyen, W., Smeele, F.G.M. & Hoeks, M.A.I.H. (Eds.). (2015). Common Core, PECL and DCFR: could they change shipping and transport law? (Ius Commune Europaeum: European and Comparative Law Series). Cambridge: Intersentia Publishing Ltd..
 • Claringbould, M.H., Hoeks, M.A.I.H., Kroeze, M.J., Smeele, F.G.M. & Timmerman, L. (Eds.). (2012). Verbindend recht, Opstellen aangeboden aan Krijn Haak ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in het burgerlijk recht, handelsrecht en burgerlijk procesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deventer: Kluwer.
 • Smeele, F.G.M. (Ed.). (2010). Conflictenrecht in ontwikkeling (NTHR-reeks, nr. 10). Zupthen: Paris.
 • Smeele, F.G.M. & Verbrugh, M.A. (Eds.). (2010). 'Opgelegde bescherming' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (RIPL, 3). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Smeele, F.G.M. (1998, Maart 26). Passieve legitimatie uit cognossement. EUR (361 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.mr. K.F. Haak.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Handelsrecht
Country The Netherlands

Advocate

University Van Traa Advocaten
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam