Full Professor

prof.dr. (Roland) R.A. Bal

Erasmus School of Health Policy & Management

Health Care Governance (HCG)

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J7-

T:+31 10 4088912,

E: r.bal@eshpm.eur.nl

My main research interest lies in the building, functioning and consequences of knowledge infrastructures for the governance of health care. I have studied such infrastructures both at (inter)national (e.g. the working of science advisory bodies), sectoral (e.g. the use of performance indicators in health care), organisational (e.g. planning & control cycles in hospitals) and shopfloor levels (e.g. the implementation and use of information technologies). Currently my main interest is in information infrastructures for quality and safety in health care. Projects related to this agenda are studies on the Pational program for elderly care and the TopCare program (focused on relating care and researh for complex hospital patients). Also I am involved in several studies with and focused on the work of the Healthcare Inspectorate. 

Methodologically, I have specialised in qualitative, mainly ethnographic research methods. I have become increasingly interested in 'interventionist' or 'action' research as well as on the study of 'complex' interventions in health care and 'mixed methods' research.

I am a member of the Dutch research school of Science, Technology & Modern Culture and of the Society for the Social Study of Science. I participate in the European Health Policy Group, a group of political scientists and economists studying (comparative) health policy.

I teach in several programs of the Dept.of Health Policy and Management, coordinating a course on Change management in the Bachelor program and one on quality and safety in healthcare for the Master Healthcare management, and lecturing in several other courses (e.g. on philosophy of science, supervision in healthcare and healthcare governance). I also coordinate a course on Science & Technology Studies in the Erasmus University College and a course on Organizing for Quality in the Nfu Master program on Quality and safety in healthcare..

After graduating from Health Sciences at the University of Maastricht, where I majored in Science & Technology Studies (STS), I did my PhD at the Law & Public Policy centre at the University in Leiden (in the end obtaining my PhD from Twente University). Spending three years at the Cultural Sciences Faculty in Maastricht between 1998 and 2001, I then moved on to the Institute of Health Policy & Management. There, I first headed the Research on IT in health care practice and management (Rithm) group before, in 2006, becoming the chair of the Health Care Governance group. Currently, I also function as Director of Education, being responsible for all the undergraduate and graduate programmes of the institute.

 • van Oijen, J., Grit, K.J. & Bal, R.A. (2017). Investeer in het toezicht op de uitvoering van onderzoek! Podium voor Bio-ethiek, 23 (3), 32-35.
 • Weggelaar - Jansen, J.W.M., Bovenkamp, H.M. van de & Bal, R.A. (2016). Zand in de kwaliteitsmachinerie. Medisch Contact, 2016 (15), 36-38.
 • Bal, R.A. (2015). Evidence-based policy als reflexieve praktijk. Wat kunnen we leren van evidence-based medicine? Tijdschrift voor Gezondheidsethiek, 25 (4), 108-113.
 • Korte, C.E. de, Korne, D.F. de, Martinez, J.P., Rosenthal, J.R., Sol, J.C.A., Klazinga, N.S. & Bal, R.A. (2014). Diabetetic Retionopathy care--an international quality comparison. International Journal of Health Care Quality Assurance, 27 (4), 308-319. doi: 10.1108/IJHCQA-11-2012-0106
 • Bal, R.A. (2014). Reken ziekenhuis niet af op sterftecijfer. NRC Handelsblad, 7 mrt 2014, 14-15.
 • Legemaate, J., Grit, K.J., Plomp, E, de Die, M., Friele, R.D. & Bal, R.A. (2014). Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 38 (2), 94-103. doi: 10.5553/TvGR/016508742014038002002[go to publisher's site]
 • Storm, I., Oers, van, J.A.M., Kok, M., Bal, R.A., Tubbing, L., Harting, J., Jansen, M.W.J., Bekker, M.P.M., Dittrich, K. & Paulussen, Th. (2014). Consortium Instruments for Integrated Action (i4i). Tijdschrift voor Sociale Gezondheidszorg, 92 (1), 4-9.
 • Stoopendaal, A.M.V., Strating, M.M.H., Harps, A., Smits, C. & Bal, R.A. (2013). Met andere ogen: zorgverbetering en borging in het project Zorg voor Beter Regionaal. Kwaliteit & Zorg, 25-29.
 • Bal, R.A. (2012). Duurzame kennisontwikkeling in de publieke gezondheidszorg. TSG, 90 (1), 8-9.
 • Wensing, M., Bal, R.A. & Friele, R.D. (2012). Knowledge implementation in healthcare practice: a view from The Netherlands. BMJ Quality & Safety, 21, 439-442. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmjqs-2011-000540[go to publisher's site]
 • Neefjes, F.C.J., Bal, R.A. & Robben, P.B.M. (2011). Normontwikkeling door Thematisch Toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2 (4), 6-24.
 • Aarts, J.E.C.M. & Bal, R.A. (2011). Elektronisch voorschrijven voorbarig. Medisch Contact, 66 (12), 728-730.
 • Stoopendaal, A.M.V., Strating, M.M.H., Mostert, H., Zuiderent, T., Nieboer, A.P. & Bal, R.A. (2009). Het Eten en Drinken traject in Zorg voor Beter. TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 10, 17-21.
 • Bal, R.A. (2009). Patiënten 'in onderzoek': een stap verder dan het RGO-advies. TSG, 87 (8), 334-335.
 • Stoopendaal, A.M.V., Nieboer, A.P., Zuiderent, T., Strating, M.M.H. & Bal, R.A. (2009). Zorg voor beter. Een nationaal verbeterprogramma in de langdurige zorg. TvZ. Tijdschrift voor Verpleegkunde, 10, 12-16.
 • Duin, T. van der, Jerak, S. & Bal, R.A. (2009). Meer tijd voor triage. Medisch Contact, 64 (16), 705-708.
 • Pons, H., Lingsma, H.F. & Bal, R.A. (2009). De ranglijst is een slechte raadgever. Medisch Contact, 64 (47), 1969-1972.
 • Duin, T van der, Jerak, S. & Bal, R.A. (2008). Twee minuten norm telefonische triage beinvloedt kwaliteit ook negatief. Ambulancezorg, 5 (4), 30-35.
 • Wehrens, R.L.E., Bekker, M.P.M., Egmond, C. van, Putters, K. & Bal, R.A. (2008). De Academische Werkplaats als grensorganisatie. De coördinatie van onderzoek, praktijk en beleid in de Academische Werkplaatsen. TSG, 86 (6), 1-8.
 • Weggelaar - Jansen, J.W.M., Wijngaarden, J.D.H. van & Bal, R.A. (2008). Leren in een quality collaborative. Sigma, 6, 4-8.
 • Duin, T van der, Jerak, S. & Bal, R.A. (2008). Advies: veleng triagetijd spoedzorgmelding naar drie minuten. Ambulancezorg, 4, 30-35.
 • Wit, F. de, Haak, J. & Bal, R.A. (2008). Spiegelbijeenkomsten leveren zorgverlendes nuttige feedback. Medisch Contact, 63 (23), 990-993.
 • Bal, R.A. (2007). De bevlogen onderzoeker. Kwaliteit in beeld, 17 (2), 6-7.
 • Weggelaar - Jansen, J.W.M., Wijngaarden, J.D.H. van & Bal, R.A. (2007). Leren verbeteren- verbeterd leren Leren in een quality collaborative in Nederlandse ziekenhuizen. M en O, 6, 48-64.
 • Egmond, C. van, Bekker, M.P.M., Bal, R.A. & Grinten, T.E.D. van der (2007). De Volksgezondheid Toekomst Verkenning als infrastructuur voor evidence-based gezondheidsbeleid. TSG, 85 (7), 399-406.
 • Bal, R.A. & Pijnenborg, L. (2007). SNELLER BETER PIJLER 3 Een tussenstand. ZEmagazine, 1 (2), 28-33.
 • Bal, R.A. (2006). Te vroeg voor euforie. Medisch Contact, 61 (47), 1886-1888.
 • Bal, R.A. (2006). Publiek maken met ethische signalering. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 3, 94-96.
 • Zuiderent, T., Bal, R.A. & Berg, M. (2004). Working differently; reorganizing intramural oncology. Daniel den Hoed Cancer News, 1, 1-1.
 • Bal, R.A. (2001). Een dodelijke pen? Expertise in het Nederlands strafrecht; de balpenzaak. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2 (3), 26-44.
 • Zwet, M.G.H. van der, Neefjes, F.C.J. & Bal, R.A. (2011). Effectiviteit van Thematisch Toezicht. Leren van toezicht en toezicht op leren. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Robben, P.B.M., Grit, K.J. & Bal, R.A. (2016). Inspectie voor de Gezondheidzorg. In FJH Mertens,, ER Muller & HB Winter (Eds.), Toezicht. Inspecties en autoriteiten in Nederland (Handboeken Veiligheid). Deventer: Wolters/Kluwer.
 • Wehrens, R.L.E., Bekker, M.P.M. & Bal, R.A. (2014). Op het scherp van de snede: Academische werkplaatsen en balanceerwerk tussen samenwerking en verantwoording. In M Jansen, K Burhenne & M Middelweerd (Eds.), Hoge hakken in de klei. Verankering van de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in een ondernemende GGD. GGD Zuid Limburg.
 • Wehrens, R.L.E., Bekker, M.P.M. & Bal, R.A. (2011). Academische werkplaatsen in ontwikkeling: ontwikkelstadia, knelpunten en opbrengsten van vijf jaar samenwerking. In M. Jansen & K. Burhenne (Eds.), Hoge hakken. lange tenen. Successen en valkuilen voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland. Geleen: GGD Zuid Limburg.
 • Strating, M.M.H., Stoopendaal, A.M.V., Slaghuis, S.S., Broer, T., Nieboer, A.P. & Bal, R.A. (2011). De weg naar duurzame kwaliteit in de langdurige zorg? In M. Minkman, H. Balsters, J. Mast & M. Kuiper (Eds.), Blijvend zorgen voor beter (pp. 259). Deventer: Kluwer.
 • Breejen, E. den & Bal, R.A. (2009). Toezicht. In R.D. Friele (Ed.), Wet marktwerking gezondheidszorg. Den Haag: ZonMW.
 • Breejen, E. den & Bal, R.A. (2009). De Wmg en de versterking van de consument door keuze-informatie. In Evaluatie Wet Marktordening Gezondheidszorg (pp. 87-4). Den Haag: ZonMw.
 • Bal, R.A. (2006). Van beleid naar richtlijnen en weer terug Over het belang van 'vage figuren'. In Besturen met rationaliteit en redelijkheid Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 81-7). Assen: Van Gorcum.
 • Bal, R.A. & Bont, A.A. de (2005). Taakherschikking en ICT in de zorg. In J de Haan & L. van der Laan (Eds.), Jaarboek ICT en samenleving: kennis in netwerken (pp. 113-124). Amsterdam: Boom.
 • Bal, R.A., Bijker, W.E. & Hendriks, R. (Eds.). (2002). Paradox van wetenschappelijk gezag. Deen Haag: Gezondheidsraad.
 • van Schoten, S., Wallenburg, I., van Erp, J., Bal, R.A. & Wagner, C. (2017). De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten. (Extern rapport). Utrecht: Nivel.
 • Grit, K.J., Bomhoff, M, Friele, R. & Bal, R.A. (2017). Toezicht in onzekere situaties. Op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, iBMG.
 • Weggelaar - Jansen, J.W.M., De Bruyne, MC, Wagner, C. & Bal, R.A. (2015). Governance voor kwaliteitsverbetering in opleidingsziekenhuizen. (Extern rapport). Diemen: iBMG.
 • Ijzermans, J.N.M., Friele, R.D. & Bal, R.A. (2011). Voorwoord 'Praktijken van Orgaandonatie in Nederlandse Ziekenhuizem'. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Zuiderent, T., Jerak, S., Bovenkamp, H.M. van de, Tan, S.S., Hakkaart-van Roijen, L., Brouwer, W.B.F. & Bal, R.A. (2011). Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? (Intern rapport). Rotterdam: iBMG.
 • Zuiderent, T., Jerak, S. & Bal, R.A. (2011). Veiligheidsnormen in Richtlijnen; Kansen en Valkuilen voor het Besturen van Kwaliteit. (Extern rapport). Den Haag: eigen beheer.
 • Zuiderent, T., Jerak, S., Bovenkamp, H.M. van de, Tan, S.S., Hakkaart-van Roijen, L., Brouwer, W.B.F. & Bal, R.A. (2011). Variatie in richtlijnen. Wat is het probleem? (Extern rapport). Rotterdam: Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg.
 • Wallenburg, I. & Bal, R.A. (2008). Een nieuw vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma? Kennisverzameling en besluitvorming in actie. (Extern rapport). Den Haag: Rathenau Instituut.
 • Bovenkamp, H.M. van de, Grit, K.J. & Bal, R.A. (2008). Inventarisatie patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid. (Extern rapport). Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.
 • Grit, K.J., Bovenkamp, H.M. van de & Bal, R.A. (2008). De positie van de zorggebruiker in een veranderend stelsel. (Extern rapport). Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.
 • Bovenkamp, H.M. van de, Grit, K.J. & Bal, R.A. (2008). Zaakwaarnemers van de patiënt. Naar een overzicht van activiteiten ter versterking van de positie van PGO-organisaties. (Extern rapport). Rotterdam: Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg.
 • Mil, B.P.A., Putters, K., Bal, R.A., Frederiks, B.J.M., Vreeman, W.L. & Noordink, M. (2007). Onderzoek naar de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het terrein van goederen en diensten. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG).
 • Bal, R.A. & Mastboom, F. (2006). Op weg naar transmurale samenwerking? (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG).
 • Bal, R.A. & Lindeloof, A.C. van de (2006). Publieksparticipatie bij pakketbeslissingen. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid.
 • Egmond, S. van, Bal, R.A., Bekker, M.P.M. & Grinten, T.E.D. van der (2006). Wetenschap voor Beleid over de rol van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning in de beleidsvorming. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG).
 • Bijker, W.E., Bal, R.A. & Hendriks, R. (2015). The Paradox of Scientific Authority. The Role of Scientific Advice in Democracies (Chinese edition). Shanghai: Shanghai Jiao Tong University Press.
 • Bijker, W.E., Bal, R.A. & Hendriks, R. (2009). Paradox of Scientific Authority. The role of Scientific Advice in Democracies. Boston: The MIT Press.
 • Oldenhof, L.E., Postma, J.P. & Bal, R.A. (2016). Re-placing Care: Governing HealthCare through Spatial Arrangements. In E. Ferlie, K. Montgomery & A.R. Pedersen (Eds.), The Oxford Handbook of Health Care Management (pp. 415-433). Oxford: Oxford University Press.[go to publisher's site]
 • Weggelaar - Jansen, J.W.M., Bovenkamp, H. van de & Bal, R.A. (2016). Patiëntveiligheid in vijf Europese landen. In R Dillmann, C Wagner, W. Schellekens, J. Klein, M. Jager & T van der Grinten (Eds.), Patiëntveiligheid: Handboek voor medisch specialistische zorg (pp. 85-94). Utrecht: De Tijdstroom.
 • Rijcke, S. de, Wallenburg, I., Wouters, P. & Bal, R.A. (2016). Comparing Comparisons. On Rankings and Accounting in Hospitals and Universities. In J. Deville, M. Guggenheim & Z. Hrdličková (Eds.), Practising Comparison: Logics, Relations, Collaborations (pp. 251-280). Manchester: Mattering Press.
 • Bovenkamp, H.M. van de, Stoopendaal, A.M.V. & Bal, R.A. (2016). Working in an institutionally layered system on patient safety and quality. In K. Aase (Ed.), Researching Patient Safety and Quality in Healthcare: A Nordic Perspective. Ashgate.
 • Robben, P.B.M., Bal, R.A. & Grol, R. (2013). Overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. In De staat van toezicht (pp. 33-74). Amsterdam.
 • Zuiderent, T., Bal, R.A. & Berg, M. (2012). Patients and Their Problems: Situated Alliances of Patient-Centred Care and Pathway Development. In C. Timmermann & E. Toon (Eds.), Cancer Patients, Cancer Pathways; Historical and Sociological Perspectives (pp. 204-229). New York: Palgrave Macmillan.
 • Jerak, S. & Bal, R.A. (2011). Locating the Worths of Performance Indicators. Performing Transparencies and Accountabilities in Health Care. In A. Rudinow Saetnan, H. Mork Lomell & S. Hammer (Eds.), The Mutual Construction of Statistics and Society (pp. 225/241-12). Oxon, UK: Taylor&Francis Group.
 • Schipaanboord, A., Delnoij, D.M.J. & Bal, R.A. (2011). Patient empowerment in the Netherlands. In H. Löfgren, E. de Leeuw & M. Leahy (Eds.), Democratizing Health (pp. 111/8-126/8). Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Pirnejad, H. & Bal, R.A. (2011). The Precarious Gap Between Information Technology and Patient Safety: Lessons from medication systems. In E. Rowling & J. Waring (Eds.), A Socio-Cultural Perspective on Patient Safety: Lessons from Medication Systems. London: Ashgate.
 • Halffman, W. & Bal, R.A. (2010). Regulatory Futures in Retrospect. In J. Eriksson, M. Gilek & C. Ruden (Eds.), Regulating Chemical Risks (pp. 19/340-19/348). Dordrecht: Springer.
 • Bal, R.A., Büscher, M., Goodwin, D., Mesman, J., Sangiorgi, D. & Smith, A. (2010). Moving towards a New View of Diagnostic Work: Some Implications. In Ethnographies of Diagnostic Work (pp. 245/260-14). Basingstoke UK: Palgrave Macmillan.
 • Bovenkamp, H.M. van de, Stoopendaal, A.M.V., Oldenhof, L.E. & Bal, R.A. (2017). Eigen Regie, Regeldruk en Regelruimte. (Extern rapport). : iBMG.
 • Postma, J.P., Dongen - Leunis, A. van, Hakkaart - van Roijen, L. & Bal, R.A. (2016). Tussenrapportage TopZorg. (Extern rapport). Rotterdam: institute of Health Policy and Management.
 • Schoten, S. van, Wallenburg, I., Erp, J. van, Bal, R.A. & Wagner, C. (2016). De medisch specialist en correct registreren: een onderzoek naar de beleving van medisch specialisten. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit.
 • Cramm, J.M., Tsiachristas, A., Adams, S.A., Hipple, B.J.A., Bal, R.A., Huijsman, R. & Nieboer, A.P. (2014). Evaluatie van disease management programma's in Nederland. (Extern rapport). : Sociaal-Medische Wetenschappen (SMW).
 • Quartz, J.G.U., Weggelaar - Jansen, J.W.M., Bovenkamp, H.M. van de & Bal, R.A. (2014). Quality & safety in Europe by research' (QUASER) work package 4: country report the Netherlands. (Intern rapport). Rotterdam: IBMG - Erasmus University.
 • Cramm, J.M., Tsiachristas, A., Adams, S.A., Hipple, B.J.A., Bal, R.A., Huijsman, R. & Nieboer, A.P. (2014). Evaluating Disease Management Programmes in the Netherlands. (Extern rapport). : Socio-Medical Sciences (SMW).
 • Mul, M. de, Adams, S.A., Aspria, M.J.C., Otte-Trojel, E.T. & Bal, R.A. (2013). Hart voor de regio: Patientportalen en regionale ontwikkelingen in Nederland. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam iBMG.
 • Legemaate, J., Grit, K.J., Plomp, E, Die, de, M., Bovenkamp, H.M. van de, Broer, T., Bouwman, R., Bomhoff, M.C., Friele, R.D. & Bal, R.A. (2013). Thematische wetsevaluatie - Bestuursrechtelijk toezicht op kwaliteit van zorg. (Extern rapport). Den Haag: ZonMw.
 • Quartz, J.G.U., Wallenburg, I. & Bal, R.A. (2013). The performativity of rankings: On the organisational effects of hospital league tables. Rotterdam: iBMG.
 • Quartz, J.G.U., Weggelaar - Jansen, J.W.M., Bovenkamp, H.M. van de & Bal, R.A. (2012). Quality & safety in Europe by research' (QUASER) work package 4: country report the Netherlands. (Extern rapport, QUASER). Rotterdam: iBMG.
 • Bovenkamp, H.M. van de, Quartz, J.G.U., Weggelaar - Jansen, J.W.M. & Bal, R.A. (2011). Guiding quality work in European hospitals. (unknown, QUASER). Rotterdam: iBMG/EUR.
 • Bovenkamp, H. van de, Quartz, J.G.U., Weggelaar - Jansen, J.W.M. & Bal, R.A. (2011). Guiding quality work in European hospitals. (Intern rapport). Rotterdam: IBMG - Erasmus University.
 • Cramm, J.M., Tsiachristas, A., Hipple, B.J.A., Adams, S.A., Bal, R.A., Huijsman, R., Rutten - van Molken, M.P.M.H. & Nieboer, A.P. (2011). Evaluating cardiovascular disease management programmes. Preliminary results. (Extern rapport). Den Haag: ZonMW.
 • Ngo, T.M.D., Breejen, E. den, Putters, K. & Bal, R.A. (2008). Supervising the quality of care in changing healthcare systems. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG.
 • Strating, M.M.H., Zuiderent, T., Nieboer, A.P. & Bal, R.A. (2008). Evaluating the Care for Better collaborative. Results of the first year of evaluation. (Extern rapport). Rotterdam: Health Policy and Management.
 • Stoop, M.A. & Bal, R.A. (2006). Health technology, Governance, and patient safety: an overview and synthesis of the literature. (Extern rapport). Ontario: Health Canada.
 • Bal, R.A., Stoopendaal, A.M.V. & Leistikow, I.P. (Eds.). (2017). Toezicht in turbulente tijden. Rotterdam: iBMG.
 • Bal, R.A. (2008). De nieuwe zichtbaarheid Sturing in tijden van marktwerking. Oratie (2008, februari 29). Alphen aan de Rijn: Demmenie Grafimedia.
 • Bal, R.A. & Helderman, J.K. (2014, September 12). Trek uit NZa-rapport een les: zorg is geen markt. Trouw, pp. 21.
 • Bal, R.A. & Halffman, W. (2014, September 01). Topuniversiteit leidt tot extreme ongelijkheid. De Volkskrant, pp. Opinie.

Zorgverzekeringen en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 B3
Year 2017-2018
Year level bachelor 3 Gezondheidswetenschappen

Thesis ZoMa

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 3Z
Year 2017-2018
Year level master - jaar 2 Zorgmanagement

Thesis HCM

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 3Z
Year 2017-2018
Year level master Health Care Management

Health Care Governance (EU-HEM)

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK5 MH
Year 2017-2018
Year level master European master Health Economics & Management

Comparative Health Policy

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK3 MH
Year 2017-2018
Year level master Health Economics, Policy & Law

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Zorgverzekering en Zorgstelsel

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 6PM
Year 2017-2018
Year level pre-master Pre-master Gezondheidswetenschappen

Modernity

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q4
Year 2017-2018
Year level Year 1 LAS / Academic Core

Health Care Governance

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q4
Year 2017-2018
Year level Level 300 LAS / Social and Behavioural Sciences

World Cities & Urban Structure

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q4
Year 2017-2018
Year level Level 300 LAS / Social and Behavioural Sciences

Gender Equality

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q1
Year 2017-2018
Year level Level 300 LAS / Social and Behavioural Sciences

Quality and Safety

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 3
Year 2016-2017
Year level master Health Care Management

Thesis HCM

Faculty Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
Period BLOK 5
Year 2016-2017
Year level master Health Care Management

Science, Technology & Society

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q4
Year 2016-2017
Year level Year 1 LAS / Academic Core

Health Care Governance

Faculty Erasmus University College
Period LAS Q4
Year 2016-2017
Year level Level 300 LAS / Social and Behavioural Sciences

Hogeschool Rotterdam

Description voorzitter promotievouchercommissie Hoge
Additional information Bestuur en Beleid van de Gezondheidszorg
Place ROTTERDAM
Start date 9/2011
End date 12/9999

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Health Policy & Management
Department Health Care Governance (HCG)
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam