Ramadan

Tijdens de Ramadan is het vasten niet het moeilijkste, maar het niet samen zijn met mijn familie.

Hana Taher

Student aan de Erasmus Universiteit

Ramadan Mubarak! In de afgelopen paar weken hebben moslims over de hele wereld deelgenomen aan Ramadan. Ramadan is naast een maand van vasten, ook een maand waarin vrijwilligerswerk en het opnieuw verbinden met je spirituele kant centraal staan. EUR-student en The Us Space oprichter Hana Taher legt uit wat Ramadan precies inhoudt, wat het voor haar betekent en hoe het is om het te vieren terwijl ze weg is van haar familie en vrienden.

Hallo Hana! Kun je ons vertellen wat Ramadan precies is?

'Ramadan is een heilige maand die door moslims wordt gevierd in de 9e maand van de Islamitische kalender. De maand is bedoeld voor spirituele genezing en om weer in contact te komen met je religie. Er is een gezegde dat het vasten tijdens de Ramadan je zonden van het afgelopen jaar en ook voor het volgende jaar doet vergeven. Een ander gezegde luidt dat er helemaal geen ruimte is voor zonden tijdens de Ramadan, omdat de duivel tijdens die periode is opgesloten. Het is echt een test om jezelf beter te leren kennen en je religie te ervaren.'

Er is een feest aan het einde van Ramadan, toch? Wat betekent dat?

'Deze dag wordt Eid genoemd en het is de dag na de laatste dag van Ramadan. Het is de eerste keer in een maand dat we 's ochtends kunnen ontbijten. Voor moslims is dit net als kerstochtend. De familie komt samen voor een groot ontbijt en een van de tradities is dat de ouderen cadeaus geven aan de jongere familieleden. Dus mijn grootouders gaven me geld of een geschenk voor Eid. '

Wat betekent Ramadan voor jou?

'Voor mij betekent het genezing en in contact komen met mijn religieuze ziel. Ik drink niet gedurende deze tijd en ik doe mijn best om alles te doen wat ik kan. Dit varieert van vasten en bidden tot het helpen van anderen. Het is ook een goed moment om elke dag te oefenen met bidden. Daarnaast probeer ik de waarden die voor Ramadan symbool staan mee te nemen in mijn dagelijks leven voor het komende jaar.

Je komt uit Egypte. Is het in Nederland anders om Ramadan te vieren en mee te maken?

'Het is heel anders. En ook best moeilijk. Vooral voor studenten die alleen wonen. Als je elke dag met familie of vrienden bent, is iedere avondmaal tijdens Ramadan net een kerstdiner. Maar als je alleen bent, dan is het moeilijk om in die stemming te komen. Persoonlijk heb ik ook moeite met alles in balans te houden. Zoals studeren, vasten en ook nog koken, terwijl niemand om je heen ook aan het vasten is.

In Egypte is er in de avonden ook meer te doen tijdens Ramadan. Iedereen gaat de straat op om met familie te eten, om af te spreken met vrienden en om te socializen. Beetje zoals wat gebeurt met Koningsdag. Hier gebeurt dat niet omdat Ramadan geen deel uitmaakt van de Nederlandse cultuur.'

Hoe ga je dit jaar het einde van Ramadan vieren?

'Ik probeer het meestal met mijn vrienden te vieren. Ik vraag ze om langs te komen voor eten, wat altijd een goede stimulans is. Daarmee kan ik ze laten zien wat Eid echt voor me betekent. Sommige van mijn vrienden zullen zelfs enkele dagen meedoen met vasten, dus dat zal leuk worden. Hopelijk is het dan mooi weer, als we ‘s avonds bij elkaar komen.'

Zijn er mythen over de Ramadan die je zou willen ontkrachten?

'Sommige mensen geloven dat het je onproductief maakt. Maar Ramadan maakt mensen juist productiever voor iftar, het moment dat je mag eten. In Egypte nemen de arbeidsuren af van acht naar zes uur, omdat Ramadan ook een tijd is om te ontspannen en in contact te komen met je religie.’

Wat denk je dat de Erasmus Universiteit Rotterdam of de westerse samenleving kan leren van Ramadan?

'Zowel de universiteit als het Westen kunnen leren van de collectivistische cultuur die is ingebed in Ramadan; zowel het samenkomen alsook dat je iets teruggeeft aan de gemeenschap. Tijdens de Ramadan helpen mensen elkaar, gewoon, zonder iets terug te vragen. Ramadan is een tijd van geven. Vooral in Egypte streven liefdadigheidsinstellingen en vrijwilligersorganisaties ernaar om veel daklozen te voeden en onderdak te bieden. Een ander ding wat men kan leren van Ramadan is de overtuiging en de waarden die iedereen met zich meedraagt voor het behandelen van anderen: met respect en acceptatie. Ongeacht of ze moslim zijn of niet. '

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen