Simulatie- en scenarioanalyse

Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen onverwachte effecten hebben. Het is vooraf moeilijk in te schatten wat het resultaat is van een nieuwe werkwijze. Processimulatie en scenario-analyse bieden uitkomst en brengen de mogelijke effecten in kaart. U kunt denken aan:

  • Vestigingsanalyse
  • Risicoanalyse
  • Effectiviteitsanalyse van beleid