Bekijk het studieprogramma

Geneeskunde

Dit ga je leren

ErasmusArts 2030

ErasmusArts 2030

Met Erasmusarts 2030 introduceert het Erasmus MC een geneeskundeopleiding die klaar is voor de toekomst en die aansluit bij een eigentijdse visie op onderwijs. Maar wat houdt Erasmusarts nou precies in en waarin verschilt het van de bestaande opleiding? Na het zien van de informatieve video ben je helemaal op de hoogte.

Studie in cijfers

12-18u
Contacturen eerstejaars Aantal uur aangeboden per week
93%
Doorstroom naar tweede jaar Binnen deze opleiding
Bekijk alle

Het beste onderwijs, de beste docenten, het grootste ziekenhuis. Voor Geneeskunde moet je in Rotterdam zijn! Theorie en praktijk zijn geordend in thema’s, verdeeld over de drie jaar van de bachelor.

In elk thema volg je de stappen van oorzaak naar klacht naar ziektebeeld naar behandeling. In het thema ‘Oncologie’ bijvoorbeeld passeren de oorzaken, diagnostiek en behandelingen van kanker de revue. Na drie jaar heb je zo alle belangrijkste ziektebeelden actief bestudeerd. Kenmerken van onze opleiding zijn:

  • patiënt-georiënteerd onderwijs: vanaf de eerste colleges ontmoet je patiënten;
  • een gedegen training in wetenschappelijk onderzoek;
  • onderwijs in thema’s;
  • de leerlijn ‘consultvoering’, waarin je leert denken als een dokter;
  • veel aandacht voor attitude en communicatie.

 

Studiebegeleiding

Studeren doe je niet alleen. Van alle kanten staan wij klaar om je verder te helpen. Naast de docenten zijn er de tutoren en de coaches die je begeleiden. Bij de studieadviseurs kun je terecht als je begeleiding of speciale voorzieningen nodig hebt of bij problemen met je studieplanning. Je kunt met de studentendecaan onder andere spreken over financiële zaken. Je tutor wijst je de weg in het eerste jaar en met je coach kun je gedurende je gehele bachelorstudie praten over je professionele ontwikkeling tot arts.

Bindend Studieadvies (BSA)

Beschik je over voldoende inzet, discipline en motivatie? Aan de EUR zorgen we samen dat jij op tijd kunt afstuderen door middel van een actief programma gericht op het voorkomen van studievertraging. Aan het eind van het eerste jaar dien je minimaal 45 ECTS behaald te hebben en ontvang je een bindend studieadvies. Met een positief advies kun je door naar bachelorjaar 2. Zie jij jezelf hier al rondlopen?

Onderwijsvormen

Het onderwijs vindt plaats in de vorm van hoorcolleges, responsiecolleges en vaardigheidsonderwijs. Bij hoorcolleges zijn grote groepen studenten aanwezig. Vaardigheidsonderwijs volg je in kleine groepen, waarin je samenwerkt met medestudenten.

In zelfstudieopdrachten leer je zelfstandig studeren en werken. Bij zelfstudieopdrachten en werkcolleges kun je gebruik maken van ICT. Daarvoor beschikt de faculteit over computerzalen met computers die toegang geven tot het onderwijsnetwerk en internet.

Als student heb je een eigen internetaccount met e-mail waarmee je zowel thuis als in de computerzalen van het Erasmus MC kunt inloggen.

Patiëntgeoriënteerd onderwijs

Dit loopt als een rode draad door je studie, met als doel je het denken en handelen als arts eigen te maken. Je ontwikkelt op een interactieve manier belangrijke ‘klinische vaardigheden’, zoals het afnemen van een anamnese, het verrichten van lichamelijk onderzoek en medische handelingen. En je leert probleemoplossend te denken, een casus presenteren en een behandelplan opstellen voor een ‘simulatie-patiënt’.

Minstens zo belangrijk is het ontwikkelen van een professionele houding, waarbij de sociale en communicatieve vaardigheden horen, die je nodig hebt om met patiënten, collega’s en zorgverleners om te gaan.

Tijdens patiëntdemonstraties in de bachelorfase en het eerste jaar van de masterfase zijn patiënten in de collegezaal aanwezig. De patiënt wordt door docent en studenten geïnterviewd, waarna wordt ingegaan op de theorie achter de ziekte.

De co-schappen die deel uitmaken van de masterfase zijn het zwaartepunt van het patiëntgeoriënteerde onderwijs. In deze fase loop je als co-assistent enkele weken of maanden stage op alle medisch specialistische afdelingen van een ziekenhuis en bij een huisarts.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen