Full Professor

prof.mr. (Helene) H.M. Vletter-van Dort

Erasmus School of Law

Corporate and Financial Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L7-057

T: ,

E: vletter@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Vletter - van Dort, H.M. & Keijzer, T.A. (2017). De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap. Ondernemingsrecht, 433-434.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2016). Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment? Ondernemingsrecht, 2016 (22), 101-102.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2015). Toezicht zoals toezicht bedoeld is. Ondernemingsrecht, 2015 (3), 75-76.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013). Ook voor een minister geldt: practice what you preach. Ondernemingsrecht, 2013 (65), 323-324.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2011). Schoenmaker blijf bij je leest. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2011 (1), 30-32.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2011). Horen, zien en luisteren. Ondernemingsrecht, 2011 (10), 365-366.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2010). Toezicht, integriteit en deskundigheid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2010 (2), 61-63.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). Billijke prijs: de Ondernemingskamer stelt een billijke prijs vast in de zin van art. 5:80a Wft waarin zij waardevermeerderende omstandigheden verdisconteert. Tegelijkertijd verklaart de Ondernemingskamer verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het vaststellen van een billijke prijs op de voet van art. 5:80 lid 1 Wft. Ondernemingsrecht, 2009 (16), 704-707.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Bewerking van Rb Amsterdam 3 januari 2007 (klokkenluidersregeling). Fiat Justitia (EUR), 2007 (2), 18.
 • Kroeze, M.J. & Dort, H.M. van (2006). Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta. Ars Aequi, 2006, 334-340.
 • Dort, H.M. van (2005). Pyramidespel met aandelen, of de multiplier van Toth. Ondernemingsrecht, 2005 (15), 523-524.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2012). Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 141-146). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Rogier, L.J.J. & Vletter - van Dort, H.M. (2007). Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht, art. 174 - 188. In K. Frielink (Ed.), Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht (Commentaar financieel recht, 1) (pp. 196-239). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Commentaren bij artikelen 4:62-65. In R.E. Batten & K. Frielink (Eds.), Wft Sdu Commentaar Financieel recht 2007/2008 (Commentaar financieel recht, 3). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, November 21), Ondernemingsrecht 2015-23, (De AFM is niet tekort geschoten als toezichthouder op DSB). p.139-142. ECLI:NL:HR:2014:3349 (AFM/DSB)
 • Vletter - van Dort, H.M. (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, November 27), Ondernemingsrecht 2010-2, LJN:BH2162, (World Online). p.119-126.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, Augustus 21), Ondernemingsrecht 2009-16, LJN:BJ5764, (Schuitema). p.704-707.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). Noot bij: Hof Amsterdam., Ondernemingsrecht 2009-3, (inzake BeFRA). p.157-162.
 • Pijls, A.C.W. & Vletter - van Dort, H.M. (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, Mei 30), Ondernemingsrecht 2008-9, 104, (De Boer e.a./TMF Financial Services B.V. - Prospectusaansprakelijkheid: Hoge Raad geeft toetsingsmaatstaf voor misleidingsnorm ex art. 6:194 BW en casseert de door het hof geformuleerde schademaatstaf). p.364-368. ECLI:NL:HR:2008:BD2820
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Noot bij: Hof Amsterdam. (2007, Mei 03), Ondernemingsrecht 2007-8, LJN:BA4343, (World Online). p.331-335.
 • Dort, H.M. van (2005). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2005, Oktober 11), JOR 2005-300, (Isotis). p.2132-2136.
 • Dort, H.M. van (2005). Noot bij: CBb. (2005, Juli 28), Ondernemingsrecht 2005-13, AWB 03/1360, (ABN AMRO Bank N.V./AFM). p.455-458.
 • Dort, H.M. van (2003). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2003, Mei 07), JOR 2003-2003, 12, (Annotatie bij nr. 174). p.457-460.
 • Dort, H.M. van (2003). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2003, September 30), Ondernemingsrecht 2003-2003, 16, (Annotatie bij nr. 02/2768 BC). p.631-643.
 • Vletter - van Dort, H.M. & Keijzer, T.A. (2016). Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter. Ars Aequi, 65 (5), 329-336.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2014). On our way to a regulatory bubble? International Review of Financial Analysis, 40-48.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2014). Is Doomsday aangebroken voor zelfregulering door beursvennootschappen? Tijdschrift voor Financieel Recht, 252-259.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013). Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen? Ondernemingsrecht, 2013 (4), 139-149.
 • Vletter - van Dort, H.M., Bootsma, A.A. & Biesheuvel-Hoitinga, J. (2012). De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2012 (4), 153-162.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2012). Some challenges facing central banks as supervising authority. European Company and Financial Law Review (ECFR), 9 (2), 131-155. doi: 10.1515/ecfr-2012-0131
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). Icesave: if something seems too good to be true, it probably is. Ars Aequi, 2009 (12), 810-816.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). It's the economy, stupid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2009 (1), 39-42.
 • Kroeze, M.J. & Vletter - van Dort, H.M. (2008). History and Future of Uniform Company Law in Europe. European Company Law, 5 (3), 114-122.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2008). Biedt Vie d'Or de financiële toezichthouders in Nederland voldoende bescherming? Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2008 (5 (oktober)), 100-108.
 • De Jong, Abe, Mertens, G.M.H., Oosterhout, J. van & Vletter - van Dort, H.M. (2007). How useful is shareholder intervention? Management Control en Accounting, 11 (2), 8-15.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Het stemgedrag van institutionele beleggers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (5), 163-170.
 • Dort, H.M. van (2003). Het eisen van additionele informatie omtrent een openbaar bod. Ondernemingsrecht, 2003 (8), 290-296.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2014). Op weg naar een toezichtbubbel? In Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden (serie vanwege het van der Heijden Instituut, 124) (pp. 17-31). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013). Doorlopend toezicht. In D.R. Doorenbos & M.J.C. Somsen (Eds.), Onderneming en sanctierecht (serie Onderneming en Recht, 76) (pp. hoofdstuk 2). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013). Het belang van een goede balans tussen verantwoording en verantwoordelijkheid. In D. Busch & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Christels Koers (Serie Onderneming en Recht, 79) (pp. 747-762). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2012). Informatierechten van de aandeelhoudersvergadering en de individuele aandeelhouder: een update. In Handboek Onderneming en aandeelhouder (pp. 209-246). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2012). Misdaad en straf bij marktmisbruik: a race to the bottom? In Verbindend Recht (pp. 543-558). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2011). Samenwerken in het toezicht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het Ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 71-91). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2010). Toezichthouder versus toezichthouder. In Bestuur en Toezicht (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 67) (pp. 135-149). Groningen: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2010). De Ondernemingskamer en het bepalen van biedprijzen bij openbare biedingen. In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102) (pp. 419-435). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2008). Gelijke behandeling wat betreft het verstrekken van informatie bij concurrerende biedingen. In Handboek Openbaar bod (Onderneming en Recht, 46) (pp. 749-776-23). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Juridisch deel onderzoeksrapport Corporate Governance practices of institutional investors: Substance or symbolism, in opdracht van Eumedion, april 2007 (Engelstalig). In Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism (pp. 19-27).
 • Vletter - van Dort, H.M. (2007). Gelijke behandeling voor de good guys and the bad guys? In Lustrumbundel 2007 voor Vereniging voor Effectenrecht (pp. 345-357).
 • Vletter - van Dort, H.M. (2006). De invloed van elektronisch stemmen op de besluitvorming in de vennootschap. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording : aan Hans Beckman (pp. 545-560). Deventer: Kluwer.
 • Kroeze, M.J. & Vletter - van Dort, H.M. (2006). Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 73-92) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Klaassen, A.G.H. & Vletter - van Dort, H.M. (2015). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. (Extern rapport). Rotterdam: IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG).
 • Vletter - van Dort, H.M. & Klaassen, A.G.H. (2012). Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector. (Extern rapport, EITC, no 19). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance.
 • De Jong, Abe, Mertens, G.M.H., Oosterhout, J. van & Vletter - van Dort, H.M. (2007). Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism? (Extern rapport). Amsterdam: Eumedion and Nederlandse Corporate Governance Stichting.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2009). Back to Basics (2009, juni 30). Deventer: Kluwer.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2006). Wet op het financieel toezicht : wonder of waanzin. . Inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam (2006, februari 03). Deventer: Kluwer.
 • Dort, H.M. van (2001, Mei 02). Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking. Rijksuniversiteit Groningen (310 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.mr. D. van Schilfgaarde.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2016, juni 09). Het hoe en waarom van de Exco. Rotterdam, Spreker tijdens het Ondernemingsrecht diner.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2015, november 25). Heeft de leiding van een ziekenhuis ook echt de leiding? Breukelen, Spreker Congres NVZD ‘Goed bestuur vanuit drie perspectieven’.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2015, juli 08). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. Rotterdam, Presentatie Onderzoeksrapport.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2016, januari 13). Governance en toezicht op accountants. onbekend, Presentatie voor de besturen van big four accountantskantoren.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013, mei 13). Financial Supervision in the 21st century. Amsterdam, Conference.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013, oktober 03). De rol van de overheid in de financiële sector. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013, november 15). Op weg naar een toezichtbubbel? Nijmegen, Congres Van der Heijden instituut.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2013, juni 05). De ontwikkeling van het financieel recht in het afgelopen decennium. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Vletter - van Dort, H.M. (2014). De lusten en lasten van een MLP.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2015 t/m 2015). Supervisory director - Intertrust Netherlands BV.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2015 t/m 2015). chairman of the board - Intertrust Group.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2014 t/m 2015). Visiting Research Professor - New York University.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2013 t/m 2014). senior visiting fellowPosition at: NYU Pollack Center for Law and Business,.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2013 t/m 2013). bestuurslid - IVO Center for Financial Law & Governance.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2010 t/m 2013). Lid Raad van Advies - Nationaal Register toezichthouders & commissarissen.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2009 t/m 2012). lid Raad van Toezicht - St Franciscus Gasthuis Rotterdam.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2010 t/m 2012). commissaris - Stichting Espria Woonzorg.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2010 t/m 2010). arbiter - Nederlands Arbitrage Instituut.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2010 t/m 2010). Commissaris - De Nederlandsche Bank.
 • Vletter - van Dort, H.M. (periode: 2009 t/m 2009). lid - Monitoring Commissie Corporate Governance.

JFR

Role Chief Editor
Start date 9/2006

De Nederlandsche Bank

Description Commissaris
Additional information Financieel recht en governance
Place AMSTERDAM
Start date 10/2010
End date 12/9999

De Nederlandsche Bank

Role commissaris
Additional information Voorzitter commissie toezicht beleid
Obtained wage yes
Start date 10/2012
End date 10/2012

Nederlands Arbitrage Instituut

Role Arbiter
Obtained wage yes
Start date 8/2010

Monitoring Commissie Corporate Governance

Role lid
Obtained wage yes
Start date 7/2009

Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

Role lid raad van advies
Obtained wage yes
Start date 1/2010
End date 1/2010

Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

Role lid raad van advies
Obtained wage yes
Start date 1/2010
End date 1/2010

Stichting Espria Woonzorg

Role commissaris
Obtained wage yes
Start date 9/2011
End date 9/2011

St Franciscus Gasthuis

Role lid raad van toezicht
Obtained wage yes
Start date 9/2009
End date 9/2009

St Franciscus Gasthuis

Role lid raad van toezicht
Obtained wage yes
Start date 9/2009
End date 9/2009

Fortis Bank Nederland

Role commissaris
Obtained wage yes
Start date 12/2007
End date 12/2007

DeNieuweCommissaris

Role partner
Obtained wage yes
Start date 1/2011
End date 1/2011

Erasmus Instituut voor Toezicht & Compliance

Role bestuurslid
Obtained wage yes
Start date 1/2009
End date 1/2009

NN Group

Role Commissaris
Additional information Voorzitter van de 'Nomination and Corporate Governance Committee' en lid van de 'Risk Committee'.
Obtained wage yes
Start date 10/2015

Intertrust

Role President-commissaris
Obtained wage yes
Start date 3/2015

Single Resolution Board

Role Voorzitter Appeal Panel
Obtained wage yes
Start date 11/2015

Gerechtshof Den Haag

Role Raadsheerplaatsvervanger
Obtained wage yes
Start date 12/2015

Erasmus School of Law

Role Lid Commissie Jury Onderzoekbeoordeling (JOB)
Obtained wage yes
Start date 1/2015

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Role Lid Commissie Onderzoekstalent 2016
Obtained wage yes
Start date 1/2016

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Corporate and Financial Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam