Associate Professor

mr.dr. (Sanne) S. Struijk

Erasmus School of Law

Criminal Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L5-122

T:+31 10 4082668,

E: struijk@law.eur.nl

Criminal law Penal law

Monitoring Safety & Security

Role Researcher
 • Struijk, S. & Mevis, P. (2016). Legal Constraints on the Indeterminate Control of ‘Dangerous’ Sex Offenders in the Community: The Dutch Perspective. Erasmus Law Review, 9 (2), 95-108. doi: http://dx.doi.org/10.5553/ELR.000063[go to publisher's site]
 • Struijk, S. (2015). De EBI anno 2015: valse lucht of frisse lucht? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (1), 12-21.
 • Struijk, S. (2015). Punishing Repeat Offenders in the Netherlands: Balancing between Incapacitation and Treatment. Behavioral Sciences & The Law, 33 (1), 148-166.
 • Struijk, S. (2015). Een schets van het actuele belang van het kort geding inzake de strafexecutie. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (6), 288-297.
 • Struijk, S. (2014). Tien jaar ISD-tenuitvoerlegging: werk in uitvoering. Strafblad, 2014 (3), 213-220.
 • Wolf, M.J.F. van der & Struijk, S. (2014). (Levens)lang toezicht als zelfstandige maatregel: wordt nu echt de Rubicon overgestoken? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (6), 368-378.
 • Struijk, S. (2012). De toepassing van de algemene recidiveregeling in het strafrecht. Delikt en Delinkwent, 2012 (10), 961-982.
 • Struijk, S. (2012). De Commissie van Toezicht Politiecellen: een onmisbare luis in de pels van de arrestantenzorg. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2012 (4), 187-196.
 • Struijk, S. (2011). De ISD-rechtspraak anno 2010: een eigenstandige normering en invloed op het beleid. Delikt en Delinkwent, 2011 (2), 21-48.
 • Struijk, S. (2011). Goed op weg naar een veiliger samenleving? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 319-324.
 • Struijk, S. (2009). De ISD-maatregel in wetshistorisch perspectief. Justitiele Verkenningen, 35 (2), 54-74.
 • Struijk, S. (2008). De SOV-effectevaluatie bezien vanuit een juridisch perspectief. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2008 (6), 328-336.
 • Struijk, S. (2007). Het veelplegersbeleid van Donner: spagaat tussen beveiliging en resocialisatie. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2007 (3), 106-116.
 • Struijk, S. (2005). De nieuwe ISD-maatregel. Een kritische verkenning van wetgeving en praktijk. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2005 (2), 48-57.
 • Struijk, S. (2005). Het eerste bestaansjaar van de ISD-maatregel bekeken; een gretig gebruik door de rechterlijke macht of een zekere terughoudendheid? Delikt en Delinkwent, 2005 (8/67), 933-952.
 • Bunt, H.G. van de, Bleichrodt, F.W., Struijk, S., Leeuw, P.H.P.M. de & Struik, D. (2013). Gevangen in de EBI. Een empirisch onderzoek naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.
 • Struijk, S. (2016). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren, J.H. Crijns & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 11e druk (pp. 2365-2498). Deventer: Kluwer.
 • Beijerse, J. uit & Struijk, S. (2015). De justitiële carrière van de jongvolwassen ‘bling-bling’ veelpleger. Van ITB naar ISD? In P.A.M. Mevis (Ed.), Omzwervingen tussen psychiatrie en recht (pp. 227-239). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Mevis, P.A.M., Nan, J.S. & Struijk, S. (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Struijk, S. (2013). 'De wettelijke sanctionering van recidive binnen het Koninkrijk'. In F.W. Bleichrodt (et al) (Ed.), Onbegrensd strafrecht (pp. 121-132). Oisterwijk: Wolf Legal Publishing.
 • Struijk, S. & Mevis, P.A.M. (2012). Juridische veiligheidsmaatregelen. In E.R. Muller (Ed.), Veiligheid (pp. 515-541). Deventer: Kluwer.
 • Struijk, S. (2012). Aantekeningen bij Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. In C.P.M. Cleiren & M.J.M. Verpalen (Eds.), Tekst en Commentaar Strafrecht, 9e druk (pp. 2229-2349). Deventer: Kluwer.
 • Struijk, S. (2011). Maatregelen. Afdeling 3. Artikel 38m e.v. Sr. In Sdu Commentaar Strafrecht (pp. 215-234). Sdu.
 • Struijk, S. (2008). Veelplegersoverlast en de ISD-maatregel: een gelegitimeerde waarheid(svinding)? In J.H. Crijns, P.P.J. van der Meij & J.M. ten Voorde (Eds.), De waarde van waarheid. Opstellen over waarheid en waarheidsvinding in het strafrecht (pp. 295-317). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Struijk, S. (2007). Hoofdstuk 13, Rechtshandhaving en veelplegers; ontwikkeling van drang naar dwang. In J.R. Blad & J. van der Hulst (Eds.), Strafrechtelijke rechtshandhaving : aspecten en actoren belicht voor het academisch onderwijs (Boom masterreeks) (pp. 343-368). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Wolf, M.J.F. van der, Mevis, P.A.M., Struijk, S., Kleijn, M., Marle, H.J.C. van & Leeuwen, L.C. van (2016). Op zoek naar nieuw evenwicht. Derde evaluatie van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden. (Extern rapport). Den Haag: Boom juridisch.
 • Struijk, S. (2016). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2016-9 (69), 768-771.
 • Struijk, S. (2016). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2016-2 (6), 74-78.
 • Struijk, S. (2016). Wel flexibeler, niet makkelijker – tweeënhalf jaar adolescentenstrafrecht. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 5 (41), 249-253.
 • Struijk, S. (2016). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2016-6 (39), 428-431.
 • Struijk, S. (2015). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2015 (6), 464-468.
 • Struijk, S. (2015). Rubriek'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2 (12), 87-92.
 • Struijk, S. (2015). Dertig jaar penitentiair drugsontmoedigingsbeleid: maatwerk blijft geboden. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2015 (3), 125-129.
 • Struijk, S. (2015). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 9 (66), 707-711.
 • Struijk, S. (2014). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2014 (6), 458-462.
 • Struijk, S. (2014). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2014 (2), 121-124.
 • Struijk, S. (2014). 'En nog meer en langduriger toezicht: de overheid als Rupsje Nooitgenoeg’. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2014 (3), 137-142.
 • Struijk, S. (2014). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2014 (9), 704-708.
 • Struijk, S. (2013). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2013 (9), 704-708.
 • Struijk, S. (2013). Rubriek ‘Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie’. Delikt en Delinkwent, 2013 (6), 463-467.
 • Struijk, S. (2013). De hedendaagse veelpleger: een nieuwe sanctionering gevergd? Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2013 (1), 1-5.
 • Struijk, S. (2013). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2013 (2), 116-120.
 • Struijk, S. (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (6), 521-526.
 • Struijk, S. (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (2), 138-141.
 • Struijk, S. (2012). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2012 (9), 818-821.
 • Struijk, S. (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (8), 966-970.
 • Struijk, S. (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (2), 165-170.
 • Struijk, S. (2011). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie'. Delikt en Delinkwent, 2011 (5), 553-557.
 • Struijk, S. (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (2), 174-178.
 • Struijk, S. (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (5), 649-653.
 • Struijk, S. (2010). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 2010 (8), 1063-1067.
 • Struijk, S. (2009). Rubriek Rechtspraak: Rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (21), 268-272.
 • Struijk, S. (2009). Rubriek Behandelen en straffen: Rechtspraak rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (36), 474-478.
 • Struijk, S. (2009). Rubriek Behandelen en straffen: Rechtspraak rechtspositie van gedetineerden. Delikt en Delinkwent, 2009 (65), 884-889.
 • Struijk, S. (2008). Rubriek 'Rechtspraak rechtspositie gedetineerden - Interne rechtspositie. Delikt en Delinkwent, 8 (61), 874-879.
 • Struijk, S. (2016). Noot bij: RSJ BC 16 december 2015, 14/4759/GA., Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2016-58, 20, (Inzake bijgebruik cannabis nieuwe halfwaardetijd van maximaal veertien dagen). p.362-366.
 • Struijk, S. (2015). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2015, September 04), Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015-20. ECLI:NL:RBROT:2015:6432
 • Struijk, S. (2015). Noot bij: RSJ BC. (2014, Augustus 21), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2015-16, 14/1296GA, p.115-122.
 • Struijk, S. (2006). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2006, Juni 02), Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen 2006-27, p.261-264.
 • Verrest, P.A.M. & Struijk, S. (Eds.). (2016). De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Den Haag: Boom juridisch.
 • Struijk, S. (Ed.). (2014) Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen.
 • Struijk, S. (2017, maart 24). Prisoners’ rights, responsibility, and rehabilitation: the case of the Netherlands. Barcelona, Spanje, Seminar 'Transformations in European Prisons' at Universitat Pompeu Fabra.
 • Struijk, S. (2016, oktober 27). From young adult offenders to repeat offenders: looking at the Dutch prison system and the impact of detention on prisoners from an academic and judicial point of view. Madrid, Spain, Seminar ERA (Academy of European Law).
 • Struijk, S. (2015, juni 17). Preventive supervision of dangerous (mentally disordered) offenders in Dutch penal law. Manchester, UK, IAFMHS conference.
 • Struijk, S. (2015, februari 17). De ISD: een ultimum remedium of een optimum remedium? Amsterdam, de Baliebijeenkomst (jaarlijkse besloten bijeenkomst van Amsterdamse strafrechters, strafadvocaten en officieren van Justitie).
 • Struijk, S. & Mevis, P.A.M. (2015, juli 17). Supervision of dangerous offenders in Dutch penal law. Vienna, Austria, Conference International Academy of Law and Mental Health.
 • Struijk, S. & uit Beijerse, J. (2015, september 04). The Dutch Policy on Young Adult Persistent Offenders. Porto, Portugal, Conference European Society of Criminology.
 • Struijk, S. (2014, juni 20). Punishing repeat offenders in the Netherlands: 'Therapeutic jurisprudence'. Toronto, Canada, IAFHMS-congres.
 • Struijk, S. (2014, oktober 09). ‘The Legal Position of the Dutch Supermax Prison’s Detainees’. Erasmus School of Law, Rotterdam, the Netherlands, International Conference ‘Public Security to the Max. Supermax Prisons in the Netherlands and Abroad’.
 • Struijk, S. (2014, september 22). ‘Substance Abuse by Repeat Offenders in the Netherlands. From diversion to coercion’. Tampa, Florida, US, Invited seminar, University of South Florida.
 • Struijk, S. (2013, juli 18). Criminal measure for persistent offenders (ISD). Confinement and/or Treatment? Amsterdam, IALMH-congres.
 • Struijk, S. (2013, juni 19). Discussions About Risk Assessment in Court. A Dutch Perspective. Maastricht, IAFMHS-congres.
 • Struijk, S. (2012, maart 15). Strafrechtelijke veelplegersmaatregel ISD. Penittentiaire Inrichting Hoogvliet, Gastlezing op uitnodiging van de directie.
 • Wolf, M.J.F. van der, Struijk, S., Mevis, P.A.M. & Marle, H.J.C. van (2012, april 24). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy: The Netherlands. Miami, 12th Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Health Services (IAFMHS).
 • Struijk, S. (2012, maart 28). De ISD in perspectief. Shanghai China, Gastlezing aan de East China University of Political Science and Law.
 • Fischer, T.F.C., Reemst, L. van & Struijk, S. (2016). Evaluatie strafrechtelijke beschermingsbevelen. Toegekende subsidieaanvraag: .
 • Struijk, S. (2012). The growing use of indeterminate confinement across countries: Implications for forensic practice and policy in The Netherlands. IAFMHS-congres: Miami, Florida (2012, april 24).
 • Struijk, S. (Interview) (2017, Feb 23). moma-Reporter. [televisie-uitzending]. In het ochtendprogramma Morgenmagazin. ARD.
 • Struijk, S. (Interview) (2015, Apr 24). NPO Radio 1. [radio-uitzending]. In Radio 1 journaal.
 • Struijk, S. (interview) (2012, Oct 13). Radio-interview over de strafrechtelijke aanpak van veelplegers in Nederland. [radio-uitzending]. In VPRO programma Argos.
 • Struijk, S. (2015, April 27). Kritiek zwelt aan na zelfmoord Lau Geeraets. AD

Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen

Role Editor
Start date 1/2011

Delikt en Delinkwent

Role Editor Series
Start date 1/2008

Commissie Toezicht Penitentiaire Inr. de Schie

Description lid commissie
Additional information Strafrecht en Strafprocesrecht
Place ROTTERDAM
Start date 3/2015
End date 2/2018

Commissie van Toezicht Politiecellen Rotterdam-Rijnmond

Role Commissielid
Obtained wage yes
Start date 2/2009

Rechtbank Rotterdam

Role Rechter-plaatsvervanger sector straf
Obtained wage yes
Start date 1/2012

Kenniscentrum Commissie van Toezicht

Role Lid van de redactieraad
Obtained wage yes
Start date 9/2012

Vereniging voor Penitentiair recht En Penologie

Role Bestuurslid
Obtained wage no
Start date 1/2007

Associate Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Criminal Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam