Full Professor

prof.mr. N. van Tiggele-van der Velde

Erasmus School of Law

Handelsrecht

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-45

T:+31 10 4081550,

E: vantiggele@law.eur.nl

Lex Mercatoria

 • Tiggele - van der Velde, N. van (2016). Verzekering leidt tot aansprakelijkheid en andersom. Maar soms ook niet ...... VNAB Visie, 2016 (2), 18.
 • Tiggele - van der Velde, N. van (2016). Van de redactie: Opzet gericht op wat ook weer? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2016 (27), 143-144.
 • Tiggele - van der Velde, N. van (2016). Zonder kennis geen markt. Maar ook: kennis opdoen mag leuk zijn? VNAB Visie, 2016 (1), 24.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015). Verzekering van shiprecycling? Insurance matters! Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2015 (5).
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2014). Een geschillencommissie voor verzekeringsklachten. Forumshopping in verzekeringsland? Nieuwsbrief van de Antilliaanse Juristen Vereniging, 2014 (2).
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2014). Het nieuwe reglement van de Geschillencommissie Kifid. Wat strakker van insteek en met een andere rol voor de Ombudsman. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2014 (23), 159-162.
 • Lindenbergh, S.D. & Tiggele-van der Velde, N. van (2013). Van aansprakelijkheid, verzekering en schade, de scherven van de 611-rechtspraak. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2013 (13), 117-118.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2013). Editorial: 'Insurance Law and evolving sanctions. About a new balance in the mutual obligations of both parties to a contract of insurance and a new system of sanctions. Erasmus Law Review, 5 (2), 1-3.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2012). Zzp onder 'de werkverschaffer's AVB'? Een verzekeringsrechtelijke blik op het arrest van de Hoge Raad van 23 maart 2012 over art. 7:658 lid BW. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (1), 121-125.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2007). Symposium van Draden en Daden. En nog wat losse eindjes in het nieuwe verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2007 (2), 3-14.
 • Velde, N. van der (2002). Gewijzigde verzekeringsplicht voor jagers ingevolge de Flora- & Faunawetgeving. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (4), 115-115.
 • Velde, N. van der (2002). Jaarverslag Ombudsman Schadeverzekeringen 2001. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2 (5), 146-151.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2015). Tekst & Commentaar bij Titel 7.17 BW (onderdeel uitmakend van BW boeken 1 t/m 8). Devener: Wolters Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van, Wansink, J.H. & Salomons, F.R. (2012). Mr. C. Asser's Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht / 7. Bijzondere overeenkomsten, Deel IX Verzekeringen. Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2011). Burgerlijk Wetboek Boeken 6, 7, 8 en 10, Boek 7, Bijzondere overeenkomsten, Verzekering (Tekst & Commentaar BW). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele - van der Velde, N. van & Ardenne-Dick, M.M.R. van (2016). De verzekeringsovereenkomst. In H. Schelhaas, A. Verheij & B. Wessels (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 6) (pp. 513-537). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele - van der Velde, N. van (2016). Boeffies zijn het. Over letselschade, fraude en onverkwikkelijke afwikkeling door de verzekeraar. In L. Snoek, J.L.R.A. Huydecoper, N. van Tiggele-van der Velde, G.J. Hoitink & A. Verbrugge (Eds.), Hoe heurt het eigenlijk? Ethiek in letselschade (LSA Reeks - Letselschade Advocaten) (pp. 35-49). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015). De verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 255-290). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2014). Nieuw supplement december 2014. In Handboek Schaderegeling (pp. 1-34).
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Ardenne-Dick, M.M.R. van (2013). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Bijzondere overeenkomsten (Studiereekds Burgerlijkl Recht, deel 6) (pp. 467-492). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Ardenne-Dick, M.M.R. van (2011). De Verzekeringsovereenkomst. In E.H. Hondius & G.J. Rijken (Eds.), Handboek Consumentenrecht (pp. 293-326). Zutphen: Uitgeverij Paris.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2010). The Principles of European Insurance Contract Law (PEICL). In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Ardenne-Dick, M.M.R. van (2010). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Studiereeks Burgerlijk recht: Bijzondere overeenkomsten (pp. 429-455). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2010). Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek. In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2010). Verzekeringsrecht. In Verzekeringsrecht (3e druk) (Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer.
 • Wansink, J.H. & Velde, N. van der (2005). Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht. In J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuizen & W.M.A. Kalkman (Eds.), Verzekeringsrecht : de tekst van Boek 7 titel 17 en 18 BW, verwante regelgeving en toepasselijk recht op verzekeringsovereenkomsten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 1-55). Deventer: Kluwer.
 • Wansink, J.H. & Velde, N. van der (2005). Tekst en Commentaar, Verzekeringsrecht. In J.H. Wansink, J.G.C. Kamphuisen & W.M.A. Kalkman (Eds.), Verzekeringsrecht : de tekst van Boek 7 titel 17 en 18 BW, verwante regelgeving en toepasselijk recht op verzekeringsovereenkomsten voorzien van commentaar (Tekst & commentaar) (pp. 87-104). Deventer: Kluwer.
 • Velde, N. van der (2003). Hoofdstuk 'Algemene beginselen verzekeringsrecht'. In J. van Wansem (Ed.), Handboek Schaderegeling Motorrijtuigen (Supplement, februari 2003) (pp. 400-1-405-64). Deventer: Kluwer.
 • Ardenne-Dick, M.M.R. van, Blom, A. & Velde, N. van der (2003). Asser Actueel 2003-1. In C. Asser (Ed.), Asser Actueel 2003-1 (pp. 9-16). Deventer: Kluwer.
 • Velde, N. van der, Kamphuisen, J.G.C. & Lauwerier, B.K.M. (Eds.). (2006). De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer.
 • Wansink, J.H., Verster, A.C.P., Bruggert, J.P.G. & Velde, N. van der (2003). Vrij verkeer voor collecties; Effecten van een aangepaste indemniteitsregeling op de kosten, verbonden aan kort- en landurige bruikleen van cultuurbezit. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Maart 07), TvC 2014-5, (Een derde arrest over belangenbenadeling). p.239-243. ECLI:NL:HR:2014:522
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2007). Noot bij: HR. (2007, Oktober 05), Ja 2007-184, (Belangenbenadeling en vervalbeding, RvdW 2007, 833)..
 • Velde, N. van der (2006). Noot bij: HR. (2006, Februari 17), AV&S 2006-21, (Proportionele korting bij te late melding, RvdW 2006, 205). p.129-132.
 • Velde, N. van der (2006). Noot bij: HR. (2006, Januari 20), AV&S 2006-33, (Bewijsrisico-omkering bij verzwijging; voorkoming van onredelijk zware bewijspositie, NJ 2006, 78). p.200-204.
 • Velde, N. van der (2004). Noot bij: Hof 's-Hertogenbosch. (2003, Juni 17), AV&S 2004-2004, 1, (Toepasselijkheid afdeling 6.53: kernbeding en 'Transparenzgebot', annotatie bij rolnummer C02/00534 (n.g.)). p.31-33.
 • Velde, N. van der (2003). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2003, Mei 20), AV&S 2003-6, (Vordering tot verstrekken afschrift polis en verzekeringsvoorwaarden (843a Rv), rolnr. 03/380 KG, spoedappèl (n.g.)). p.221-222.
 • Ardenne-Dick, M.M.R. van, Blom, A. & Velde, N. van der (2003). Personenschade Aansprakelijkheid en Verzekering. Kluwer CD-rom: Deventer (2003, maart 01).
 • Tiggele - van der Velde, N. van (2016). De vrijheid van de verzekeraar tien jaar na het 'Valschermzweeftoestel'-arrest. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2016 (mei), 146-162.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015). Fraude aan de kant van het gevonden slachtoffer. Een status aparte? Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2015 (8), 256-262.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2014). De mededelingsplicht ex art. 7:928 BW bij levensverzekering en de toetsingscommissie gezondheidsgegevens. Verzekeringsarchief, 7 (13), 97-1071.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2013). De foute verzekerde. Over verzekering en fraude. Verzekeringsarchief, 90 (2), 67-84.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2012). Registratieperikelen bij verzekeringen. Over de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars en het belang voor het leerstuk van verzwijging. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2012 (10), 344-361.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2012). Uitleg van verzekeringsovereenkomsten. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (9), 85-96.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2012). Er viel een koe uit de lucht. Over de onzekere voorvallen en van buiten komende onheilen in het (transport)verzekeringsrecht. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (18), 177-182.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2011). Verzwijging en de derde onder de paraplu: de aandacht waard. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011 (5), 213-214.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2011). Verzwijging en de meeverzekerde derde. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2011, 215-224.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2010). Onverkwikkelijke afwikkeling van schade. Een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (3), 87-97.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2010). KiFiD: ook voor aansprakelijkheid? Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2010 (1), 43-44.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2008). The principles of European Insurance Contract Law (PEICL): applicant's pre-contractual information duty. Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2008, 187-193.
 • Velde, N. van der (2005). Kroniek (schade)verzekeringsrecht 2004-medio 2005. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2005 (10), 507-521.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015). Tien jaar verzwijging. Een bijdrage over de termijn van ontdekking, de redelijk handelend verzekeraar en de rol van de deskundige. In N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (Eds.), Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (pp. 39-57). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015). Die Obliegenheit: studeerkamerproject of miskend talent. In N. van Tiggele-van der Velde & J.H. Wansink (Eds.), Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (pp. 111-122). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2014). Afdoening van een geschil door de burgerlijke rechter of door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Hetzelfde recht? In C. Klaasen, N. van Tiggele-van der Velde, P. Ernste & S. Franken (Eds.), Verzekering en ADR (pp. 123-145). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (2011). Op weg naar een proeve van een eenvormig Belgisch Nederlandse wet op de schadeverzekering. In Van Schoubroeck (Ed.), Liber Amicorum (pp. 329-347). Antwerpen: Intersentia.
 • Ardenne-Dick, M.M.R. van, Wansink, J.H., Blom, A. & Tiggele-van der Velde, N. van (2010). Verzekeringsrecht, opgelegde bescherming en de ratio hiervan. In F.G.M. Smeele & M.A. Verbrugh (Eds.), 'Opgelegde bescherming ' in het bedrijfsrecht. Ratio, methodiek en dynamiek van dwingendrechtelijke bescherming van kwetsbare belangen in het bedrijfsrecht (pp. 301-339). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Velde, N. van der (2006). 'In een redelijk belang geschaad zijn'. Over 'handjes en voetjes' en een onderzoek naar de (bewijsrechtelijke) invulling in de praktijk. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 431-462). Deventer: Kluwer.
 • Ardenne-Dick, M.M.R. van & Velde, N. van der (2006). De verzekeringsovereenkomst. In B. Wessels & A.J. Verheij (Eds.), Studiereeks Burgerlijk Recht: Bijzondere overeenkomsten (pp. 297-320). Deventer: Kluwer.
 • Wansink, J.H. & Velde, N. van der (2004). Aansprakelijkheidsverzekering in familieverband. In E. Engelhard, T. Hartlief & G. van Maanen (Eds.), Aansprakelijkheid in gezinsverband (pp. 251-271). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Wansink, J.H., Ardenne-Dick, M.M.R. van, Blom, A. & Velde, N. van der (2003). De verzekeringsovereenkomst. In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 131-159) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer.
 • Smeele, F.G.M., Arcuri, A. & Tiggele-van der Velde, N. van (2016). Financial instrument to facilitate safe and sound ship recycling Draft Final Report. (Extern rapport). Brussels: European Commission.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2011). De mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst in coassurantie: de lastige grens tussen 'moeten melden' en 'moeten vragen'. In N. van Tiggele-van der Velde, J.H. Wansink, R.G.L. Gerrits & P. Soeteman (Eds.), Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk. (pp. 225-262). Kluwer: Deventer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2010). Contractsvrijheid: Hoe vrij is de verzekeraar in de wijze van begrenzen van de door hem geboden dekking? In N. van Tiggele-van der Velde (Ed.), Serie voor Verzekeringsrecht (pp. 1-14). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2009). Onverkwikkelijke afwikkeling van schade, een (zelfstandige) grond voor schadeplichtigheid? (2009, november 05). Nijmegen: Radboud Universiteit.
 • Tiggele - van der Velde, N. van, Meyer, S.Y.Th., Vloemans, N. & Wansink, J.H. (Eds.). (2016). Zicht op toezicht in de verzekeringssector (Recht en Praktijk - Verzekeringsrecht). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (Eds.). (2015). Bespiegelingen op 10 jaar 'nieuw' verzekeringsrecht (bundel ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van titel 7.17 BW). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Klaassen, C., Tiggele-van der Velde, N. van, Ernste, P. & Franken, S. (Eds.). (2014). Verzekering en ADR. Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (Ed.). (2011). Verzekering ter beurze. Coassurantie in theorie en praktijk (Serie Onderneming en Recht, 67). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van & Wansink, J.H. (Eds.). (2010). Contractsvrijheid in het verzekeringsrecht. Deventer (Serie Verzekeringsrecht). Deventer: Kluwer.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (Ed.). (2013) Erasmus Law Review, 5(2).
 • Tiggele-van der Velde, N. van (Ed.). (2013) Erasmus Law Review, 5(2).
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2013). De foute verzekerde. Over verzekering en fraude (2013, juni 20). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Velde, N. van der (2006). Algehele inhoudelijke eindcontrole van: De algemene aansprakelijkheidsverzekering : een hernieuwde beschouwing in het licht van titel 7.17 BW, 3e druk dissertatie J.H. Wansink.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (periode: 2014 t/m 2014). Hoofdredacteur - Tekst & Commentaar Verzekeringsrecht.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2012). Hudig-Langeveldt Prijs 2012. Overig.
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2015, Februari 23). NJB-expert aan het woord n.a.v. HR 16 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:83); Over alcohol & voorwaardelijk opzet. NRC Next
 • Tiggele-van der Velde, N. van (2008, Juni 20). Bewijsrechtelijke verhoudingen in het verzekeringsrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam (443 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: prof.mr. J.H. Wansink.

Adviseur Kennis en kennisborging VNAB

Additional information Verzekeringsrecht
Place ROTTERDAM
Start date 3/2016
End date 3/2019

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Handelsrecht
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam