Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP)

De Commissie Longitudinale Beoordeling Coschappen (CLBC – oude benaming) is in 2007 ingesteld om de voortgang in de coschappen en de professionaliteit van de studenten Geneeskunde nauwgezet te volgen.

In 2017 wordt de commissie Professionele Ontwikkeling ingesteld met als doel de studenten Geneeskunde in de bachelor te begeleiden in hun professionele ontwikkeling. Beide commissies zijn uiteindelijk gefuseerd tot één waardoor de benaming gewijzigd wordt naar de Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP). De nieuwe benaming is per 1 januari 2021 ingegaan.

Wat is het doel van de CLBP?

De CLBP is ontstaan met als doel Geneeskunde studenten in de bachelor en master, daar waar nodig en/of door de student gewenst, professionele begeleiding te bieden gedurende de opleiding. Bijvoorbeeld in de professionele attitude of bij het succesvol afronden van de coschappen. De insteek van de commissie is altijd: ‘zo coachend mogelijk en zo dwingend nodig’. De commissie is een onderdeel van de Examencommissie en zij hebben daarom een nauwe samenwerking.

Wanneer een coassistent in de loop van de coschappen minimaal twee keer een beoordeling ‘beneden niveau' behaalt op één van de discipline-overstijgende rollen of wanneer een student twee of meer beoordelingen ‘twijfelachtig’ voor dezelfde discipline-overstijgende rollen behaalt of wanneer het portfolio met een onvoldoende beoordeeld is, wordt dit voorgelegd aan de CLBP. Deze commissie bepaalt vervolgens of de student de EC voor de longitudinale beoordeling krijgt toegekend én, wanneer dit niet het geval is, hoe de student de EC alsnog kan krijgen. De commissie treedt ook op bij melding van onprofessioneel gedrag tijdens de studie in de bachelor en master. Deze meldingen kunnen gedaan worden door zowel docenten, (mede)studenten en overige Erasmus MC gerelateerde contacten inclusief patiënten.

Op verzoek kan de CLBP ook bij problematisch professioneel functioneren tijdens het Masteronderzoek ingeschakeld worden.

Voor nadere informatie over de procedure die gehanteerd wordt door de CLBP, zie de OER Bachelor Geneeskunde en OER Master Geneeskunde.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen