Informatiesystemen en communicatiekanalen

Als student gebruik je veel verschillende systemen. Denk aan CANVAS, MyEUR, Osiris en meer. Op deze pagina staan alle informatiesystemen en communicatiekanalen van het Erasmus MC kort uitgelicht.  

Algemene Onderwijssystemen voor Erasmus MC-studenten

Uitleg MyEUR Erasmus MC

Algemene onderwijssystemen

Na inschrijving voor een opleiding aan het Erasmus MC ontvangen studenten via het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) een studentnummer en een ERNA-account. 

Studentnummer

Iedere student aan de Erasmus Universiteit heeft een 6-cijferig studentnummer. Dit nummer is persoonsgebonden en staat vermeld op de EUR-collegekaart. Het studentnummer samen met twee initialen vormt de inloggegevens, ook wel ERNA-account genoemd. 

ERNA-account

Het ERNA-account gebruik je voor diverse systemen die binnen het Erasmus MC worden gebruikt. De inlognaam heeft de vorm 123456ab@eur.nl. Aan het studentnummer is tevens een e-mailadres gekoppeld: 123456ab@student.eur.nl. De student kan ervoor kiezen om het e-mailadres te wijzigen.

Met dit account krijgt de student toegang tot alle digitale voorzieningen van de Erasmus Universiteit, waaronder e-mail, het studievoortgangssysteem OSIRIS, MyEUR, 

Let op! Communicatie van en met de opleiding verloopt altijd via het officiële universitaire e-mailadres. Studenten zijn er zelf verantwoordelijk voor de informatie die langs deze weg gedeeld wordt, bij te houden. Je kunt de studentenmail automatisch laten doorsturen naar je eigen privéadres. 

MyEUR.nl is het intranet voor studenten. Op deze website komen alle berichten uit de verschillende systemen samen. Vrijwel alle communicatie m.b.t. het onderwijs verloopt via Canvas, OSIRIS en de mail. Gebruik MyEUR.nl om snel een overzicht te krijgen van alle berichten uit de verschillende systemen. 

Op myEUR vind je onder andere:   

  • Notificaties uit Canvas, Osiris en meer   
  • Nieuwsberichten over onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg van het Erasmus MC  
  • Evenementen   
  • Directe links naar je studentenmail, STiP, Medische Bibliotheek, je rooster en andere systemen zoals Scorion.   

Kijk eens even rond: www.myeur.nl. Je logt in met je ERNA-account. 

Op STIP vind je antwoord op al je praktische vragen, zoals Waar vind ik informatie over mijn blok? Tot hoe laat is het Onderwijscentrum open? Kan ik voor mijn minor naar het buitenland? Waar is Onderwijsruimte 36?

Ga naar het studieinformatieportaal STiP de antwoorden op je vraag. 

Heb je vragen over STIP of de inhoud hiervan? Neem dan contact op met het Onderwijs en Studentenzaken (O&S). De contactgegevens vind je op STiP.

Canvas is de digitale leeromgeving van de Erasmus Universiteit en wordt gebruikt in de opleiding Geneeskunde en de Research Masters. Canvas is met name bedoeld voor onderwijsinhoudelijke informatie  Elk curriculumonderdeel heeft zijn eigen Canvas-site en door de directe koppeling met OSIRIS word je ook in Canvas automatisch toegevoegd  aan de juiste vakken.  

Bachelor en Master Geneeskunde
Als student geneeskunde (ba/ma) vind je op deze canvaspagina alle courses per studiejaar.

Bachelor en Master Nanobiology, Klinische Technologie en Technical Medicine
De opleidingen Nanobiology, Klinische Technologie en Technical Medicine gebruiken Brightspace, de digitale leeromgeving aan de TU Delft (penvoerder van deze opleidingen).

Je rooster vind je via My Timetables (persoonlijk rooster). Lees de handleiding op STiP hoe je je eigen persoonlijk rooster kunt instellen.

Het CIS is het Curriculuminformatiesysteem van het Erasmus MC. Het is een managementsysteem waarin alle onderwijsactiviteiten van de opleiding zijn vastgelegd. CIS wordt gebruikt voor de opleiding Geneeskunde en enkele Research Masters voor het beheren van de onderwijsinhoud en de bijbehorende meta-informatie, zoals inhoudsbeschrijvingen, leerdoelen, trefwoorden, betrokken docenten en logistieke informatie. Verder kunnen studenten via Canvas zoeken in het CIS middels de knop 'Zoeken in curriculum'. 

Opleiding Geneeskunde: Erasmusarts 2030

De casushandleidingen en weekoverzichten worden vanuit het CIS gegenereerd en op Canvas geplaatst. In de weekoverzichten staat per week al het onderwijs en de bijbehorende zelfstudie beschreven. Ook de casushandleidingen kun je  terugvinden in deze weekoverzichten. 

OSIRIS is het studievoortgangssysteem van de EUR. In OSIRIS Student kun je je aanmelden voor (her)tentamens, je studievoortgang bekijken, diverse (Engelstalige) cijferoverzichten opvragen en bekijken in welke studiegroep je bent geplaatst. Via OSIRIS wordt door het O&S (Onderwijs en Studentenzaken) tevens regelmatig belangrijke berichten verzonden. Deze berichten kun je ook terugvinden via myEUR. 

Voor studenten met een functiebeperking is de voorleessoftware TextAid van ReadSpeaker beschikbaar via de EUR.
Vraag een TextAid account aan via smf@eur.nl of ga naar de website over Studeren met een Functiebeperking.

Ans is een webgebaseerde beoordelingstool voor studenten en docenten. Hierin maak je je toetsen, en kun je je resultaten inzien.

Overige onderwijssystemen voor geneeskundestudenten

EPASS is het elektronisch portfoliosysteem (Electronic Portfolio Assessment Support System) dat wordt gebruikt voor de beoordeling en feedback in de coschappen.

Scorion is een digitaal portfoliosysteem dat bij de opleiding Geneeskunde wordt gebruikt tijdens de coschappen, onder andere voor feedback.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen