Commissie Longitudinale Beoordeling Coschappen

De Commissie Longitudinale Beoordeling Coschappen (CLBC) is enkele jaren geleden ingesteld om de voortgang in de coschappen van alle studenten nauwgezet te volgen. Wanneer een coassistent in de loop van de coschappen minimaal twee keer een beoordeling ‘beneden niveau' behaalt op één van de discipline-overstijgende rollen of wanneer een student twee of meer beoordelingen ‘twijfel’ voor dezelfde competentie behaalt of wanneer het portfolio met een onvoldoende beoordeeld is, wordt dit voorgelegd aan de CLBC. Deze commissie bepaalt vervolgens of de student de EC voor de longitudinale beoordeling krijgt toegekend én, wanneer dit niet het geval is, hoe de student de EC alsnog kan verkrijgen.

Voor nadere informatie over de procedure die gehanteerd wordt door de CLBC, zie de OER Master Geneeskunde.