Angela Imhof

Direct na mijn studie ben ik begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als beleidsadviseur op de directie Arbeidszaken Publieke Sector. Daar heb ik twee jaar gewerkt.
Angela Imhof
Alumna Master in Bestuurskunde

Specialisatie: Management van HR en Verandering
Huidige functie: Projectcoördinator bij Stichting ICTU

"Inmiddels werk ik voor het project InternetSpiegel van de Stichting ICTU.  Dit project heeft tot doel om Goed Werkgeverschap in de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid te stimuleren. Dit gebeurt o.a. door gedegen medewerkersonderzoek te ontwikkelen, uit te voeren en veel aandacht te besteden aan de impact van dergelijk onderzoek. Een vak als Strategische HRM , die ik tijdens mijn master heb gevolgd, komt dus bijna dagelijks terug in de praktijk.

Ik houd mij vooral bezig met het coördineren van projecten. Ik vind het fijn om met veel dingen tegelijk bezig te zijn, zo is geen dag hetzelfde. Het leukste vind ik de projectleiderstaken, dus bijvoorbeeld een planning maken en bewaken en zorgen dat je het vooraf gestelde doel behaald. Maar ik ben bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de communicatiefunctie. Hieronder valt onder andere onze website, maar ook veelvuldige afstemming met allerlei partijen die iets met onze communicatie(middelen) te maken hebben.

Veel thema’s uit mijn master zie ik in de dagelijkse praktijk terug, maar in een master leer je vooral de theorie en in de praktijk gaat het toch vaak net anders. Ik heb gemerkt dat de studie mij wel nuttige kapstokjes heeft geleverd. Waardoor je zaken herkent, de context snapt. Je bent voorbereid op werken binnen de overheid en hebt een bepaalde basis die goed van pas komt.”