prof.dr. W. de Wit

prof.dr. W. de Wit
Endowed Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 5-29
Telephone
+31 10 4081647
Email
dewit@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 in het Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde zowel af in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen.

Aansluitend accepteerde hij de functie van fiscaal jurist bij Ernst & Young Belastingadviseurs, waar hij nog steeds werkzaam is. Gespecialiseerd in indirecte belastingen en Europeesrechtelijke zaken, adviseert De Wit het bedrijfsleven, maar ook nationale en internationale overheden.

In 1992 ging De Wit als parttime universitair docent werken bij de Universiteit van Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1997 op een promotie-onderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren…

Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 in het Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde zowel af in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen.

Aansluitend accepteerde hij de functie van fiscaal jurist bij Ernst & Young Belastingadviseurs, waar hij nog steeds werkzaam is. Gespecialiseerd in indirecte belastingen en Europeesrechtelijke zaken, adviseert De Wit het bedrijfsleven, maar ook nationale en internationale overheden.

In 1992 ging De Wit als parttime universitair docent werken bij de Universiteit van Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1997 op een promotie-onderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren onder het – toen nog geldende – EG-Verdrag en het daarvan afgeleide recht. De Wit bleef aan de UvA verbonden tot hij bij Erasmus School of Law hoogleraar werd in 2013. Overigens was hij sinds 2008 al gastdocent bij de sectie Belastingrecht van de Erasmus School of Law.

Van 2004 tot medio 2007 was De Wit werkzaam als Advocaat-generaal bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij had een breed werkterrein op het gebied van de indirecte belastingen en het Europese belastingrecht. De Wit schreef ruim 100 conclusies, variërend van douanerecht tot de omzetbelasting. Op het primaire Europese belastingrecht schreef De Wit conclusies op het gebied van fiscale discriminatie, vrij verkeer van goederen en diensten en staatssteun.

In het onderwijs is De Wit nauw betrokken bij de prestigieuze Post-Master in EU Customs Law, georganiseerd door de Foundation for European Fiscal Studies, een samenwerkingsverband met de Erasmus School of Economics.

Met het onderzoek en onderwijs van De Wit wordt tevens aansluiting gezocht bij het onderzoeksproject ‘Maritime and Transport Tax Law’ binnen de sectie Belastingrecht. Vermeldenswaard is ook de bijdrage van De Wit aan de opleiding ‘Customs and Supply Chain Compliance’, die de Erasmus Universiteit in samenwerking met DelftTopTech en de TU Eindhoven verzorgt.

    • W. de Wit & M.T. Vroom (2018). Brexit - (on)zekere gevolgen voor EU-UK-handel. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (4), 114-121.
    • W. de Wit & M. Vroom (2018). Brexit: The Road Ahead for EU-UK Trade. EC Tax Review, 26 (4). Retrieved from https://library.croneri.co.uk/ect-wkus_tal_15925-2018027004-kliecta270403
    • W. de Wit & J.B.O. van der Bijl (2018). Mogelijke alternatieven voor de btw-koepelvrijstelling in de financiële en verzekeringswereld. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7254), 1168-1174.
    • W. de Wit (2017). Customs Valuation Under the UCC: Further Guidance Needed? EC Tax Review, 26 (6), 317-322.
    • W. de Wit & S. Nathoeni (2013). VAT Exemption of Intra-community Supplies of Goods: State of Play after VSTR. EC Tax Review, 22 (2), 100-105.
    • W. de Wit (2014). Europese aspecten van milieuheffingen. In E.P.J. Wasch (eindred.) (Ed.), Hoofdzaken milieuheffingen (FED Fiscale Studieserie, 27) (pp. 11-36). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (2013). De invloed van de Richtlijn energiebelastingen op de Nederlandse wetgeving. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen - Vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk (pp. 347-352). Den Haag: SDU Uitgever
    • W. de Wit (2012). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In J.J. Vetter, P.J. Wattel & A.J. Tekstra (Eds.), Invordering van Belastingen (FED Fiscale Series, 2) (pp. 335-342). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (2011). The Fixed Establishment after the VAT Package. In J.J.M. Jansen, R.N.G. van Paardt & H.P.A.M. van Arendonk (Eds.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in honour of Han Kogels (pp. 23-34). Amsterdam: IBFD
    • W. de Wit (2016). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In T. Tekstra & J. Vetter (Eds.), Invordering van belastingen (FED Fiscale Studiereeks, 2) (pp. 309-316). Deventer: Kluwer
    • W. de Wit (1993). Actuele ontwikkelingen op het gebied van milieuheffingen. In R.J.J. van Acht & R. Uylenburg (Eds.), Financiële instrumenten in het milieurecht (pp. 49-64). Zwolle: Kluwer
   • M.L. Schippers & W. de Wit (2015). EU Project on Customs Simplification Procedures. (Extern rapport). Bologna: University of Bologna
   • W. de Wit (2018). Noot bij: Hof van Justitie. (2018, juli 25), NLF 2018-37, 1951, (HvJ staat indirecte belasting op elektriciteit onder voorwaarden toe). p.22-27. ECLI:EU:C:2018:587
   • W. de Wit (2017). Noot bij: Hof van Justitie. (2017, oktober 26), NLF 2017-48, (Navordering van rechten bij invoer of uitvoer; gewettigd vertrouwen). p.39-47. ECLI:EU:C:2017:817
   • W. de Wit (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), NLF 2017-27, 1575, (Utb’s worden vernietigd omdat verdedigingsbeginsel is geschonden). p.45-48. ECLI:NL:HR:2017:959
   • W. de Wit (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, oktober 16), BNB 2010-16, 239, (Navordering douanerechten na vaststelling onjuistheid certificaten van oorsprong). ECLI:NL:HR:2009:BD9214
   • W. de Wit (2017, augustus 17). Quotes in L. Berentsen, 'Tijdelijke douane-unie met Britten goed voor Europese bedrijven'. Het Financieele Dagblad
   • W. de Wit (2017, maart 11). Quotes in Redactie, 'Goedkope Chinese kleding overspoelt Europa door lakse Britse douane'. NOS
   • W. de Wit (2017, augustus 11). Quotes in L. Berentsen, 'Douane wil zelfs na veertien jaar van geen wijken weten'. Het Financieele Dagblad
   • W. de Wit. Nationale milieubelastingen en het EG verdrag. UvA (442 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: B.J.M. Terra & J.H. Jans.
   • W. de Wit (2018, april 24). Vat on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
   • W. de Wit (2017, juni 29). Brexit - Wie soll es weiter gehen? Bremen, Germany, Europäischen Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.v. - Europäischer Zollrechtstag.
   • W. de Wit (2017, november 10). Protectionism. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2017, februari 2). Brexit: Consequences for customs and international trade? Erasmus University Rotterdam, EFS-seminar - Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs.
   • W. de Wit (2017, april 27). Legislative strengthening between customs and VAT. Malta, European Commission - Customs 2020 and Fiscalis 2020 High Level Seminar “Strengthening of Cooperation between Customs and Tax Authorities”.
   • W. de Wit (2017, mei 23). E-commerce challenges in VAT at EU import. Rotterdam, RSM E-commerce challenges in VAT at EU import.
   • W. de Wit (2017, juni 12). Rex Program: Curse or Blessing? Dublin, Ireland, Annual EU Conference of the International Compliance Professionals Association.
   • W. de Wit (2017, april 25). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
   • W. de Wit (2017, september 27). Customs-Tax cooperation in the European Union. Hammamet, Tunisia, 12th PICARD Conference.
   • W. de Wit (2017, september 29). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2017, november 7). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2017, november 7). VAT and customs I. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2017, november 9). VAT and customs II. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, oktober 7). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, februari 3). BEPS and Customs. Rotterdam, Seminar BEPS and transfer pricing, but what about VAT and Customs?.
   • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 18). Introduction Union Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, januari 20). Excise duties I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 20). Excise II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, januari 21). VAT II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 22). Case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, april 19). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
   • W. de Wit (2016, juni 16). Union Customs Code. Swisscom Bern, Switzerland, Joint Swiss Indirect Tax Manager Roundtable.
   • W. de Wit (2016, oktober 13). Overpeinzingen en verbaaspunten over het DWU. Rotterdam, Nationaal Douanecongres.
   • W. de Wit & R.G.A. Tusveld (2016, januari 20). Excise III. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, november 17). The new Union Customs Code: key changes & 6 months after the implementation – resolution mechanism when MS views differ interpreting rules. Leiden, TEI ITX Committee.
   • W. de Wit & A.H. Bomer (2016, december 13). OBS Europeesrechtelijke beginselen. Utrecht, NOB.
   • W. de Wit (2016, januari 21). VAT I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, oktober 25). Customs system: customs debt - customs valuation. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, december 1). Customs Law. Erasmus School of Law, Master International Commercial Law.
   • W. de Wit (2016, oktober 25). VAT and international trade. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2016, november 25). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, november 24). Excise duties - advanced. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, november 23). VAT and customs (part 2). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, november 23). VAT and customs (part 1). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2016, november 22). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, april 13). VAT on import. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
   • W. de Wit (2015, december 1). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. Utrecht, NOB-cursus.
   • W. de Wit (2015, september 30). Douanerechten. Rotterdam, ESAA Tax Control voor bestuurders en toezichthouders.
   • W. de Wit (2015, maart 17). BTW en douane. Rotterdam, Capita Selecta BTW.
   • W. de Wit (2015, mei 19). International Customs Law and European Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, mei 18). EU law and its relation to national law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, november 27). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, november 25). Excise duties - advanced. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, november 10). Customs Valuation I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, november 12). Integrated case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, oktober 9). Exice duties. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, november 10). Customs Valuation II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, mei 19). EU legislation and case law of the Court of Justice. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, november 25). VAT (part 2). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, november 24). Customs Value - advanced. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
   • W. de Wit (2015, november 9). Union Customs Code versus Community Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, november 9). Customs Debt. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2015, november 9). Formal Customs Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
   • W. de Wit (2014, december 15). European VAT. Maleisië, Academy of Public Finance of the World Bank.
   • W. de Wit (2014, juni 12). Op weg naar het Douanewetboek van de Unie. Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, Oratie prof. mr. dr. W. de Wit.
   • W. de Wit (2014, december 11). The Customs Union of the European Union. Kuala Lumpur, Malasia, Conference Regional Integration of Tax Systems, the EU experiences and its lessons for ASEAN of the ACTL and Malasia Tax Academy.
   • W. de Wit (2013, januari 29). Recente ontwikkelingen in het douanerecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, EFS-seminar: Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties.
   • W. de Wit (2012, november 1). Steekproeven in de BTW. Amsterdam, Studiemiddag NOB.
   • W. de Wit (2011, juni 24). Intra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
   • W. de Wit (2011, juni 24). Extra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
   • W. de Wit (2011, juni 1). De fiscale slagkracht van Nederland. Amsterdam, NOB Belastingadviseursdag.
   • W. de Wit (2017). Panellist "Special Tax Zones, WTO and non-tax treaties". 2nd International Tax Seminar on Special Tax Zones: Erasmus University Rotterdam (2017, april 11).
   • W. de Wit (periode: 2016 t/m 2020). Annotator. Position at: NLFiscaal.
   • W. de Wit (periode: 2013 t/m 2017). Board member. Position at: Foundation for European Fiscal Studies.
   • W. de Wit (periode: 2013 t/m 2017). Programme director Post-Master in EU Customs Law. Position at: Foundation for European Fiscal Studies.
 • Ernst & Young

  Start Date
  Sep/2014
  End Date
  Is current
  Place
  ONBEKEND
  Description
  Partner
  Specialty
  Internationaal en Europees Douanerecht

  Foundation for European Fiscal Studies

  Start Date
  Aug/2013
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Board Member / Programme Director
  Specialty
  Internationaal en Europees Douanerecht
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081647
 • Foundation for European Fiscal Studies

  Role
  Board member / Programme director
  Obtained Wage
  no
  Start Date
  Jan/2013

  EY

  Role
  Partner Indirect Tax - Customs & International Trade
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Jul/2007

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam