Endowed Professor

prof.dr. (Richard) R.H.J.M. Staring

Erasmus School of Law

Criminology

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-014

T:+31 10 4088807, +31 10 4081505

E: staring@law.eur.nl

Monitoring Safety & Security

 • Staring, R.H.J.M. (2016). Standplaats Istanbul: Syrische vluchtelingen. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 8 (15), 5-7.
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Risks of radicalization among Turkish-Dutch young adults? CIROC Nieuwsbrief, 5-6.
 • Staring, R.H.J.M. (2011). Preventie en opsporing van mensenhandel in Roemenie. CIROC Nieuwsbrief, 11 (1), 4-5.
 • Staring, R.H.J.M. (2011). Tussen stress en hoop. Ongedocumenteerde jongeren in Nederland. Phaxx. Kwartaalblad Pharos - Migranten, vluchtelingen en gezondheid, 2011 (2), 14-16.
 • Staring, R.H.J.M. (2010). Human trafficking and unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5-6.
 • Staring, R.H.J.M. (2010). Leerstoel Zware Criminaliteit en Rechtshandhaving VU: Prof.dr. Edward Kleemans over georganiseerde misdaad en de zichtbare hand. CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 5-6.
 • Staring, R.H.J.M. (2010). Leerstoel Criminologie UU: Prof.dr. D. Siegel over Maffia, diamanten en Mozart. CIROC Nieuwsbrief, 10 (1), 5.
 • Staring, R.H.J.M. & Aarts, J. (2010). 'Illegaliteit, jongeren en mensenhandel' en 'Inleiding' (pagina 1). CIROC Nieuwsbrief, 10 (2), 3-4.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). Dutch Real Estate: serious crimes and respectable professions. CIROC Nieuwsbrief, 9 (1), 4-5.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Het mondiale én lokale criminaliteit en criminaliteitsbeheersing. CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 1-2.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2008). Women Trafficking and the Consequences of Legislative and Policy Changes in the Netherlands after 2000. CIROC Nieuwsbrief, 8 (1), 3-5.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Mensensmokkel 'van binnenuit' beschreven. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (3), 294-298.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Over de verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld. CIROC Nieuwsbrief, 8 (3), 4-4.
 • Vries Robbe, E. de, Staring, R.H.J.M. & Ferwerda, H. (2007). Sjoemelen met vastgoed. Secondant : tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 21 (3-4), 56-59.
 • Staring, R.H.J.M. (2007). Geobserveerde gehoren in de asielprocedure. Sociologie, 3 (3), 410-412.
 • Staring, R.H.J.M., Ferwerda, H. & Vries Robbe, E. de (2007). Malafide praktijken rondom het vastgoed. CIROC Nieuwsbrief, 7 (1), 1-3.
 • Staring, R.H.J.M. (2006). Gesmokkeld naar Nederland: Irreguliere migratiepatronen van vreemdelingen. Internationale Spectator, 60 (7/8), 365-367.
 • Staring, R.H.J.M. (2006). Rotterdam en mensensmokkel. Agora, 22 (3), 7-10.
 • Staring, R.H.J.M. (2005). Georganiseerde mensensmokkel, opsporing en beleid. CIROC Nieuwsbrief, 5 (1), 3-4.
 • Staring, R.H.J.M. (2005). Onderzoek naar problematische jeugdgroepen. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 10 (2), 44-48.
 • Staring, R.H.J.M. (2005). Mensensmokkelsamenwerkingsverbanden: van onderhandeling naar bevel. CIROC Nieuwsbrief, 5 (3), 1-3.
 • Staring, R.H.J.M. (2005). Organized human smuggling in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 7 (1).
 • Staring, R.H.J.M. (2004). Internationale migratie en de 'seksindustrie'. CIROC Nieuwsbrief, 4 (2), 1-1.
 • Staring, R.H.J.M. (2004). Een alternatieve benadering tegen mensensmokkel. Verslag van een conferentie. CIROC Nieuwsbrief, 4 (4), 1-1.
 • Staring, R.H.J.M. (2003). Over de grens. Illegale migratie, transnationale loyaliteiten en mensensmokkel. Agora, 2003 (19), 32-35.
 • Staring, R.H.J.M. (2003). Keuzes van overvallers in Denemarken en Nederland. Tijdschrift voor Criminologie, 45 (4), 417-422.
 • Staring, R.H.J.M. (2002). Over mensensmokkel, migrantengemeenschappen en transnationale loyaliteiten. CIROC Nieuwsbrief, 2002 (2), 6-7.
 • Staring, R.H.J.M. (2002). Chain migration versus smuggling chains. The extrance of illegal immigrants in the Netherlands. CIROC Nieuwsbrief, 2002 (1), 5-6.
 • Staring, R.H.J.M. (2001). Turkse toerist: illegaliteit en de transnationale ruimte. De Helling, 14 (3), 18-21.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Turkse migranten en georganiseerde criminaliteit. Focaal. European Journal of Anthropology, 153-158.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Illegale migranten en de koppelingswet. Indirect. Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 5 (10-11), 21-21.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). Het analyseren van grote opsporingsonderzoeken mensensmokkel. In T. Decort & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 446-447). Leuven: Uitgeverij Acco.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). Hoerenlopers op het internet. In T. Decort & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 422-423). Leuven: Uitgeverij Acco.
 • Engbersen, G.B.M., Staring, R.H.J.M. & Leun, J.P. van der (2002). Illegal Immigrants in the Netherlands 2002. In G. Engbersen (Ed.), Migration, Immigrants and Policy in the Netherlands. Report for the continuous Reporting SOPEMI of the OECD (pp. 76-84). Rotterdam: EUR/Risbo.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Roofovervallen. In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen (Eds.), Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten (pp. 175-177). Utrecht: NIZW.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Schotelantennes. In R. Engbersen, J. Eggermont, R. Gabriëls & A. Sprinkhuizen (Eds.), Indicatoren van A tot Z. Van achterstandsscores tot zwerfkatten (pp. 179-181). Utrecht: NIZW.
 • Staring, R.H.J.M. (2007). Geobserveerde gehoren in de asielprocedure [Bespreking van het boek Geobserveerde gehoren in de asielprocedure]. Sociologie, 3(3), 410-412.
 • Staring, R.H.J.M. (2001). De Schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers [Bespreking van het boek De Schaduw van de grens. Het Nederlandse vreemdelingenrecht en de sociale zekerheid van Javaanse Surinamers]. .
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2008) Tijdschrift voor Criminologie, 50(4).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2003) CIROC Nieuwsbrief, 1(12).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2003) Focaal. European Journal of Anthropology, 1(6).
 • Kloosterman, Rob, Pinkster, Fenne, Staring, R.H.J.M., Uitermark, J.L. & Vreeke, Alex (Eds.). (2002) Rooilijn, 2002(november).
 • Swaaningen, R. van, Bunt, H.G. van de, Pijpers, E.B.M. & Staring, R.H.J.M. (2006). Zelfevaluaties 2006 bachelor- en masteropleiding criminologie (2 rapporten van resp. 72 en 53 blz. plus één bundel bijlagen van 99 blz.). (Intern rapport). onbekend: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
 • Staring, R.H.J.M. (2002). Illegale vreemdelingen in Nederland. Omvang, overeenkomst, verblijf en uitzetting. (Extern rapport, no 1). Rotterdam: RISBO.
 • Staring, R.H.J.M. (2002). Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project Landschappen van armoede. (Extern rapport, no 2). Rotterdam: RISBO.
 • Bunt, H.G. van de, Staring, R.H.J.M. & Schoot, C.R.A. van der (2002). Rapportage ter ondersteuning van het criminaliteitsbeeld Rotterdamse haven. (Intern rapport, no 1). : .
 • Staring, R.H.J.M., Engbersen, G.B.M. & Ypeij, J.L. (2002). Armoede, migranten en informaliteit in Rotterdam-Delfshaven. Tweede deelstudie van project "Landschappen van armoede". (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/Risbo.
 • Staring, R.H.J.M. (2001, Augustus 28). Mensensmokkel naar Europa. De Academische Boekengids, pp. 1-1.
 • Bunt, H.G. van de & Staring, R.H.J.M. (2009). Informal Financial Arrangements in the Afghan Community. NWO Mozaik-aanvraag, 1 promotieplaats, procedure loopt: Rotterdam.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). On Folk Devils & Folk Saints. The effect of othering and role modelling of prominent Muslims in the media on the Dutch Moroccan community. NWO Mozaik aanvraag, 1 promotieplaats, procedure loopt: .
 • Geelhoed, F. & Staring, R.H.J.M. (2016). Wereldbeelden en weerbaarheid van Turks-Nederlandse jongeren. De twee gezichten van een sterke interne gerichtheid. Justitiele Verkenningen, 42 (2), 49-65. doi: http://dx.doi.org/10.5553/JV/016758502016042002004[go to publisher's site]
 • Staring, R.H.J.M. & Kox, M.H. (2016). Safe havens voor onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen. Veiligheid en het toezicht op irreguliere migratie via hulpverleningsinstanties. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 6 (3), 71-90. doi: 10.5553/TCC/221195072016006003005
 • Hiah, J.W. & Staring, R.H.J.M. (2016). 'But the Dutch would call it exploitation'. Crimmigration and the moral economy of the Chinese catering industry in the Netherlands. Crime, Law & Social Change, 66 (1), 83-100. doi: http://dx.doi.org/10.1007/s10611-016-9625-7[go to publisher's site]
 • Siegel, D. & Staring, R.H.J.M. (2015). Taboe in de culturele criminologie? Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 5 (3), 3-9.
 • Staring, R.H.J.M. (2015). Niemand slaapt bij ons op straat? Over de noodopvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen en het steekspel tussen centrale overheid en gemeenten. Justitiele Verkenningen, 2015 (2), 24-38. doi: 10.5553/JV/016758502015041002003
 • Staring, R.H.J.M., Wit, J.C. de & Nummerdor, H. (2014). De Nederlandse aanpak van radicalisering en de paspoortmaatregel. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 39 (6), 690-710.
 • Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2013). Irreguliere migratie en illegaal verblijf: beleid, conflicten en contradicties. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3 (1), 3-14.
 • Hiah, J.W. & Staring, R.H.J.M. (2013). 'Maar Hollanders zouden zeggen dat het uitbuiting is', Chinese restauranthouders en illegale Chinezen over werken bij de Chinees. Tijdschrift voor Criminologie, 55 (1), 44-58.
 • Staring, R.H.J.M. (2012). Human trafficking in the Netherlands: trends and recent developments. International Review of Law Computers & Technology, 26 (1), 59-72. doi: http://dx.doi.org/10.1080/13600869.2012.646797[go to publisher's site]
 • Staring, R.H.J.M. (2012). Crimmigratie en de morele economie van illegale vreemdelingen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 91 (6), 396-408.
 • Schuilenburg, M., Siegel, D., Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2011). Over cultuur en criminaliteit. Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 1 (0), 3-17.
 • Staring, R.H.J.M. & Aarts, J. (2010). Werken in de marge. Illegaal verblijvende jongeren in Nederland. Justitiele Verkenningen, 36 (7), 43-55.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2008). El Tráfico de Mujeres en Holanda: Tendencias y Políticas. Espacio Abierto. Revista del CIEJ-AFJU, 5 (9), 99-110.
 • Kleemans, E.R., Korf, DJ & Staring, R.H.J.M. (2008). Mensen van vlees en bloed. Kwalitatief onderzoek in de criminologie. Tijdschrift voor Criminologie, 50 (4), 323-336.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2007). Trends and policies on women trafficking in the Netherlands. Crime and Justice International, 23 (101), 15-22.
 • Staring, R.H.J.M. (2007). Handelaars in vrouwen; achtergronden en werkwijze. Justitiele Verkenningen, 33 (7), 50-63.
 • Staring, R.H.J.M. (2004). Facilitating the Arrival of Illegal Immigrants in the Netherlands: Irregular Chain Migration versus Smuggling Chains. Journal of International Migration and Integration, 5 (3), 273-294.
 • Staring, R.H.J.M. (2004). In het spoor van Malinowski. Op zoek naar Turkse illegalen. KWALON. Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek in Nederland, 9 (3), 18-22.
 • Staring, R.H.J.M. (2003). Irreguliere wegen naar Nederland. Nieuwkomers, mensensmokkel en familiale loyaliteiten. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 82 (6), 260-270.
 • Engbersen, G.B.M. & Staring, R.H.J.M. (2001). The Moral Economy of Low-Income Groups: Poverty and Informality. Focaal. European Journal of Anthropology, 38, 83-101.
 • Staring, R.H.J.M. (2001). Van illegalen tot medeburgers? Carrières in en uit een illegaal bestaan. Sociologische Gids, 48 (4), 360-381.
 • Snel, E. & Staring, R.H.J.M. (2001). Poverty, migration and coping strategies: an introduction. Focaal. European Journal of Anthropology, 38, 7-22.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Nawoord. Migrantenstudies, 14 (3), 203-204.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Het criminologisch tekort. Turkse migranten en georganiseerde drugscriminaliteit. Migrantenstudies, 14 (3), 191-197.
 • Staring, R.H.J.M., Geelhoed, F., Aslanoglu, G., Hiah, J.W. & Kox, M.H. (2014). Ontwikkelingen in de maatschappelijke positite van Turkse Nederlanders. Risico's op criminaliteit en radicalisering? Den Haag: Boom/Lemma.
 • Staring, R.H.J.M., Alves d'Almeida, J., Dahou Noya, S.J. & Schijndel, M.A. van (2012). Ondersteuning bij zelfstandige terugkeer. Over de betekenis van (transnationale) sociasle netwerken voor de terugkeer van onrechtmatig in Nederland verblijvende migranten uit Brazilie, Colombia, Ghana en Nigeria naar hun land van herkomst. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Staring, R.H.J.M., Beckers, J.J.H. & Roks, R.A. (2011). Mondiaal wonen. Een voorstudie naar de (juridische) mogelijkheden voor woningcorporaties om vreemdelingen zonder verblijfsdocument te huisvesten. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Staring, R.H.J.M. & Aarts, J. (2010). Jong en illegaal in Nederland. Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst (OMV-reeks). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Guided Journeys. The Irregular Migration Process of Illegal Turkish Immigrants in the Netherlands. Oxford, New York: Berghahn Books.
 • Ferwerda, H., Staring, R.H.J.M., Vries Robbé, E. de & Bunt, J. van de (2007). Malafide activiteiten in de vastgoedsector. Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Bunt, H.G. van de, Kleemans, E.R., Poot, C.J. de, Bokhorst, R.J., Huikeshoven, M., Nassou, M. van & Staring, R.H.J.M. (2007). Georganiseerde criminaliteit in Nederland. Derde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit (Onderzoek en beleid, 252). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum).
 • Staring, R.H.J.M., Engbersen, G.B.M., Moerland, H., Lange, N.E. de, Verburg, D.A., Vermeulen, E.H. & Weltevrede, A. (2005). De sociale organisatie van mensensmokkel. Amsterdam: Kerckebosch.
 • Engbersen, G.B.M., Leun, J.P. van der, Staring, R.H.J.M. & Kehla, J. (1999). De ongekende stad II. De inbedding van illegale migranten (De ongekende stad). Amsterdam: Boom.
 • Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2016). Kwalitatief onderzoek en criminologische theorie. De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. In Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-80). Leuven: Acco.
 • Staring, R.H.J.M. & Geelhoed, F. (2015). 'Nooit Nederlander genoeg'. Ontwikkelingen in de sociaal-culturele positie van Turks-Nederlandse jongeren, hun wereldbeelden en attitudes ten opzichte van (religieus geïnspireerd) geweld. In J. Dagevos (Ed.), Werelden van verschil, Over de sociaal-culturele afstand en positie van migrantengroepen (pp. 160-219). Den Haag: SCP.
 • Staring, R.H.J.M. (2015). Over roekeloze speculatie orgiën en de ethiek van het sparen Gefundeerde theorie op zijn Starings. In J. Evers (Ed.), Kwalitatieve analyse: kunst én kunde (pp. 285-303). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
 • Leun, J.P. van der & Staring, R.H.J.M. (2013). Human Smuggling. In G.J.N. Bruinsma & D.L. Weisburd (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (pp. 2382-2389). New York: Springer Science and Business Media.
 • Staring, R.H.J.M. (2011). Destination unknown? Undocumented youngsters in the Netherlands and the organised crime fallacy. In G. Antonopoulos, M. Groenhuijsen, J. Harvey, T. Kooijmans, A. Maljevic & K. Von Lampe (Eds.), Usual and unusual organising criminals in Europe and beyond. Profitable crimes, from underworld to upperworld (pp. 247-256). Apeldoorn: Maklu.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2009). The Flesh is weak and the Spirit even Weaker. Clients and Trafficked Women in the Netherlands. In A. Di Nicola & et al (Eds.), Prostitution and Human Trafficking. Focus on Clients (pp. 67-121). New York: Springer.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). Different methods to research irregular migration. In I. Van Liempt & V. Bilger (Eds.), The ethics of migration research methodology. Dealing with vulnerable immigrants (pp. 83-97). Eastbourne, UK: Sussex Academic Press.
 • Swaaningen, R. van & Staring, R.H.J.M. (2009). Naar een kwalitatieve criminologie: De relatie tussen theorie, onderzoeksvragen en methode. In T. Decorte & D. Zaitch (Eds.), Kwalitatieve methoden en technieken in de criminologie (pp. 33-72). Leuven: Uitgeverij Acco.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Tomar el mando di Immigración. In Joaquin Arango (Ed.), Europa y la Immigración: Una Relación Difícil. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
 • Staring, R.H.J.M. (2008). Controlling human smuggling in the Netherlands. How the smuggling of human beings was transformed into a serious criminal offence. In D. Siegel & H. Nelen (Eds.), Organized Crime: Culture, Markets and Policies (Studies of Organized Crime, 7) (pp. 165-181). New York: Springer.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2008). The demand of trafficked prostitution in the Netherlands (in press). In M. Lombardi (Ed.), How Much? A pilot study in four key EU member and candidate countries on the demand of trafficked prostitution. Milan: ISMU.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2008). The flesh is weak and the spirit even weaker. Prostitution clients and women trafficking in the Netherlands (in press). In A. Di Nicola et al (Ed.), Prostitution and Human Trafficking and Prostitution. Focus on clients (pp. 67-121-hoofdstuk 5). Dordrecht: Springer.
 • Roks, R.A. & Staring, R.H.J.M. (2008). Crime, rhyme en de media: een eigentijdse levensgeschiedenis. In D. Siegel, F. van Gemert & F. Bovenkerk (Eds.), Culturele Criminologie (pp. 161-174). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Staring, R.H.J.M. (2006). Controlling Immigration and Organized Crime in the Netherlands: Dutch Developments and Debates on Human Smuggling and Trafficking. In E. Guild & P. Minderhoud (Eds.), Immigration and criminal law in the European Union : the legal measures and social consequences of criminal law in member states on trafficking and smuggling in human beings (Immigration and asylum law and policy in Europe, 9) (pp. 241-269). Leiden: Nijhoff.
 • Staring, R.H.J.M. (2004). Tussen qat en thee: informele ondersteuning van illegale vreemdelingen in Nederland. In Leo Lucassen (Ed.), Amsterdammer worden. Migranten, hun organisaties en inburgering, 1600-2000 (pp. 205-220). Amsterdam: Vossiuspress UvA.
 • Staring, R.H.J.M. (2003). Smuggling Aliens toward the Netherlands: the Role of Human Smugglers and Transnational Networks. In Dina Siegel et al (eds.) (Ed.), Global Organized Crime; Trends and Developments (pp. 105-116). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
 • Staring, R.H.J.M. (2002). Focus: Illegal immigrants in the Netherlands. In Paris OECD (Ed.), Trends in International Migration: SOPEMI 2002 Netherlands-Edition (pp. 1-25). Paris: OECD.
 • Burgers, J.P.L., Dukes, T., Hoes, J., Musterd, S., Staring, R.H.J.M. & Kempen, R. van (2002). National and city contexts, urban development programmes and neighbourhood selection: The Dutch Background Report. In J. Vranken, P. de Decker & I. van Nieuwenhuyze (Eds.), Urban Governance, Social Inclusion and Sustainability. National Context Reports (pp. 1-88). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
 • Staring, R.H.J.M. (2001). Scènes uit een schijnhuwelijk. Illegale Turkse migranten over hun toekomst in Nederland. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 137-151). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Staring, R.H.J.M. & Engbersen, G.B.M. (2001). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-289). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Staring, R.H.J.M. & Zorlu, S. (2001). Over geveltoeristen en voorgeschotelde loyaliteiten. Turkse migranten en sateliettelevisie. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De Verborgen Stad: de zeven gezichten van Rotterdam (pp. 92-103). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Engbersen, G.B.M. & Staring, R.H.J.M. (2001). Safety First. De morele economie van lage inkomensgroepen. In Godfried Engbersen & Jack Burgers (Eds.), De verborgen stad. De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 285-299). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Engbersen, G.B.M. & Staring, R.H.J.M. (2000). De morele economie van lage inkomensgroepen. In G.B.M. Engbersen (Ed.), Balans van het armoedebeleid. Vijfde Jaarboek armoede en sociale uitsluiting (pp. 76-100). Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Staring, R.H.J.M. (2000). Migration scenarios. Network managed migration of undocumented migrants in the Netherlands. In W. Pansters, G. Dijkstra, P. Hoebink & E. Snel (Eds.), Rethinking poverty. Comparative perspectives from below (pp. 91-117). Assen: Van Gorcum.
 • Staring, R.H.J.M. (2000). International Migration, Undocumented Immigrants, and Immigrant Business. In J. Rath (Ed.), Immigrant business. The economic, political and social environment (pp. 182-198). London: Macmillan.
 • Staring, R.H.J.M. (2000). Flows of people: globalization, migration and transnational communities. In D. Kalb, M. van de Land, R. Staring, B. van Steenbergen & N. Wilterdink (Eds.), The ends of globalization. Bringing society back in (pp. 203-215). Lanham, Maryland: Rowman and Littlefield.
 • Staring, R.H.J.M. (1998). Scenes from a Fake Marriage: Notes on the Flip-side of Embeddedness. In K. Koser & H. Lutz (Eds.), The New Migration in Europe. Social Constructions and Social Realities (pp. 224-241). London: MacMillen.
 • Staring, R.H.J.M. & Snel, E. (Eds.). (2001). Poverty, migration, and coping strategies. Londen: Focaal. European Journal of Anthropology.
 • Staring, R.H.J.M., Burgers, J.P.L., Dukes, T., Hoes, J., Musterd, S. & Kempen, R. van (Eds.). (2001). The Netherlands: the cities of Amsterdam, Rotterdam and The Hague (UGIS Report). Leuven: Acco.
 • Kalb, D., Land, M. van de, Staring, R.H.J.M., Steenbergen, B. van & Wilterdink, N. (Eds.). (2000). The ends of globalization. Bringing society back in. Lanham: Rowman and Littlefield.
 • Staring, R.H.J.M., Leun, J.P. van der, Engbersen, G.B.M. & Kehla, J. (1998). Patronen van incorporatie. In- en uitsluiting van illegale migranten binnen etnische gemeenschappen. (Extern rapport). Rotterdam: Faculteit der Sociale Wetenschappen EUR.
 • Staring, R.H.J.M. (2003). Facilitating the arrival of illegal immigrants in the Netherlands: Irregular chain migration versus smuggling chains. 9th International Metropolis Conference 'Gaining from Migration - A Global Perspective on Opportunities for Economic and Social Prosperity': Vienna - Austria (2003, september 15).
 • Swaaningen, R. van & Staring, R.H.J.M. (2009). Het interview. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 1 (2), 2-4.
 • Staring, R.H.J.M. (2009). Het Interview: René van Swaaningen: bijzonder Hoogleraar internationaal comparatieve criminologie. De Criminoloog (Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie), 1 (2), 2-4.
 • Staring, R.H.J.M. (,). Strafbaarstelling 'illegaal' leidt tot meer criminaliteit. Geregeld - Facultair magazine Erasmus School of Law, pp. 18-19.
 • Staring, R.H.J.M. (2011, Maart 09). Illegaal tot crimineel verklaren maakt toestand alleen erger. NRC Handelsblad, pp. 14-15.
 • Siegel, D. & Staring, R.H.J.M. (Eds.). (2015). Taboe - themanummer Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. Den Haag: Booom Lemma Uitgevers.
 • Staring, R.H.J.M. (2016). [Bespreking van het boek The Privatisation of Immigration Control through Carrier Sanctions. The Role of Private Transport Companies in Dutch and British Immigration Control]. European Journal of Migration and Law, 18, 139-145.
 • Staring, R.H.J.M. (2014). On responsibilisation and remote border control instruments. [Bespreking van het boek Privatisation of immigration control? A socio-legal study on the role of private transport companies in the Netherlands and the United Kingdom]. Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 35(3), 158-161.
 • Staring, R.H.J.M. (2012). Naar een maritieme criminologie? [Bespreking van het boek Coke bij de vis: misdaad en moraal]. Tijdschrift voor Criminologie, 54(2), 181-184.
 • Staring, R.H.J.M. (2012). [Bespreking van het boek Vluchtelingengroepen in Nederland, over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten]. Mens en Maatschappij, 87(1).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2015) CIROC Nieuwsbrief.
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2015) Tijdschrift voor Criminologie.
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2014) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2014) Tijdschift voor Criminologie.
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2013) CIROC Nieuwsbrief, 13(1).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2013) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 3(1).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2012) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2012) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
 • Schuilenburg, M., Siegel, D., Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (Eds.). (2011) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit.
 • Swaaningen, R. van, Schuilenburg, M.B., Siegel, D. & Staring, R.H.J.M. (Eds.). (2011) Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit, 1(0).
 • Staring, R.H.J.M. (Ed.). (2001) Focaal. European Journal of Anthropology.
 • Staring, R.H.J.M. (2012). Moderne slavernij of gewoon werk? . Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Staring, R.H.J.M. (2011). Moderne slavernij of gewoon werk? (2012, december 02). EUR: EUR.
 • Staring, R.H.J.M. (2016, mei 26). In Rotterdam slaapt niemand op straat: Over de komst en opvang van Syriërs en andere vluchtelingen. http://www.eur.nl/rotterdam_lezing/. Rotterdam, Pauluskerk, De Rotterdamlezing 2016.
 • Staring, R.H.J.M. (2016, december 02). Global mobility and migration control: recent developments in the EU and their consequences. Ghent, Belgium, Common Study Programme in Critical Criminology.
 • Staring, R.H.J.M. (2016, december 08). Beleid, beelden en de betekenis van onderzoek naar mensensmokkel. Amsterdam, KWALITATIEF ONDERZOEK NAAR MIGRATIE, VLUCHTELINGEN EN MOBILITEIT, KWALON Najaarsaconferentie 2016.
 • Staring, R.H.J.M. (2016, november 22). Global Migration and Migration Control.Recent Developments in the EU and their Consequences. Istanbul, Lecture organized by Dutch Consulate General of the Netherlands & Netherlands Institute in Turkey.
 • Staring, R.H.J.M. (2014, september 07). Lezing wake detentiecentrum Rotterdam. Rotterdam, wake detentiecentrum Rotterdam.
 • Staring, R.H.J.M. (2012, maart 01). Ondersteuning bij Zelfstandige Terugkeer - Over de betekenis van migrantennetwerken voor zelfstandige terugkeer. Den Haag, Seminar Ondersteuning bij terugkeer.
 • Staring, R.H.J.M. (2011, mei 27). Criminalization Legislation from the Dutch Context. Rotterdam, International Workshop: Countering New Legislative Proposals Criminalizing Undocumented Migrants in the Netherlands: Building on Experiences of Resistance Throughout Europe.
 • Staring, R.H.J.M. (2003, oktober 21). LUX Film Debat 'In this world'. Nijmegen, Presentatie en paneldiscussie over mensensmokkel n.a.v. 'Premiere On this World'.
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Mensensmokkel vanuit Eritrea en Syrië. Politie en Wetenschap, call 2014: .
 • Staring, R.H.J.M., Erp, J.G. van, Groenleer, M. & Jong, J.P.J. de (2014). Partners in preventing organized crime: Exploring, explaining and evaluating new forms of collaborative governance’. NWO - Smart Governance program: .
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Radikalizm ile ekstremizm arasındaki fark iyi anlatılmalı. http://interajans.nl/prof-dr-richard-staring-radikalizm-ile-ekstremizm-arasindaki-fark-iyi-anlatilmali/: .
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Kas, Annemarie, 2014). Illegale immigratie heeft ineens weer de aandacht van het OM. NRC Handelsblad, 14-8-2014, interview met Richard Staring. http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/augustus/14/illegale-immigratie-heeft-ineens-weer-de-aandacht-1411800: (2014, augustus 14).
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Why so very few Turkish Dutch young adults appear to be drawn to extreme forms of radicalism. American Society of Criminology Conference: San Fransisco (2014, november 19 - 2014, november 22).
 • Staring, R.H.J.M., Hintjens, H.M. & Siegmann, K.A. (2014). Working with the researched: a PEER aaproach top studying healthe issues of the undocumented in two Dutch Cities. The 2014 International Metropolis Conference: Milan, Italy (2014, november 03 - 2014, november 07).
 • Staring, R.H.J.M. (2014). Kim, M.J. & Y. Purwanto (2014). Informal housing in the Netherlands. Interview with Richard Staring. Atlantis. Magazine by Polis. Platform for Urbanism, 24, 4 June 2014, p. 44-46.
 • Siegmann, K.A., Staring, R.H.J.M. & Hintjens, H.M. (2014). Vulnerable populations and public services in the EU: lessons from research and the role of municipalities. The 2014 International Metropolis Conference: Milan, Italy (2014, november 03 - 2014, november 07).
 • Hintjens, H.M., Siegmann, K.A. & Staring, R.H.J.M. (2013). 'Count us in': Towards Realising Health Rights among Undocumented People in Two Dutch Global Cities. Granted research proposal. http://www.rotterdamglobalhealthinitiative.nl/: Rotterdam (2013, april 01 - 2015, april 01).
 • Staring, R.H.J.M. & Kleemans, E.R. (2013). Cybercrime: bedreigingen en antwoorden. CIROC: Utrecht (2013, november 13).
 • Staring, R.H.J.M. (2013). Project Onzichtbare Kinderen Utrecht. Lid van begeleidingscommissie: Utrecht (2012, december 01 - 2014, januari 01).
 • Swaaningen, R. van & Staring, R.H.J.M. (2012). Employment or modern slavery? A comparative and insiders perspective on informal labour and exploitation among ethnic Chinese in the Netherlands and Romania. NWO Mozaïek-aanvraag Jing Wen Hiah, ingediend op 30-01-2012, laatste ronde 14-06-2012: .
 • Staring, R.H.J.M. (2011). Rondetafelbijeenkomst Herijking beleid Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen. Tweede kamer - Ronde Tafelbijeenkomst: Den Haag (2011, maart 23).
 • Bouabid, A., Swaaningen, R. van & Staring, R.H.J.M. (2011). Devils and saints. Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their media representation. Mosaic grant: (2011, november 01 - 2016, november 01).
 • Swaaningen, R. van & Staring, R.H.J.M. (2011). Devils and saints: Coping strategies of Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium with their male representation. NWO Mozaïek-aanvraag Abdessamad Bouabid, ingediend op 10-05-2011, toegewezen op 21-07-2011: .
 • Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2010). On Folk Devils & Folk Saints. The effects of media discourse on Moroccan male adolescents in the Netherlands and Belgium. NWO Open Competitie, oktober 2010, 1 promotieplaats: .
 • Bunt, H.G. van de, Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2009). De inbedding van criminele netwerken in locale etnische gemeenschappen: een bron van (etnisch) conflict? NWO-aanvraag, toegewezen in juni 2009, 499.310 euro, 2 promotieplaatsen voor 4 jaar van 2010-2014 plus vervangingssubsidie: Rotterdam (2010, januari 01 - 2014, januari 01).
 • Staring, R.H.J.M. & Swaaningen, R. van (2008). Cultures of Control and Security (Code: FP7-217852). Research proposal under the European Commission Call in the 7th Framework Programme (FP7-SEC-2007): .
 • Staring, R.H.J.M. (2007). Research proposal under the European Commission Call in the 7th Framework Programme (FP7-SEC-2007-1).'Cultures of Control and Security' (Code: (FP7 - 217852). Proposal submitted by 8 universities from 7 countries among which Germany, Austria, France, Sweden, United Kingdom, Hungary and Sweden.
 • Zaitch, D. & Staring, R.H.J.M. (2006). AGIS onderzoeksvoorstel (JLS/2005/AGIS/185) 'How Much? A pilot study of Four Key EU Member and Candidate Countries on the Demand for Trafficked Prostitution' Subsidie: 22.150.- euro.
 • Staring, R.H.J.M. (2006). NWO vertaalsubsidie Reizen onder regie. Het migratieproces van illegale Turken in Nederland (Spinhuis, Amsterdam). Dossiernummer: P 42-80. Vertaling wordt in 2008 uitgegeven door Berghahn Books, New York/Oxford. Subsidie: 10.000 Euro.
 • Staring, R.H.J.M. (periode: 2011 t/m 2012). Lid Raad van CommisarissenPosition at: Erasmus Academie BV.
 • Staring, R.H.J.M. (interview) (2015, Jul 28). De gewenste resultaten.. Dinsdag 28 juli 2015. [televisie-uitzending]. In Argos TV Medialogica, VPRO. http://www.human.nl/medialogica/2015/de-gewenste-resultaten.html.
 • Staring, R.H.J.M. (interview) (2014, Sep 02). Mensensmokkel item. [televisie-uitzending]. In opsporing verzocht. http://web.avrotros.nl/opsporingverzocht/smokkel.aspx.
 • Staring, R.H.J.M. (1 hour interview) (2014, Sep 02). Dichtbij Nederland Radio 5. [radio-uitzending]. In Dichtbij Nederland. Hilversum: http://www.dichtbijnederland.nl/page/detail/796812/Richard+Staring.
 • Staring, R.H.J.M. (interview) (2013, Dec 10). Is Rotterdam een smokkelparadijs?, Criminoloog Richard Staring over mensenhandel. [webcast]. In Studio Erasmus. Rotterdam: http://www.youtube.com/user/StudioErasmus.
 • Staring, R.H.J.M. (gast) (2012, Mar 08). De Rekenkamer - Wat kost een Mauro? [televisie-uitzending]. In De Rekenkamer. Amsterdam: Nederland 3.
 • Staring, R.H.J.M. (interview) (2012, Dec 21). De jacht op de schoonmaakster. [televisie-uitzending]. In Zembla. VARA - Nederland 3. http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=77592&cHash=dbb7ba127c7469576e567cf70b19809c
 • Staring, R.H.J.M. (2001, Mei 04). Reizen onder regie: Het migratieproces van illegale Turken in Nederland. Erasmus Universiteit Rotterdam (249 pag.) (Amsterdam: Het Spinhuis). Prom./coprom.: Prof.Dr. G.B.M. Engbersen & prof.dr. L. Brunt.

Evers Research

Description Cursus Kwalitatieve Analyse
Additional information Criminologie
Place NL
Start date 3/2015
End date 2/2018

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminology
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam