Examencommissie

De Examencommissie Erasmus MC is ingesteld voor studenten die staan ingeschreven voor

 • De bacheloropleiding Geneeskunde
 • De masteropleiding Geneeskunde
 • De researchmasteropleiding Health Sciences
 • De researchmasteropleiding Clinical Research
 • De researchmasteropleiding Infection & Immunity
 • De researchmasteropleiding Molecular Medicine
 • De researchmasteropleiding Neuroscience
 • De researchmasteropleiding Genomics in Society 
 • De post-initiële masteropleiding Health Sciences
 • Het premasterprogramma Geneeskunde

Of voor studenten die een deel van één van deze opleidingen volgen.

Studeer je Klinische Technologie of Nanobiology?

De Examencommissie behandelt onder andere:

 • Vrijstellingsverzoeken
 • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
 • Verlenging geldigheidsduur van tentamenresultaten
 • Volgen van een extra vak
 • Verzoeken m.b.t. de coschappen

De Examencommissie onderzoekt fraudemeldingen en kan besluiten fraude te sanctioneren. Verder is de Examencommissie betrokken bij het uibrengen van het bindend studieadvies voor bachelorstudenten Geneeskunde. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (R&R) staan de regels beschreven aan welke voorwaarden een verzoek aan de Examencommissie moet voldoen. Voor meer informatie en de genoemde documenten, zie de pagina Regels en Richtlijnen.

Verzoek indienen?

Verzoeken aan de examencommissie dienen per 4 september 2023 te worden aangevraagd via OSIRIS Zaak.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen