Ombudsman

In het Erasmus MC werken we vakkundig met elkaar samen, en we hebben professionele omgangsvormen. Vaak gaat dat goed, echter soms is er een situatie waardoor sociale veiligheid in het geding komt. Dat kan bijvoorbeeld door ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie of discriminatie.

Iedere student en medewerker van het Erasmus MC met de ombudsman in gesprek. Dan wordt besproken wat er aan de hand is en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Dat kan zijn: informeren, verwijzen (bijvoorbeeld naar de mediator), adviseren, bemiddelen of het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek.

Doelstelling
Met het instellen van een onafhankelijke ombudsman beoogt de Raad van Bestuur, naast de al bestaande gremia op het gebied van sociale veiligheid, een onafhankelijke, laagdrempelige en voor alle studenten en medewerkers direct toegankelijke voorziening te creëren, met gezag en bevoegdheden, inclusief een mandaat om onafhankelijk onderzoek te starten. De ombudsman kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over het terrein van sociale veiligheid.

Wie is de ombudsman?
Dat is Mario Buijk. Hij werkt sinds 1996 in het Erasmus MC en is gestart bij de levertransplantatie als Medisch maatschappelijk werker. Later werd hij organisatieadviseur bij ManagementAdvies. Hij heeft teams begeleid bij samenwerkingen en veranderingen. Hierdoor kent hij de organisatie goed. Zijn doel is om met deze functie bij te dragen aan professionele omgangsvormen en een sociaal veilig Erasmus MC.

Werkwijze
Als je contact opneemt om een afspraak te maken kun je snel terecht.
Alles wat bij de ombudsman besproken wordt is vertrouwelijk. Pas na je toestemming kan de ombudsman wederhoor doen of informatie opvragen en/of onderzoek starten.

Contactgegevens ombudsman

E-mailadres
ombudsman@erasmusmc.nl
m.buijk@erasmusmc.nl
Telefoonnummer
010-7030946
Kamer
Na-1415

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen