Full Professor

prof.mr. (Toon) A.I.M. van Mierlo

Erasmus School of Law

Civil Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: T19-36

T:+31 10 4088861, +31 10 4082797

E: vanmierlo@law.eur.nl

Research Capacity group Private Law

Role Researcher
 • Mierlo, A.I.M. van (2017). Het 'zilveren' vuistloos en stilpandrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2017 (7133), 24-27.
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Aankondiging preadviezen 'Boek 5 BW van de toekomst' (Onderdelen II en III). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2016 (7095), 141-145.
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). De eerste KEI-en zijn geworpen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2016 (7115), 567-569.
 • Mierlo, A.I.M. van & Vonk, P.J.J. (2015). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7074), 750-753.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). De Vormerkung is dood, leve de Vormerkung. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7018), 425-426.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Storm in de polder van herverpanding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7040), 1107-1108.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Boekaankondiging. Een boeketje Monografieën Zekerheidsrechten: Eigendomsvoorbehoud (B6c), Algemene bepalingen pand en hypotheek (B11), Pandrecht (B12a) en Hypotheek (B12b). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7038), 1076-1079.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Arbitrage, faillessement (in nationaal perspectief) en de vordering tot betaling van een geldsom uit de boedel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2012, 237-240.
 • Mierlo, A.I.M. van & Hel-Koedoot, M. van de (2010). Faillissement en Arbitrage. Ondernemingsrecht, 2009 (1), 39-43.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Vormerkung en posterieur hypotheekrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009 (6793), 289.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Nogmaals betekening beslagexploot aan de derdebeslagene. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009 (6784), 93-94.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Verdonk en Mulder, revisited by Hamm! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 140 (6820), 917-918.
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Krediet- of bankhypotheek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008 (6773), 828-829.
 • Mierlo, A.I.M. van (2007). Hoe zwart kan zwart zijn? Kleur in het recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6718), 611-612.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Boekaankondiging Asser Procesrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2006 (6656), 170-171.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Arbitrage, beslag en executie. Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 37-43.
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). De eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv), HR 3 oktober 2003, RvdW 2003, 155. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 134 (6556), 885-886.
 • Harreman, M.M.L. & Mierlo, A.I.M. van (2002). EEX-verordening ('Brussel I'). Nieuwsbrief BW, 2002 (7/8), 87-91.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1. Advocatenblad, 80 (20), 859-863.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Het wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nieuwsbrief BW, 10 (3), 34-37.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II. Advocatenblad, 80 (21), 897-902.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Bindend advies. Tijdschrift voor Arbitrage, 1998 (4), 146-147.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Efficiënte rechtsbescherming: de collectieve actie van 3:305a BW. Nieuwsbrief BW, 6 (9), 92-94.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Beslagperikelen. Nieuwsbrief BW, 5 (3), 30-33.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Mr Mulder wacht op antwoord. Nieuwsbrief BW, 5 (2), 22-23.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Zit er nog voortgang in wetsvoorstel 22 942? Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 1 (5), 95-96.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Zekerheidsrechten in het licht van de WCK. Nieuwsbrief BW, 5 (9), 103-104.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Het Voorontwerp Burgerlijk Rechtsvordering: een gemiste kans? Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (29), 1003-1004.
 • Mierlo, A.I.M. van (1993). Zaaksvorming en art. 5:16 lid 2 BW. Nieuwsbrief Nieuw BW, 129-131.
 • Mierlo, A.I.M. van (1993). Bulkregistratie exit? Nieuwsbrief Nieuw BW, 134-136.
 • Meijer, G.J. & Mierlo, A.I.M. van (2015). Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet. Deventer: Wolters Kluwer Business.
 • Dam-Lely, J.H. van & Mierlo, A.I.M. van (2011). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, 1). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Bart, F.M. (2002). Parmententaire geschiedenis, herziening van de wet op de rechterlijke organisatie. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Bart, F.M. (2002). Parlementaire geschiedenis, herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Harreman, M.M.L. (2002). Tekst Boek 1 Rv nieuw en Wet op de rechterlijke organisatie nieuw. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van & Harreman, M.M.L. (2001). Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken (2e volledig herziene druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van & Harreman, M.M.L. (2001). Tekst Boek 1 Rv nieuw en landelijke reglementen voor de civiele rol bij de rechtbanken en de kantongerechten. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van & Harreman, M.M.L. (2000). Tekst Boek 1, Rechtsvordering Nieuw. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Ned. Orde van Advocaten.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3b). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van, Lely, A.J. van der & Smits, J.M. (1998). Rechtspraak Vermogensrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Commentaar op art. 30a-30q Rv. In Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordeing (7e druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 138-178). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Commentaar op art. 3:43 BW (Art. 43-1 t/m 43-28). In Losbladig Vermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Hoofdstuk 'Algemene bepalingen'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 83-235 en-248-264). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. Nispen Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 609-713). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Hoofdstuk 'WACM'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 1619-1641). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Hoofstuk 'Deelgeschillen'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 1689-1703). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Bartels, S.E. (2013). Hoofdstukken 1 t/m 8 plus 10 en 11. In S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) (Asser-serie) (pp. 1-441 +-531-597). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Hoofdstuk 'Algemene bepalingen'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaat: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk (pp. 84-237-251-268). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Hoebeke, B.R.D. (2012). Tijdige Natuurlijke Verbintenis. In A.I.M. van Mierlo, T. Hartlief & B.R.D. Hoebeke (Eds.), Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013 (pp. 801-804). Den Haag: Sdu juridisch.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Hoofdstuk 'Deelgeschillen'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1707-1721). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Hoofdstuk 'WACM'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.c. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk (pp. 1647-1661). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerljke Rechtsvordering 5e druk (pp. 623-727). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Bewerking artikel 3:43 Handelingsonbevoegdheid (supplement 101). In Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Derde titel, verzoekschrifprocedure)(derde bewerking). In Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 481-562).
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Eerste titel, afdeling 2 t/m 6, 8 en 9 (nieuwe bewerking). In Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 64-163, 194-207-2 t/m 6, 8 en 9).
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Overheidsrechtspraak - de 'gewone rechter'. In C.C. van Dam & J.E. van der Burgh (Eds.), Kluwers jurisprudentiegids voor de verzekeringspraktijk (pp. 1-150). Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Bewerking van art. 43 - 1/54. In J. Hijma & W.M. Kleijn (Eds.), Vermogensrecht (Supplement, 54) (pp. 1-26). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Bewerking van art.585-611i (titel 5) Indirecte executie. In E.M. Wesseling-van Gent, P. Vlas & M. Ynzonides (Eds.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 282) (pp. 1-34). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Bewerking Boek 1, titel 3, afd. 13 Burgerlijke Rechtsvordering. In G.J.M. van den Dungen (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 270) (pp. 1-29). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel art. 15-22. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Supplement, 46) (pp. 1-16). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Supplement 2 op II.3 Verhaal op schepen en luchtvaartuigen. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en Beslag (pp. I/94-108-169/224). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (Ed.). (2006). Vermogensrecht 2006 (3e druk) (SDU rechtspraakreeks). Den Haag: Koninklijke vermande.
 • Mierlo, A.I.M. van, Lely, A.J. van der & Smits, J.M. (Eds.). (2002). Rechtspraak Vermogensrecht (Druk, 2). Utrecht: Koninklijke Vermande.
 • Declerq, Peter J.M. & Mierlo, A.I.M. van (Eds.). (2002). Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important legal Concepts. Den Haag: T.M.C. Asser Press.
 • Mierlo, A.I.M. van, Nispen, C.J.J.C. van & Polak, M.V. (Eds.). (2002). Burgerlijke rechtvordering in Tekst en Commentaar. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (Ed.). (2001). Insolad jaarboek 2001. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (Eds.). (1998). Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk.
 • Mierlo, A.I.M. van (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, April 15), NJ 2017-122, 15/01376, (Dwangsom).. ECLI:NL:HR:2016:667
 • Mierlo, A.I.M. van (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2015, April 17), NJ 2017-155, (Opheffing conservatoir beslag).. ECLI:NL:HR:2015:1074
 • Mierlo, A.I.M. van (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, Juli 09), NJ 2017-283, zaaknr 17/02231, (Verstekverlening).. ECLI:NL:HR:2017:1278
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, November 13), NJ 2016-425, (Pomneftstroy/Yukos).. ECLI:NL:HR:2015:3299
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Oktober 30), NJ 2016-171. ECLI:NL:HR:2015:3197
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Januari 23), NJ 2016-121, 14/00181, (Dwangsom).. ECLI:NL:HR:2015:113
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Februari 20), NJ 2016-123, 13/06135, (Dwangsom).. ECLI:NL:HR:2015:396
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, September 05), NJ 2016-495, (Procesrecht. Tenuitvoerlegging verstekvonnis door derdenbeslag).. ECLI:NL:HR:2014:2629
 • Mierlo, A.I.M. van (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, Mei 01), NJ 2015-292, (Invorderingszaak).. ECLI:NL:HR:2015:1188
 • Mierlo, A.I.M. van (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Oktober 31), NJ 2015-217.
 • Mierlo, A.I.M. van (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, April 22), NJ 2015-184, (Inz. onttrekking aan pandrecht).. ECLI:NL:HR:2014:965
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, Juli 12), NJ 2014-273, 12/00026.
 • Mierlo, A.I.M. van & Haak, K.F. (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, Februari 28), NJ 2014-192, (Executoriale verkoop van scheepscasco's uit hoofde van subrogatie door schuldeiser die tevens pandhouder is.).. ECLI:NL:HR:2014:440
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Noot bij: HR. (2012, December 21), NJ 2014-213, 11/04148.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Noot bij: BenGH. (2013, Mei 07), NJ 2014-209, A 2012/1.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Noot bij: BenGH. (2014, Juni 14), NJ 2014-210, A 2012/2/5.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Noot bij: BenGH. (2014, Juli 02), NJ 2014-211, A 2012/3.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Februari 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-10, 08/02396, (Willems/Poort). p.1291-1305.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2009, December 01), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-69, (Metall Market/Moormerland LtD)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Oktober 08), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-16, 08/05299, (H.W. van den Berg Makelaardij B.V./Abraham Bernhard). p.2408-2423.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Maart 26), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-41, 08/04008, (Management Team Noord .V./S. Rollema). p.5909-5921.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, April 06), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-26, 11/02985, (X c.s., allen (laatstelijk) wonende dan wel gevestigd in het gebied van de voormalige regupliek Joegoslavië/Y., thans in strafrechtelijk bewaring van het Joegslavië Tribunaal (ICTY)). p.4004-4018.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, Juni 15), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-34/35, 11/01155, (De Kerseboom B.A./de Ontvanger van de Belastingdienst). p.5148-5171.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, April 13), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-32/33, 10/04270, (Kwekerij A.H. van Staalduinen en zonen Beheer B.V./Mr. Tiethof q.q.). p.5032-5056.
 • Mierlo, A.I.M. van (2011). Noot bij: Benelux-Gerechtshof. (2011, Februari 11), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, A2010/01, (Vanseer/Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur). p.2393-2403.
 • Mierlo, A.I.M. van (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Januari 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, 08/02245, (De Staat der Nederlanden/Lehman Brothers c.s.). p.2403-2414.
 • Mierlo, A.I.M. van (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Januari 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-46, 09/01904, (Gerrits/Robben). p.5106-5120.
 • Mierlo, A.I.M. van (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, Maart 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, 08/02690, (N. verblijvende in de TBS Pompekliniek/de Staat der Nederlanden). p.2415-2431.
 • Mierlo, A.I.M. van (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, April 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-36/37, 09/03435, (De ontvanger van de Belastingdienst/Mr. H.M. Eijking, in zijn hoedanigheid van curator in het faillessement van X). p.3807-3825.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, April 24), NJ 2009-488, (Heilbron / Rensa)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Maart 27), NJ 2009-579.
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hof Arnhem. (2009, April 27), NJ 2009-380, (Hoger beroep tussenvonnis)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Februari 20), NJ 2009-376, (Ontvanger / De Jong)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, Februari 06), NJ 2009-344, (Beslag en Vormerkung)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, September 05), NJ 2009-154, (Forward / Huber)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Noot bij: HR. (2007, Juni 08), NJ 2008-368, HR08-06-2007, p.2622-2622.
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Noot bij: Hoge Raad (Civiele Kamer). (2007, Juni 08), NJ 2008-368, LJN BA1525, p.3456-3463.
 • Mierlo, A.I.M. van (2007). Noot bij: HR. (2006, December 22), NJ 2007-173, p.1258-1261.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Noot bij: Hof den Haag. (2006, Februari 09), JIN 2006-165, p.606-607.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Noot bij: HR. (2006, Juni 09), JIN 2006-342, p.1120-1121.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2005, April 22), Ars Aequi 2006-mei, (Annotatie RvdW 2005, 62, JIN 2005, 238 Reuser q.q./Postbank, Conservatoir derdenbeslag. Verrekening. Faillissement). p.363-372.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2005, November 25), Ars Aequi 2006-2, C04/250HR, (Rohde Nielsen/De Donge Conservatoir beslag. Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht). p.112-115.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, November 19), JIN 2005-januari, C-03/231HR, (LJN AQ3055. Vestiging stil pandrecht. Registratie onderhandse akte. Tijdstip vestiging). p.131-132.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, November 19), JIN 2005-februari, C-03/112 HR, (LJN AP4743. Reële executie. Vonnis vervangt akte. Vernietiging vonnis. Rechtsmiddelenregister)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Arrondissementsrechtbank Middelburg. (2005, Juni 05), Tijdschrift voor Arbitrage 2005-8, (ASB Greenworld B.V. -ASB Grunland KG / Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Schorsing tenuitvoerlegging vonnis?). p.24-26.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hof van Justitie EG. (2005, November 08), JIN 2005-december, C-443/03, (EG-Betekeningsverordening. Betekening gerechtelijke stukken. Gevolgen ontbreken vertaling)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, Maart 25), JIN 2005-mei, C04/016HR, (LJN AS7343. Executoriaal derdenbeslag). p.793-794.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, Juli 10), JIN 2005-augustus, C04/111HR, (LJN AT4065. Derdenbeslag. Vordering tot periodieke betalingen. Tenuitvoerlegging verstekvonnis). p.1240-1240.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, Maart 11), JIN 2005-april, C-03/313HR, (LJN AS 2619. Executoriaal derdenbeslag. Beslagen vordering versterkt met hypotheek. Rangorde verdeling). p.632-637.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, Maart 25), JIN 2005-2005, mei, (Annotatie bij nr. C04/016HR, LJN AR7343, Executoriaal derdenbeslag. Pensioen. Houder penningen?). p.785-794.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, Januari 21), Ars Aequi 2005-, mei, (Annotatie RvdW 2005, 17. Ontvanger/De Vlaanderen. Herstelexploot via artikel 63 Rv? Excutoriaal derdenbeslag. Verstrijken termijn artikel 477a lid 2 Rv. Herhaald beslag met betwisting nieuwe verklaring?). p.361-366.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, Januari 23), Ars Aequi 2004-53, 5, (Annotatie Ponteecen-Stratex RvdW 2004, 20). p.353-357.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2003, Juli 30), JOR 2004-2004, 2, (Annotatie Hof 's-Gravenhage, rolnr. 99/871 Hengstmengel/MHL). p.337-341.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Kantonrechter Nijmegen. (2004, Oktober 06), JBPr 2004-december, 348456\VV, (EXPL 04-8083\170\ST, Herroeping. Gesloten systeem rechtsmiddelen)..
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Arr.rechtbank Groningen. (2000, December 08), Tijdschrift voor Arbitrage 2004-2004, 2, (Annotatie Arrondissementsrechtbank Groningen Van Hoeve/'t Hooge Huys). p.88-91.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, Oktober 03), Ars Aequi 2004-53, 2, (Ontvanger/Heemhorst RvdW 2003, 155). p.127-131.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2004, Februari 17), JBPr 2004-2004, 3, (Annotatie Gerechtshof Arnhem nr. 2003/833 KG). p.368-373.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2002, September 04), Tijdschrift voor Arbitrage 2004-2004, 1, (Overheidsrechtspraak - 14 - Rechtbank Utrecht(mr. G.C. van Kekem)). p.42-44.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, September 24), JIN 2004-2004, 2, (Annotatie nr. C03/098HR (mrs. Fleers, Kop, Bakels) Ontbinding koopovereenkomst. Omvang schadevergoeding. Kosten van verhaal). p.101-103.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, Juni 18), Ars Aequi 2004-53, 11, (Annotatie RvdW 2004, 87, JOR 2004, 221 (mrs. J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens en P.C. Kop; mr. L.A.D. Keus) Van Galen q.q./Circle Vastgoed). p.782-787.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, September 24), JIN 2004-2004, 2, (Annotatie nr. C03/107HR (mrs. Herrmann, Aaftink, Kop, Numann) Gezag van gewijsde. Proceskosten. Buitengerechtelijke kosten. Matiging). p.103-106.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, September 02), JIN 2004-november, C03/091HR, (JMH/AT, LJN AO7821. Schuldeisersverzuim. Zorgplicht verkoper). p.104-105.
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, November 15), Ars Aequi 2003-52, 6, (De Kroon c.s./Notaris Peters). p.449-453.
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, April 11), Ars Aequi 2003-52, 10, (Hoda International/Mondi Foods). p.773-778.
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Februari 15), Ars Aequi 2003-52, 3, (Het Beta-project). p.184-190.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, November 30), Ars Aequi 2002-2002, 4, (De Jong/Carnifour). p.276-282.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, April 13), Ars Aequi 2002-2002, 2, (Gastels bedrijfspand). p.89-95.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, Februari 01), Ars Aequi 2002-51, 12, (Driemaal extinctieve verjaring, HR 1 december 2000, NJ 2001,46; HR 11 januari 2002, NJ 2002,81; HR 1 februari 2002, NJ 2002,195). p.887-901.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Mei 26), Ars Aequi 2001-50, 2, (Het Land Aruba/Boeije). p.107-114.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, November 24), Ars Aequi 2001-50, 6, (Herstelexploot-arresten). p.459-467.
 • Mierlo, A.I.M. van & Hees, A. (1995). Noot bij: HR RvdW 116(C). (1995, Mei 19), Nieuwsbrief BW 1995-5, 6, (Art.3:84 lid 3 BW, een bepaling met beperkte strekking)..
 • Mierlo, A.I.M. van & Vonk, P.J.J. (2014). Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in een nieuwe jas na KEI. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2015 (7065), 511-520.
 • Meijer, G.J. & Mierlo, A.I.M. van (2014). Aantasting van arbitrale vonnissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 145 (7003), 60-71.
 • Mierlo, A.I.M. van, Mouthaan, M. & Geerling, A.H. (2012). Buitenlandse executie van een Nederlands zeeschip (art. 8:195 BW). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2012 (6956), 954-960.
 • Mierlo, A.I.M. van, Heuvel, N.W.M. van den, Vriesendorp, R.D. & Sagaert, V. (2009). Zekerheden in ontwikkeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2009 (6812), 745-757.
 • Mierlo, A.I.M. van (2008). Vernieuwd insolventieprocesrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2008 (6760), 502-506.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beenders, D.J. (2007). Enige (juridische) kanttekeningen bij het wetsvoorstel betreffende de beperking van stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2007 (6719), 635-642.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Het vernieuwde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de Nederlandse Antillen en Aruba. Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2005, 356-362.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Procederen in de West. Sinds 1 augustus: veel nieuws onder de zon. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 6642, 855-862.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). Boedelschulden. Mag het ietsje minder zijn? Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2004 (11), 274-278.
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). Beslag- en executierecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2003 (2), 41-44.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). De verzoekschriftprocedure op de voet van wetsvoorstel 26 855. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 9 (4), 84-98.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland: opkomst en neergang van een zekerheidsrecht. Tijdschrift voor Privaatrecht, 38 (1), 291-312.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Van Gorp q.q./Rabobank Breda. Ars Aequi, 49 (1), 55-61.
 • Wansink, J.H. & Mierlo, A.I.M. van (2000). Titel 7.17 NBW: l'assurance oblige. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (35), 1737-1742.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Geschilbeslechting onder de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (4), 198-207.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Het nieuwe Arubaanse huwelijksvermogensrecht. Spes Victoriae, 3 (1), 7-18.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Eis in de hoofdzaak bij beslag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 130 (6373), 725-726.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Potharst/Serrée. Ars Aequi, 48 (4), 288-296.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I. Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3. Advocatenblad, 79 (1), 10-17.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Identiteit failliet. Hoor en wederhoor. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 5 (7), 159-161.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II. Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Verzekering en autodiefstal. Verzekeringsarchief, 75 (3), 78-86.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). De reikwijdte van het Mulder-arrest. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 129 (6312), 285-286.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Burgerlijk procesrecht? Welke commissie had U in gedachten? Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 21-26.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). De procedure tot faillietverklaring in het licht van het commune procesrecht. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 4 (1), 4-13.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I. Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II. Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Verkoop van een verpande zaak krachtens rechterlijke machtiging. Nieuwsbrief BW, 7 (1), 10-12.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III. Advocatenblad, 77 (1), 16-28.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Art.1061 Rv; het aanvullend - arbitraal - vonnis HR 14 februari 1997, RvdW 1997, 49C. Nieuwsbrief BW, 7 (3), 30-32.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Arbitrage krachtens 'bestendig gebruikelijk beding'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 127 (6224), 369-370.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). De afwikkeling van stil pandrecht op zaken. Nieuwsbrief BW, 6 (1), 9-12.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II. Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Beslaglegging, opheffing en herleving. Nieuwsbrief BW, 6 (4), 40-43.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Titel 8.15 en het beslag op luchtvaartuigen. Nieuwsbrief BW, 6 (11), 110-113.
 • Fikkers, H.A.G., Meijer, G.J., Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1). Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035.
 • Mierlo, A.I.M. van & Hullu, J. de (1995). Cassatie in het belang der wet. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (8), 258-262.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Onherroepelijke volmacht en overleg als bedoeld in art. 47 Fw, Privaatrecht actueel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 126 (6185), 389-390.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Verpanding bij verkorte (bulkregistratie) rechtsgeldig. Nieuwsbrief BW, 114-115.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Een terloopse bespreking van het voorontwerp. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2 (2), 35-38.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Nieuwsbrief BW, 4 (6), 65-69.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? Nieuwsbrief BW, 55-58.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? Advocatenblad, 470-473.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Art.3:84 lid 3 treft de sale en lease back niet. Nieuwsbrief Nieuw BW, 4 (10), 107-110.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Verplichting tot affïnanciering backservice-verplichting is boedelschuld. Nieuwsbrief BW, 20-22.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Warmhouden, afkoelen en bevriezen tijdens surséance. Snode plannen van de Staatssecretaris van Justitie? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 125 (6145), 513-515.
 • Mierlo, A.I.M. van (2016). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten (Asser-serie). Deventer: Wolters Kluwer.
 • Mijnssen, F.H.J. & Mierlo, A.I.M. van (2009). Materieel beslagrecht. (Serie Monografieën Privaatrecht). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Lely, J.H. (2003). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Burgerlijk proces en praktijk, 1). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (2000). Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3a). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1999). Civiel Procesdossier. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Nieuw Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 1). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Rolrecht in Nederland. Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van, Meijer, G.J. & Beijer, F.M. (1998). Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1997). Civiel Procesdossier. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Mierlo, A.I.M. van & Polak, M.V. (1997). Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten (NIBE-Bankjuridische reeks, 31). Amsterdam: NIBE.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement. Deventer: Law & Practice Publishers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2015). Grievenstelsel in beweging? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven? In R.J. Koopman, G.C. Makkink & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Het grievenstelsel, nog van deze tijd? (pp. 29-38) Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2014). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Vermogensrecht Algemeen, Algemeen Goederenrecht, Hoofdstuk 1 t/m 8 plus 10 en 11. In S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) (Asser Serie) (pp. 1-441 en-531-597). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2012). Voorlopige bewijsmaatregelen in Nederland bij arbitrage buiten Nederland. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 305-311). Boom Juridische uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Beslag op rechten uit een levensverzekering. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 349-372). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). De vergoeding van buitengerechtelijke kosten en proceskosten. In P.F.A. Bierbooms, H. Pasman & G.M.F. Snijders (Eds.), Aspecten van aansprakelijkheid (pp. 23-39). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Civiele Wetgeving in evenwicht, over concordantie van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht binnen het koninkrijk. In L.J.J. Rogier & H.G. Hoogers (Eds.), 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (pp. 151-166). Rotterdam: Min. van BiZa/Erasmus Universiteit Rotterdam/RU Groningen.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade. In A.I.M. van Mierlo, P.N. van Regteren Altena, R.H. Happé & W.L. Valk (Eds.), Bundel Nederlandse Verneiging voor Procesrecht (NVvP-reeks, 14) (pp. 11-25). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2005). Getuigen in Rotterdam. In R.J.C. Flack (Ed.), Amice, Rutgers-bundel (pp. 233-240). Deventer: Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties.
 • Nuytinck, A.J.M., Tuil, M.L., Lely, J.H., Beijer, F.M., Grapperhaus, J.J.M., Harreman, M.M.L., Mierlo, A.I.M. van, Imhoff, Z.H. van, Wamelen, C.G.M. van, Westrik, R. & Beekhoven Van Den Boezem, M.B. (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van (2004). The Netherlands. In Gregory Fowler (Ed.), International Product Liability law, a worldwide desk reference (pp. 818-837). Boston: Aspatore Inc..
 • Mierlo, A.I.M. van (2003). Goederenrecht. Deel III Zekerheidsrechten hoofdstukken V, VI en VII. In F.H.J. Mijnssen, A.A. van Velten & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht deel 3 (Asser-serie, 3) (pp. 393-485). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Hoofdstuk: Eerste boek - Derde titel: De verzoekschrift-procedure in eerste aanleg (art. 261-291). In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst en commentaar burgerlijke rechtsvordering (pp. 415-493). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Wetzels, W.J.J. (2002). Procesrechtelijke knelpunten in het arbeidsrecht. In B.F. Beljaars & E. Bos (Eds.), Juridische samenwerking aan de Maas (SI-EUR, 29) (pp. 17-60). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut.
 • Mierlo, A.I.M. van (2002). Hoofdstuk: Eerste boek - zesde afdeling: Exploten (art. 45-66). In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst en commentaar burgerlijke rechtsvordering (pp. 97-141). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). Verhaal op luchtvaartuigen. In H. Oudelaar (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (pp. 447-553). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (2001). De parallelle schuld. In J.C. van Apeldoorn, S.C.J.J. Kortmann, A.I.M. van Mierlo, S.H. Ranitz & R.D. Vriesendorp (Eds.), Onzekere zekerheid. Insolad jaarboek 2001 (Ver. Insolventierecht Advocaten 1991/2001) (pp. 167-176). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Supplement, 47) (pp. 1-18). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Nieuw gedeelte m.b.t. art. 43. In C.J.H. Brunner (Ed.), Vermogensrecht (Supplement, 44) (pp. 1-42). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Titel 5, artikel 611a (tweede gedeelte). In J.E. Doek, e.a. (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 263) (pp. 1303-1318). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Ondernemingsfinancieringsrecht tegen gemeenschappelijke zekerheidsrechten. In H.J.M.N. Honée (Ed.), Ondernemingsfinancieringsrecht (pp. 37-57). Den Haag: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Titel 5, artikel 611a (eerste gedeelte). In J.E. Doek, e.a. (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 262) (pp. 1283-1302b). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). The Netherlands. In Lawrence.W Newman (Ed.), Attachment of Assets (pp. NET 1-NET 28). New York: Juris Publishing.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1999). Titel 6.2 Overgang van vorderingen. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (Supplement, 66) (pp. 142-1-154-2). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1999). Bodemverhuur- en andere constructies. In W.H. van Boom, M.E. Franke, L.S.J. Houben, L. Reurich & M.H. Wissink (Eds.), Civiele constructies (BW-krant jaarboek, 15) (pp. 89-105). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Beroepscommissie Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. In W. ten Cate (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Arbitrage & Bindend advies (Supplement, 8) (pp. B.4.2-1-B.4.2-92). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). De `zilveren' dwangsom. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 249-270). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Concordantie Nieuwe Stijl. De invloed van het Arubaanse privaatrecht op dat van Nederland. In M.A.M.C. van den Berg, e.a. (Ed.), Aruba Iuridica (pp. 61-75). Groningen: Universiteitsdrukkerij.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Goederenrechtelijke aspecten van (faillissements)beslag. In M.H. Claringbould, e.a. (Ed.), Van beheering. Goederenrechtelijke beschouwingen (pp. 113-127). Deventer: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1998). Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (pp. 1-7). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1998). Deformalisering als algemeen beginsel van traditionele geschillenbeslechting? In M.V. Polak (Ed.), Geschillenbeslechting naar behoren (pp. 39-46). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Beijer, F.M. (1998). Subrogatie. Titel 2 afdeling 2. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (Supplement, 60) (pp. 150-1-154-12). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Bewerking van Hoofdstukken 15, 18.1, 18.2, 19 en 20. Nieuw: Hoofdstukken 18.3, 18.4 en 18.5. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (pp. 1-170). Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers (Gouda Quint).
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Foutje, bedankt! In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea. Jurisconculto vero Dedicata (pp. 273-289). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Polak, R.W. (1997). The Netherlands. In Lawrence W. Newman (Ed.), Enforcement of money judgments. Volume I (pp. NET-3-NET-38). Yonkers, NY: Juris Publishing.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Conservatoir beslag tot levering, deel 1. In B.W.M. Nieskens-Ipshording, E.M. Hemmen & T.H.D. Struycken (Eds.), Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid (pp. 3-26). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Deformalisering. Verslag van de discussie gemaakt door F.W.J. Meijer. In J.G.A. Linssen & J.B.M. Vranken (Eds.), Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering (pp. 115-125). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997). Vernieuw(en)d beslagrecht. In S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, A.A. van Rossum & H.L.E. Verhagen (Eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht (Onderneming en Recht, 7) (pp. 535-565). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 19 Het verweer. In D.W.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [19]-1-[19]-98). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 26 Verhaal op luchtvaartuigen. In F.B. Falkena, H. Oudelaar & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en Beslag (pp. [26]-1-[26]-170). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 20 De reconventie. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [20]-1-[20]-62). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 18 De eis. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [18]-1-[18]-44). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 15 De rechtsingang. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [15]-1-[15]-194). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Puzzels voor een curator in geval van fiscale invordering en andere redenen van voorrang. In S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, J.J. van Hees & S.H. de Ranitz (Eds.), De curator, een octopus (Onderneming en Recht, 6) (pp. 81-99). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
 • Fikkers, H.A.G. & Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 4.4 Frans goederenrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht (pp. 292-338). Arnhem: Gouda Quint.
 • Fikkers, H.A.G. & Mierlo, A.I.M. van (1996). Hoofdstuk 5.4 Belgisch goederenrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht (pp. 405-446). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Security rights in aircraft and engines under netherlands law. In J.H. Berend & J.H. Crans (Eds.), Aircraft Finance (pp. 71-82). Den Haag: Kluwer Law International.
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Volledige herbewerking van Onderdeel III.1 (Dagvaardingsprocedure), Hoofdstuk 15 (De rechtsingang), 18 (De eis), 19 (Het verweer), 20 (De reconventie) en 22 (Het verdere bedat). In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H. Cavels, H.J. Snijders & A.W. Sterk (Eds.), Vademecum burgerlijk procesrecht, Algemeen deel (pp. 1-146). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht. In R. Foqué, R. Ladan, E. Rood-Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 101-118). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van (1994). Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht? In R.M.G.E. Foqué, R. Ladan, E.B.M. Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 101-118). Arnhem: Gouda Quint.
 • Mierlo, A.I.M. van & Polak, R.W. (1994). The Netherlands. In Philip Weens (Ed.), Enforcement of Money Judgements abroad (losbladig) (pp. 1-39). London: Mathew Bender Inc.
 • Mierlo, A.I.M. van, Lely, A.J. van der & Smits, J.M. (Eds.). (2000). Aanvulling behorend bij Rechtspraak Vermogensrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande.
 • Mierlo, A.I.M. van & Wansink, J.H. (Eds.). (1998). Zilver voor de Gouden Formule. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP.
 • Mierlo, A.I.M. van & Vriesendorp, R.D. (Eds.). (1998). De doorstart van een insolvente onderneming. Deventer: Kluwer.
 • Kate, J. ten, Kottenhagen, R.J.P., Mierlo, A.I.M. van & Wansink, J.H. (Eds.). (1997). Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata. Deventer: Kluwer.
 • Kate, J. ten, Kottenhagen, R.J.P., Mierlo, A.I.M. van & Wansink, J.H. (Eds.). (1997). Miscellanea, Jurisconsulto vero Dedicata. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek Asser 3 III, Zakenrecht, Zekerheidsrechten]. .
 • Mierlo, A.I.M. van (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek Privaatrecht en pluralisme]. .
 • Mierlo, A.I.M. van (1997, Maart 01). Originaire wijzen van eigendomsverkrijging naar (nieuw) BW. Spes Victoriae. Juridisch Tijdschrift voor Aruba en de Nederlandse Antillen, pp. 7-12.
 • Mierlo, A.I.M. van (1997, April 01). De ontwikkeling in de jurisprudentie van een buitenwettelijk zekerheidsrecht. Spes Victoriae. Juridisch Tijdschrift voor Aruba en de Nederlandse Antillen, pp. 25-30.
 • Mierlo, A.I.M. van (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, Februari 11), Ars Aequi 2000-49, 10, (Noot bij HR 11 februari 2000 De Preter/Van Uitert). p.740-745.
 • Mierlo, A.I.M. van (2006). Aruba, the place to be for arbitration?. Oratie, uitgesproken te Aruba (2005, oktober 20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 • Bartels, S.E. & Mierlo, A.I.M. van (Eds.). (2014). Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van & Nispen, C.J.J.C. van (Eds.). (2014). Tekst en Commentaar Burgerlijke rechtsvordering, 6e druk. Deventer: Uitgeverij Kluwer BV.
 • Mierlo, A.I.M. van, Hartlief, T. & Hoebeke, B.R.D. (Eds.). (2012). Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013. Den Haag: Sdu juridisch.
 • Mierlo, A.I.M. van, Nispen, C.J.J.C. van & Polak, M.V. (Eds.). (2012). Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk. Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (Ed.). (2010). Zekerheidsrechten (14e druk) (Asser-serie, deel 3-VI*). Deventer: Kluwer.
 • Mierlo, A.I.M. van (Ed.). (2010). Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers.
 • Mierlo, A.I.M. van. Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand : enige beschouwingen omtrent het rechtskarakter van de fiduciaire zekerheidsoverdracht naar huidig recht en van de haar opvolgende regeling in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Katholieke Universiteit Nijmegen (237 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: promotor onbekend.

Full Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Civil Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam