Place-Based Innovation Policy

Recent is in het hoofdstuk “Mapping Relatedness in European Regions” verschenen. Dit hoofdstuk van auteurs Frank van Oort, Nicola Cortinovis, Teodora Dogaru en UPT's expert Jeroen van Haaren is onderdeel van het boek “Quantitative Methods for Place-Based Innovation Policy: Measuring the Growth Potential of Regions”, onder redactie van Roberta Capello , Alexander Kleibrink en Monika Matusiak.

Het ontwikkelen van plaatsgebonden innovatiebeleid vereist een diepgaand begrip gebieden en hun complexiteit. Traditionele databronnen, met een gebrek aan openbaar beschikbare gegevens op het uitgesplitste (subsectorale en regionale) niveau, bieden vaak geen adequate informatie. Daarom zijn nieuwe methoden en benaderingen nodig, zodat wetenschappers en experts besluitvormers en belanghebbenden kunnen adviseren bij het kiezen van beleidsprioriteiten en bij het geven van richtingen aan innovatiestrategieën. Het boek beantwoordt aan een dergelijke behoefte door geavanceerde kaartmethodologieën aan te bieden voor innovatiebeleid, met speciale aandacht voor benaderingen die rekening houden met plaatsgebonden beleid.