Trend Forecasting

Business Indicators

Ontwerpen Conjuctuurindicatoren

Achtergrond

Wat zijn (toekomstige) economische ontwikkelingen en hoe speel je daar als overheid of bedrijf gericht op in? In de afgelopen decennia hebben zich grote onevenwichtigheden in de ontwikkeling van de economie voorgedaan. Denk aan het optreden van ‘bubbles’ op het terrein van huizenprijzen, ontwikkeling van de prijzen op grondstoffenmarkten, aandelenprijzen, et cetera.

Het project Conjunctuur – Business Indicators heeft als ambitie het mogelijk te maken dergelijke conjunctuurverschijnselen te voorspellen, er op in te spelen, of misschien zelfs te beheersen. Dit project heeft EQI ter hand kunnen nemen dankzij de ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.

Werkwijze

In dit project worden indicatoren ontwikkeld die enerzijds tijdig op de gevaren van ‘oververhitting’ van deelmarkten duiden en anderzijds indiceren wanneer een kansrijke periode van evenwichtige groei aanstaande is. Aan de basis van het project ligt de doorontwikkeling van een real time en snel beschikbare conjunctuurindicator die is ontworpen door het Econometrisch Instituut: De Econometric Institute Current Indicator of the Economy (EICIE). Door middel van grootschalige patroonherkenning in velerlei gegevensreeksen en sentimentanalyse van nieuwsberichten en sociale media wordt de indicator verbeterd en verfijnd naar economische deelsectoren. 

Resultaat

De in dit project ontwikkelde conjunctuurindicatoren zijn uitermate geschikt voor diepgravende analyse van de economie. Voorbeelden van vragen zijn: hoe is de amplitude van golfbewegingen te reduceren? Hoe kan de economie weerbaar worden voor externe schokken? Maar ook: Is dit een goed investeringsmoment? Daarnaast faciliteren conjunctuurindicatoren het nemen van gegronde real time beslissingen op macro- en micro-niveau. Nagenoeg elke beslisser kan er gebruik van maken, variërend van geïnteresseerden in een koopwoning, (institutionele) beleggers tot managers en beleidsmakers binnen bedrijven en overheden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in dit project?
Stuur dan een e-mail naar 
eqi@ese.eur.nl

Lees meer cases en laat u inspireren door de mogelijkheden van data analytics.