Havenmonitor 2020 nu beschikbaar

Na een herijking is de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens in 2018 en 2019 nu bekend. In totaal werken in de Nederlandse zeehavens ruim 385 duizend werknemers, waarvan ruim 217 duizend directe werkgelegenheid. Samen realiseren deze werknemers bijna 45 miljard euro aan toegevoegde waarde, waarvan 30 miljard euro directe toegevoegde waarde. De Nederlandse zeehavens hebben een aandeel van ongeveer 5,5% in de Nederlandse economie in 2019, een lichte afname ten opzichte van 2018. 

 

Projectleider Martijn Streng over de nieuwe havenmonitor: “Deze havenmonitor is de eerste in een nieuwe reeks. Er is in nauwe samenwerking met de havenbedrijven gekeken naar de definities van wat havengerelateerde bedrijvigheid is. Deze herijking vormt een goede basis om weer een nieuwe tijdreeks op te bouwen. Als we kijken naar de cijfers dan is een stijging van de directe effecten te zien in 2019 ten opzichte van 2018; zowel de werkgelegenheid (+1,8%) als de toegevoegde waarde (+2,4%). Wel zien we dat de Nederlandse economie als geheel sneller gegroeid is dan de zeehavens, waardoor het relatieve aandeel licht is afgenomen.”

Wilt u meer inzichten en alle cijfers over de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens? Bekijk dan de hele havenmonitor. Ook is er nu een webtool waarmee u zelf met de data aan de slag kunt gaan: https://maritiemehavenenbinnenhavenmonitor.nl