FAQ

Hieronder staat een overzicht van veelgestelde vragen, geordend op onderwerp. Kijk vooral eerst in deze lijst alvorens vragen te mailen. Kun je het antwoord op je vraag/vragen in de FAQ hieronder of elders op de website over de decentrale selectie echt niet vinden, dan kun je een e-mail sturen naar decentraleselectie@erasmusmc.nl.

Vwo-einddiploma met het profiel Natuur en Gezondheid met het vak Natuurkunde of het profiel Natuur en Techniek aangevuld met het vak Biologie. Voor andere gevallen zoals een buitenlande vooropleiding, hbo-propedeuse of onvoldoende vooropleiding, klik hier.

Als je deficiënt bent, kun je gewoon deelnemen aan onze selectie. Je moet op 15 juli voldoen aan de vooropleidingseisen. Deze datum staat los van de deadline inschrijven (15 januari) en de deadline inleveren deelnameformulier (6 februari).

Afhankelijk van je vakkenpakket moet je certificaten op vwo-niveau halen voor de vakken wiskunde (A of B), scheikunde, natuurkunde en biologie. Je kunt deze certificaten halen via CCVX of Staatsexamens. Houd er wel rekening mee dat je uiterlijk 15 juli moet voldoen aan de vooropleidingseisen. 

De vooropleiding bepaalt de route; deze kun je niet zelf kiezen. Met een buitenlandse vooropleiding doorloop je de decentrale selectie via route B.

Je doorloopt dan de decentrale selectie via route B.

Je doorloopt de selectie dan via route B.

Op de voorbeeldformulieren die op de website staan en die je ontvangt bij de handleiding in week 3, kan je precies zien aan welke eisen het bewijsmateriaal moet voldoen.

Nee, het invullen van het deelnameformulier verloopt volledig digitaal.

Helaas is dat niet voldoende. Op een contract staat niet aangegeven hoeveel uur je hebt gewerkt en missen ook vaak de gegevens van een referent. Zie ook de voorbeeldformulieren die op de website staan en die je ontvangt bij de handleiding in week 3. 

 

Je moet van elke activiteit bewijs aanleveren. Op het deelnameformulier mag je één referent noemen, maar op het afzonderlijke bewijsmateriaal moeten de aparte referenten staan. De uren kun je bij elkaar optellen en op het deelnameformulier invullen. 

Als je de taal op het juiste niveau hebt gevolgd in de vastgestelde periode en je hebt hiervan bewijsmateriaal, dan geldt dit als extra prestatie. Het vereiste niveau staat in de handleiding die je in week 3 ontvangt. 

Nee, alleen prestaties die in de afgelopen 2,5 jaar (dus tussen 1 september 2019 en 1 maart 2022) zijn geleverd, mag je gebruiken.

Als jouw school op het bewijsmateriaal aangeeft dat je Gymnasium doet, mag dat. 

Alleen de prestaties die staan aangegeven gelden als extra schoolprestatie. Als jouw prestatie niet staat aangegeven, kun je deze gebruiken bij het onderdeel onderscheidende vaardigheden.

De deadline voor het inleveren van het deelnameformulier is 6 februari. Tot dan heb je de tijd om je cijferlijst te krijgen. Op de cijferlijst mogen cijfers staan die zijn behaald tot en met 14 januari 2022.

Jouw middelbare school levert de lijst aan; je stelt die niet zelf samen. Op de cijferlijst mogen alleen cijfers staan die zijn behaald tot en met 14 januari 2022.

Je moet het overzicht aanleveren dat je krijgt van jouw middelbare school. Hoe de cijfers zijn samengesteld, kan je terugvinden op de website van de VO-raad.

Nee, alle cijfers wegen even zwaar.

Na een tussenjaar doorloop je de selectie via route B. Je geeft dan geen cijfers door.

Directe selectie voor VAVO leerlingen is alleen mogelijk als je de voltijd VAVO volgt en volledig eindexamen doet in het jaar van deelname aan de decentrale selectie. Als je deelcertificaten aan het halen bent via de VAVO is directe selectie niet mogelijk.

Nee, je kan alleen direct geselecteerd worden voor toelating in het jaar van deelname.  

Alleen landen uit de EU, EER en Zwitserland komen in aanmerking voor directe selectie met een buitenlandse vooropleiding. Als je niet in aanmerking komt voor directe selectie, dan doorloop je de selectie via route B. 

In het deelnameformulier omschrijf je de vaardigheden zelf, dat doe je in het Nederlands. Als de activiteiten in het buitenland hebben plaatsgevonden, mogen de vaardigheden op het bewijsmateriaal in het Engels worden omschreven. 

Nee, een stage is onderdeel van jouw opleiding en wordt dus niet uitgevoerd naast een voltijd opleiding.

De kandidaat moet zelf de vaardigheden omschrijven.

Nee, je mag activiteiten alleen samenvoegen als deze zijn uitgevoerd bij dezelfde instantie. 

Als dit voor jou beter uitpakt, dan mag je deze activiteiten als twee aparte aangeven. Je mag ze ook samenvoegen; het gaat erom wat voor jou het beste uitkomt.

Wij willen graag dezelfde informatie hebben die nodig is bij het aanvragen van een topsportregeling

In week 3 ontvang je van ons de link naar het deelnameformulier en een handleiding. Hierin staat duidelijk beschreven wat je waar moet invullen.

Het is aan jou als kandidaat zelf om in te schatten of een activiteit relevant is voor de selectie of niet. Hierover worden vooraf geen uitspraken gedaan.

Die keuze moet jij zelf maken. Je mag er echter maar drie opgeven.

Dit staat duidelijk aangegeven op onze website. 
 

Je kan maar eenmaal deelnemen aan de decentrale selectie in Rotterdam. Alleen als je zakt voor je eindexamen of een deelcertificaat in het jaar van deelname mag je je selectiepoging laten corrigeren. Stuur uiterlijk 1 augustus in het jaar van deelname een verzoek naar decentraleselectie@erasmusmc.nl. Voeg bij je verzoek een bewijs van zakken toe. Je poging zal dan uiterlijk 1 oktober (openstelling Studielink) worden gecorrigeerd.

Het aanmelden voor de decentrale selectie start vanaf 1 oktober voorafgaand aan de start van het studiejaar via Studielink. Aanmelden kan tot en met 15 januari 23:59 uur.

De opleiding Geneeskunde kan helaas geen uitspraken doen over hoe groot de kans voor jou is om geselecteerd te worden, dit is van teveel factoren afhankelijk en niet in te schatten. Elk jaar selecteert de opleiding Geneeskunde die 410 kandidaten, die de selectieprocedure het best hebben doorlopen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen