Full Professor

prof.mr. (Gerard) G.J. Meijer

Erasmus School of Law

International Private Law and Private Comparative Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-10

T:+31 10 4082797,

E: g.meijer@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Meijer, G.J. & Baan, H.J. van der (2015). NAI Arbitragereglement 2015. Tijdschrift voor Arbitrage, 3 (37), 59-65.
 • Meijer, G.J. & Ernste, P.E. (2015). De arbitragewet 2015, bezien in het licht van dwingend en regelend recht. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (3), 95-106.
 • Meijer, G.J. & Mierlo, A.I.M. van (2014). Aantasting van arbitrale vonnissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 145 (7003), 60-71.
 • Meijer, G.J. (2013). De overeenkomst tot arbitrage volgens het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht. Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (33).
 • Meijer, G.J. (2012). Het arbitraal hoger beroep volgens het conceptwetsvoorstel: de nieuwe kleren van de keizer...? Tijdschrift voor Arbitrage, 04 (57).
 • Meijer, G.J. & Roessel, H.A.M. (2010). Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (I). Tijdschrift voor Arbitrage, 02 (12), 35-43.
 • Meijer, G.J. & Roessel, H.A.M. (2010). Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (II). Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (28), 75-82.
 • Meijer, G.J., Klaassen, C.J.M., Hees, A. van, Linssen, J.G.A. & Wiersma, H.W. (2002). Processuele mededelingsplichten van partijen volgens Nieuw Rechtsvordering. Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 1 (1), 5-12.
 • Meijer, G.J. (2000). Hoge Raad 25 februari 2000, RvdW 2000, 68c en 69c. Schorsing en tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Opdracht van het scheidsgerecht. Regels van interne dienst. Motivering van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toetsing van EG-recht. Tijdschrift voor Arbitrage, 2000 (3), 131-136.
 • Meijer, G.J. (2000). Schorsing van tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toepassing van EG-recht in arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2000 (4), 90-92.
 • Meijer, G.J. (1999). Woonrecht. 56 Kantonrechter Zaandam 17 december 1998. WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (7), 175-181.
 • Meijer, G.J. (1999). Hof 's-Gravenhage (mrs. In 't Veld-Meijer, De Brauw en Lourens) 17 december 1998. Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (3), 108-113.
 • Meijer, G.J. (1999). Literatuuroverzicht arbitrage en ADR 1996-1998. Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (2), 63-78.
 • Meijer, G.J. (1999). Toepassing van EG-recht in arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 7 (3), 61-65.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I. Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II. Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3. Advocatenblad, 79 (1), 10-17.
 • Meijer, G.J. (1998). Overheidsrechtspraak. Tijdschrift voor Arbitrage, 19 (2), 68-75.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205.
 • Meijer, G.J. (1998). Kroniek Arbitrage. Tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis in strijd met openbare orde? Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 37-39.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I. Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113.
 • Meijer, G.J. (1997). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 44-45.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II. Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III. Advocatenblad, 77 (1), 16-28.
 • Meijer, G.J. (1997). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (3), 67-69.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II. Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1). Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035.
 • Meijer, G.J. (1994). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 72-74.
 • Meijer, G.J. & Snijders, H.J. (2015). Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Meijer, G.J. (2011). Overeenkomst tot Arbitrage, handelseditie van PhD Thesis Rotterdam 2008. Deventer: Kluwer.
 • Nispen, C.J.J.C. van, Jongbloed, A.W. & Meijer, G.J. (2000). Burgerlijk Procesrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3a). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,.
 • Snijders, H.J., Ynzonides, M. & Meijer, G.J. (1997). Nederlands burgerlijk procesrecht. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Snijders, H.J., Ynzonides, M. & Meijer, G.J. (1993). Nederlands burgerlijk procesrecht. Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (2014). Commentaar op Boek Vier: Arbitrage. In A.I.M. Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering. Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. (2014). Overeenkomst tot arbitrage in het verzekeringsrecht; op welke wijze(n) raken verzekeraars, verzekeringsnemers en verzekerden daaraan zoal gebonden? In C. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P. Ernste & e.a. (Eds.), Verzekering en ADR (Serie Onderneming en Recht) (pp. 231-250). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. & Guzman, J. (2011). The International Recognition of an Arbitration Clause in the Articles of Association of a Company. In C.J.M. Klaassen, G. van Solinge & H.M. de Mol van Otterloo (Eds.), Onderneming & ADR. Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. (2010). Vierde Boek, Arbitrage. In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering Articles 1020-1076 DCCP (pp. 1399-1558). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. (2004). Herziening van het arbitragerecht. In M.L. Hendrikse & A.W. Jongbloed (Eds.), De Toekomst van het Nederlandse burgerlijk procesrecht (pp. 275-299). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. (2002). The Netherlands. In Anthony Sir Colman (Ed.), Encyclopedia of International Commercial Ligitation (Supplement, 2002) (pp. 1-45). The Hague: Kluwer Law International.
 • Meijer, G.J. (2002). Vierde Boek, Arbitrage. In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1125-1241). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. & Lazic, V. (2002). Netherlands Arbitration Law. In F.-B. Weigand (Ed.), Practitioner's Handbook on International Arbitration (pp. 889-948). München: Beck.
 • Meijer, G.J. (2000). Vertaling van Hoge Raad 25 February 2000. In A.J. van den Berg (Ed.), Yearbook Commercial Arbitration 2000 (pp. 475-485). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. (1999). Arbitrage in Aruba en de Nederlandse Antillen. In D.J. Elzinga (Ed.), Aruba Iuridica (Publikatiereeks van de Universiteit van Aruba, 6) (pp. 13-38). Groningen: Universiteitsdrukkerij.
 • Meijer, G.J. (1996). Belgian Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 193-237). The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.
 • Meijer, G.J. (1996). International Commercial Arbitration. In M.E. Koppenol-Laforce, D. Dokter, G.J. Meijer & F.G.M. Smeele (Eds.), International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law (pp. 85-110). London: Sweet & Maxwell.
 • Meijer, G.J. & Nauta, R.Y. (1996). French Civil Procedure. In H.J. Snijders (Ed.), Access to Civil Procedure Abroad (pp. 131-170). The Hague, London, Boston: Kluwer Law International.
 • Meijer, G.J. (1995). Belgisch burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 1-38). Arnhem: Gouda Quint.
 • Berg, A.J. van den, Bruyn, M.P. de & Meijer, G.J. (1994). Internationale Arbitrage. In W. ten Cate, E.H. Hondius & H.J. Snijders (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Bijzonder deel Arbitrage en Bindend advies (losbladig) (pp. 1-156). Arnhem: Gouda Quint.
 • Meijer, G.J. (1994). Le Droit de l'Arbitrage international aux Pays Bas et en France. In A. Héroquel (Ed.), Bundel exposés Journée de droit Néerlandais (pp. 1-10). Lille: Nederlandse Taal Unie + Université Charles de Gaulle III.
 • Meijer, G.J. (1994). Arbitrage volgens het arbitragereglement van de Kamers van Koophandel. In W. ten Cate, E.H. Hondius & H.J. Snijders (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht, Bijzonder deel arbitrage en Bindend advies, losbl.editie (pp. 1-15). Arnhem: Gouda Quint.
 • Meijer, G.J. (1993). Hoofdstuk 1. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 1-52). Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (1993). Hoofdstuk 3. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 100-109). Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (1993). Hoofdstuk 2. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 53-99). Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (1993). Hoofdstuk 12. In H.J. Snijders, M. Ynzonides & G.J. Meijer (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 318-340). Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (1993). Hoofdstuk 14. In H.J. Snijders & M. Ynzonides (Eds.), Nederlands burgerlijk procesrecht (pp. 391-410). Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (1992). Bindend advies en de vaststellingsovereenkomst. In R. Zwitser (Ed.), Tot Persistit! Opstellen aangeboden aan Prof.mr. H.J. Snijders (pp. 51-69). Arnhem: Gouda Quint.
 • Meijer, G.J. & Gessel, T.J. van (1992). Belgisch burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 59-87). Arnhem: Gouda Quint.
 • Meijer, G.J. & Nauta, R.Y. (1992). Frans burgerlijk procesrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht (pp. 91-116). Arnhem: Gouda Quint.
 • Meijer, G.J., Nispen, C.J.J.C. van & Jongbloed, A.W. (Eds.). (1999). Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Laforce, M.E., Dokter, D., Meijer, G.J. & Smeele, F.G.M. (Eds.). (1996). International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law. London: Sweet & Maxwell.
 • Ynzonides, M. & Meijer, G.J. (Eds.). (1992). De civiele kantongerechtsprocedure. Zwolle: Tjeenk Willink.
 • Meijer, G.J. (2000). Recensie [Bespreking van het boek Tussenoordelen en Eindbeslissingen]. .
 • Meijer, G.J., Storm, P.M. & Timmerman, L. (2012). Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 4, 185-192.
 • Meijer, G.J. & Boer, M.H. de (2007). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, 53-57.
 • Meijer, G.J. (2004). Kroniek Arbitrage en bindend advies. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2004 (1), 25-29.
 • Meijer, G.J. (2002). Kroniek Arbitrage en bindend advies. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2002 (2).
 • Meijer, G.J. (2000). Recensie H.W. Wiersma, Tussenoordelen en Eindbeslissingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2000 (2), 62-68.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1. Advocatenblad, 80 (20), 859-863.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II. Advocatenblad, 80 (21), 897-902.
 • Lely, J.H., Fung Fen Chung, C.S.K., Meijer, G.J., Nauta, R.Y., Wentink, B.C. & Beijer, F.M. (1997). Congres aanpassing Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (1), 6-13.
 • Meijer, G.J. (1996). Boekenrubriek. Nationale en internationale arbitrage. Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (2), 66-71.
 • Meijer, G.J. (1996). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 60-63.
 • Meijer, G.J. & Borelli, S. (1996). Interview met Prof.mr. P. Sanders. Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (1), 2-12.
 • Meijer, G.J. (1995). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (1), 17-19.
 • Meijer, G.J. (1995). Kroniek Arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (3), 67-68.
 • Meijer, G.J. (1993). Bewijs van de arbitrage-overeenkomst; art. 1021 Rv. Juridisch Up to Date (EUR), 6-8.
 • Meijer, G.J. (1993). Kroniek arbitrage. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 22-24.
 • Meijer, G.J. (1992). Het kantonrechtelijk kort geding en de arbitrage-overeenkomst. Juridisch Up to Date (EUR), 17-19.
 • Meijer, G.J. & Mierlo, A.I.M. van (2015). Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet. Deventer: Wolters Kluwer Business.
 • Snijders, H.J., Ynzonides, M. & Meijer, G.J. (2002). Nederlands Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Kluwer.
 • Nispen, C.J.J.C. van, Jongbloed, A.W. & Meijer, G.J. (2002). Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (3e gewijzigde druk). Den Haag: Koninklijke Vermande.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3b). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Meijer, G.J. & Hansen, R.H. (2015). Arbitration Clauses for International Financial Disputes. In J.B. Golden & C.B. Lamm (Eds.), International Financial Disputes (pp. Chapter 6). Oxford: Oxford University Press.
 • Meijer, G.J. (2013). Fostering Stability and Confidence in the Financial Markets - A Global Affair P.R.I.M.E. Finance. In Hague Yearbook of International Law 2012 (pp. 237-249).
 • Meijer, G.J. (2012). The Netherlands. In K. Narin (Ed.), Arbitration World (pp. 593-614). London: European Lawyer Reference Series.
 • Meijer, G.J. (2011). Arbitration / The Netherlands. In J. Paulsson (Ed.), ICCA Handbook on International Commercial Arbitration, loose-leaf. Alphen a/d Rijn: Kluwer Law International.
 • Meijer, G.J., Holtzer, M., Leijten, A.F.J.A & Oranje, D.J. (2011). Arbitrage in het ondernemingsrecht in Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011. In Vereniging Corporate Litigation 2010 - 2011 (pp. 319-332). Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J., Snijders, H.J. & Klaassen, C.J.M. (2011). Nederlands Burgerlijk Procesrecht. In Nederlands Burgerlijk Procesrecht. Deventer: Kluwer.
 • Meijer, G.J. & Lazic, V. (2009). Netherlands Arbitration Law. In F.-B. Weigand (Ed.), Practitioner's Handbook on International Arbitration. Oxford: Oxford University Press.
 • Meijer, G.J. & Schellaars, R. (2009). Commercial Litigation / The Netherlands. In A. Colman (Ed.), Encyclopedia of International Commercial Litigation, loose-leaf. The Hague / London: Kluwer Law International / Graham & Trotman.
 • Meijer, G.J. (Ed.). (2002). Vademecum Arbitrage. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (Eds.). (1998). Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk.
 • Meijer, G.J. (2003). Boekbespreking [Bespreking van het boek Arbitrage in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar institutionele arbitrage, met name bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw]. .
 • Meijer, G.J. (2014). Noot bij: Hoge Raad (Civiele kamer). (2014, September 21), Tijdschrift voor Arbitrage 2014-01, (Arbitraal beding in algemene voorwaarden oneerlijk/onredelijk bezwarend? Maatstafbeoordeling. Concrete omstandigheden van het geval)..
 • Meijer, G.J. & Wiersma, H.W. (2012). Noot bij: Hoge Raad 's-Gravenhage. (2012, Juli 13), JBPr 2012-67, (Incidentele vordering, Schorsing hoofdzaak)..
 • Meijer, G.J. (2009). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2006, Juni 26), JBPr 2009-32, (Annotatie bij 412639/KG RK 08-3911 AB/CB)..
 • Meijer, G.J. & Nieuwendijk, I.P.M. van den (2007). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2006, Oktober 26), JBPr 2007-26, (Annotatie bij LJN C-168/05)..
 • Meijer, G.J. (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, April 09), JBPr 2004-2004, 46, (Annotatie bij C04/14HR). p.425-428.
 • Meijer, G.J. (2004). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2004, Mei 19), JBPr 2004-2004, 66, (Annotatie bij 03/3021). p.521-525.
 • Meijer, G.J. (2003). Noot bij: Rechtbank Haarlem. (2003, April 22), JBPr 2003-2003, 4, (Een bindendadviesgeding kan niet worden gelijkgesteld met een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv; de gelegde beslagen zijn daarom van rechtswege vervallen [Rv. art. 700 lid 3]). p.419-419.
 • Meijer, G.J. (2003). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2002, Augustus 26), JBPr 2003-2003, 1, (Betekening aan bij beslag gekozen domicilie [Rv (oud) art. 438a, thans Rv art. 63 lid 2]). p.103-103.
 • Meijer, G.J. (2002). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2002, Juli 22), JBPr 2002-9.
 • Meijer, G.J. (2001). Noot bij: Hof Amsterdam. (1998, Juli 09), Tijdschrift voor Arbitrage 2001-2001, 2, (Overheidsrechtspraak Hof Amsterdam). p.81-84.
 • Meijer, G.J. (2001). Noot bij: Rechtbank Almelo. (2000, Juli 19), Tijdschrift voor Arbitrage 2001-2001, 3, (Overheidsrechtspraak). p.122-123.
 • Meijer, G.J., Nispen, C.J.J.C. van & Jongbloed, A.W. (Eds.). (2011). Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht. Den Haag: SDU.
 • Meijer, G.J. (2014). Arbitrage: vertrouwelijk!? (2014, januari 17). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 • Meijer, G.J. (2008, Juni 12). Overeenkomst tot arbitrage. Erasmus Universiteit Rotterdam (Rotterdam: Erasmus Universiteit). Prom./coprom.: prof.mr. A.J. van den Berg & Prof.Mr. H.J. Snijders.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department International Private Law and Private Comparative Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam