Endowed Professor

prof.dr. W. de Wit

Erasmus School of Law

Tax Law

Erasmus University Rotterdam

Woudestein

Room: J5-29

T:+31 10 4081647,

E: dewit@law.eur.nl

Walter De Wit (1962) behaalde zijn bul in 1989 in het Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij studeerde zowel af in het Algemeen fiscaal recht, als in de variant Indirecte belastingen.

Aansluitend accepteerde hij de functie van fiscaal jurist bij Ernst & Young Belastingadviseurs, waar hij nog steeds werkzaam is. Gespecialiseerd in indirecte belastingen en Europeesrechtelijke zaken, adviseert De Wit het bedrijfsleven, maar ook nationale en internationale overheden.

In 1992 ging De Wit als parttime universitair docent werken bij de Universiteit van Amsterdam. Hier promoveerde hij in 1997 op een promotie-onderzoek naar de mogelijkheden voor nationale overheden om via fiscale instrumenten milieubeleid te voeren onder het – toen nog geldende – EG-Verdrag en het daarvan afgeleide recht. De Wit bleef aan de UvA verbonden tot hij bij Erasmus School of Law hoogleraar werd in 2013. Overigens was hij sinds 2008 al gastdocent bij de sectie Belastingrecht van de Erasmus School of Law.

Van 2004 tot medio 2007 was De Wit werkzaam als Advocaat-generaal bij de Belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Hij had een breed werkterrein op het gebied van de indirecte belastingen en het Europese belastingrecht. De Wit schreef ruim 100 conclusies, variërend van douanerecht tot de omzetbelasting. Op het primaire Europese belastingrecht schreef De Wit conclusies op het gebied van fiscale discriminatie, vrij verkeer van goederen en diensten en staatssteun.

In het onderwijs is De Wit nauw betrokken bij de prestigieuze Post-Master in EU Customs Law, georganiseerd door de Foundation for European Fiscal Studies, een samenwerkingsverband met de Erasmus School of Economics.

Met het onderzoek en onderwijs van De Wit wordt tevens aansluiting gezocht bij het onderzoeksproject ‘Maritime and Transport Tax Law’ binnen de sectie Belastingrecht. Vermeldenswaard is ook de bijdrage van De Wit aan de opleiding ‘Customs and Supply Chain Compliance’, die de Erasmus Universiteit in samenwerking met DelftTopTech en de TU Eindhoven verzorgt.

Fiscal autonomy and its boundaries

 • Schippers, M.L., Wit, W. de & Scholten, J. (2017). European Union - Customs valuation under the Union Customs Code. TradeWatch, 16 (3), 40-45.
 • Wit, W. de & Gemin, O.R.L. (2015). Vietnam and the EU Agree to Broad Trade/Investment Deal. Asia-Pacific Focus, 2015 (30 November).
 • Wit, W. de (2016). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In T. Tekstra & J. Vetter (Eds.), Invordering van belastingen (FED Fiscale Studiereeks, 2) (pp. 309-316). Deventer: Kluwer.
 • Wit, W. de (1993). Actuele ontwikkelingen op het gebied van milieuheffingen. In R.J.J. van Acht & R. Uylenburg (Eds.), Financiële instrumenten in het milieurecht (pp. 49-64). Zwolle: Kluwer.
 • Wit, W. de & Nathoeni, S. (2013). VAT Exemption of Intra-community Supplies of Goods: State of Play after VSTR. EC Tax Review, 22 (2), 100-105.
 • Wit, W. de (2014). Europese aspecten van milieuheffingen. In E.P.J. Wasch (eindred.) (Ed.), Hoofdzaken milieuheffingen (FED Fiscale Studieserie, 27) (pp. 11-36). Deventer: Kluwer.
 • Wit, W. de (2013). De invloed van de Richtlijn energiebelastingen op de Nederlandse wetgeving. In A.C.G.A.C. de Graaf, S.J.C. Hemels & J.C.M. van Sonderen (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen - Vriendenbundel aangeboden aan Henk van Arendonk (pp. 347-352). Den Haag: SDU Uitgever.
 • Wit, W. de (2012). Invordering van rechten bij invoer en uitvoer. In J.J. Vetter, P.J. Wattel & A.J. Tekstra (Eds.), Invordering van Belastingen (FED Fiscale Series, 2) (pp. 335-342). Deventer: Kluwer.
 • Wit, W. de (2011). The Fixed Establishment after the VAT Package. In J.J.M. Jansen, R.N.G. van Paardt & H.P.A.M. van Arendonk (Eds.), VAT in an EU and International Perspective - Essays in honour of Han Kogels (pp. 23-34). Amsterdam: IBFD.
 • Schippers, M.L. & Wit, W. de (2015). EU Project on Customs Simplification Procedures. (Extern rapport). Bologna: University of Bologna.
 • Wit, W. de (2017, Augustus 11). Quotes in L. Berentsen, 'Douane wil zelfs na veertien jaar van geen wijken weten'. Het Financieele Dagblad
 • Wit, W. de (2017, Maart 11). Quotes in Redactie, 'Goedkope Chinese kleding overspoelt Europa door lakse Britse douane'. NOS
 • Wit, W. de (2017, Augustus 17). Quotes in L. Berentsen, 'Tijdelijke douane-unie met Britten goed voor Europese bedrijven'. Het Financieele Dagblad
 • Wit, W. de. Nationale milieubelastingen en het EG verdrag. UvA (442 pag.) (Deventer: Kluwer). Prom./coprom.: B.J.M. Terra & J.H. Jans.
 • Wit, W. de (2017, april 11). Panellist "Special Tax Zones, WTO and non-tax treaties". Erasmus University Rotterdam, 2nd International Tax Seminar on Special Tax Zones.
 • Wit, W. de (2017, februari 02). Brexit: Consequences for customs and international trade? Erasmus University Rotterdam, EFS-seminar - Brexit: Consequences for Trade, VAT and Customs.
 • Wit, W. de (2017, juni 12). Rex Program: Curse or Blessing? Dublin, Ireland, Annual EU Conference of the International Compliance Professionals Association.
 • Wit, W. de (2017, april 25). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
 • Wit, W. de (2017, april 27). Legislative strengthening between customs and VAT. onbekend, European Commission - Customs 2020 and Fiscalis 2020 High Level Seminar “Strengthening of Cooperation between Customs and Tax Authorities”.
 • Wit, W. de (,). Brexit - Paneldiscussion. Bremen, Germany, Europäischen Forum für Außenwirtschaft, Verbrauchsteuern und Zoll e.v. - Europäischer Zollrechtstag.
 • Wit, W. de (2017, mei 23). E-commerce challenges in VAT at EU import. Rotterdam, RSM E-commerce challenges in VAT at EU import.
 • Wit, W. de & Tusveld, R.G.A. (2016, januari 20). Excise III. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2016, januari 21). VAT I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de & Tusveld, R.G.A. (2016, januari 22). Case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de & Tusveld, R.G.A. (2016, januari 20). Excise II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2016, januari 21). VAT II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2016, oktober 25). VAT and international trade. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de & Bomer, A.H. (2016, december 13). OBS Europeesrechtelijke beginselen. Utrecht, NOB.
 • Wit, W. de (2016, april 19). VAT on importation and customs law. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
 • Wit, W. de (2016, februari 03). BEPS and Customs. Rotterdam, Seminar BEPS and transfer pricing, but what about VAT and Customs?.
 • Wit, W. de (2016, oktober 25). Customs system: customs debt - customs valuation. Rotterdam, Diploma Programme in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de & Tusveld, R.G.A. (2016, januari 18). Introduction Union Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2016, november 24). Excise duties - advanced. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, november 25). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, december 01). Customs Law. Erasmus School of Law, Master International Commercial Law.
 • Wit, W. de (2016, juni 16). Union Customs Code. Swisscom Bern, Switzerland, Joint Swiss Indirect Tax Manager Roundtable.
 • Wit, W. de (2016, november 23). VAT and customs (part 2). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, januari 20). Excise duties I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2016, november 23). VAT and customs (part 1). Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, oktober 13). Overpeinzingen en verbaaspunten over het DWU. Rotterdam, Nationaal Douanecongres.
 • Wit, W. de (2016, oktober 07). Excise duties. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, november 22). Customs valuation in complex supply chains. Rotterdam, Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2016, november 17). The new Union Customs Code: key changes & 6 months after the implementation – resolution mechanism when MS views differ interpreting rules. Leiden, TEI ITX Committee.
 • Wit, W. de (2015, mei 18). EU law and its relation to national law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, mei 19). International Customs Law and European Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, november 27). Union Customs Code (wrap-up). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2015, mei 19). EU legislation and case law of the Court of Justice. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, november 24). Customs Value - advanced. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2015, november 09). Union Customs Code versus Community Customs Code. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, oktober 09). Exice duties. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2015, november 25). VAT (part 2). Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2015, november 25). Excise duties - advanced. Rotterdam, EFS Post-Master in EU Customs Law.
 • Wit, W. de (2015, november 09). Formal Customs Law. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, december 01). Unierechtelijke beginselen van de omzetbelasting. Utrecht, NOB-cursus.
 • Wit, W. de (2015, september 30). Douanerechten. Rotterdam, ESAA Tax Control voor bestuurders en toezichthouders.
 • Wit, W. de (2015, november 09). Customs Debt. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, april 13). VAT on import. Leiden, Master of Advanced Studies in International Tax.
 • Wit, W. de (2015, maart 17). BTW en douane. Rotterdam, Capita Selecta BTW.
 • Wit, W. de (2015, november 12). Integrated case study. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, november 10). Customs Valuation I. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2015, november 10). Customs Valuation II. Rotterdam, Executive Master in Customs and Supply Chain Compliance.
 • Wit, W. de (2014, december 15). European VAT. Maleisië, Academy of Public Finance of the World Bank.
 • Wit, W. de (2014, juni 12). Op weg naar het Douanewetboek van de Unie. Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, Oratie prof. mr. dr. W. de Wit.
 • Wit, W. de (2014, december 11). The Customs Union of the European Union. Kuala Lumpur, Malasia, Conference Regional Integration of Tax Systems, the EU experiences and its lessons for ASEAN of the ACTL and Malasia Tax Academy.
 • Wit, W. de (2013, januari 29). Recente ontwikkelingen in het douanerecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, campus Woudestein, EFS-seminar: Ontwikkelingen in de BTW- en douanejurisprudentie bij internationale goederentransacties.
 • Wit, W. de (2012, november 01). Steekproeven in de BTW. Amsterdam, Studiemiddag NOB.
 • Wit, W. de (2011, juni 24). Extra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
 • Wit, W. de (2011, juni 24). Intra-Community Supplies of Goods. Amsterdam, Confédération Fiscale Européene - “The impact of changing worldwide cross-border trade on the EU VAT system”.
 • Wit, W. de (2011, juni 01). De fiscale slagkracht van Nederland. Amsterdam, NOB Belastingadviseursdag.
 • Wit, W. de (periode: 2016 t/m 2020). AnnotatorPosition at: NLFiscaal.
 • Wit, W. de (periode: 2013 t/m 2017). Programme director Post-Master in EU Customs LawPosition at: Foundation for European Fiscal Studies.
 • Wit, W. de (periode: 2013 t/m 2017). Board memberPosition at: Foundation for European Fiscal Studies.

Ernst & Young

Description Partner
Additional information Internationaal en Europees Douanerecht
Place ONBEKEND
Start date 9/2014
End date 12/9999

Foundation for European Fiscal Studies

Role Board member / Programme director
Obtained wage no
Start date 1/2013

EY

Role Partner Indirect Tax - Customs & International Trade
Obtained wage yes
Start date 7/2007

Endowed Professor

University Erasmus University Rotterdam
School Erasmus School of Law
Department Tax Law
Country The Netherlands

Address

Visiting address
Postal address
Campus Woudestein Postbus 1738
Burg. Oudlaan 50 3000 DR Rotterdam
3062 PA Rotterdam