Breek uit je bubbel: Groei mee met Rotterdam

Erasmus UPT expert Jeroen van Haaren verkende op woensdagavond 7 april met een groep young professionals de ontwikkelingen van een groeiend Rotterdam tijdens de netwerkbijeenkomst Breek uit je Bubbel van Hieroo. De discussie ging over de toekomst van een groeiend Rotterdam. Rotterdam trok, voor COVID, steeds meer toeristen, bewoners en bedrijven en ontwikkelde zich naar een stad van kennisintensieve zakelijke diensten met een aantrekkelijk centrum. Dit uit zich in werkgelegenheidskansen en een aantrekkelijke binnenstad, maar ook hogere woningprijzen. De stad Rotterdam ontwikkelt zich hiermee structureel naar een hoger plan met nieuwe uitdagingen, hoe spreiden we bezoekers en hoe houden we de stad toegankelijk. Een ontwikkeling die Jeroen en collega’s eerder uitgebreid bespraken in verschillende artikelen in de Economische Verkenning Rotterdam.

 

Tegelijkertijd staat alles nu stil in de COVID-crisis en is het de vraag hoe Rotterdam zich in de toekomst verder kan ontwikkelen. We werken meer thuis en op grotere afstand, en kantoren staan vaker leeg. Winkels zijn gesloten en we grijpen massaal naar e-commerce om in onze behoeften te voorzien. De horeca is dicht en het aantal bedrijfsopheffingen ligt hoog. Digitalisering is mainstream geworden en ook de laggards zijn gedigitaliseerd. De vraag is of deze ontwikkelingen permanent zijn, en als dat zo is wat de consequenties zijn voor de wijze waarop we de stad gebruiken. Woningprijzen zijn ongekend hoog, dus is het slim om even een dipje af te wachten, of komt dat dipje er niet? Maar ook, waar werken we straks, op kantoor, thuis, of in shared spaces? En hoe zit het dan met het spontane contact met collega’s. Allemaal vragen met forse ruimtelijke en economische consequenties voor de stad. We volgende deze ontwikkelingen nauwgezet in het nieuwe onderzoeksproject: monitor herstel en vernieuwingsagenda.

 

Download hier de presentatie van Jeroen van Haaren, met daarin de antwoorden van deelnemers op actuele vragen.