Projectinformatie & Contact

CRSP Projectinfo & contact header

Missie

Deze COVID-19 pandemie forceert de wereld in een wereldwijde samenwerking om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het Nanobiology-programma nodigt iedereen uit die zich bij ons wil aansluiten in de strijd. Onze uitdaging is om onze kennis, expertise en energie in te zetten om bij te dragen aan het begrijpen van en reageren op deze en toekomstige pandemieën. De studenten, promovendi en medewerkers van de betrokken universiteiten stappen treden op als inter- en transdisciplinaire pioniers voor de ontwikkeling van robuuste adaptieve maatregelen om de COVID-19-crisis evenals toekomstige crises te bestrijden.

Visie

Door onze ideeën en expertise, studenten en medewerkers, onderzoek en onderwijsprocessen samen te brengen, kunnen we een diepgaand begrip ontwikkelen van de huidige COVID-19-pandemie en ontwerpen voor de bestrijding van de huidige én toekomstige epidemieën. We zullen het ontwerp adagium 'fail fast and learn fast' volgen. Een (toekomstige) mitigatiestrategie, waarin volledige integratie van evolutionaire verandering van het virus, epidemiologische inzichten, mitigatiestrategieën en overeenkomstig samenwerkings- en beslissingsgedrag centraal staat. Dit zal dan ook leiden tot robuuste adaptieve mitigatiestrategieën, waarbij continu in samenwerking wordt geleerd.

Strategie

We hebben deze real-time convergentie in gang gezet met zes open source projecten, die openstaan voor BSc-studenten, MSc-studenten, promovendi en postdocs. We zullen de resultaten van deze projecten regelmatig bij elkaar brengen, om te leren en te delen, zodat we op elkaars werk kunnen voortbouwen. We zullen de resultaten delen met iedereen die geïnteresseerd is in direct gebruik of constructieve opmerkingen en suggesties voor verbetering.

Partners van het project

Studenten van

 • Nanobiology Program (TU Delft & Erasmus MC); 
 • Life Science and Technology Program (Leiden University & TU Delft) Communication Design for Innovation Program (TU Delft); 
 • Applied Physics Program (TU Delft);
 • Querido Honours College (Erasmus MC); 
 • Infection and Immunity Research Master (Erasmus MC); 
 • Complex System Engineering and Management Program (TU Delft); 
 • Medicine Program (Erasmus MC and Utrecht University); 
 • Pharmacy Program (Erasmus MC); 
 • Architecture Program (TU Delft).

Onderzoekers en docenten van

 • Department of Radiation, Science and Technology (TU Delft); 
 • Department of Bionanocience (TU Delft);
 • Department of Pathology (Erasmus MC); 
 • Department of Chemical Engineering (TU Delft); 
 • Department of Molecular Genetics (Erasmus MC); 
 • Department of Viroscience (Erasmus MC); 
 • Department of Radiology and Nuclear Medicine (Erasmus MC); 
 • Department of Cell Biology (Erasmus MC);
 • Department of Developmental Biology (Erasmus MC).

Projectorganisatie

Programmacoördinator: Julie Nonnekens 
Faculteitscontact: Inês Machado Chaves
Erasmus MC Querido Honors College contact: Willy Baarends 
Nanobiology en ESA contact: Johanna Colgrove
Educatie & samenwerking: Maarten van der Sanden
Onderwijsassistent: Dalia Aljawaheri
Communicatie: Daniël Sommers

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen