Projecten

No more sleeping pills for the elderly
Mijn Diabetes Mijn Zorg/Weet u wat u slikt?
Studenten geven les over medicatie aan laaggeleterden in de regio.
Mini MedSchool
Geneeskunde voor bassischoolkinderen