Full Professor

prof.dr. (Sigrid) S.J.C. Hemels

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: L3-005

T:+31 10 4081647,

E: hemels@law.eur.nl

Sigrid Hemels is professor of tax law at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam and member of the tax group of Allen & Overy Amsterdam. She has focused part of her research on tax incentives for charities and the arts and private patronage (mecenaat). She is member of the scientific committee of the Giving in the Netherlands research project of the Free University Amsterdam and member of the Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Furthermore, she has published and lectured, both in the Netherlands and abroad, on several other topics such as European tax law.

Fiscal autonomy and its boundaries

Role Research leader
 • Hemels, S.J.C. (2017). MVO en het nieuwe CC(C)TB voorstel. Het Nederlandse bedrijfsleven en filantropie op achterstand? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 18 (238), 1-4.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Veel nieuws en jurisprudentie rond de anbi. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 36-40.
 • Hemels, S.J.C. (2017). - Hemels, S.J.C., ‘Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer?’ september 2017, artikelnummer 35, p. 10-15. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 29 (september), 10-15. doi: http://www.ndfr.nl/link/SDU_FBN201709_60670
 • Hemels, S.J.C. (2016). Kunst of geen kunst, de jurist zal het zeggen….’ Ars Aequi maart 2016, p. 158-160. Ars Aequi, 65 (3), 158-160.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Aanvullende 90%-uitkeringstoets voor vermogensfondsen? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 17 (2), 1-3.
 • Hemels, S.J.C. (2016). ANBI anno 2016: (periodieke) giftenaftrek onder vuur. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 28 (2), 3-7.
 • Hemels, S.J.C. (2015). Anbi-aandachtspunten voor de belastingadviseur. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 34-39. doi: http://www.rb.nl/over-rb/het-register
 • Hemels, S.J.C. (2015). Japan: gisteren, vandaag en morgen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 16 (6), 1-4. doi: http://www.ndfr.nl/link/NTFRA2015-1
 • Hemels, S.J.C. & Kinnegim, G.J. (2015). Dutch Tax Plan 2016 Sent to Parliament. Tax Planning International Review, 42 (9), 23-26.
 • Hemels, S.J.C. (2015). Anbi-actualiteiten uit Den Haag. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 27 (3), 10-18.
 • Hemels, S.J.C. & Kinnegim, G.J. (2014). New Guidelines Target Advance Tax Rulings and APAs. Tax Notes International, 2014 (23 June), 1119-1121.
 • Hemels, S.J.C. (2014). De fiscus en het verenigingsleven. Vakstudie Nieuws, 69 (70), 106-109.
 • Hemels, S.J.C. (2014). Belastingadviseur in BelastingTelefoonland. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 15 (3), 1-4.
 • Hemels, S.J.C. & Kinnegim, G.K. (2014). Dutch Finance Ministry Publishes 2015 Tax Plan. Tax Notes International. doi: http://www.taxnotes.com/document-list/contributors-authors/hemels-sigrid
 • Hemels, S.J.C. & Kinnegim, G.J. (2014). Finance Ministry Publishes 2015 Tax Plan. Tax Notes International, 2014 (September 17), 1019-1022.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Giftenaftrek en goede doelen in de CCCTB. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14 (6), 1-3.
 • Hemels, S.J.C. & Kinnegim, G.J. (2013). Denial of Finnish CIV Refund Permitted, Dutch AG Says. Tax Notes International, 69 (3), 245-246.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Wijzigingen voor ANBI's per 1 januari 2014. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 25 (11), 3-9.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Lower House Approves Tax Compilation Bill. Tax Notes International, 72 (1 (7 October 2013)), 32.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Een alternatief voor de bestrijding van BTW-fraude: een loterij. De Aanslag, 23 (1), 18-19.
 • Hemels, S.J.C. (2012). ANBI anno 2012: jurisprudentie. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (september), 5-8.
 • Hemels, S.J.C. (2012). Anbi-wetgeving in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (2), 1-4.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2012). Anbi na de Geefwet. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (Februari), 3-6.
 • Hemels, S.J.C. (2012). ANBI anno 2012: wet- en regelgeving. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (oktober), 3-6.
 • Hemels, S.J.C. (2011). De Geefwet : gouden kans of lege huls? Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 2011 (89), 26-32.
 • Hemels, S.J.C. (2011). Giftenaftrek in de vuurlinie? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (7), 1-5.
 • Hemels, S.J.C. (2011). Belastingen en de vrijheid van meningsuiting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (15), 4-6.
 • Hemels, S.J.C. (2010). Canada, Netherlands Agree on Treaty Treatment of Closed Mutual Funds. Tax Notes International, 58 (11), 868.
 • Hemels, S.J.C. (2010). ANBI anno 2010. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2010 (december), 3-6.
 • Hemels, S.J.C. (2010). European Commission Misfired in Dutch VAT Case, ECJ Says. Tax Notes International, 58 (5), 27-30.
 • Hemels, S.J.C. (2010). Fiscale informatievoorziening. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (18 februari), 1-4.
 • Brouwer, J.O., Donk, S. van der, Hemels, S.J.C. & Huisman, N. (2010). The Netherlands 'Middle East Tax Treaties'. Tax Notes International, 746-748.
 • Hemels, S.J.C. (2010). The attractiveness of the Netherlands for Japanese investors: a focus on tax (Japans transcript van een lezing gegeven voor de Japan Tax Association op 27 oktober 2009). Sozei Kenkyu (Journal of Taxation Studies), 2010 (1), 125-147.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Geruisloze fusie of splitsing bij te laat verzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (491), 1-3.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Bos in de Tang vanwege Zalm: excessief of niet, de belastingwet wordt er niet eenvoudiger op. Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009 (februari), 24-26.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Introductie SBBI en aanscherping ANBI-vereisten (2). Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2009 (november), 26-29.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Introductie SBBI en aanscherping ANBI-vereisten. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2009 (juni), 28-31.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Anbi anno 2008. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 20 (10), 3-7.
 • Hemels, S.J.C. & Vries, R de (2008). Finance Minister Presents Bill on Excessive Remuneration May 26. Tax Notes International, 50 (8), 673-674.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Belastingweg stimuleert de kunst. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 20 (76), 40-44.
 • Hemels, S.J.C. (2008). De aantrekkingskracht van kerstversiering. Fiscale aanbevelingen in het rapport van de Commissie Cultuurprofijt. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 9 (11), 1-3.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Cultuurprofijt van belastingen. MM Nieuws, 10 (1&2), 12-13.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Netherlands clarifies mutual agreement procedure. Tax Notes International, 52 (2), 96-98.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Het arrest Stauffer (C-386/040): gevolgen voor giften en legaten aan buitenlandse goede doelen. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (3), 8-11.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Vereisten algemeen nut beogende instellingen bekend gemaakt. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (4), 8-13.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Olanda no zeiseikaikaku no doukou (Vertaald uit het Japans: The trend of tax reform in the Netherlands). Sozei Kenkyu (Journal of Taxation Studies), 10 (1), 95-117.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Netherlands, U.A.E. Sign First Income Tax Treaty. Tax Notes International, 46 (8), 793-796.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Dorpshuizen en het algemeen belang. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (8), 3-7.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Professionele voetbalclubs niet algemeen nut beogend. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 18 (9), 9-11.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Algemeen nut beogende instellingen en de fiscaliteit (voorwoord). Weekblad Fiscaal Recht, 135 (6657), 111-112.
 • Donk, O.E. van der & Hemels, S.J.C. (2006). Dutch Parliament Approves Corporate Tax Package. Tax Notes International, 44 (10), 727-733.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Changes to Dividend Withholding Tax Proposed. Tax Notes International, 43 (10), 818-819.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Tax and Art. The Netherlands. The Art Newspaper, 15 (172 - Special report), 13.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Nota Vpb 2007. Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6623), 686-687.
 • Hemels, S.J.C. (2005). How the Netherlands deals with information requests on taxation. Tax Notes International, 10 (39), 927-928.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Hoe de tsunami het Nederlands kwijtscheldingsbeleid voor rampen verruimde. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 17 (10), 13-15.
 • Grapperhaus, F.H.M. & Hemels, S.J.C. (2010). Mecenaat en Fiscus. Deventer: Kluwer.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, April 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016-19, 2016/1271, (Geen anbi-status voor online donatiemodule goede doelen). p.14-16. ECLI:NL:HR:2016:695
 • Hemels, S.J.C. (2014). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2014, Februari 04), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2014-14, 1034, (13/00723, Stichting die een festival organiseert op een Waddeneiland is geen anbi, NTFR 2014/1034). p.14-16.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Noot bij: Conclusie AG Niessen. (2318, Oktober 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013-2318, nr. 13/01356, (Verhuurde kunstwerken hebben beleggingskarakter). p.7-9.
 • Hemels, S.J.C. (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 22), Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012-1573, nr. 11/03215, (Stichting die sociale cohesie in wijk wil bevorderen, kan worden aangemerkt als anbi). p.21-22.
 • Hemels, S.J.C. (). NDFR: Deel inkomstenbelasting, commentaar op de artikelen 6.32 t/m 6.39; deel vennootschapsbelasting, artikelen 6, 9, eerste lid onderdeel h en i en artikel 16 (on-line uitgave, 5 updates per jaar).
 • Hemels, S.J.C. (2017). ANBI-vereisten in de praktijk: een stand van zaken Fiscaal tijdschrift vermogen, april 2017, p. 22-30, Ftv 2017/22. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2017 (april), 22-30. doi: http://www.ndfr.nl/link/SDU_FTV201704_57733[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2017). Evaluatie ANBI en giftenaftrek: handhaving verbeteren reëel alternatief voor afschaffing. Weekblad Fiscaal Recht, 146 (43), 256-267.
 • Hemels, S.J.C. & Nijkamp, H.K. (2016). Kunst en art. 3.92 Wet IB 2001: een ongelukkig samenspel. Weekblad Fiscaal Recht, 145 (7129), 122-132.
 • Hemels, S.J.C., Bondrager, R., Panis, I., Yorke, C., Schaffner, J., Albinana, C., Guelfi, F., Breuninger, G., Schade, D. & Höng, G. (2016). The Impact of Fiscal State Aid Recovery Risks on Share Purchase Agreements. European Taxation, 56 (10), 426-435.
 • Hemels, S.J.C. & Shiba, Y. (2016). Automatic exchange and cross border flows of personal data. Tokoha Law Review, 3 (1), 45-87.
 • Hemels, S.J.C. & Monsma, A.P. (2015). Housing taxation: the special case of the Netherlands. Bulletin for International Taxation, 69 (8), 463-474. doi: http://online.ibfd.org/kbase/#topic=doc&url=/collections/bit/html/bit_2015_08_nl_1.html&WT.z_nav=Navigation&colid=4943
 • Hemels, S.J.C. & Shiba, Y. (2015). Tax legislation as instrument to support private patronage of the arts and cultural heritage. Tokoha Law Review, 2 (1), 45-68.
 • Hemels, S.J.C. (2014). The European Foundation Proposal analysed from a tax point of view. Revista de finanças públicas e direito fiscal, VI (3), 253-286.
 • Hemels, S.J.C. (2014). Periodieke giften: een tweeluik, Deel I, Oorsprong en weerslag in de Wet IB 2001. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7062), 1060-1066.
 • Hemels, S.J.C. (2014). Periodieke giften: een tweeluik, Deel II, Loskomen van de historie. Weekblad Fiscaal Recht, 2014 (7063), 1092-1099.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Giftenaftrek afschaffen ten bate van vooringevulde aangifte? Weekblad Fiscaal Recht, 142 (7015), 1057-1061.
 • Hemels, S.J.C., Heidebauer, S., Muehlmann, B.W., Stewart, M., Thömmes, O. & Tukic, T. (2013). Cross-Border Charitable Giving and Its Tax Limitations. Bulletin for International Taxation, 67 (11), 611-625.
 • Hemels, S.J.C. & Fabbri, M. (2013). 'Do You Want a Receipt?' Combating VAT and RST Evasion with Lottery Tickets. Intertax, 41 (8/9), 430-443.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Pieken en dalen in belastingsubsidies voor cultuur in: De Staat van Cultuur. Lancering Cultuurindex Nederland Boekmanstichting/Sociaal en Cultureel Planbureau. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 25 (Winter), 142-146.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Belastingen als middel voor kunstbeleid. Liberaal Reveil, 2013 (3), 181-186.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2012). De Europese Stichting en de Nederlandse ANBI. Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (6956), 724-733.
 • Hemels, S.J.C. (2012). Gedefinieerde belangen: algemeen nut na de Geefwet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 143 (6917), 98-104.
 • Hemels, S.J.C. (2012). De anbi-tweetrapstoets van de Geefwet:trendbreuk of trendvolgend? Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 13 (7), 5-13.
 • Hemels, S.J.C. (2012). Nederlandse grensoverschrijdende fiscale ondersteuning van kunst en cultuur. Tijdschrift Estate Planning/Estate Planning Journal/Revue de Planning Patrimonal, 2012 (4), 259-273.
 • Hemels, S.J.C. & Stevens, S.A. (2012). The European Foundation Proposal: A Shift in the EU Tax Treatment of Charities? EC Tax Review, 293-308.
 • Hemels, S.J.C. (2011). Effectiveness of EU VAT Treatment of Charities. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 22 (5), 302-309.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2011). Beperkt belang versus particulier belang: een tweetrapstoets voor anbi's. Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2011 (maart), 6-11.
 • Hemels, S.J.C. (2011). Ex-post evaluation of tax legislation in the Netherland. Svensk skattetidning, 754-764.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2011). What if Gulbenkian had been Persche: taxing charitable giving in Europe. Revista de finanças públicas e direito fiscal, 3 (4), 137-155.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2011). Zonsondergang en horizon. Verantwoording van belastinguitgaven in Nederland, nu en straks. Weekblad Fiscaal Recht, 6919 (1081), 1081-1087.
 • Hemels, S.J.C. & Rompen, J.W. (2010). Vestiging of kapitaalverkeer: welke vrijheid heeft prioriteit? Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6871 (02-09-2010)), 1058-1068.
 • Hemels, S.J.C., Rompen, J., Smet, P., Waele, I. de, Adfeldt, S., Breuninger, G., Ernst, M., Carpentier, V. & Mostafavi, S. (2010). Freedom of establishment or free movement of capital: Is there an order of priority? Conflicting visions of national courts and the ECJ. EC Tax Review, 2010 (1), 19-31.
 • Hemels, S.J.C. (2010). In het algemene en sociale belang ANBI en SBBI in de nieuwe schenk- en erfbelasting. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2010 (april), 48-57.
 • Hemels, S.J.C. (2010). Opkomst en ondergang van de belastingsubsidies voor de filmsector. Tijdschrift voor Mediageschiedenis, 13 (2), 124-143.
 • Hemels, S.J.C. (2009). From private to public with the help of tax incentives: How tax legislation can support private patronage of the arts and cultural heritage. Japan Journal of Cultural Economics, 2009 (maart), 1-8.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Rentevergoedingen en de fiscus. Weekblad Fiscaal Recht, 138 (6838 - 3 december 2009), 1511-1520.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Het nieuwe feit bij navordering in discussie. Weekblad Fiscaal Recht, 138 (6794 - 9 januari 2009), 17-22.
 • Hemels, S.J.C. (2009). References to the Mutual Assistance Directive in the Case Law of the ECJ: a Systematic Approach. European Taxation, 2009 (December), 583-591.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Het culturele gehalte van peepshows: een subjectieve toets in de omzetbelasting? Weekblad Fiscaal Recht, 137 (6749), 75-82.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Buitenlandse goede doelen in Nederland en Europa: "Are you being served?". Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 9 (september), 3-9.
 • Hemels, S.J.C. (2008). Een eerste evaluatie van de nieuwe ANBI-registratie. Weekblad Fiscaal Recht, 137 (6755), 249-255.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Begrenzing van de Nederlandse beleidsvrijheid ten aanzien van goede doelen: het arrest Staufer 25 januari 2007. Weekblad Fiscaal Recht, 136 (6702), 61-66.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Tax Incentives and Cultural Policy / Tax Incentives for the Arts (met vertalingen van K. Goto). Public Finance and Public Policy, 29 (1), 56-84.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Papieren BTW-tijger op de elektronische snelweg. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 8 (6), 1-5.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Overheidsbedrijven en belastingplicht: papier bijt niet. NTFR Beschouwingen, 1 (10), 11-17.
 • Hemels, S.J.C. (2007). The implications of the Walter Stauffer Case for Charities, Donors and Governments. European Taxation, 2007 (1), 19-24.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Tax incentives for the arts: the case of The Netherlands. Japan Journal of Cultural Economics, 2006 (3), 1-12.
 • Goto, K. & Hemels, S.J.C. (2007). Charitable Giving and Tax Incentives: Japan, The Netherlands and the US. Tax Notes International, 48 (3), 311-318.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Gelijke definitie algemeen nut, verschillend doel. Waarom de teruggaafregeling energiebelasting vrijwel jaarlijks aangepast. Weekblad Fiscaal Recht, 135 (6657), 135-141.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Tax incentives for the arts: the case of the Netherlands. Japan Journal of Cultural Economics, 2006 (3), 1-12.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Simplifying tax laws as a result of budgeting and accounting for tax incentives differently. Australian Tax Forum, 21 (4), 707-724.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Nieuwe filantropen en de fiscus. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 7 (34), 1-3.
 • Hemels, S.J.C. (2006). Van (discussie)notities, voetballers en Europese regelgeving: fiscale faciliteiten voor algemeen nut beogende instellingen 2005-2006. Kwartaalbericht Estate Planning, 10 (1), 12-18.
 • Hemels, S.J.C. (2005). De Poolse landdag en het algemeen nut. Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6642), 1347-1354.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Art and the European VAT. International Vat Monitor. A Global Guide to Sales Taxation, 16 (2), 99-104.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Museum is geen museum is geen museum voor de belastingwetgever. Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6616), 405-409.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Discussienota algemeen nut beogende instellingen in de fiscaliteit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 17 (9), 7-11.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Sponsoring en belastingen. Sponsor Academic, 2005 (2), 1-7.
 • Hemels, S.J.C. (2005). Successierecht met kunst voldoen: mag het wat minder geheimzinnig? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 6 (42), 1-4.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 4 Tax incentives as a creative industries policy instrument. In S.J.C. Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 33-64). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 8 tax incentives for the audio visual industry. In S.J.C. Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 137-174). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 9 Tax incentives for the art market. In S.J.C Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 175-192). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Hoe stevig is de handhavingspiramide van de Belastingdienst. In R. Staring, R. Van Swaaningen & K. Van Wingerde (Eds.), Over de muren van stilzwijgen (pp. 487-501). Rotterdam: Boomcriminologie.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 12 Conclusion. In S.J.C. Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 229-235). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 1 Introduction. In S.J.C Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 1-7). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C. (2017). Chapter 7 Tax incentives for museums and cultural heritage. In S.J.C. Hemels & K. Goto (Eds.), Tax incentives for the creative industries (Creative Economy) (pp. 107-135). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C., Booij, J.A. & Bikkers, C. (2016). The Netherlands. In R. Seer & A.L. Wilms (Eds.), Surcharges and Penalties in Tax Law (EATLP International Tax Series, 14) (pp. 483-500). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. & Shiba, Y. (2016). Automatic exchange of information and cross border flows of personal data. In Y. Nishiyama & Y. Shiba (Eds.), Fair share of tax burdens of highly digitalized transactions. Report of the Joint Seminar 2015 in Tokyo (pp. 140-161). Tokyo: Meiji Gakuin University.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Netherlands. In M. Lang, J. Owens, P. Pistone, A. Rust, J. Schuch & C. Staringer (Eds.), GAARs- A Key Element of Tax Systems in the Post-BEPS World (European and International Tax Law and Policy Series, 3) (pp. 435-456). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Fairness and taxation in a globalized world. In Y. Nishiyama & Y. Shiba (Eds.), Fair share of tax burdens of highly digitalised transactions. Report of the Joint Seminar 2015 in Tokyo (pp. 118-139). Tokyo: Meiji Gakuin University.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Netherlands. In M. Lang, J. Owens, P. Pistone, A. Rust, J. Schuch, C. Staringer & A. Storck (Eds.), Trends and Players in Tax Policy (European and International Tax Law and Policy Series, 4) (pp. 411-432). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2016). Limitation on Administrative Penalties by the ECHR and the EU Charter: the View from the Netherlands. In R. Seer & A.L. Wilms (Eds.), Surcharges and Penalties in Tax Law (EATLP International Tax Series, 14) (pp. 163-170). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2015). The European Foundation Proposal: An Effective, Efficient and Feasible solution for Tax Issues Related to Cross-Border Charitable Giving and Fundraising? In F. Vanistendael (Ed.), Taxation of Charities (EATLP International Tax Series, 11) (pp. 143-176). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2015). Netherlands. In F. Vanistendael (Ed.), Taxation of Charities (EATLP International Tax Series, 11) (pp. 375-402). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2014). Fairness: A Legal Principle in EU Tax Law? In C. Brokelind (Ed.), Principles of Law: Function, Status and Impact in EU Tax Law (GREIT series) (pp. 413-437). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. (2014). Fairness: uitdrukking van hoe burgers zich tot elkaar verhouden. In J.L. van de Streek & J. van Strien (Eds.), Strik(t) Fiscaal? (pp. 137-146) Deventer: Kluwer.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Open anbi/norm in de enkelvoudige of meervoudige kamer: een toetsing. In J.P. Boer (Ed.), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht (pp. 95-102). Den Haag: Sdu.
 • Hemels, S.J.C. (2013). Nog steeds door de muze omhelsd? Belastingsubsidies voor kunst en cultuur: bijna 10 jaar later. In A.C.G.A.C de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen (pp. 113-131). Den Haag: Sdu.
 • Hemels, S.J.C. (2011). The ECJ and the Mutual Assistance Directive. In R. Seer & I. Gabert (Eds.), Mutual Assistance and Information Exchange (pp. 63-85). Amsterdam: IBFD.[go to publisher's site]
 • Goede, J. de, Hemels, S.J.C. & Schenk, A.C.M. (2011). The Netherlands. In R. Seer & I. Gabert (Eds.), Mutual Assistance and Information Exchange (pp. 409-443). Amsterdam: IBFD.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2011). Belasting betalen met kunst. Openheid in het belang van de democratische rechtsstaat en het openbaar kunstbezit. In M. Cobussen (Ed.), Resonanties. Verkenningen tussen kunst en wetenschappen (pp. 80-93). Leiden: Leiden University Press.
 • Hemels, S.J.C. (2010). Het ondernemingsbegrip in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting: overeenkomsten, verschillen en mogelijkheden voor kruisbestuiving in EU-perspectief. In P. Kavelaars & D.A. Albregtse (Eds.), Naar een Europese winstbelasting? (pp. 111-129) Deventer: Kluwer.
 • Hemels, S.J.C. (2009). Influence of Different Purposes of Value Added Tax and Personal Income Tax on an Effective and Efficient Use of Tax Incentives: Taking Tax Incentives for the Arts and Culture as an Example. In Michael Lang, Peter Melz & Eleonor Kristoffersson (Eds.), Value Added Tax and Direct Taxation. Similarities and Differences (pp. 35-57). Amsterdam: IBFD.
 • Hemels, S.J.C. & Ros, A.P. (2006). 6. Belastinguitgaven. In Jaarboek overheidsfinanciën 2006 (pp. 131-162). 's-Gravenhage: SdU Uitgever.
 • Hemels, S.J.C. (2007). Betrokkenheid, belastingen en budgetverantwoordelijkheid. Een combinatie van publieke en private financiering. In Second Opinion. Over beeldende kunstsubsidie in Nederland (pp. 124-131). Rotterdam: NAi Uitgevers.
 • Hemels, S.J.C. & Ros, A.P. (2007). Belastinguitgaven: verantwoorden betekent niet per se afschaffen. In Belasting met beleid Vol. M-134. Meijers-reeks (pp. 153-171). Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Hemels, S.J.C. (2011). Geen multiplier, maar matching in De Geefwet een schot voor open doel? MM Nieuws, 5, 24-25.
 • Hemels, S.J.C. (2011). 'Belastingwetgeving mag geen proces van trial-and-error zijn', interview door L. van Almelo. p. 14-17: .
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in A. Grotenhuis 'Schenk die Van der Leck en ontvang belastingbonus'. NRC Handelsblad: (2011, februari 26).
 • Hemels, S.J.C. (2011). 'Terugtrekken van de overheid is kans die vrolijk moet stemmen', interview door A. Grotenhuis. NRC Handelsblad: (2011, april 29).
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in C. Kammer en E. van der Walle, 'Vanavond debat over Geefwet. Deel Kamer wil lagere drempel voor giftenaftrek'. NRC Handelsblad: (2011, november 15).
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in V. de Kok 'Goede doelen en musea de dupe'. de Volkskrant: (2012, december 09).
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in K. Knols 'Kamer heeft forse kritiek op Geefwet'. de Volkskrant: (2011, oktober 15).
 • Hemels, S.J.C. (2011). 'Voordelig Schenken', interview door M. Straatman. bijlage Gouden jaren van Media Planet bij het Financieele Dagblad: (2011, juni 21).
 • Hemels, S.J.C. (2011). 'Geven is een menselijke handeling, geen fiscale', interview door M. Goudswaard. Financieele Dagblad: (2011, juli 16).
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in C. Kammer, 'Wordt de Geefwet een kunstcollectebus?'. NRC Handelsblad en NRC Next: (2011, oktober 13 - 2011, oktober 18).
 • Hemels, S.J.C. (2011). Quotes in M. Bolwijn, 'Kabinet maakt doneren aan kunstsector fiscaal voordeliger'. De Volkskrant: (2011, september 17).
 • Hemels, S.J.C. (2010). Quote in A. de Vos 'Cultuurmakers vangen bot'. Binnenlands Bestuur: (2010, juni 11).
 • Hemels, S.J.C. (2010). R. Hollak, interview 'De meeste gevers zijn al blij met een bedankje. Sigrid Hemels, hoogleraar belastingrecht, over het gebrek aan ervaring in de kunst met mecenaat'. NRC Handelsblad: (2010, oktober 27).
 • Hemels, S.J.C. (2010). Quotes in M. Bolwijn 'klappen op te vangen met giften' en 'De Mecenas is niet uitgenodigd'. de Volkskrant (nieuwspagina en kunstbijlage): (2010, oktober 22).
 • Hemels, S.J.C. (2010). Quotes in Marjolijn de Cocq 'Een moderne mecenas moet je verleiden'. Dagblad van het Noorden: (2010, november 05).
 • Hemels, S.J.C. & Goto, K. (Eds.). (2017). Tax incentives for the creative industries. (Creative Economy). Singapore: Springer.
 • Hemels, S.J.C., Graaf, A.C.G.A.C. de & Sonderen, J.C.M. van (Eds.). (2013). 'k Moet eerlijk zeggen. Vriendenbundel Henk van Arendonk. Den Haag: Sdu.
 • Hemels, S.J.C. (Ed.). (2017) Weekblad Fiscaal Recht.
 • Hemels, S.J.C. (Ed.). (2016) Weekblad Fiscaal Recht.
 • Hemels, S.J.C. (Ed.). (2013) Weekblad Fiscaal Recht.
 • Hemels, S.J.C. (Ed.). (2012) Weekblad Fiscaal Recht.
 • Hemels, S.J.C. (2017, augustus 29). De fiscaliteit van de ANBI: aandachtspunten voor de notariële praktijk. Nootdorp, Presentatie voor Netwerk Notarissen.
 • Hemels, S.J.C. (2017, februari 08). Art or not Art? A juridical question with economic and sociological impact. Sheffield University Management School, Research Seminar of the Marketing, International Enterprise and Strategy (MIES) research division.
 • Hemels, S.J.C. (2017, september 12). Actualiteiten en aandachtspunten op het gebied van ANBI’s en giftenaftrek,. Artis Amsterdam, Kennissessie Prins Bernhard Cultuurfonds en Artis over ‘De kunst van het geven’.
 • Hemels, S.J.C. (2017, februari 15). Bezieling in het recht en de definitie van kunst in de BTW en het douanerecht. Rotterdam restaurant Soit, Gastsprekersdiner studiegezelschap Lothgenoten.
 • Hemels, S.J.C. (2017, februari 23). Life after PhD: Career in academia or practice. Rotterdam, EGSL Employability seminar.
 • Hemels, S.J.C. (2017, januari 19). Panellist in de paneldiscussie Financing the arts: public and private responsibilities. Universiteit Utrecht, Symposium voor kunstorganisaties, donoren en onderzoekers ‘Day of Arts Philanthropy’.
 • Hemels, S.J.C. (2017, juni 30). From the 1990’s to now: the Dutch paradigm shift. Rust, Conference ‘Implementing Key BEPS Actions: where do we stand’ Wirtschafts Universität (WU) Wien.
 • Hemels, S.J.C. (2017, juni 03). A plea against anonymous peer review. Lodz, Poland, Academic Topic Peer Review of the European Association of Tax Law Professors 2017 congress.
 • Hemels, S.J.C. (2017, juni 21). Panellid in de paneldiscussie tussen 3 politici en 3 wetenschappers getiteld Belastingheffing in de volgende kabinetsperiode. De La Mar Theater, Amsterdam, jaarcongres van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
 • Hemels, S.J.C. (2017, juni 13). Fondsenwerving en Fiscus. Amsterdam, Workshop voor medewerkers van de afdelingen Finance, Development en Juridische Zaken van het Stedelijk Museum.
 • Hemels, S.J.C. (2016, maart 14). ANBI’s enzo. Amsterdam, RSM.
 • Hemels, S.J.C. (2016, juni 08). Kunst of geen kunst? Amsterdam, Lezing voor het Juridisch Gezelschap Amsterdam.
 • Hemels, S.J.C. (2016, februari 05). Wetenswaardigheden voor ANBI-bestuurders, met nadruk op vermogensfondsen. Amsterdam, Bijeenkomst Theodoor Gilissen Bankiers N.V. voor ANBI bestuurders.
 • Hemels, S.J.C. (2016, januari 13). BTW (en een beetje Douane) en kunst. Een filosofisch vraagstuk dat de btw-er toch op moet lossen. Rotterdam, Tax Jurisprudence Programme Christiaanse-Taxateur.
 • Hemels, S.J.C. (2016, augustus 06). Waarom moet jij zoveel belasting betalen? Club Air, Amsterdam, Universiteit van Nederland, thema-avond Geld.
 • Hemels, S.J.C. (2016, juni 23). Fiscaal optimaal schenken en nalaten aan cultuur. Museum Beelden aan Zee, Den Haag (Scheveningen), Bijeenkomst Museum Beelden aan Zee en Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • Hemels, S.J.C. (2016, maart 05). Was ich nog zu sagen hätte. Over wenselijke belastinghervormingen. Stadhuis Rotterdam, opening van de Landelijke Aangiftedag 2016 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam.
 • Hemels, S.J.C. (2016, juli 02). Complete cooperative compliance experience and Innovative services to taxpayers and problems with them. Rust, Conference ‘Improving Tax Compliance in a Globalized World’ Wirtschafts Universität (WU) Wien.
 • Hemels, S.J.C. & Snijder-Kuipers, B. (2016, november 23). ANBI vanuit civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk perspectief. Breukelen, Cursus Legal Planet.
 • Hemels, S.J.C. (2016, oktober 07). Giftenaftrek onder vuur. Concertgebouw, Amsterdam, lezing voor het notarissenplatform van Het Concertgebouw Fonds.
 • Hemels, S.J.C. (2016, november 25). Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2. Sheffield University Management School, Faculty of Social Sciences, Guest lecture in the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management.
 • Hemels, S.J.C. (2016, december 19). ANBI’s, giften: waar moet je als fiscalist op letten? Gouda, Visser & Visser.
 • Hemels, S.J.C. (2016, september 02). Do donation intermediaries have a socially beneficial function by reducing efficacy and tax risks? An experiment. University of Roehampton, London, 25th Tax Research Network annual conference, 1-2 September 2016.
 • Hemels, S.J.C. (2016, september 29). Cursus ANBI voor de notariële praktijk. Nieuwegein, FBN Juristen.
 • Hemels, S.J.C. (2015, november 24). Fiscaal optimaal schenken en nalaten aan cultuur. Museum Kröller-Müller Otterlo, Bijeenkomst Helene Kröller-Müllerfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • Hemels, S.J.C. (2015, november 27). Mecenas en fiscus: fiscaliteit van geven aan cultuur. Loyens&Loeff, Najaarsbijeenkomst Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR).
 • Hemels, S.J.C. (2015, maart 10). Kunst, goede doelen en Zeer Vermogende Personen (ZVP). Utrecht, workshop voor het Team Zeer Vermogende Particulieren (ZVP) van de Belastingdienst.
 • Hemels, S.J.C. (2015, december 11). Algemeen nut beogende instellingen. Conferentiecentrum Woudschoten, NOB PE cursus Capita Selecta Estate Planning.
 • Hemels, S.J.C. (2015, maart 06). ANBI-actualiteiten. Jaarbeurs Utrecht, FBN Symposium 25 jaar FBN Fiscale Berichten voor het Notariaat.
 • Hemels, S.J.C. (2015, april 17). ANBI-gedachtewisseling. Utrecht, workshop voor het ANBI Team van de Belastingdienst.
 • Hemels, S.J.C. (2015, november 23). Pakket lastenverlichting op arbeid. Eerste Kamer der Staten Generaal, Deskundigenbijeenkomst van de commissie Financiën van de Eerste Kamer over het Belastingplan 2016.[go to publisher's site]
 • Hemels, S.J.C. (2015, januari 14). BTW (en een beetje Douane) en kunst. Een filosofisch vraagstuk dat de btw-er toch op moet lossen. Erasmus Universiteit Rotterdam, Tax Jurisprudence Programme Christiaanse-Taxateur.
 • Hemels, S.J.C. (2015, mei 29). Commentary on the report of prof. Marino 'Limitation of administrative penalties by the ECHR and the EU Charter'. University of Milan, Italy, 2015 European Association of Tax Law Professors congress 'Surcharges and Penalties in Tax Law'.
 • Hemels, S.J.C. (2015, september 08). The GAAR and fraus legis in the Netherlands (presentation and panelist on the panel on disparities in form and substance in tax law). Amsterdam, IBFD-UvA Symposium: Form and Substance in Tax Law.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 07). Tax incentives for the creative industries. Doshisha University, Faculty of Economics, lecture organized by Prof. Yagi.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 11). Japanese culture in the Netherlands. Setsunan University, Faculty of Economics, lecture for second year undergraduate students organized by Prof. Goto and dr. Tanaka.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 11). The attractiveness of the Netherlands for Japanese investors: a focus on tax. Setsunan University, Faculty of Economics, lecture for academic staff organized by Prof. Goto and dr. Tanaka.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 15). How tax legislation can support private patronage of the arts and cultural heritage. Tokoha University, Conference Cultural heritage and landscapes as local resources organized by dr. Shiba.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 19). Tax and social security in the Netherlands. Tokoha University, Faculty of Law, lecture for first year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Tanaka.
 • Hemels, S.J.C. (2014, december 09). Mecenaat mede mogelijk gemaakt door de fiscus. NRC Café Amsterdam, De Kunst van het geven. College over modern mecenaat.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 18). Japanese culture in the Netherlands. Tokoha University, Faculty of Law, lecture for first year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Kajimura.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 18). Japanese culture in the Netherlands. Tokoha University, Faculty of Law, lecture for second year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Kajimura.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 17). Fairness & taxation in a globalised world. Meiji Gakuin University, Faculty of Economics, Department of Business Administration, lecture for master students organized by Prof. dr. Nishiyama.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 13). Housing taxation in the Netherlands. Meikai University, Faculty of real estate science, lecture for academic staff organised prof. dr. Maekawa.
 • Hemels, S.J.C. (2014, juni 17). Fiscale actualiteiten en onduidelijkheden mbt goede doelen. PWC Amsterdam, Genootschap van Estate Planners.
 • Hemels, S.J.C. (2014, april 24). Politici: bescherm de filantropische sector, maar durf haar ook los te laten! Vrije Universiteit Amsterdam, Presentatie van het Manifest ‘Er waart een golf van idealisme door Nederland’ op de Dag van de Filantropie.
 • Hemels, S.J.C. (2014, maart 28). Op reis met een viool. Amsterdam, seminar van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR) over douaneregels waar grensoverschrijdende kunstverzamelaars, musea, uitvoerende en beeldend kunstenaars mee worden geconfronteerd.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 05). Fairness & taxation in a globalised world. Kansai University, Faculty of Commerce, lecture organised by prof. Tsuruta and dr. Tsuji.
 • Hemels, S.J.C. (2014, juli 05). Dutch resistance against the GAAR in originally proposed amendement of Parent Subsidiary Directive. Rust, Wirtschafts Universität (WU) Wien conference ‘General Anti Avoidance Rules – A key element of tax systems in the post-BEPS tax world?.
 • Hemels, S.J.C. (2014, juni 19). Actualiteiten algemeen nut beogende instellingen. Hilversum (on line), Tax Talks.
 • Hemels, S.J.C. (2014, november 05). Fairness & taxation in a globalised world. Kyoto University, Graduate School of Economics, lecture organised by prof. Morotomi.
 • Hemels, S.J.C. & Buijze, R. (2014, oktober 24). Cross border charitable giving: tax barriers and how to overcome those barriers. Copenhagen Business School, the CBS Center for Civil Society Studies, International Research Network of Arts Philantropy Mini-Conference ‘The State of the Art of Financing the Arts: Philantropy versus Government Grants.
 • Hemels, S.J.C. (2014, oktober 25). ANBI-status: actuele ontwikkelingen en aandachtspunten (drie gesprekstafels). Centraal Museum Utrecht, MyWorld Event 2014.
 • Hemels, S.J.C. & Stevens, S.A. (2014, juni 23). Fiscaliteit bij maatschappelijke ondernemingen. Amsterdam, PwC Tax Academy.
 • Hemels, S.J.C. (2013, oktober 10). The European Foundation Proposal. An effective, efficient and feasible solution for tax issues related to cross border charitable giving and fundraising? Law Faculty of the University of Lisbon, Portugal, Lisbon International & European Tax Law Seminars 2013-2014.
 • Hemels, S.J.C. (2013, november 23). Recent trends in ECJ case law. Wirtschafts Universität (WU) Wien, Discussant of input statement of prof. dr. Philip Baker Q.C. in the concluding session of the conference Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation.
 • Hemels, S.J.C. (2013, december 09). Panelbijdrage Multplier voor ontwikkelingssamenwerking: nobele gedachte, maar inefficiënt. Humanity House, Den Haag, Expertmeeting Overheidsbezuinigingen en Particuliere Giften in Ontwikkelingssamenwerking, georganiseerd door NCDO en de VU.
 • Hemels, S.J.C. (2013, september 18). Fondsenwerving met een glimlach. Erasmus Universiteit, Presentatie alumnibelteam.
 • Hemels, S.J.C. (2013, mei 11). Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst. Galerie Tegenboschvanvreden, Amsterdam, Kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'.
 • Hemels, S.J.C. (2013, maart 09). 'O ja, en ik heb ook nog giften gedaan' Maar zijn deze wel aftrekbaar? Stadhuis Rotterdam, Opening van de Landelijke Aangiftedag 2013 van de Stichting belastingwinkel Rotterdam.
 • Hemels, S.J.C. (2013, juni 25). Giften: aftrek en werven. Dalfsen, De Jong & Laan Summercourse.
 • Hemels, S.J.C. (2013, juli 06). Improved International Cooperation. Rust, Conference Trends and Players in Tax Policy.
 • Hemels, S.J.C. (2013, juni 20). Fairness: a legal principle in EU tax law? Lund, The 8th GREIT Annual Conference 'Principles of Law: Function, Status & Impact in the EU tax law'.
 • Hemels, S.J.C. (2012, oktober 30). Algemeen nut beogende instellingen. Baarn, Actualiteiten Geefwet en Doelvermogens.
 • Hemels, S.J.C. (2012, juni 01). The European Foundation Proposal. An effective, efficient and feasible solution for tax issues related to cross border charitable giving and fundraising? Rotterdam, European Association of Tax Law Professors conference on 'Charities'.
 • Hemels, S.J.C. (2012, februari 08). Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst. Rotterdam, Rotterdam Art Fair.
 • Hemels, S.J.C. (2012, juni 13). Fiscaliteit en fondsenwerving vanaf 2012. Capelle a/d IJssel, Mazars.
 • Hemels, S.J.C. (2012, december 15). Fiscale aspecten van het verzamelen van design. Lloyd hotel Amsterdam, kunstverzamelaarscursus 'My first design collection', bijeenkomst 'Het mecenaat en de praktijk'.
 • Hemels, S.J.C. (2012, oktober 03). Panel on cross-border charitable and other pro-bono contributions. Boston, International Fiscal Association (IFA) 2012 conference.
 • Hemels, S.J.C. (2012, april 23). De Geefwet: fiscaliteit en fondsenwerving vanaf 2012. Amsterdam, Arcagna.
 • Hemels, S.J.C. (2012, maart 06). Algemeen nut beogende instellingen. Baarn, actualiteitencursus 'Doelvermogens in het fiscale recht'.
 • Hemels, S.J.C. (2012, maart 22). De gevolgen van de geefwet voor fondsenwervende instellingen. Amsterdam, Van Dooren Advies specialist in communicatie, sponsoring en fondswerving.
 • Hemels, S.J.C. & Stevens, S.A. (2012, maart 20). Module Fiscaliteit bij maatschappelijke ondernemingen. Amsterdam, PwC Tax Academy.
 • Hemels, S.J.C. (2012, april 07). Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst. TENT, Rotterdam, Kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'.
 • Hemels, S.J.C. (2011, november 18). Organisatie De Doelderdag 2011 'Nieuw mecenaat: geven voor wetenschap en cultuur', dagvoorzitterschap en lezing Fiscale stimulansen voor geven aan weten en cultuur. Erasmus Universiteit Rotterdam, De Doelderdag.
 • Hemels, S.J.C. (2011, februari 16). Effectiviteit van de BTW-vrijstellingen voor het algemeen nut. Erasmus Universiteit Rotterdam, Tax Jurisprudence Program Christiaanse-Taxateur.
 • Hemels, S.J.C. (2011, november 24). Geefwet en Algemeen Nut Beogende en Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Leiderdorp, Fiscaal technische bijeenkomst voor belastingadviseurs van Grant Thornton.
 • Hemels, S.J.C. (2011, juni 26). EU & Third countries. University of Lisbon, GREIT Lisbon Summer Course on European Tax Law.
 • Hemels, S.J.C. (2011, maart 22). 'Dare to ask! And use tax incentives'. Rotterdam, Symposium Creative Financing of The Arts (ESHCC).
 • Hemels, S.J.C. (2011, december 08). Key note speach: Geefwet en de gevolgen voor fondsenwervende instellingen. KPMG Amstelveen, Centraal Bureau Fondsenwerving jaarcongres.
 • Hemels, S.J.C. (2011, november 26). Culturele Instellingen en Belastingen. Felix Meritis Amsterdam, Atana master.
 • Hemels, S.J.C. (2011, maart 19). 'Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst'. galerie Nouvelles Images, Den Haag, kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'.
 • Hemels, S.J.C. (2011, oktober 26). Algemeen nut beogende instellingen. Baarn, Symposium Doelvermogens.
 • Hemels, S.J.C. (2011, november 12). Fiscale aspecten van het verzamelen van design. Stedelijk Museum Den Bosch, designverzamelaarscursus 'My first design collection'.
 • Hemels, S.J.C. (2011, maart 31). 'Het financiële belang van de ANBI-status: hoe gebruik je hem en hoe krijg je hem?'. Rotterdam, Lunchmeeting Erasmus Centre of Strategic Philantropy.
 • Hemels, S.J.C. (2011, september 28). Fiscale faciliteiten voor ANBIs in de belangstelling (oorzaken en analyse). Zeist, PE-Seminar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs iz Algemeen nut beogende instellingen (tevens conferentieleider).
 • Hemels, S.J.C. (2011, maart 16). EU aspects of corporate migrations. Allen & Overy LLP, London, International Tax Practice Group seminar on corporate migrations.
 • Hemels, S.J.C. (2011, mei 09). Het begrip 'algemeen nut'. Ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam, Bijeenkomst Juridisch Genootschap Amsterdam.
 • Hemels, S.J.C. (2011, mei 10). Algemeen Nut beogende en Sociaal Belang Behartigende Instellingen. Zeist, Doorclick Fiscale Conferentie Estate Planning (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs).
 • Hemels, S.J.C. (2011, mei 18). 'Mecenaat met dank aan de overheid'. Academisch-cultureel Centrum SPUI25, Amsterdam, Bijeenkomst 'De overheid en het mecenaat - water en vuur', onderdeel van de zesdelige reeks 'Kunst en mecenaat'.
 • Hemels, S.J.C. (2010, juni 15). BTW en VPB aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van beleid voor onderwijs- en culturele instellingen. Ministerie van OCW, Den Haag, Fiscale Clinic.
 • Hemels, S.J.C. (2010, oktober 01). 'Algemeen nut beogende instellingen'. Zeist, 30e Fiscale Conferentie georganiseerd door het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, thema estate planning.
 • Hemels, S.J.C. (2010, oktober 27). Mecenaat en fiscus, het geïllustreerde verhaal. Artis, Amsterdam, door het prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerde avond ter gelegenheid van de aanbieding van het boek 'Mecenaat en fiscus'.
 • Hemels, S.J.C. (2010, juni 11). Het ondernemingsbegrip (dubbele parallelsessie). Erasmus Universiteit Rotterdam, congres 'Naar een Europese winstbelasting' ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Fiscaal Economisch Instituut Rotterdam.
 • Hemels, S.J.C. (2010, mei 18). Mecenaat met dank aan de overheid: hoe kunnen culturele instellingen fiscale mogelijkheden optimaal benutten? Den Haag, Workshop Culture of Asking: Geef-cultuur: wat kan ik als instelling doen - tijdens het congres Cultuur in Beeld georganiseerd door het Ministerie van OCW.
 • Hemels, S.J.C. (2010, december 21). Private support for the public initiative. The added value of tax incentives to enhance private patronage. University of Antwerp Research School, Expert seminar To Whom it may concern. Public private partnership on cultural heritage.
 • Hemels, S.J.C. (2010, april 16). Improving the effectiveness of the VAT treatment of charities. Worcester College, Oxford, Conference 'VAT exemptions: consequences and design alternatives' (Oxford University Centre for Business Taxation and Fiscal Institute, Tilburg University).
 • Hemels, S.J.C. (2010, december 02). De stichting en vereniging als algemeen nut beogende instelling (anbi). Breukelen, verdiepingscursus fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting (Sdu).
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2014 t/m 2018). Lid van de Raad van AdviseursPosition at: Vereniging Rembrandt.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2015 t/m 2018). Lid van de Raad van Adviseurs van het Research Fellowship Mecenaat (onderdeel van de interdisciplinaire onderzoeksgroep Culture, Citizenship and Human Rights).Position at: Universiteit Utrecht.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2012 t/m 2018). Deputy member of the academic committee - European Association of Tax Law Professors (EATLP).
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2010 t/m 2017). Lid van de Raad van Toezicht, voorzitter van de Adviescommissie Fondsenwerving & Communicatie.Position at: Prins Bernhard Cultuurfonds.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2017 t/m 2017). External peer review on research project proposal submitted to FWO expert panel of Sciences of Law and Criminology.Position at: Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO).
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2013 t/m 2017). BestuurslidPosition at: Stichting J.H. Christiaanse.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2007 t/m 2017). Vaste medewerker - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN).
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2013 t/m 2017). Lid programmacommissie Permanente EducatiePosition at: Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2017 t/m 2017). External peer review regarding an application for a Postdoctoral Fellow research projectPosition at: Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO).
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2013 t/m 2017). Lid Boijmans' genootschap (fiscaal-juridische denktank)Position at: museum Boijmans van Beuningen.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2016 t/m 2017). Reader for the International and European Tax Moot Court CompetitionPosition at: Katholieke Universiteit Leuven, België.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2009 t/m 2016). BestuurslidPosition at: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2016 t/m 2016). Reader (scoren van 8 ingediende processtukken) bij de 2015-2016 editie van het International and European Tax Moot Court - KU Leuven, België.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2014 t/m 2016). Lid adviesgroep Cultuurindex NederlandPosition at: Cultuurindex Nederland.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2014 t/m 2015). Lid van de NWO Onderzoekstalent beoordelingscommissie Recht en bestuurPosition at: NWO.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2009 t/m 2015). Lid van de Raad van ToezichtPosition at: Stichting Amsterdams Historisch Museum.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2014 t/m 2014). Evaluator, scientific evaluation of the Policy Research Centre ‘Fiscal policy’Position at: Flemish Government, Department of Economy, Science and Innovation.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2005 t/m 2013). Bestuurslid - Vereniging Kunst Cultuur Recht.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2013 t/m 2013). Reviewer for the European Academic Tax Thesis AwardPosition at: European Association of Tax Law Professors (EATLP)/European Commission.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2008 t/m 2013). Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van het onderzoek 'Geven in Nederland' - Vrije Universiteit, Amsterdam.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2012 t/m 2012). peer reviewerPosition at: Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2012 t/m 2012). peer reviewerPosition at: World Tax Journal.
 • Hemels, S.J.C. (periode: 2012 t/m 2012). Lid van de Commissie wetsvoorstellen - Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.
 • Hemels, S.J.C. (Verdieping) (2015, Nov 12). Stichtingen en Verenigingen. [webcast]. In Tax Talks Academy. Hilversum: http://www.taxtalks.nl/academy/.
 • Hemels, S.J.C. (Interview) (2015, Jan 08). Over Belastingen. [televisie-uitzending]. In NPO Politiek. Belasting en Douanemuseum Rotterdam: NPO Politiek. http://nos.nl/video/2013444-npo-politiek-belastingherziening-in-de-maak-1.html
 • Hemels, S.J.C. (Interview) (2014, Dec 31). Over belastingen. [televisie-uitzending]. In NPO Politiek. Belasting en Douanemuseum Rotterdam: NPO Politiek. http://www.npo.nl/live/npo-politiek
 • Hemels, S.J.C. (Interview) (2014, Apr 24). De Kennis van Nu. [radio-uitzending]. In Actueel: filantropie manifest. Radio 5. http://www.npo.nl/de-kennis-van-nu/24-04-2014/POMS_NTR_508521
 • Hemels, S.J.C. (interview) (2011, Oct 31). Interview over de nieuwe Geefwet. [radio-uitzending]. In De Ochtend van 4. Radio 4. http://www.radio4.nl/pip-uitzending/deochtendvan4/6358/
 • Hemels, S.J.C. (Interview) (2011, Oct 12). Item over Geefwet. [televisie-uitzending]. In 1Vandaag. Nederland 1. http://beta.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1113335
 • Hemels, S.J.C. (interview) (2010, Oct 28). Interview over publicatie 'Mecenaat en fiscus' en mecenaat in relatie tot het regeerakkoord. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. RTL 4.
 • Hemels, S.J.C. (interview) (2010, Dec 14). Ronde tafel discussie over mecenaat. [radio-uitzending]. In OBA live IKON. radio 5. http://www.obalive.nl/archief.aspx?lIntEntityId=1350
 • Hemels, S.J.C. (interview) (2010, Oct 27). Interview over publicatie 'Mecenaat en fiscus' en mecenaat in relatie tot het regeerakkoord. [radio-uitzending]. In Radio 1 Journaal. Radio 1. http://nos.nl/audio/194098-mecenaat-oplossing-voor--bezuinigingen-in-kunstsector.html
 • Hemels, S.J.C. (2005, Mei 18). Door de Muze omhelsd. Een onderzoek naar de inzet van belastingsubsidies voor kunst en cultuur in Nederland. Universiteit Leiden (474 pag.) (Nijmegen: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof.mr. R.J. de Vries.

Inleiding fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Openbare financiën

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Fiscaal confrontatievak

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2017-2018
Year level master Fiscaal recht

Openbare financiën

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2017-2018
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Inleiding fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2017-2018
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht

Inleiding fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid / Vrijdagmiddagonderwijs

Openbare financiën

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Heffingen lokale overheden

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Inkomstenbelasting

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.3
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht

Bachelorwerkstuk

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2016-2017
Year level bachelor 3 Bachelor Fiscaal recht

Fiscaal confrontatievak

Faculty Erasmus School of Law
Period BLOK 5
Year 2016-2017
Year level master Fiscaal recht

Openbare financiën

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.1
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Heffingen lokale overheden

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.2
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Inkomstenbelasting

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.3
Year 2016-2017
Year level bachelor 2 Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs

Inleiding fiscaal recht

Faculty Erasmus School of Law
Period B 1.7
Year 2016-2017
Year level bachelor 1 Bachelor Rechtsgeleerdheid, bachelor 1 Bachelor Fiscaal recht

Weekblad Fiscaal Recht

Role Editorial Board
Start date 3/2005

Stichting Bijbels Museum/Stichting Cromh

Description Lid bestuur
Additional information Belastingrecht
Place AMSTERDAM
Start date 1/2016
End date 12/2023

Allen & Overy LLP

Role Senior professional support lawyer

Weekblad Fiscaal Recht (Kluwer)

Role Member of the editorial board

European Association of Tax Law Professors

Role Deputy Member of the Academic Committee

SdU

Role Vaste medewerker (auteurswerkzaamheden)

Geven in Nederland (Vrije Universiteit Amsterdam)

Role Lid van de wetenschappelijke begeleidingscommissie

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Role Bestuurslid

Prins Bernhard Cultuurfonds

Role Bestuur Lid raad van toezicht

Stichting Christiaanse

Role bestuurslid

Stichting Bijbels Museum/Stichting Cromhouthuizen

Van den Berch van Heemstede Stichting

Role Bestuurslid

Museum Boymans van Beuningen

Role Lid Genootschap van Beuningen

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam