prof.dr. (Frank) FG van Oort

prof.dr. (Frank) FG van Oort
Full professor Erasmus School of Economics Applied Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T18-45
Email
vanoort@ese.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Bas Karreman, Zhiling Wang & Frank Oort (2020) - Door leenstelsel kiezen havisten vaker studie met hoog verwacht salaris - Economisch-Statistische Berichten, 105 (4792), 550-553
 • P Elhorst, Frank Oort & E Verhoef (2016) - Canon deel 24: Ruimtelijke economie - Economisch-Statistische Berichten, 148-153
 • Frank Oort, ABR (Anet) Weterings, L Nedelkoska & F Neffke (2016) - Arbeidsmobiliteit, skill-gerelateerdheid en stedelijke innovatie - TPEdigitaal, 104-121
 • M Thissen & Frank Oort (2015) - Concurrentiekracht van polycentrische steden - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 1 (96), 16-20
 • L van der Laan & Frank Oort (2003) - ICT-gebruik, footlooseheid en meerkernigheid - Rooilijn, 5, 236-242
 • Frank Oort & L van der Laan (2001) - 2001: A space Odyssey? - Rooilijn, 5, 256-262

 • P McCann, Frank Oort & J Goddard (2017) - The Empirical and Institutional Dimensions of Smart Specialisation - Routledge
 • MJPM Thissen, Frank Oort, D Diodato & Aleid Ruijs (2013) - Regional competitiveness and smart specialization in Europe. Place-based development in international economic networks - Edward Elgar Publishing

 • Frank Oort, E Meijers, M Burger, M Thissen & M Hoogerbrugge (2015) - De concurrentiepositie van Nederlandse steden in netwerkperspectief: van agglomeratiekracht naar netwerkkracht. - Platform31

 • Frank Oort, Nicola Cortinovis, T Dogaru & J Haaren (2020) - Mapping relatedness in European regions - In Quantitative Methods for Place-based Innovation Policy (pp. 45-77) - doi: 10.4337/9781789905519 - Edward Elgar Publishing
 • P McCann & Frank Oort (2019) - Theories of agglomeration and regional economic growth: a historical review - In R Capello & P Nijkamp, Handbook of Regional Growth and Development Theories. Second edition. - Edward Elgar Publishing
 • Martijn Burger, Frank Oort & E Meijers (2019) - Examining spatial structure using gravity models - In L. D'Acci, The Mathematics of Urban Morphology (pp. 471-479) - doi: 10.1007/978-3-030-12381-9_21 - Birkhäuser
 • Frank Oort & MJPM Thissen (2017) - Regional economic competition and place based policies - In Robert Huggins & Piers Thompson, Handbook of regions and competitiveness: contemporary theories and perspectives on economic development (pp. 192-206) - Edward Elgar Publishing
 • P McCann, Frank Oort & J Goddard (2017) - Introduction to the empirical and institutional dimensions of smart specialisation - In The empirical and institutional dimensions of smart specialisation (pp. 1-7) - Routledge
 • MJPM Thissen, Frank Oort & O Ivanova (2017) - Good growth, bad growth: A wake-up call of smart specialisation - In The Empirical and Institutional Dimensions of Smart Specialisation (pp. 81-104) - Routledge
 • T Dogaru, Frank Oort & Nicola Cortinovis (2017) - Smart specialisation and local economic development in Eastern Europe - In The Empirical and Institutional Dimensions of Smart Specialisation (pp. 145-164)
 • Frank Oort, S de Geus & T Dogaru (2016) - Related variety and regional economic growth in a cross-section of European regions - In Second-rank cities in Europe. Structural dynamics and growth potential (pp. 70-87) - Routledge
 • Frank Oort (2015) - Unity in variety? Agglomeration economics beyond the specialization-diversity controversy - In C. Karlsson, M. Andersson & T. Norman, Handbook of research methods and applications in economic geography. (pp. 259-271) - Edward Elgar Publishing
 • Frank Oort (2015) - Stedelijk economisch beleid voor werkgelegenheid en innovatie - In W. Hafkamp, J. Koffijberg, T. Rutjens & T. Teisman, De stad kennen, de stad maken. (pp. 13-17) - Platform
 • Frank Oort & J Lambooy (2014) - Cities, knowledge and innovation - In M. Fischer & P. Nijkamp, Handbook of Regional Science (pp. 475-488) - Springer
 • O Raspe & Frank Oort (2014) - Entrepreneurial opportunity in innovative urban environments - In C. Karlsson, B. Johansson, K. Kobayashi & R. Stough, Knowledge, innovation and space (pp. 29-50) - Edward Elgar Publishing
 • P McCann & Frank Oort (2009) - Theories of agglomeration and regional economic growth: a historical review - In R. Capello & P. Nijkamp, Handbook of regional growth and development theories (pp. 19-32) - Edward Elgar Publishing
 • Frank Oort & FC Stam (2005) - Entrepreneurship and agglomeration economies in the Dutch ICT industry - In I. Johansson, Regions in Competition and Co-operation (pp. 689-718) - University of Trollhattan
 • L van der Laan, Frank Oort & J (Jan) de Boom (2000) - CIT-werkers en -organisaties in ruimtelijk-economisch perspectief - In A. de Grip, S. de Groot, K. Kuipers, H. Scholten & M. Wolbers, De arbeidsmarkt van de toekomst (pp. 212-226) - ROA/NAD
 • GA Knaap, Frank Oort & WF Sleegers (1999) - New firm formation, employment growth and the local environment: empirical observations in South-Holland - In J. Van Dijk & P.H. Pellenberg, Demography of firms. Spatial dynamics of firm behavior. (pp. 426-430) - , Rijksuniversiteit Groningen

 • Frank Oort, N van Geelen & H Thoele (2016) - Towards an evolutionary network approach of cluster policies: skill-relatedness, FDI and multilevel governance in Zuid-Holland, The Netherlands - In Spatial Planning in a Complex World of Change (pp. 186-210) - InPlanning
 • P Elhorst, Frank Oort & E Verhoef (2016) - Ruimtelijke Economie - In Canon van de Economie - ESB Books

 • Frank Oort (2002) - Agglomeration, economic growth and innovation - Spatial analysis of growth- and R&D externalities in the Netherlands - Erasmus University Rotterdam

 • Frank Oort, ABR (Anet) Weterings, L Nedelkoska & F Neffke (2015) - Ruimte geven aan economische vernieuwing. Arbeidsmobiliteit en skill-gerelateerdheid in Nederlandse regio’s. - Den Haag: Ministerie van I&M en Universiteit Utrecht.
 • L van der Laan, J (Jan) de Boom & Frank Oort (2001) - Regionale arbeidsmarkten en de kenniseconomie - Rijksplanalogische Dienst
 • L van der Laan, Frank Oort & J (Jan) de Boom (2000) - Groepsspecifieke implicaties van regionale arbeidsmarktontwikkelingen
 • L van der Laan & Frank Oort (1999) - Werk en economie in Haaglanden; trends en perspectieven - REGIO/RISBO
 • Frank Oort & GA Knaap (1996) - Verklaringsfactoren voor regionale verschillen in inkomens en welvaart in Nederland en de Randstad
 • GA Knaap, Frank Oort & H Scholten (1995) - Een multi-regionaal arbeidsaanbodmodel voor Nederland: theoretische achtergronden en eerste resultaten

 • Frank Oort (17 February 2016) - Arbeidsmarkt de Achilleshiel van de Rotterdamse economie - Interview

 • L van der Laan, J (Jan) de Boom & Frank Oort (2000) - Sweet talking regions - 40th Congress of the European Regional Science Association
 • L van der Laan & Frank Oort (2000) - ICT-werkers en -werkgelegenheid - De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2000
 • L van der Laan & Frank Oort (1999) - Perspectief op werk en grootstedelijke beleidsalternatieven - RSA-Nederlandstalige dag
 • GA Knaap, Frank Oort & WF Sleegers (1998) - New firm formation, employment growth and localised agglomeration; on the usefulness of quantitative indicators - 5th German Dutch seminar on Economic Geography
 • Frank Oort & L van der Laan (1997) - Recent developments in regional labour market theory : the value of the firmographic methods for regional labour demand modeling - 37th Conference of the European Regional Science Association
 • Frank Oort, L van der Laan & GA Knaap (97) - Welvaart, woonomgeving en arbeidsmarktbeleid - Royal

 • Frank van Oort (2017) - Societal Impact Award

Real Estate Economics

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM11033

Urban Economics and Development

Year
2021
Course Code
UMD2081

4.1 Governing Urban Economic Growth

Year
2021
Course Code
FSWBM-8050

Urban Economics

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM11147

Urban Economics

Year
2021
Course Code
MCD001

4.3 Master's thesis/ final res. proj. UG

Year
2021
Course Code
FSWBM-8060

Introduction to Urban and Transport Econ

Year
2021
Course Code
FEB13094

Seminar Regional and Transport Economics

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
FEM11196

 • Martijn Burger

  Structure and Cooptition in Urban Networks
 • Christian Fisch

  Patents and trademarks: Motivations, antecedents, and value in industrialized and emerging markets
 • Zsolt Csafordi

  Skill Relatedness in Cities and Firms

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes