Examencommissie

De Examencommissie Erasmus MC is ingesteld voor studenten die staan ingeschreven voor

 • De bacheloropleiding Geneeskunde
 • De masteropleiding Geneeskunde
 • De researchmasteropleiding Health Sciences
 • De researchmasteropleiding Clinical Research
 • De researchmasteropleiding Infection & Immunity
 • De researchmasteropleiding Molecular Medicine
 • De researchmasteropleiding Neuroscience
 • De researchmasteropleiding Genomics in Society 
 • De post-initiële masteropleiding Health Sciences
 • Het premasterprogramma Geneeskunde

Of voor studenten die een deel van één van deze opleidingen volgen.

Studeer je Klinische Technologie of Nanobiology?

De Examencommissie behandelt onder andere:

 • Vrijstellingsverzoeken
 • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
 • Verlenging geldigheidsduur van tentamenresultaten
 • Volgen van een extra vak
 • Verzoeken m.b.t. de coschappen

De Examencommissie onderzoekt fraudemeldingen en kan besluiten fraude te sanctioneren. Verder is de Examencommissie betrokken bij het uibrengen van het bindend studieadvies voor bachelorstudenten Geneeskunde. In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (R&R) staan de regels beschreven aan welke voorwaarden een verzoek aan de Examencommissie moet voldoen. Voor meer informatie en de genoemde documenten, zie de pagina Regels en Richtlijnen,

Houd bij het indienen van je verzoek aan de Examencommissie rekening met de volgende punten: 

 • Je kunt uitsluitend digitaal geschreven, goed gedocumenteerde verzoeken indienen via examencommissie@erasmusmc.nl als het Geneeskunde betreft, of via examinationboard@erasmusmc.nl als het een Research Master betreft 
 • Verstuur je verzoek vanuit je studentenmailadres  
 • Ontvangst van een verzoek krijg je bevestigd op je studentenmailadres 
 • De termijn voor de afhandeling van verzoeken bedraagt 6 weken 
 • Besluiten van de Examencommissie ontvang je per e-mail op het studentenmailadres 
 • Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen 

Formuleer je verzoek zo concreet mogelijk. 

Volledige verzoeken bevatten onder andere: 

 • Je naam en studentnummer en welke opleiding het betreft

 • De redenen van het verzoek

 • Het betreffende onderdeel van je studie 

 • Je motivatie gepaard gaande met bewijsstukken en een mogelijk voorstel 

 • Of er al eerder afspraken zijn gemaakt met de studieadviseurs of de studentendecaan en of zij door de Examencommissie om advies gevraagd mogen worden. Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden die een belemmering vormen voor de voortgang van je studie, die niet zijn vermeld in je brief, kunnen daar gemeld worden 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen