Collegekaart

Je ontvangt eenmalig een collegekaart

Je krijgt een collegekaart bij de start van je eerste opleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Je collegekaart geldt voor de gehele duur van je studie(s) als officiële legitimatie voor de Erasmus Universiteit Rotterdam: daarom is het verplicht om een pasfoto te uploaden bij je inschrijving.

Op je collegekaart staat je pasfoto. Voor het uploaden van een digitale pasfoto ontvang je per email een weblink van ons. Heb je hulp nodig bij het uploaden, lees dan de Handleiding Uploaden Pasfoto.

Binnen twee weken na afronding van  je inschrijving wordt de collegekaart per post naar je Nederlandse correspondentieadres gestuurd. Heb je een internationaal correspondentieadres opgegeven, dan sturen de kaart naar je opleiding. Je opleiding informeert je over op welke wijze zij de kaart aan je uitreiken.

Je ontvangt elk jaar een bewijs van inschrijving

Nadat je je inschrijving hebt afgerond, verandert de status van je inschrijfverzoek in Studielink naar 'ingeschreven' en krijg je een bewijs van inschrijving.

  • Nieuwe student?   Erasmus Universiteit stuurt je bewijs van inschrijving mee met de collegekaart  binnen twee weken na afronding van je inschrijving.
  • Herinschrijver? Ben jij een herinschrijver, dan kun je je bewijs van inschrijving in zowel het Nederlands als in het Engels downloaden en printen via Osiris Student.

Een bewijs van inschrijving kun je gebruiken voor organisaties (bijv. een verzekeringsmaatschappij, bank) die daar om vragen. Heb je een extra bewijs van inschrijving nodig, dan kun je dit downloaden en printen via Osiris Student.

Let op: het bewijs van inschrijving vermeldt voor cursisten bij de inschrijfvorm altijd ‘voltijd’. Als jij ingeschreven staat als deeltijd cursist, dan staat dit niet op je inschrijfbewijs. Uiteraard staat de inschrijfvorm wel goed vermeld in ons inschrijfsysteem.

Wat kun je met de collegekaart?

Het is verstandig om de collegekaart altijd mee te nemen naar de universiteit. Er kan naar gevraagd worden bij bijvoorbeeld de toegang tot colleges. Ook is het één van de legitimatiebewijzen bij schriftelijke tentamens. Tenslotte is de collegekaart je lenerspas bij de universiteitsbibliotheek.

Hoe vraag je een nieuwe collegekaart aan in geval van verlies of diefstal?

Bij verlies van de  collegekaart wordt de vinder vriendelijk verzocht de kaart op te sturen naar:

Erasmus Universiteit Rotterdam
Team In- Uitschrijven & Bekostiging
Antwoordnummer 2791
3000 VB Rotterdam.

Een nieuwe kaart vraag je aan bij de balie van het ESSC tegen betaling van € 10. Een nieuwe kaart is gratis als je via een proces verbaal kunt aantonen dat je collegekaart is gestolen of wanneer je langer dan 1 jaar niet ingeschreven hebt gestaan bij de EUR.

Een nieuwe collegekaart kopen tegen betaling van € 10,- kan ook online.

Betalen op het ESSC is alleen mogelijk met PIN of creditcard.

Wat te doen als je geen collegekaart hebt ontvangen?

Wel aan alle inschrijfverplichtingen voldaan, maar geen collegekaart ontvangen? Neem dan contact op met het ESSC