Erasmus Querido Honours College

Honours-programma van Geneeskunde aan de EUR

Het Erasmus MC gaat voor uitdagend en stimulerend onderwijs en moedigt studenten Geneeskunde aan hun eigen talenten te ontwikkelen. Dit draagt bij aan academische vorming, gekenmerkt door nieuwsgierigheid en een brede oriëntatie op de samenleving die verder reikt dan de collegebanken. Het programma van het Erasmus Querido Honours College (QHC) is ontwikkeld voor toekomstige artsen en onderzoekers met de motivatie om een leidende of grensverleggende rol te spelen in de ontwikkeling van de gezondheidszorg.

Sinds 2008 bestaat het Erasmus QHC-programma voor bachelorstudenten Geneeskunde die er een schepje bovenop willen doen. De studenten die het QHC-programma volgen gaan de uitdagingen niet uit de weg, zoals het volgen van een dubbele masteropleiding. Dit vraagt een extra inspanning naast het Erasmusarts-curriculum. Daar tegenover staat een inspirerend en leerzaam programma vol ontmoetingen met toppers in de wetenschap, de politiek en het openbaar bestuur. Laat deze kans niet aan je voorbijgaan!

Prof.dr. Hans van Leeuwen 
Decaan Erasmus MC

erasmus mc

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen