Deelname

Exclusief en Interactief

Het QHC is ontworpen voor een specifieke groep studenten. Als jij kunt laten zien dat je meer in je mars hebt dan alleen het met succes volgen van het reguliere programma, dan behoor jij tot de beoogde groep studenten. Het QHC wordt gecoördineerd door dr Willy Baarends en dr David van de Vijver. Studenten worden uitgenodigd om te solliciteren op basis van specifieke voorwaarden (link) .
Je krijgt de kans deel uit te maken van een exclusieve klas van (maximaal) 40 studenten die in een zeer gevarieerd programma op hoog niveau, hun academische, maatschappelijke en sociale  vaardigheden zullen ontwikkelen. 
Succesvolle deelname levert een getuigschrift op, ondertekend door de decaan en coördinatoren van het QHC. 

Voorwaarden voor deelname

Vanaf 2019 worden toekomstige eerstejaars studenten op basis van hun 5/6 VWO-cijfers, hun resultaten van decentrale selectie, of op basis van deelname aan Junior Med School uitgenodigd om te solliciteren voor een plaats in het QHC. Selectie vindt plaats op basis van een schriftelijke opdracht, een sollicitatiebrief, en een gesprek met de selectiecommissie.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen