Larissa van der Lugt

Current facets (Pre-Master)

Senior Researcher Haveneconomie (directeur)

E-mailadres
Telefoon
+31 10 408 1410
Kamer
Woudestein, H-Building, Room H16-07
Adres

Erasmus Universiteit Rotterdam
Nederland

Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT)

Biografie

Larissa van der Lugt studeerde in 1996 af in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft (academisch) onderzoeks- en projectmanagementervaring voor ongeveer dertien jaar op het gebied van havens, transport en logistiek. Momenteel is zij als senior onderzoeker bij de afdeling Haveneconomie van de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken bij onderzoeksprojecten op het gebied van haven- en maritieme economie, havenbeheer en havengerelateerde logistieke ontwikkeling. Daarnaast schrijft ze een doctoraat over de strategie van havenautoriteiten. Voordat ze in 2001 bij de Erasmus Universiteit kwam, werkte ze bij het Nederlandse ministerie van Transport (een jaar) en bij een advies- en ingenieursbureau (vier jaar). In al deze functies heeft ze, voornamelijk als projectleider, gewerkt aan onderzoeksprojecten op het gebied van havenbestuur en -organisatie, havenontwikkelingsanalyses, logistieke ketenanalyses, economische impactstudies en implementatieprojecten voor intermodale transportconcepten. Larissa van der Lugt is ook betrokken bij academisch onderwijs op masterniveau, inclusief het begeleiden van Masterstudenten.
In de loop der jaren heeft Larissa van der Lugt een breed netwerk van zowel vooraanstaande professionals op het gebied van havens en logistiek als van academici op het gebied van haveneconomie en -beheer ontwikkeld.

Voornaamste ondezoeksinteresses

Larissa van der Lugt is geïnteresseerd in de volgende onderzoeksthema's:

 • Economische prestaties van zeehavens
 • Economische organisatie en bestuursaspecten van zeehavens
 • Strategie van havengerelateerde economische actoren
 • Problemen met toegang tot het achterland
 • Havengerelateerde logistieke concepten

Huidige en recente onderzoeksprojecten

 • Havenautoriteit Strategie: de analyse van de logische strategische reikwijdte van activiteiten van havenautoriteiten, wetenschappelijk onderzoeksproject (2005 - ...)
 • Ultimate: institutionele analyse van de ontwikkeling van de achterlandnetwerken van de haven (2010 - ...)
 • Dubrovnik: Beoordeling van innovatieve regelingen voor verbeterde achterlandtoegankelijkheid van de haven van Rotterdam (2011 - ...)
 • Flexibiliteit in havenontwikkeling en -beheer (2010 - ...)
 • Twin -hub: op weg naar innovatieve spoorbundelconcepten voor zeehavens (2011 - ..)
 • Ontwikkeling van Port Community System (PCS) tot een nationaal informatieplatform voor logistiek (2011)
 • Snelle scan naar de economische impact van Canal Seine Nord voor Port of Rotterdam (2011)
 • Transumo: onderzoek naar het potentieel voor verbetering van de concurrentiepositie van de haven door Rotterdams via interorganisationele arrangementen in het binnenlands vervoer (2005 - 2010)
 • Havenbedrijf Rotterdam NV: Kosten havencongestie, voortzetting, (2009)
 • Economische visie op de toekomstige ontwikkeling van Mainport Rotterdam: een second opinion over de beleidsnota van de overheid (2009)
 • Verbetering van de spoorconnectiviteit van Zeeland Seaports: een organisatorische en institutionele analyse (2009)
 • Beoordeling van de mogelijke ontwikkeling van het Maritiem Cluster in "de Drechtsteden" (2008)
 • Academisch Centrum voor TransPORTS en Havenbedrijf Rotterdam NV: Coördinatie in de spoorwegsector van de haven: verbetering van efficiëntie en effectiviteit (2008)
 • Projectorganisatie Betuweroute: kosten van tijdelijke aanleg van het spoorwegsysteem van de haven (2007)
 • Gemeente Almere en Haven van Amsterdam: ontwikkelingsstudie voor een binnenhaven in Almere (2007)
 • Havenbedrijf Rotterdam NV: Kosten congestie haven (2007)
 • Interreg: ontwikkeling van internationaal onderzoekplatform over havens en logistiek (2005 - 2007)
 • Haven van Amsterdam: analyse van de impact van prijsdifferentiatie op de vraag naar toegang tot zeehavens (2006)
 • Havenbedrijf Amsterdam: economische risicoanalyse voor toegang tot zeehavens aan Amsterdamse havens (2006)
 • Stimulering van de ontwikkeling van de Europese korte vaart, gefinancierd door de Europese Commissie (2003-2005)
 • Evaluatie van Partners for Roads, een internationaal infrastructuurontwikkelingsprogramma van Rijkswaterstaat (2004)
 • Ontwikkeling van beslissingsondersteunend model voor de make or buy beslissing van de Rotterdamse openbare vervoersmaatschappij RET (2003)
 • Rabobank in-house cursus Sectorports, Transport en logistiek, (2003 - heden)
 • Analyse van beleidsafwegingen voor Rijkswaterstaat in hun rol naar de haven van Rotterdam, (2002)
 • Strategie voor de ontwikkeling van logistieke activiteiten in de haven van Busan, Zuid-Korea: Nederland als casestudy, (2002)
 • Marktanalyse en logistieke ketenanalyse voor de ontwikkeling van een hightech multimodale laadeenheid / container voor de markt van geconditioneerd transport, (2000 - 2002)
 • Marktonderzoek naar het potentieel voor maritieme infrastructuurontwikkeling op het Indiase subcontinent (2001)
 • Economische en milieuanalyse van de sector binnenvaarttankvaart, (2001 - 2002)
 • Logistieke ketenanalyse in de AGF-sector (2000)
 • Werkdocument voor het potentieel van het spoorvervoer, de binnenvaart en de korte vaart van en naar de regio Amsterdam - Noordzeekanaal (1999)
 • Economische impactstudie voor de verbetering / uitbreiding van de nautische toegang in de regio Amsterdam - Noordzeekanaal (1999)
 • Studie van zowel de organisatorische als (transport) infrastructurele aspecten voor de ontwikkeling van een vrije economische zone in Litouwen (1998)
 • Economische en logistieke studie voor de ontwikkeling van een industriële havenlocatie in Egypte (1998)
 • Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een multimodaal bedrijventerrein bij Utrecht, Nederland (1998)
 • Economische impactstudie van de verdieping van een havenkanaal in de haven van Klaipeda, Litouwen (1998)
 • Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een barge-terminal in de Rotterdamse haven (1997)
 • Onderzoek naar de impact van klimaatveranderingen op de binnenvaart: een competitieve analyse tussen binnenvaart, spoorvervoer en wegtransport voor specifieke logistieke ketens onder aanname van verslechterde omstandigheden voor de binnenvaart (1997)
 • Cargo-forecasting, concurrentieanalyse en haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en uitbreiding van de haven van Koper, Slovenië (1996 - 1997)
 • Economische en technische studie van het vervoer en overslag van conventionele lading, haven van Rotterdam (1996)

Onderwijs

Het onderwijzen van zowel afgestudeerde als niet-gegradueerde studenten in de volgende cursussen:

 • Bachelor Seminar Haven- en Transport Economie (ESE)
 • Master Urban Ports and Transport Economics: (ESE)
 • Haveneconomie Economie van het transport- en logistiekbedrijf
 • Master Supply Chain Management (RSM)
 • Ports in Global networks

Contributions to Masterclasses and Executive Education
Supervising Bachelor and Masterstudents

Geselecteerde publicaties

Journal papers and book chapters

 • Van der Horst, M.R., Van der Lugt, L.M. (2011) Coordination mechanisms for improving hinterland accessibility: an empirical analysis in the port of Rotterdam, Maritime Policy and Management, Vol. 38, Nr. 4, pp. 415 - 435
 • Brooks, M., McCalla, R., Pallis, A.A., Van der Lugt, L.M., (2009) Coordination and Cooperation in Strategic Port Management: The Case of Atlantic Canada’s Ports, Canadian transport Journal, forthcoming
 • Brooks, M., Van der Lugt, L.M., (2009) Transatlantic Port Issues, submitted to: Special Issue of Journal of TRF on Transatlantic Issues
 • Governance Structures of Port Authorities in The Netherlands, Research in Transportation Economics, Vol. 17, Devolution, Port Governance and Port performance, ed. M.R. Brooks & K. Cullinane, Elsevier, 2006
 • The changing role of ports as locations for logistics activities, Journal of International Logistics and Trade, Vol. 3, No. 2, 2006

Conference and working papers

 • Van der Lugt, L.M., Rodrigues, S.B., Van den berg, R., The Strategic Role of a Port Authority in its Hinterland Network:  A co-evolution perspective, (2011), IAME Conference paper
 • Van der Lugt, L.M., De Langen, P.W., Hagdorn, L., (2009) Value creation and Value capture in the Ports’ Business Ecosystem, IAME conference paper 2009
 • Van der Horst, M.R., Van der Lugt, L.M., (2009) Coordination in railway hinterland chains: an institutional analysis, IAME Conference paper 2009
 • Van der Lugt, L.M., (2009) European policy on the Rail Freight Market: Competition and Coordination, Working paper for the North American Transport Competitiveness Council, January 2009 No.8
 • Van Der Lugt, L.M., Van der Horst, M.R., (2008) Niet betalen is niet bepalen: contractstructuren in de haven nader bekeken, Column voor Opiniepagina.nl
 • Port Authority Strategy: Beyond the Landlord, IAME Conference 2007
 • Port Authority Strategy, A Research Agenda, World Conference on Ports and Maritime Developments, Rotterdam 2005
 • A stylised container port hierarchy: a theoretical and empirical exploration, IAME Conference, 2002
 • Supply Chain Analysis in the Maritime Reefer market, IAME Conference 2001
 • Strategical Co-operation in Road Transport, Masterthesis, 1996