De EU lanceert project voor stedelijk vervoer zonder CO2-uitstoot

Met het Zero Carbon Infrastructure (ZCI) project, een initiatief onder de EU Green Deal, is de Europese Unie begonnen aan een ambitieuze reis om de uitstoot van stedelijk vervoer tegen te gaan. Wegvervoer droeg in 2019 maar liefst 72% bij aan de uitstoot van transport, en 23% van de transportuitstoot van de EU komt uit stedelijke gebieden.

Het ZCI-project, gefinancierd door Interreg Europe, is begonnen in maart 2023 en verenigt negen partners uit verschillende Europese landen. Onder leiding van de County Administrative Board van Kronoberg (Zweden) en ondersteund door het Erasmus Centre for Urban, Port, and Transport Economics (Nederland), richt het project zich op vier belangrijke gebieden:

1. Particuliere elektrische voertuigen en laadinfrastructuur
2. Duurzame stedelijke logistiek
3. Bedrijfsmodellen voor gedecarboniseerd vervoer
4. Publieke acceptatie en communicatie

Het project heeft als doel om beste praktijken te delen, beleidsinstrumenten te verbeteren en de capaciteit van overheidsinstanties op te bouwen. Met een budget van €2.085.629, waarvan €1.650.049,20 afkomstig is van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, streeft het ZCI-project naar de transformatie van stedelijk vervoer in heel Europa.

Voor meer informatie, bezoek https://interregeurope.eu/zci.

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen