Associate Professor

prof.dr. (Peter) P. Mascini

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Department of Public Administration and Sociology/ Sociology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T17-18

T:+31 10 4082349, +31 10 4082133

E: mascini@essb.eur.nl

As a researcher, I consider myself to be primarily a policy sociologist. Policy is based on the basic assumption that humans can be influenced. Taking a closer look, we see that the theoretical assumptions that underlie policy instruments often prove to be incorrect or remain implicit or uncorroborated. Consequently, policy measures often have unintended consequences because users or target groups attach different meanings to policy instruments than policy makers or scholars had hoped for or assumed. I primarily assess the assumptions underlying specific policy measures, how these assumptions are connected to the motives and interests of the policy subjects, and what happens if the policy subjects do not act in accordance with the presuppositions underlying policy instruments. My research of the last few years focuses on the legitimization and implementation of health and safety policy, asylum policy, and crime and terrorism fighting.

Behavioural Approaches to Contract and Tort: Relevance for Policymaking

Role Research leader

Sociology

Role Researcher
 • Mascini, P. (2016). Comparing Assumptions Underlying Regulatory Inspection Strategies: Implications for Oversight. In Shanna.R. Van Slyke, Michael.L. Benson & Francis.T. Cullen (Eds.), The Oxford Handbook of White-Collar Crime (The Oxford Handbooks in Criminology and Criminal Justice) (pp. 521-539). New York: Oxford University Press.
 • Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2013). Schurende dilemma's in het aansprakelijkheidsrecht: De spanning tussen financiële en relationele compensatie. In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verweij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series) (pp. 437-457). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Bacharias, Y., Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2013). Preventie van arbeidsuitval: Ontwikkelingen in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid (reprint Gedrag en Privaatrecht I, 2008). In W.H. van Boom, I. Giessen & A.J. Verheij (Eds.), Capita civilologie: Handboek empirie en privaatrecht (Civilology Series, 6) (pp. 585-603). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mascini, P., Soentken, M. & Veen, R.J. van der (2012). From Welfare to Workfare. In R. van der Veen, M.A. Yerkes & P. Achterberg (Eds.), The Transformation of Solidarity. Changing Risks and the Future of the Welfare State (pp. 165-191). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Houtman, D. & Mascini, P. (2012). Why do Churches become Empty, while New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands. In P Heelas (Ed.), Spirituality in the Modern World: Within Religious Tradition and Beyond (Critical Concepts in Religious Studies, 4) (pp. 303-333). London: Routledge.
 • Mascini, P. & Erp, J. van (2011). Vormen van handhaving: van ‘government’ naar ‘governance’. In M Hertogh & H Weyers (Eds.), Het recht van onderop: inzichten uit de rechtssociologie (pp. 109-126). Nijmegen: Ars Aequi.
 • Hoof, J. van, Houtman, D., Mascini, P., Moelker, R. & Soeters, S. (2010). Woord vooraf. In J. van Hoof, D. Houtman, P. Mascini, R. Moelker & S. Soeters (Eds.), J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie: de erfenis, het debat en de toekomst (pp. 9-14). Amsterdam: Boom.
 • Hoof, J. van, Houtman, D., Mascini, P., Moelker, R. & Soeters, S. (2010). Slotbeschouwing: Van Doorn en de toekomst van de sociologie. In J. van Hoof, D. Houtman, P. Mascini, R. Moelker & S. Soeters (Eds.), J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie: De erfenis, het debat en de toekomst (pp. 177-192). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Bacharias, Y., Lindenbergh, S.D. & Mascini, P. (2008). Preventie van arbeidsuitval in arbeidsomstandighedenbeleid en civiele aansprakelijkheid. In W.H. van Boom, I. Giesen & A.J. Verheij (Eds.), Gedrag en privaatrecht, Over gedragspresumpties en gedragseffecten bij privaatrechtelijke leerstukken (Boom Masterreeks) (pp. 283-301). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mascini, P. (2003). De illusie van controle: Een kritische beschouwing over het Nederlandse veiligheidsbeleid. In D. Houtman, B. Steijn & J. van Male (Eds.), Cultuur telt: Sociologische opstellen voor Leo d'Anjou (pp. 105-117). Maastricht: Shaker.
 • Mascini, P. (2001). Risky Information: Social Limits to Risk Management. In Kerry.T. Turner, Ian Bateman & Simon Gerrard (Eds.), Environmental Risk Planning and Management (pp. 437-446). Cheltenham: Edward Elgar.
 • Mascini, P. (2001). Vulnerability and Rule-breaking: The Application of Health and Safety Regulations in Industrial Factories. In C. Villain-Gandossi (Ed.), Les petits systèmes isolés face aux risques naturels: l'example des Antilles (pp. 29-41). Parijs: Comité des Travaux Historiques et Scientifiques.
 • Mascini, P. (1995). Op weg naar een reflexieve risicobenadering. In P. van der Parre & J. van Beveren (Eds.), In werkelijkheid is 't anders. Sociologische opstellen voor Jan Berting (pp. 101-119). Amsterdam: SISWO.
 • Hoof, J van, Houtman, D., Mascini, P., Moelker, R. & Soeters, S. (Eds.). (2010). J.A.A. van Doorn en de Nederlandse sociologie: De erfenis, het debat en de toekomst. Amsterdam: Pallas Publications - Amsterdam University Press.
 • Bigos, M., Qaran, W., Fenger, H.J.M., Koster, F., Mascini, P. & Veen, R.J. van der (2013). European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset. (Extern rapport, INSPIRES D1.2). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Bigos, M., Qaran, W., Fenger, H.J.M., Koster, F., Mascini, P. & Veen, R.J. van der (2013). Codebook: European Labour Market Resilience(ELMaR) Dataset. (Extern rapport, INSPIRES D1.2). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • Mascini, P. (2002). De risico's van rampenevaluaties: regelovertredingen, menselijke fouten en industriële rampen. In J. Evers & H. Kleijer (Eds.), Rampenonderzoek (Siswo Cahiers Sociale Wetenschappen en Beleid, 2) (pp. 27-31). Amsterdam: SISWO.
 • Mascini, P. (2004). Boekbespreking. [Bespreking van het boek The Uses of Discretion]. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31(1), 226-229.
 • Mascini, P. (2004). Boekbespreking [Bespreking van het boek Discretion and Deviation in the Administration of Immigration Control, Modern Legal Studies]. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31(1), 226-229.
 • Mascini, P. (1996). boekbespreking. [Bespreking van het boek The Challenger launch Decision: Technology, Culture and Deviance at NASA]. Sociologische Gids, 43(6), 436-438.
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2005). Hoe komt het dat Nederlanders verschillend denken over de oorzaken en oplossingen van misdaad? Centerpanel, 15 (2), 4-7.
 • Mascini, P. (1999). Gezondheidsrisico's op de werkvloer. Erasmus Magazine, 3 (8), 12-13.
 • Mascini, P. (1997). Werk aan de winkel: Organisatie-sociologisch onderzoek naar risicobeheersing. Sociologie & Organisatie, 12 (2), 4-7.
 • Mascini, P. (1996). In de hitte van de strijd: Het humanistische mensbeeld onder vuur. Actor (FSW Erasmus Universiteit), 4, 11-14.
 • Houtman, D., Mascini, P. & Gels, M. (2001). Why Do the Churches Become Empty, While New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands. In The Spiritual Supermarket (Ed.), Cyberproceedings of the International Conference The Spiritual Supermarket. Religious Pluralism and Globalisation in the 21st Century (pp. 1-25). London: The Spiritual Market.
 • Mascini, P. (Ed.). (2008) Justice Quarterly, Referee.
 • Mascini, P. (Ed.). (2008) Sociologie.
 • Mascini, P. (Ed.). (2007) Sociologie.
 • Mascini, P. (Ed.). (2006) International Political Science Review, Referee.
 • Mascini, P. (Ed.). (2006) Sociologie.
 • Mascini, P. (Ed.). (2006) Tijdschrift voor Criminologie, Referee.
 • Mascini, P. (Ed.). (2005) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
 • Mascini, P. (Ed.). (2005) Sociologie.
 • Mascini, P. & Doornbos, N. (Eds.). (2004) Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
 • Mascini, P. (Ed.). (2002) Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
 • Mascini, P. (Ed.). (2002) Sociologische Gids.
 • Mascini, P. & Wijk, E.G. van (2009). Responsive regulation bij de Voedsel en Waren Autoriteit: een empirisch onderzoek naar de theoretische veronderstellingen. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 • Abaaziz, I., Bacharias, Y. & Mascini, P. (2008). Veiligheidscultuur bij ENECO. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit.
 • Abaaziz, I., Bacharias, Y. & Mascini, P. (2007). Veiligheidscultuur bij ENECO. (Intern rapport). onbekend: SOCIOLOGIE.
 • Mascini, P. & Verhoeven, M (2005). Literatuurstudie naar de facilitering van de gewelddadige jihad. (Extern rapport, Cahier, no 3). Den Haag: WODC.
 • Mascini, P. (2004). Zelfevaluatie WODC 2004: kwaliteit, doelmatigheid en benutting van interne en externe rapporten. (Intern rapport). onbekend: SOCIOLOGIE.
 • Mascini, P. (2003, Oktober 08). Nieuwsbericht: Energeia Energienieuws (2003) IMAGO 'Essent loopt risico op imagoschade door bedrijfsongeval Amercentrale. www.energeia.nl, pp. 1-1.
 • Mascini, P. (2016). Law and Behavioral Sciences: Why We Need Less Purity Rather Than More. The Hague: Eleven international publishing.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2017, januari 19). Risicogestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden. Rotterdam, Jaarcongres Vereniging voor de Sociaalwetenschappelijke bestudering van het Recht (VSR), 19-20 januari 2017.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, juni 09). Enforcement of health and safety violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. onbekend, Annual conference Dutch Society of Criminology, 9-10 June 2016.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, november 10). Benutting van beslisruimte door ISZW-inspecteurs. Amsterdam, Congres Handhaving en Gedrag.
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2016, juni 04). Enforcement of Health and Safety Violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands. New Orleans, Law and Society Annual Meeting 2-5 June.
 • Jaspers, J.D., Mascini, P. & Erp, J.G. van (2014, juni 12). Het belang van een gelijk speelveld: sanctiebeleving bij het onbestraft blijven van overtredingen door anderen. Universiteit Leiden, Landelijk jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Criminologie.
 • Mascini, P., Jaspers, J.D. & Erp, J.G. van (2014, november 27). Hoe reageren ondernemers als ze zien dat overtreders niet worden bestraft? De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte overtredingen van de belastingwetgeving binnen de teeltsector. Amersfoort, De aansluiting. Dagretour Handhaving en Gedrag: van beleid naar onderzoek en terug.
 • Jaspers, J.D., Mascini, P. & Erp, J.G. van (2014, juni 05). Hoe reageren ondernemers op een gepercipieerde afwezigheid van een gelijk speelveld? Utrecht, Vide: Academisch Toezicht Netwerk.
 • Fabbri, M., Faure, M.G., Mascini, P., Mongbo, R.L. & Floquet, A. (2016). Application submitted to ARF Grant (€ 450,000).
 • Wingerde, C.G. van & Mascini, P. (2015). Regisseurs in een nachtwakerstaat. Hoe benutten ISZW-inspecteurs hun beslissingsruimte bij het al dan niet sanctioneren van overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving en welke dilemma's ervaren zij daarbij? (granted).
 • Mascini, P., Achterberg, P. & Houtman, D. (2015). Voluntary risk Seeking in the Risk Society: Explaining Involvement in Edgework. MidTerm Conference of the ESA Risk and Uncertainty group, panel The Formalization of Risk Management and its Unintended Consequences University of Stuttgart: (2015, april 08 - 2015, april 10).
 • Mascini, P. & Braster, S. (2015). Educational Reforms’ Impact on Students’ Test Scores in Eleven Countries and their Ensuing Distributive Effects. International Research Society for Public Management Conference (IRSPM), panel D103 – Rethinking the Relationship between Citizens and Public Services, University of Birmingham: Birmingham, UK (2015, maart 31 - 2015, april 01).
 • Mascini, P. (2014). What Should Governments Take Into Account When They Consider To Involve Private Parties In Regulation? ECPR standing group Regulatory Goverance, panel 64. Regulatory Assessment II: Barcelona (2014, juni 25 - 2014, juni 28).[go to publisher's site]
 • Mascini, P., Erp, J.G. van & Jaspers, J.D. (2014). How Do Crop Producers React to a Perceived Absence of a Level Playing Field? Paper presented at the LSA in the CRN05 Regulatory Governance session Regulatory Interactions: Minneapolis, Mi, U.S. (2014, mei 28 - 2014, juni 01).
 • Mascini, P. (2014). Effectiviteit van Regulatory Governance: noodzakelijke condities en hun beinvloeding door regulerende overheidsinstanties. VSR-jaarvergadering: Oegstgeest (2014, januari 16 - 2014, januari 16).
 • Bigos, M., Qaran, W., Fenger, M, Koster, F., Mascini, P. & Veen, R. van der (2013). Labour Market Resilience.
 • Mascini, P., Achterberg, P. & Houtman, D. (2013). Neoliberalism and work-related risks: Individual or collective responsibilization? VSR-jaarvergadering: Doorn (2013, januari 17 - 2013, januari 18).
 • Schippers, G., Mascini, P., Weenink, D. & Oorschot, I. van (2013). Judges? Choices and Rankings of Sentence Types: An Explorative Study at a Dutch Police Court. Paper presented at the Law and Society Conference, session Comparative Case Studies in Criminal Justice: Boston, United States (2013, mei 28 - 2013, juni 02).
 • Achterberg, P. & Mascini, P. (2013). Wantrouwen ten aanzien van de rechtsstaat. Een publieksonderzoek. VSR-jaarvergadering: Doorn (2013, januari 17 - 2013, januari 18).
 • Mascini, P., Achterberg, P. & Houtman, D. (2013). Risk Seeking in the Risk Society: Explaining Involvement in Edgework. Risk and Uncertainty: Ontologies and Methods: Amsterdam (2013, januari 23 - 2013, januari 25).
 • Erp, J.G. van, Faure, M.G., Mascini, P. & Nollkaemper, P.A. (2013). Smart mixes for cross-border legal protection of the environment. KNAW Grant (obtained): (2013, december 19).
 • Schippers, G., Mascini, P., Weenink, D. & Oorschot, I. van (2012). Ongelijkheid naar rechterlijke beslissingen over strafsoorten. VSR-jaarvergadering: Wijk aan Zee (2012, januari 12 - 2012, januari 13).
 • Mascini, P. (2012). How Can Responsive Regulation's Impact As Enforcement Pyramid Be Understood? Rethinking Regulatory Paradigms: Regulation, Justice, Inequality and Capitalism: Centre for Regulatory Studies and Department of Business Law and Taxation, Monash University, Melbourne, Australia (2011, september 08 - 2011, september 09).
 • Mascini, P. (2012). Ongelijkheid in de uitvoering van het Nederlandse asielbeleid. Science Meets Policy: Policy Meets Science. Asiel, Migratie en Integratie: Directie Migratiebeleid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag (2012, november 01 - 2012, november 01).
 • Mascini, P. (2012). Understanding Responsive Regulation’s Influence. The Compliance and Enforcement lunch seminar: University of Amsterdam, The Amsterdam Center for Law & Economics (ACLE), and the VU Department of Criminal Law and Criminology, The Netherlands. (2012, oktober 08 - 2012, oktober 08).
 • Mascini, P. (2012). Inequality in sentencing types: The importance of institutionalized judicial decision-making. Behavioural Approaches to Contract and Tort: Erasmus School of Law, Erasmus University of Rotterdam (2012, mei 25 - 2012, mei 25).
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2010). Refraining from Legal Action against Rule Violations as Heritage of the Denounced Sixties? Law and Society Conference 2010, session CRN05 Regulatory Governance: Theoretical Rationales for Regulatory Governance Policies and Their Transformation and Evaluation, panel 3201: Chicago, United States (2010, mei 27 - 2010, mei 30).
 • Mascini, P. & Bacharias, Y. (2010). NPM and Craftsmanship: an Explorative Case Study in a Utilities Company into a Neglected Relationship. Law and Society Conference 2010, session ‘CRN05 Regulatory Governance: Early Career Researchers in Regulation and Governance’, panel 2302: Chicago, United States (2010, mei 27 - 2010, mei 30).
 • Mascini, P. & Wijk, E. van (2009). Responsive Regulation at the Dutch Food and Commodity Authority. An Empirical Assessment of Assumptions Underlying the Theory. Behavioral Approaches to Contract and Tort at the Faculty of Law: Erasmus University of Rotterdam, The Netherlands (2009, maart 27 - 2009, maart 27).
 • Mascini, P., Fermin, A.M.E. & Snick, H. (2009). Burundese asielzoekers in Nederland: een strategische casestudy naar transnationalisme. Working Paper Series on Sociology; June 2009: .
 • Mascini, P. & Wijk, E. van (2009). Responsive Regulation at the Dutch Food and Commodity Authority. An Empirical Assessment of Assumptions Underlying the Theory. Food Law Enforcement Practitioners (FLEP) meeting: Aarhus, Denmark (2009, september 15 - 2009, september 15).
 • Mascini, P., Soentken, M. & Veen, R.J. van der (2009). From Welfare to Workfare. The Implementation of Activation and Reintegration Policies. NIG Annual work conference 2009, Panel 13: Agencification: patterns, results and new questions: Leiden (2009, november 12 - 2009, november 13).
 • Mascini, P. (2008). Een sociologische case studie van preventief veiligheidsbeleid. De Doelderdag voor alumni rechtenstudenten aan de FRG: (2008, oktober 03).
 • Mascini, P. & Bacharias, Y. (2008). Formal and Informal Risk Handling Strategies: The Importance of Ethnographic Research for Safety Surveys. Conference `Working on Safety' during session 14 `Safety Culture' on Crete: Greece (2008, oktober 02).
 • Mascini, P. & Bochove, M. van (2008). Gender stereotyping in the Dutch asylum procedure: `Independent' men versus `dependent' women. Conference `Best Practices for Refugee Status Determination' during session 2A `Gender': Prato, Italy (2008, mei 30).
 • Mascini, P. (2008). `Responsive Regulation' bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Een empirisch onderzoek naar uitgangspunten die aan de theorie ten grondslag liggen. Symposium Gedragsbeïnvloeding bij de belastingdienst: Utrecht (2008, januari 01).
 • Mascini, P. & Wijk, E.G. van (2008). `Vis ruikt nou eenmaal zo'. `Responsive Regulation' bij de Voedsel en Waren Autoriteit. NVK marktdag tijdens de sessie Theoretische Criminologie: Leiden (2008, juni 20).
 • Mascini, P. (2008). `Responsive Regulation' bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Een empirisch onderzoek naar uitgangspunten die aan de theorie ten grondslag liggen. Conferentie Handhaving en Gedrag: Utrecht (2008, oktober 30).
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2007). Gedoogbeleid als erfenis van de verfoeide jaren zestig? NVK-marktdag tijdens de sessie Publieke opinie: Leiden (2007, juni 14).
 • Mascini, P., Bacharias, Y. & Abaaziz, I. (2007). Formal and Informal Safety Management. The Importance of Ethnographic Research for Safety Surveys. De Dag van de Sociologie sessie Veiligheid & deviantie: Rotterdam (2007, mei 31).
 • Mascini, P. (2006). Can the Violent Jihad Do Without Sympathizers? `De dag van de Sociologie¿ sessie Criminaliteit: Tilburg (2006, juni 08).
 • Mascini, P. (2006). Can the Violent Jihad Do Without Sympathizers? `NvK congres¿ sessie `Theoretische criminologie¿: Leiden (2006, juni 23).
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2006). Rehabilitation and Repression. Reassessing their Ideological Embeddedness. `NvK congres sessie `Publieke opinie op criminaliteit en straf: attitudes en perceptie': Leiden (2006, juni 23).
 • Mascini, P. (2004). Punishing, Reforming, and Legalizing: Explaining Views on Crime Fighting. 'The European Society of Criminology', during the session 'Punishment and Treatment: A Hybrid Approach': Amsterdam (2004, augustus 25).
 • Mascini, P. (2003). The Blameworthiness of Health and Safety Rule Violations. International Conference Risk in Its Social Contexts: Plymouth (2003, september 08 - 2003, september 09).
 • Houtman, D. & Mascini, P. (2003). Why Do Churches Become Empty, While New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands. Why Do Churches Become Empty, While New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands: Milton Keynes (2003, mei 30).
 • Mascini, P. (2003). Rechtsongelijkheid in de uitvoering van het asielbeleid verklaard: Verschillen in het gebruik van discretionaire bevoegdheid. NSV Marktdag Sociologie: Nijmegen (2003, mei 22).
 • Mascini, P. (2002). Regionale verschillen in uitvoering van asielbeleid. Tiende sociaal-wetenschappelijke studiedagen: Armoede en rijkdom: Amsterdam (2002, mei 30).
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2001). Resocialisatie als tegenpool van repressie: een diepgeworteld criminologisch misverstand. De Marktdag Sociologie: Antwerpen (2001, mei 18).
 • Houtman, D., Mascini, P. & Gels, M. (2001). 'Why Do the Churches Become Empty, While New Age Grows? Secularization and Religious Change in the Netherlands'. International conference The Spiritual Supermarket: Religious Pluralism and Globalisation in the 21st Century: Londen (2001, april 19).
 • Mascini, P. (2001). Dispariteit in een bureaucratische organisatie: 2001 beslissingen over asielaanvragen. Symposium 'De wegen van een vluchteling': Ravenstein (2001, november 15).
 • Mascini, P. (2001). Regelovertredingen, mensellijke fouten en industriële rampen: een exploratieve studie in een cokesfabriek. De Marktdag Sociologie: Antwerpen (2001, mei 18).
 • Mascini, P. (2000). Thuis leven we gevaarlijker.
 • Mascini, P. & Houtman, D. (2000). Religie, individualisme en rationalisme: Verklaringen voor ontkerkelijking en alternatieve zingeving getoetst. De negende sociaal-wetenschappelijke Studiedagen: (2000, mei 02).
 • Houtman, D., Mascini, P. & Gels, M. (2000). Waarom lopen de kerken leeg, maar groeit New Age? Over individualisering, secularisering en religieuze verandering. Negende Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen: Amsterdam (2000, mei 02).
 • Mascini, P. (1999). Persoonsafhankelijke beslissingsstrategieën omtrent asielaanvragen. Aanvraag EUR Fellowship: Rotterdam (1999, oktober 01).
 • Mascini, P. (1999). Arbeidsomstandighedenzorg op de werkplek: Verslag van twee casestudies. NSV Marktdag Sociologie: Utrecht (1999, mei 27).
 • Mascini, P. (1996). Risicobeheersing door regulering: De invloed van organisatieculturele verschillen. Weswa-congres: Utrecht (1996, juli 01).
 • Mascini, P. (1996). Risicobeheersing versus arbeidsverhoudingen? Grenzen aan de effectiviteit van ongevalsrapporten als instrument voor de beheersing van technologische risico's. 7e Sociaal-Wetenschappelijk Studiedagen: Amsterdam (1996, april 11).
 • Mascini, P. (1999, December 17). Risico's in bedrijf: Omgaan met gezondheidsrisico's op de werkvloer. eur (201 pag.) (Rotterdam). Prom./coprom.: prof.dr. J. Berting.

EUR FSW

Description Hoogleraar sociologie
Additional information Empirical legal studies
Place ONBEKEND
Start date 9/2014
End date 12/9999

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Department Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Country The Netherlands

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam