Dean

prof.mr.dr. (Suzan) W.S.R. Stoter

Erasmus School of Law

Erasmus University Rotterdam

Room: -

T: ,

E: stoter@law.eur.nl

Rethinking the judicial guarantee of the rule of law in a globalising and (de)juridifying legal context

Role Researcher

Rethinking the Rule of Law in an Era of Globalisation, Privatisation and Multiculturalisation

Role Researcher

Interdisciplinary rule of law research: methodological and conceptual aspects

Role Researcher
 • Stoter, W.S.R. (2011). De sterksten bepalen waar regels voor worden gemaakt. Staatscourant, 2011 (16).
 • Stoter, W.S.R. & Heide, M. de (2011). De tijd heeft het innovatiebeleid ingehaald. Staatscourant, 2011 (48).
 • Stoter, W.S.R. & Lange, R. de (2009). Constitutioneel Recht AAK20096299. Ars Aequi, 58 (september), 6299-6302.
 • Stoter, W.S.R. & Lange, R. de (2009). Constitutioneel Recht AAK20096201. Ars Aequi, 58 (maart), 6201-6205.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6094-6096.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2008). Kroniek Constitutioneel Recht. Ars Aequi, 2008, 6041-6043.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (6, nr. 103), 5794-5799.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (9, nr. 104), 5857-5862.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (3, nr. 102), 5728-5731.
 • Lange, R. de & Stoter, W.S.R. (2007). Kroniek Staatsrecht. Ars Aequi Katern, 2007 (12, nr. 105), 5923-5927.
 • Stoter, W.S.R. & Zafar, F. (2011). Wetgeving: met recht een instrument van beleid! over de interactie tussen beleidsmederwerks en wetgevingsjuristen en het aanbregnen van versnelling aan de binnenkant van het wetgevingsproces. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Stoter, W.S.R. & Huls, N.J.H. (2006). Wie draagvlak zoekt, die regeldruk ontmoet! (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Justitie.
 • Eijlander, P., Erp, J. van, Gestel, R. van & Stoter, W.S.R. (2005). Meer zicht op certificering. (Extern rapport). Tilburg: Schoordijk Instituut.
 • Stoter, W.S.R. & Vermaat, M. (2002). Noot bij: Rechtbank Zwolle. (2002, April 16), Rechtshulp 2002-2002, 11, (Wat de klant wil?). p.38-45.
 • Stoter, W.S.R. & Stout, H.D (2010). Doelregelgeving met beleid. Bestuurswetenschappen, 64 (2), 58-70.
 • Stoter, W.S.R. (2009). Nota Vertrouwen in wetgeving: vertrouwen in wie? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 24 (2), 173-178.
 • Stoter, W.S.R., Stout, H.D & Jong, W.M. de (2009). Het legaliteitsbeginsel in mondiaal perspectief. Mind your step! Bestuurswetenschappen, 63 (5), 16-28.
 • Jong, W.M. de & Stoter, W.S.R. (2009). Institutional transplantation and the rule of law: how this interdisciplinary method can enhance the legitimacy of international organisations. Erasmus Law Review, 2 (03), 311-330.
 • Stoter, W.S.R. & Rijsdijk, J. (2009). Het legaliteitsbeginsel in de twintigste eeuw. Bestuurswetenschappen, 63 (april), 10-18.
 • Stoter, W.S.R. & Huls, N.J.H. (2006). Op weg naar bruikbare regulering? Recht der Werkelijkheid - Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2006, 135-147.
 • Stoter, W.S.R. (2005). Burgers hebben er recht op te weten wat ze van de overheid kunnen verwachten... SMA, 2005 (6), 293-295.
 • Otto, J.M., Stoter, W.S.R. & Arnscheidt, J. (2004). Using Legislative Theory to improve Law and Development Projects. RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2004 (4), 121-135.
 • Stoter, W.S.R. (2004). Juridisch kader voor de belangenafweging door de wetgever. De wet houdende verbod op reclame voor tabaksprodukten getoetst. Tijdschrift voor Wetgeving, 2004 (4), 567-581.
 • Huls, N.J.H. & Stoter, W.S.R. (2003). Hoe vernieuwend is het wetgevingsbeleid van Minister Donner? RegelMaat. Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken, 2003 (5), 165-177.
 • Stoter, W.S.R. (2002). Wetsvoorbereiding via internet. Een dienst aan de democratie!? Nederlands Juristenblad (NJB), 77 (27), 1282-1287.
 • Stoter, W.S.R. (2001). Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Ars Aequi, 50 (6), 503-507.
 • Borg, S.J.A. ter, Huls, N.J.H., Saanen, N., Stoter, W.S.R. & Stout, H.D (2010). Doelgericht wetgeven: doelvoorschriften in literatuur en praktijk. Den Haag: Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Stoter, W.S.R., Stout, H.D & Jong, W.M. de (2010). Er was eens een bijzonder stepje .... / Er was eens een bijzondere telegraaf. Delft: CLI.
 • Stoter, W.S.R. & Huls, N.J.H. (2006). Regeldruk: een blinde vlek van onderhandelend wetgeven. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Huls, N.J.H. & Stoter, W.S.R. (2011). Welke rol spelen ambtenaren achter de schermen van het wetgevingsproces? In M. Hertogh & W. Weyers (Eds.), Recht van onderop, Antwoorden uit de rechtssociologie (pp. hoofdstuk 2). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Borg, S.J.A. ter & Stoter, W.S.R. (2010). Is Goal-Based Regulation Consistent with the Rule of Law? In M. Sellers & T. Tomaszewski (Eds.), The Rule of Law in Comparitive Perspective (pp. 57-69). Dordrecht: Springer.
 • Stoter, W.S.R. & Borg, S.J.A. ter (2009). Goal-based regulation: Threat or Opportunity for the Rule of Law?! In M. Seller (Ed.), Rule of Law. Springer.
 • Otto, J.M., Stoter, W.S.R. & Arnscheidt, J. (2008). Using legislative theory to improve law and development projects. In J. Arnscheidt (Ed.), Lawmaking for Development, Explorations into the Theory and Practice of International Legislative Projects (pp. 53-74). Leiden: Leiden University Press.
 • Borg, S.J.A. ter, Huls, N.J.H., Saanen, N., Stoter, W.S.R. & Stout, H.D. (2008). Doelgericht wetgeven. In Een onderzoek naar doelvoorschriften in de literatuur en praktijk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Efthymiou, N.S., Henrard, K.A.M., Houten, M.L.P. van & Stoter, W.S.R. (2008). Wetgever en grondrechten. Enkele algemene en inleidende beschouwingen. In R. de Lange (Ed.), Wetgever en grondrechten, Staatsrechtconferentie 2007 (pp. 1-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 • Stoter, W.S.R. & Groenewegen, J. (2008). Ondernemersvergunning taxi. In Algemene beschouwingen vanuit bestuurskundig, economisch en juridisch perspectief. TU Delft.
 • Stoter, W.S.R. & Huls, N.J.H. (2005). De praktijk en dilemma's van onderhandelend wetgeven: Wat betekent het voor meervoudig ruimtegebruik? In G.M.A. van der Heijden & A.F.L. Slob (Eds.), Meervoudig ruimtegebruik, De spanningsvolle relatie tussen recht en innovatie (pp. 157-166). Delft: Eburon.
 • Stoter, W.S.R. (2005). Belangenafweging in de praktijk. In R. den Boer (Ed.), De droomjurist (pp. 147-152). Den Haag: Hoofddirectie Juridische Zaken, Ministerie van VenW.
 • Stoter, W.S.R. (2004). Wie en wat bepaalt de inhoud van de wet? In R. den Boer, e.a. (Ed.), Uit de openbare dienst (pp. 193-198). Leiden: The Document Factory.
 • Pieterman, R. & Stoter, W.S.R. (2003). Naleving. In I. Helsloot, E.R. Muller, R. Pieterman & W.J.M. Voermans (Eds.), Vervoer gevaarlijke stoffen in perspectief: Evaluatie van de wet vervoer gevaarlijke stoffen 1996-2002 (pp. 67-106). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Vlies, I.C. van der, Stoter, W.S.R. & Lubach, D.A. (2002). Application of administrative law to privatizations in the Netherlands. In E.H. Hondius & C.A. Joustra (Eds.), Netherlands Reports to the 16 th International Congress of Comparative Law (pp. 425-444). Antwerpen: Intersentia.
 • Boom, W.H. van, Faure, M.G., Huls, N.J.H., Lindenbergh, S.D. & Stoter, W.S.R. (2011). Energie-efficiency, afwikkeling van letselschade, algemene voorwaarden bij taxi en kinderopvang. Vervolgstudie Maatschappelijke Reguleringsinstrumenten. (Extern rapport). Den haag: WODC.
 • Stoter, W.S.R. & Heuvelhof, E.F. ten (2008). Het project Randstadrail: light rail, zware opgave. (Extern rapport). Delft: TU Delft.
 • Stoter, W.S.R. & Huls, N.J.H. (2003). Onderhandelend wetgeven: een proces van geven en nemen. (Extern rapport, OMV, no 1). Den Haag: SDU Uitgevers.
 • Stoter, W.S.R. (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (1999, December 31), AB 2001-2001, 87, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 3; Regeling financiĆ«le tegemoetkomingen en eigen bijdragen WVG; Verordening gemeente Margraten). p.430-435.
 • Stoter, W.S.R. (2001). Noot bij: Centrale Raad van Beroep. (2000, Maart 03), AB 2001-2001, 88, (Wet voorzieningen gehandicapten art. 2). p.435-437.
 • Stoter, W.S.R., Stout, H.D. & Borg, S. ter (2008). Doelvoorschriften: een afwegingskader. Internationaal NGI-congres: Rotterdam (2011, januari 01).
 • Stoter, W.S.R. (2006). Wie de schoen past....... Staatscourant, 2006 (7 november), 6.
 • Stoter, W.S.R. (2006). Regeldruk: lust of last voor het bedrijfsfleven? Bulletin van de Academie voor de Wetgeving.
 • Stoter, W.S.R. (2006). Regeldruk. Signalement, departementale uitgave ministerie VenW, 2006 (2), 2-3.
 • Stoter, W.S.R. (2001, Juni 09). De Senaat verdient een hoofdrol. Trouw, pp. 1-1.
 • Stoter, W.S.R. & Stout, H.D. (2006). De Binnenvaartwet: kiezen tussen het anker of het schip. Een onderzoek naar de wijze waarop publieke belangen hun beslag krijgen in de Binnenvaartwet. Netherlands Institute of Government (NIG), Annual Work Conference 2006: VU Amsterdam, Amsterdam, the Netherlands (2006, november 09).
 • Stoter, W.S.R. (2000, Oktober 20). Belangenafweging door de wetgever : een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau. Universiteit van Amsterdam (375 pag.) (Den Haag: Boom Juridische uitgevers). Prom./coprom.: I.C. van der Vlies.

Dean

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burgemeester Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam