Assistant Professor

dr. (Karin) C.G. van Wingerde

Erasmus School of Law

Criminology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-125

T:+31 10 4082664, +31 10 4082540

E: vanwingerde@law.eur.nl

Dr. Karin van Wingerde received her PhD from Erasmus University Rotterdam in 2012. The interplay between regulatory enforcement and the behavior of business organizations has become central in her research over the past years. She has previously worked on the deterrent effect of formal legal sanctions on the behavior of firms in the waste industry in the Netherlands, bribery, and on several case studies of corporate and white-collar crime. She currently works on the enforcement of health and safety violations, the punishment of organized crime, domestic bribery, and the misuse of corporate vehicles for illicit finance. As of January 2014 Karin is Dean of education of the PhD programme of Erasmus Graduate School of Law. Karin is a member of the editorial boards of the Dutch 
journal on regulation and governance and the Dutch journal of Criminology, and since 2016 she is an academic research partner at the Dutch Gaming Authority.

Experience key words

Corporate and White-collar Crime, Regulation, Governance and Enforcement, Public Policy

Research Capacity group Public Law

Role Researcher
 • Wingerde, C.G. van & Bunt, H.G. van de (2016). Geëiste en opgelegde sancties bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 58 (2), 19-35. doi: http://dx.doi.org/10.5553/TvC/0165182X2016058002002[go to publisher's site]
 • Erp, J.G. van & Wingerde, C.G. van (2013). De responsieve toezichthouder. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (4), 26-32.
 • Wingerde, C.G. van (2013). Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche. Cahiers Politiestudies, 2013-4 (29), 171-188.
 • Wingerde, C.G. van (2013). Sancties als morele boodschappen. Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche. Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013 (4), 120-125.
 • Beckers, J.J.H., Bunt, H.G. van de & Wingerde, C.G. van (2013). Het is transparantie wat de klok slaat. Publeaks als geduchte concurrent voor het Huis voor klokkenluiders? Justitiele Verkenningen, 39 (7), 35-47.
 • Wingerde, C.G. van, Huisman, K. & Bunt, H.G. van de (2011). Gewone beroepen en georganiseerde criminaliteit. Tijdschrift voor Criminologie, 53 (2), 86-99.[go to publisher's site]
 • Wingerde, C.G. van, Bunt, H.G. van de & Huisman, K. (2011). Professions legítimes i crim organitzat (Legitimate occupations and illegal markets). Revista Catalana de Seguretat Publica, 24 (Maig (May) 2011), 101-116.
 • Bunt, H.G. van de, Erp, J.G. van & Wingerde, C.G. van (2007). Hoe stevig is de piramide van Braithwaite? Tijdschrift voor Criminologie, 49 (4), 386-399.
 • Swaaningen, R. van, Staring, R.H.J.M. & Wingerde, C.G. van (2017). Over de muren van stilzwijgen. In R.H.J.M. Staring, R. van Swaaningen & C.G. van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen. Liber amicorum Henk van de Bunt (pp. 9-22). Den Haag: Boom Criminologie.
 • Erp, J.G. van, Spapens, T. & Wingerde, C.G. van (2016). Legal and Extralegal Enforcement of Pollution by Sea-going Vessels. In T. Wyatt (Ed.), Hazardous Waste and Pollution. Detecting and Preventing Green Crimes (pp. 163-176). New York: Springer International Publishing.
 • Wingerde, C.G. van (2016). Deterring Corporate Environmental Crime: Lessons from the Waste Industry in the Netherlands. In T. Spapens, R. White & W. Huisman (Eds.), Environmental Crime in Transnational Context (Global Issues in Green Enforcement and Criminology) (pp. 193-207). Oxon: Routledge.
 • Bunt, H.G. van de & Wingerde, C.G. van (2015). 'We are all going to be rich.' A case study of the Dutch Real Estate Fraud. In W. Huisman, J.G. van Erp & G. Vande Walle (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 304-317). Oxford: Routledge.
 • Wingerde, C.G. van & Smid, G. (2015). Negotiated Settlements for Corruption Offences: Position in the Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Negotiated settlements for corruption offences. A European perspective (pp. 105-124). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Wingerde, C.G. van (2015). The limits of environmental regulation in a globalized economy. Lessons from the Probo Koala case. In J.G. van Erp & W. Huisman (Eds.), Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe (pp. 260-275). Oxford: Routledge.
 • Wingerde, C.G. van & Smid, G. (2014). Country Report - The Netherlands. In A.O. Makinwa (Ed.), Seminar Proceedings. Negotiated Settlements for Corruption Offences (pp. 89-116). The Hague: Eleven International Publishing.
 • Mein, A.G. & Wingerde, C.G. van (2009). Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (hoofdstuk 1). In A. Mein, C.G. van Wingerde, A. Ottow, F. van der Lecq, K. de Ridder, R. Pollmann, K. Raaijmakers & J. Blenkes (Eds.), Toezicht door private partijen: panacee voor alle kwalen? (pp. 1-7) Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance.
 • Bunt, H.G. van de & Wingerde, C.G. van (2008). Identiteitsfraude en buitenlandse rechtspersonen. In G. Van de Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen (pp. 123-136-8). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Calster, P. van, Mansvelt, W. van, Witte, N. & Wingerde, C.G. van (2008). Keeping up appearances! Over (schijn)integriteit, de onmacht van regelgeving en de social license theorie. In G. Vande Walle & P. van Calster (Eds.), De criminologische kant van het ondernemen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Bunt, H.G. van de, Koningsveld, T.J. van, Kroeze, M.J., Vorm, B. van der, Wezeman, J.B., Wingerde, C.G. van & Zonnenberg, A. (2008). Overheidstoezicht op buitenlandse rechtspersonen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Instituut voor toezicht en Compliance.
 • Wingerde, C.G. van (2015). De verleiding weerstaan. Ars Aequi, 54 (5), 354-356.
 • Wingerde, C.G. van (2015). Toezicht als volksaandeel. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (4), 3-6.
 • Wingerde, C.G. van & Biezeveld, G. (2015). Op zoek naar gemeenschappelijke oorzaken van toezichtincidenten. De onderschikking van inhoud aan proces en efficiency. Tijdschrift voor Toezicht, 6 (3), 21-23.
 • Wingerde, C.G. van (2014). Innovaties in het toezicht. Redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (3), 3-8.
 • Wingerde, C.G. van (2014). Over de eigen grenzen heen kijken. Een interview met drs. Frans Hiddema. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (3), 70-77.
 • Aelen, M. & Wingerde, C.G. van (2014). Balanceren tussen toezicht en eigen verantwoordelijkheid. Redactioneel. Tijdschrift voor Toezicht, 5 (2), 1-4.
 • Wingerde, C.G. van (2014). Moraliteit en daadkracht vereist in de aanpak van kleine en grote graaiers. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 2014 (3).
 • Wingerde, C.G. van (2013). Toezicht houden is communiceren. Morele boodschap krachtiger dan een dreigende. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 11 (2), 10-13.
 • Wingerde, C.G. van (2013). De afschrikking voorbij. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (12), 791.
 • Wingerde, C.G. van & Huisman, K. (2010). Toekijken of toezicht houden. Over de gevolgen van versnippering in het toezicht. HandHaving, 2010 (1), 33-35.
 • Bunt, H.G. van de, Koningsveld, J. van, Kroeze, M., Vorm, B. van der, Wezeman, J.B., Wingerde, C.G. van & Zonnenberg, A. (2008). Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland (in druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Wingerde, C.G. van (2016). Interviews bij ondernemingen: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 137-138). Leuven: Acco.
 • Bunt, H.G. van de & Wingerde, C.G. van (2013). De onzichtbare vijand. Is de Wet Bibob bestand tegen de huidige tijdgeest? In F. van der Vorst & M. Brok (Eds.), Zuiver zaken doen. Tien jaar Bibob belicht (pp. 104-111). Den Haag: Justis. Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • Wingerde, C.G. van (2009). Interviews met managers: voorzichtige gesprekken? In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 125). Leuven/Den Haag: Acco.
 • Wingerde, C.G. van, Waijer, K. de & Willemse, R. (2013). Opvolgingsonderzoek re-integratie en voortijdig schoolverlaten. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.
 • Wingerde, C.G. van & Rij, E. (2013). Grondige problemen. Een onderzoek naar bedrijventerreinen in de gemeente Lansingerland. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Lansingerland.
 • Wingerde, C.G. van, Elferink, E., Fung, Y. & Smit, R. (2013). Onderhoud in de steigers. Onderzoek naar de onderwijshuisvesting in het primair en speciaal onderwijs. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.
 • Wingerde, C.G. van, Waijer, K. de & Willemse, R. (2012). Review kosten-batenmodel programma duurzaam. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.
 • Wingerde, C.G. van, Waijer, K. de & Willemse, R. (2012). Tussenrapportage kosten-batenmodel Programma Duurzaam. (Extern rapport). Rotterdam: Rekenkamer Rotterdam.
 • Wingerde, C.G. van (2008). Schrikt straf af? In Congresbundel De kunst van het samenspel.
 • Wingerde, C.G. van (2016). Optische regelnaleving. [Bespreking van het boek Optic compliance. Enforcement and compliance in the Dutch chemical industry]. Tijdschift voor Criminologie, 58(2), 108-110.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2017, januari 19). Risicogestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Rotterdam, Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), 19-20 januari 2017.
 • Wingerde, C.G. van (2016, juli 07). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Tilburg University, Sixth Biennial Conference, ECPR Standing Group on Regulatory Governance, 6-8 July 2016.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, november 10). Benutting van beslisruimte door ISZW-inspecteurs. Amsterdam, Congres Handhaving en Gedrag.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, juni 09). Enforcement of health and safety violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. onbekend, Annual conference Dutch Society of Criminology, 9-10 June 2016.
 • Wingerde, C.G. van (2016, september 05). Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor. Leiden Van Vollenhoven Instituut, Research visit Indonesian delegation project Making Environmental Regulation Work for the People.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, juni 04). Enforcement of Health and Safety Violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. New Orleans, Law and Society Annual Meeting 2-5 June.
 • Wingerde, C.G. van (2015, juni 11). Over de aanpak van de 'grote graaiers'. En de complexe handhaving van milieucriminaliteit. Leiden, Annual conference Dutch Society for Criminology (11-12 June).
 • Vanderveen, G.N.G. & Wingerde, C.G. van (2016, juni 09). Forensisch onderzoekers en medewerkers over de naleving van richtlijnen voor fotografie op de plaats delict en de afwegingen daarbij. Leiden, Congres 2016 Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC).
 • Wingerde, C.G. van (2016, april 19). Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy. Manchester, Invited guest lecture University of Manchester School of Law.
 • Wingerde, C.G. van (2015, september 04). Punishing organized crime in the Netherlands. Discrepancies between demanded and imposed sanctions. Porto, Annual conference European Society for Criminology (2-5 September).
 • Wingerde, C.G. van (2015, december 04). Interconnections between upper- and underworld. Consequences for the punishment of organised crime. (Invited). Edinburgh, Workshop Corruption in Criminal Commercial Enterprise.
 • Wingerde, C.G. van (2015, september 07). Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. (together with M. Kluin). Tilburg, International conference Environmental Crime and the Money (7-8 September).
 • Wingerde, C.G. van (2014, november 22). What’s deterrence got to do with it? San Francisco, California, United States, American Society for Criminology Annual meeting.
 • Wingerde, C.G. van (2014, oktober 30). Deterrence as ritual? (invited lecture). University of California, Irvine School of Social Ecology, Dept. of Criminology, Law, and Society, Visiting scholar panel.
 • Wingerde, C.G. van (2014, juni 11). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Stockholm, Sweden, The 2014 Stockholm Criminology Symposium.
 • Wingerde, C.G. van (2014, mei 22). The Netherlands’ approach to negotiated settlements for corruption offences (Invited country expert). The Hague, Negotiated settlements for corruption offences. A European Perspective High-level workshop, The Hague University of Applied Sciences.
 • Wingerde, C.G. van (2013, oktober 04). Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. Newcastle, United Kingdom, Brown Crime: Hazardous Waste and Pollution Conference at Northumbria University.
 • Wingerde, C.G. van (2013, juni 27). Beyond deterrence. Deterrence, prevention, and compliance in the Dutch waste industry. (invited lecture). Amsterdam, Seminar with Brian Tamanaha Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre.
 • Wingerde, C.G. van & Bunt, H.G. van de (2016). Research grant Misbruik van buitenlandse rechtspersonen (granted).
 • Wingerde, C.G. van (2016). Research grant. The (Mis)Use of Corporate Vehicles by Transnational Organised Crime Groups in the Concealment, Conversion and Control of Illicit Finance (together with dr. N. Lord and prof. L. Campbell) [granted].
 • Wingerde, C.G. van (2016). Research grant. Demystifying the Corruption Paradox by Exploring Bribery ‘At Home’ (together with dr. N. Lord, prof. M. Levi, and prof. A. Doig) [granted].
 • Wingerde, C.G. van & Mein, A. (2015). Offerte discoursanalyse rechtmatige zorg (submitted).
 • Wingerde, C.G. van (2015). NWO Veni proposal. What's deterrence got to do with it? (submitted).
 • Wingerde, C.G. van & Wolf, M. van der (2015). 'White Colour Crime' Proposal Film scenario Dutch Fraud Film Festival (submitted).
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2015). Regisseurs in een nachtwakerstaat. Hoe benutten ISZW-inspecteurs hun beslissingsruimte bij het al dan niet sanctioneren van overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving en welke dilemma's ervaren zij daarbij? (granted).
 • Wingerde, C.G. van (2014). Erasmus Trustfonds travel grant.
 • Wingerde, C.G. van (2014). ESL Grant programme for Talent Development research travel grant.
 • Wingerde, C.G. van (2014). Fortress Academy Association of Certified Fraud Examiners Examentraining Module criminology.
 • Wingerde, C.G. van (2014). NSOB Leeratelier Toezicht en Naleving module strategieën voor regulering en handhaving.
 • Bunt, H.G. van de & Wingerde, C.G. van (2014). Hoe loopt het af? Een onderzoek naar de afloop van strafzaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. (granted).
 • Brenninkmeijer, A, Wingerde, C.G. van & Biezeveld, G. (2013). Het lastige gesprek. Een reactie op ‘Toezien op publieke belangen’ vanuit het perspectief van de burger. Interview met de Nationale Ombudsman (met G. Biezeveld) gepubliceerd als: Brenninkmeijer, A. (2013). Het lastige gesprek.: The Hague (2013, oktober 09 - 2013, oktober 09).
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2017 t/m 2017). Academic Research PartnerPosition at: Dutch Gaming Authority.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2017 t/m 2017). Member Advisory BoardPosition at: Dutch Criminology Network (CNN).
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). Member Jury annual Student Thesis prizePosition at: Dutch Gaming Authority.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). Academic Research Partner Gaming Authority - Gaming Authority.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). TreasurerPosition at: Foundation Dutch Journal of Criminology.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). Member Advisory BoardPosition at: Dutch Criminology Network (CNN).
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). Member editorial board Tijdschrift voor ToezichtPosition at: Tijdschrift voor Toezicht.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2016 t/m 2016). Member editorial board Tijdschrift voor Criminologie - Tijdschrift voor Criminologie.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2012 t/m 2015). Member editorial board Tijdschrift voor Toezicht 2012-presentPosition at: Tijdschrift voor Toezicht.
 • Wingerde, C.G. van (periode: 2014 t/m 2014). Visiting scholar Irvine School of Law/School of Social Ecology, University of California, Irvine (UCI) Oct-Nov 2014Position at: University of California, Irvine, Irvine School of Law/ School of Social Ecology.
 • Wingerde, C.G. van (research filmclip) (2016, Nov 10). Handhaving en gedrag op de bouwplaats. [webcast]. In CCV. https://www.youtube.com/watch?v=6xEvhf0Kiuk&t=4s.
 • Wingerde, C.G. van & Haas, N. (,). De agenda van... CIA Magazine

Tijdschrift voor Toezicht

Role Member Editorial Board
Start date 7/2012
Additional information Member of the editorial board Dutch Journal of Regulation & Governance

Tijdschrift voor Criminologie

Role Editorial Board
Start date 1/2016
Additional information Member of the editorial board Dutch Journal of Criminology

redactie Tijdschrift voor Toezicht

Additional information Criminologie
Place DEN HAAG
Start date 7/2012
End date 12/9999

Erasmus Graduate School of Law

Role Dean of education of the PhD programme
Obtained wage no
Start date 1/2014

Criminologisch Netwerk Nederland (Dutch Criminology Network)

Role Lid raad van Advies (member Advisory Board)
Additional information Het CNN is een landelijk netwerk voor Criminologen, zie http://hetcnn.nl/
Obtained wage no
Start date 8/2015

Gaming Authority

Role Member Annual student thesis prize committee
Obtained wage no
Start date 9/2015

Gaming Authority

Role Academic Research Partner
Obtained wage yes
Start date 1/2016

Foundation Dutch Journal of Criminology

Role Treasurer
Obtained wage no
Start date 10/2016

Assistant Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminology
Country The Netherlands

Researcher

University Rotterdam Court of Audit/ Rekenkamer Rotterdam

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam