Alumni in the Spotlight | Drs. Jelle Jaspers

Een ode aan het falen.
Foto van Jelle Jaspers

Drs. Jelle Jaspers

Promovendus Erasmus School of Law

Ex-Groninger Jelle Jaspers was geen student die altijd negens haalde voor zijn vakken, maar is nu wel bezig met een promotieonderzoek. Wat is eigenlijk een uitmuntende student? En betekenen hoge cijfers per se een uitmuntende student? Of moet 'een goede student' ook wel eens een herkansing maken? We praten samen over succes, falen en het verband daartussen.

Niet de beste student

Jelle rondde zijn studie Criminologie in 2012 af. Naast zijn studie heeft hij veel gewerkt en was hij actief in studie- en studentenverenigingen. 'Dat had op zijn minst even veel prioriteit als mijn inhoudelijke studie, en daar ben ik achteraf ook heel blij mee.' Jelle noemt zichzelf niet de beste student. 'Maar ik was wel altijd gemotiveerd en geïnteresseerd. Tijdens je studie ontwikkel je jezelf ook als mens.' We zijn het eens dat er tegenwoordig in de studie meer van je wordt verwacht. Er zijn meer contacturen en verplichtingen. Dit zou als nadeel kunnen hebben dat er lastiger invulling te geven is aan je studietijd met externe activiteiten. Toch is dit volgens Jelle wel belangrijk. 'Studenten zouden dingen moeten kunnen proberen die misschien niet lukken.'

Er is in de studie en in Rotterdam veel focus op succes. 'Voor mij betekent succes; je best doen, drie keer op je bek gaan en daar wat van leren.' In zijn masterfase werd hij meer toegewijd en ontwikkelde hij een interesse voor het thema organisatiecriminaliteit. Hij schreef zijn scriptie “Antwoorden op onzekerheid. Over de aard van en verklaringen voor kartelovertredingen in Nederland.” Naar aanleiding van de scriptieprijs 2012 werd zijn scriptie uitgebracht. ESL en de toenmalige NMa (thans ACM) wilden graag meer met het onderwerp doen, wat vervolg kreeg in diverse opdrachtonderzoeken. Tijdens de afronding hiervan leverde Jelle in 2014 een onderzoeksvoorstel in voor promotieonderzoek, waarvoor hij een externe financiering van NWO ontvangt.

Onderzoek

Zijn onderzoek gaat over kartelafspraken tussen ondernemingen. 'Dit kan zowel op de nationale als internationale markt waar respectievelijk de Nederlandse autoriteit ACM en de Commissie toezicht op houden. Er is veel geschreven over het onderwerp, maar vaak vanuit een extern perspectief. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken of de boetes verhoogd moeten worden en hoe iemand kan worden afgeschrikt om een prijsafspraak te maken. Ik probeer meer vanuit intern perspectief te kijken. Hoe maken bedrijven de afspraken, en hoe stabiliseren ze deze?' Daarnaast is de clementieregeling geïntroduceerd, een inkeerregeling voor overtreders. 'Partijen die zelf betrokken waren bij verboden afspraken kunnen maximaal volledige boete-anonimiteit of boetekortingen krijgen als zij zelf bewijs aanleveren.' Jelle kijkt op welke wijze mensen van deze regeling gebruik maken en waarom. Hij spreekt met verschillende partijen om antwoord te kunnen geven op deze vragen. 'Ik kijk naar dossiers, boetebesluiten en ik neem gesprekken af met toezichthouders, advocaten en ondernemers. Het is eigenlijk een ui waar je steeds een velletje vanaf haalt totdat je bij de kern komt. Je moet een aantal slagen maken om tot dat interne perspectief te komen.'

Fouten maken moet

Jelle is niet bang om dingen uit te proberen. Soms gaat het niet in een keer goed maar van fouten leer je. Het is goed om te ontdekken wat je fout doet, dan leer je namelijk pas hoe het wel goed moet. Fouten moeten ook niet persoonlijk worden aangetrokken, dan ontstaat angst voor falen, terwijl falen nou juist heel goed kan zijn. 'Je moet fouten op je studie of je werk niet teveel aan je identiteit verbinden.' Jelle legt uit: 'In Amerika is het heel normaal om drie keer failliet te gaan voordat je een grote klapper maakt. Het 'falen' drijft mensen tot een goede prestatie.' Maar Jelle vindt de hoge lat in Rotterdam zeker niet fout. Rotterdam brengt veel voordelen met zich mee. 'In Rotterdam wordt je bedrijfsmatig opgeleid, dat brengt een frisse nuchterheid. De samenleving moet wel draaiende blijven. Er zitten grenzen aan de investering om te studeren. Je moet je tijd goed besteden.' Wat Rotterdam ook positief onderscheid van andere universiteiten is de band met de samenleving. 'Waar andere universiteiten de maatschappij buiten de deur houden wordt hier de maatschappij juist naar binnen getrokken.' Voor de student is het belangrijk dat ze dingen uitproberen. Soms levert iets niet direct iets op, maar biedt het wel waardevolle ervaring. Niet alles kan voorspelbaar zijn, probeer dingen die nieuw zijn of niet voor de hand liggen. Jelle geeft dan ook als tip: ‘probeer te falen’. Je kan pas een succesvolle carrière hebben als je hebt uitgevonden hoe je voor jezelf succes definieert. ‘Succes is een eindstation, als je je alleen maar focust op de momenten van succes, vergeet je misschien de weg ernaartoe en juist die weg maakt het zo interessant.’ 

Publicatiedatum: 29 februari 2016

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen