Logistiek management

Nederlandse Transplantatie Stichting

Doorrekenen logistieke organisatie

Achtergrond

Het doorrekenen van de logistieke organisatie leidt voor veel bedrijven tot grote inzichten in verbetermogelijkheden voor de bedrijfsvoering. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is verantwoordelijk voor de coördinatie van orgaantransplantaties. Wanneer een overleden donor beschikbaar komt, wordt een omvangrijke logistieke procedure in gang gezet om de beschikbare organen zo snel mogelijk te alloceren en te transplanteren. De logistieke organisatie is ingericht op regio-indelingen voor transplantatiecoördinatoren, uitnameteams, etcetera. De NTS wil samen met het veld van donatie- en transplantatieprofessionals weten of en hoe de historisch gegroeide regio-indelingen en afspraken kunnen worden verbeterd.

Werkwijze

EQI rekent de logistieke organisatie door binnen een simulatiemodel op basis van historische data. Naast de huidige situatie worden enkele alternatieve scenario’s voor de logistieke organisatie geconstrueerd en doorgerekend. Dit doen zij in nauwe samenwerking met Erasmus School of Health Policy & Management alsmede met transplantatieprofessionals.

Resultaat

De doorrekening van de logistieke organisatie geeft inzicht in de verbetermogelijkheden ten opzichte van de huidige praktijk van de NTS. Door middel van gerichte beleidsaanpassingen is het mogelijk incidentele logistieke problemen te vermijden, kosten te besparen, en de belasting voor betrokken professionals omlaag te brengen. Deze informatie stelt de NTS in staat weloverwogen beleidskeuzes te nemen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 11 68
    • Hoe komt u erachter welke klanten, welke wensen hebben, en hoe u voor iedere groep klanten de meeste toegevoegde waarde kunt bieden? Deze informatie is essentieel bij het (her)ontwerpen van uw product en kan u helpen om uw marktaandeel te maximaliseren. Lees verder...

    • KEPMatch™ identificeert de beste transplantatiemogelijkheden uit miljarden combinaties en draagt bij aan het verhogen van niertransplantaties. lees verder....

    • Wanneer het aanbod beperkt is en vooraf beslissingen dienen te worden genomen over kortingsacties, het organiseren van evenementen en de inzet van personeel, is het van belang de vraag te kunnen prognotiseren.  Ook voor middelgrote bedrijven kan de inzet van (big) data analytics bijzonder waardevol zijn. lees verder....

    • Human Resource heeft veel data ter beschikking. De kans dat men het overzicht verliest en aan de mogelijkheden voorbij gaat is groot. Erasmus Q-Intelligence ontrafelt de brij aan data met behulp van statistische methoden tot bruikbare inzichten die bijdragen aan een betere structuur in uw organisatie.  lees verder....

    • Betrouwbare business indicatoren voorspellen economische veranderingen en stellen u in staat om onderbouwde strategische beslissingen te nemen op macro- en micro-niveau. lees verder....