Informatiesystemen en communicatiekanalen

Hieronder staan alle informatiesystemen en communicatiekanalen van het Erasmus MC kort uitgelicht. Een handleiding wanneer je welk systeem/kanaal precies inzet lees je hier

Iedere student aan de Erasmus Universiteit heeft een 6-cijferig studentnummer. Dit nummer is persoonsgebonden en staat vermeld op de EUR-collegekaart. Het studentnummer samen met twee initialen is de inlog, ERNA-account genoemd, voor de diverse systemen die binnen het Erasmus MC worden gebruikt (de inlognaam heeft de vorm 123456ab@eur.nl). Aan het studentnummer is tevens een e-mailadres gekoppeld: 123456ab@student.eur.nl. De student kan ervoor kiezen om zijn/haar e-mailadres te wijzigen.

Als student dien je je te houden aan de gedragscode (pdf, versie 01-2019) voor het gebruik van internet en ICT-faciliteiten op het Erasmus MC . Deze gedragscode bevat uitgebreide regels voor het gebruik van alle vormen van digitale informatie.

Communicatie van en met de opleiding verloopt altijd via het officiële universitaire e-mailadres. Studenten zijn er zelf verantwoordelijk voor de informatie die langs deze weg gedeeld wordt, bij te houden. Je kunt de studentenmail automatisch laten doorsturen naar je eigen privéadres. 

Canvas is de digitale leeromgeving van de Erasmus Universiteit en wordt o.a. gebruikt in de opleiding Geneeskunde en de research masters voor onderwijsinhoudelijke informatie. Canvas is met name bedoeld voor studieinhoudelijke informatie wat betreft thema’s en coschappen bij Geneeskunde en de vakken bij de research masters. Elk curriculumonderdeel heeft zijn eigen Canvas-site en door de directe koppeling met OSIRIS worden studenten automatisch ingeschreven voor de juiste vakken. Hier vind je een overzicht van alle courses per studiejaar voor de bachelor en de master Geneeskunde.
De opleidingen Nanobiology, Klinische Technologie en Technical Medicine gebruiken Brightspace, de digitale leeromgeving aan de TU Delft (penvoerder van deze opleidingen).

OSIRIS is het studievoortgangsysteem van de EUR. Op OSIRIS Student kunnen studenten zich  aanmelden voor (her)tentamens, hun studievoortgang bekijken (behaalde cijfers, nog te volgen onderwijs en examenprogramma’s, etc.), diverse (Engelstalige) cijferoverzichten opvragen, bekijken in welke studiegroep hij/zij is geplaatst (via ‘Inschrijven’, ‘Overzicht inschrijvingen’), etc. Inschrijfcodes voor tentamens zijn te vinden in het overzicht examenprogramma of in het studievoortgangsoverzicht. Via OSIRIS worden door het OSC tevens regelmatig belangrijke berichten verzonden.

Het CIS is het Curriculuminformatiesysteem van het Erasmus MC. Het is een managementsysteem waarin alle onderwijsactiviteiten van de opleiding zijn vastgelegd ter ondersteuning van verschillende onderwijsgerelateerde processen. Op dit moment wordt CIS gebruikt voor de opleiding Geneeskunde voor het beheren van de onderwijsinhoud en de bijbehorende meta-informatie. Dit komt neer op het vastleggen van inhoudsbeschrijvingen, leerdoelen, wie de betrokken docenten zijn en logistieke informatie.

CIS is direct toegankelijk voor docenten via een inlog. De themaboeken worden vanuit het CIS gegenereerd en op Canvas geplaatst. Studenten kunnen via Canvas zoeken in het CIS via de knop 'Zoeken in curriculum'.

EPASS is het elektronisch portfoliosysteem (Electronic Portfolio Assessment Support System) dat wordt gebruikt voor de beoordeling en feedback in de coschappen.

Na inschrijving voor een opleiding aan het Erasmus MC ontvangen studenten via het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) een ERNA-account. Met dit account krijgt de student toegang tot alle digitale voorzieningen van de Erasmus Universiteit, waaronder e-mail, het studievoortgangssysteem OSIRIS, MyEUR, 24EUR7 (Office Online) en de elektronische leeromgeving Canvas. Meer informatie over je ERNA-account kun je vinden op MyEUR. Hier kun je ook je wachtwoord veranderen.
Gebruik EduVPN om via VPN toegang te krijgen tot het EUR-netwerk vanuit thuis.

MyEUR is het studenten- en docentenportaal van de EUR. Hier worden alle actuele berichten vanuit diverse communicatiekanalen samengevoegd. Je vindt er links naar de belangrijkste informatiesystemen: Canvas, OSIRIS, SIN-Online, de roosters en webmail. Tevens worden de berichten en updates uit al deze systemen in één overzicht op de startpagina getoond. Je kunt MyEUR aan je eigen wensen aanpassen door widgets te verwijderen of toe te voegen.

Het Erasmus MC gebruikt MyEUR nu voornamelijk als centrale plek voor (vertrouwelijke) documenten, handleidingen en als archief voor bijvoorbeeld de OER uit voorgaande jaren. Op termijn zal MyEUR nog meer gaan fungeren als studenten- en docentenportaal.

De onderwijsroosters kun je in STiP terugvinden (algemeen overzicht) of via My Timetables (persoonlijk rooster). Lees de handleiding op STiP hoe je je eigen persoonlijk rooster kunt instellen.

Scorion is een digitaal portfoliosysteem dat bij de opleiding Geneeskunde wordt gebruikt binnen de bachelor, onder andere voor feedback op professioneel gedrag en bij het onderwijs in Consultvoering.

SIN-Online is jarenlang hét studieinformatienetwerk van de Erasmus Universiteit geweest voor berichten. Een belangrijk deel van de informatievoorziening verliep via dit interne communicatiesysteem. Binnen SIN-Online kunnen studenten zich abonneren op zogenaamde channels en zelf bepalen welke informatie zij ontvangen. Studenten worden automatisch geabonneerd op het channel ‘Erasmus MC Studenten’ en op de channels behorend bij de curriculumonderdelen. 

Sinds de introductie van Canvas als digitale leeromgeving wordt SIN-Online niet meer gebruikt voor onderwijsinhoudelijke informatie. Er worden nog wel berichten geplaatst in bijvoorbeeld algemene channels, zoals het vacaturechannel of channels van studentenorganisaties. Hierop kun je je zelf abonneren via de Subscribe-knop.

Heb je praktische vragen over je studie? Kijk dan in het studieinformatieportaal STiP voor een antwoord op je vraag. Neem voor vragen over STiP of de inhoud hiervan contact op met het Onderwijs Service Centrum (OSC), hun contactgegevens vind je in STiP.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen