Verklaringen aanvragen

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Machtiging afhalen documenten door een derde persoon

Indien je een derde persoon wilt machtigen om een van de onderstaande documenten in jouw naam in ontvangst te nemen dien je zelf van te voren een ingevulde machtiging aan de gemachtigde te sturen of te geven.

De gemachtigde dient dit geprinte document samen met een geprinte kopie van je legitimatiebewijs mee te brengen naar het ESSC. Daarnaast dient de gemachtigd zich te identificeren bij het ESSC.

Digitaal aanvragen of laten invullen

Neem contact op met het ESSC: contactgegevens ESSC.

Voor je studie

Heb je een extra bewijs van inschrijving nodig? Deze kun je zelf aanmaken, downloaden en printen via Osiris Student.
Heb je een officiële gestempelde versie nodig? Deze kun je afhalen bij de balie van het ESSC.

Als je aan de EUR als student bent ingeschreven en je daarnaast je in wilt schrijven voor een tweede en parallelle studie aan een andere universiteit heb je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' nodig. Zie deze pagina voor meer informatie, en dien direct een aanvraag in.

Tijdens je studie

Soms vraagt een instantie je om een formulier door de universiteit te laten invullen en ondertekenen waarop bevestigt wordt dat je een EUR-student of -alumnus bent. De EUR helpt je hier graag bij, maar hou er rekening mee dat niet alle formulieren zonder meer worden ondertekend. Zie het overzicht van alle formulieren die de EUR zonder meer ondertekent.
Je kunt het ESSC een scan van het formulier in kwestie mailen, waarna je doorgaans binnen vijf werkdagen een ondertekend en gestempeld exemplaar per post thuisgestuurd krijgt. Let erop dat je geen gegevens invult die door de universiteit ingevuld moeten worden.
Je mag het ESSC ook bezoeken en de ondertekening en stempeling ter plekke regelen. Let erop dat je geen gegevens invult die door de universiteit ingevuld moeten worden.

Heb je een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst nodig welke je aan de Erasmus Universiteit hebt behaald, dan is deze persoonlijk te verkrijgen via het Erasmus Studenten Service Centrum.

Wanneer je de kopie per post of per e-mail wilt ontvangen, is het noodzakelijk om contact op te nemen met het team Studievoortgang & diplomering.


Onderstaand de e-mailadressen van de verschillende faculteiten:
Erasmus School of Economics: spd.ese@eur.nl
Rotterdam School of Management: spd.rsm@eur.nl
Erasmus School of Law: spd.esl@eur.nl
Erasmus School of Health Policy and Management: spd.sf@eur.nl
Erasmus School of History, Culture and Communication: spd.sf@eur.nl
Erasmus School of Social and Behavioral Sciences: spd.sf@eur.nl
Erasmus School of Philosophy: spd.sf@eur.nl

Het algemene telefoonnummer van Studievoortgang & diplomering is 010-408 27 26.

Voor een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst voor studenten van het Erasmus MC of het EUC kan je contact opnemen met de betreffende instelling:

Erasmus MC: osc@erasmusmc.nl
Erasmus University College: eucoffice@euc.eur.nl

Einde van je studie

Als je gedurende de periode tussen de goedgekeurde diploma aanvraag en de daadwerkelijke diploma-uitreiking aan een derde partij dient te bewijzen dat je bent afgestudeerd heb je een afstudeerverklaring nodig. Deze officiële verklaring ontvang je automatisch per e-mail van het Team Studievoortgang & Diplomering nadat jouw slaagdatum is geregistreerd in Osiris.

Na afloop van je studie

Studenten en alumni kunnen tegenwoordig zélf een uittreksel diplomagegevens genereren en printen vanuit Duo. Dit document heeft in het maatschappelijk verkeer dezelfde waarde als wat voorheen bekendstond als een gewaarmerkte kopie van het diploma.
Wil je toch een gewaarmerkte kopie van je diploma van de Erasmus Universiteit? Deze kan je laten maken bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum. Neem hiervoor jouw originele diploma mee naar de balie van het ESSC. Diploma's van andere instellingen worden niet gewaarmerkt door de Erasmus Universiteit. 
Daarnaast kunnen EUR-studenten en -alumni zich ook aanmelden voor het Examenregister, wat inzage in diplomagegevens nog makkelijker maakt.

Zie onze webpagina over diploma verificatie voor meer informatie over het uittreksel diplomagegevens, het examenregister, en handmatige diploma verificatie.

Heb je een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst nodig welke je aan de Erasmus Universiteit hebt behaald, dan is deze persoonlijk te verkrijgen via het Erasmus Studenten Service Centrum.

Wanneer je de kopie per post of per e-mail wilt ontvangen, is het noodzakelijk om contact op te nemen met het team Studievoortgang & diplomering.
Onderstaand de e-mailadressen van de verschillende faculteiten:

Erasmus School of Economics: spd.ese@eur.nl
Rotterdam School of Management: spd.rsm@eur.nl
Erasmus School of Law: spd.esl@eur.nl
Overige faculteiten: spd.sf@eur.nl

Het algemene telefoonnummer van Studievoortgang & diplomering is 010-408 27 26.

Je bent je diploma kwijt of verloren. Een diploma wordt éénmaal uitgegeven, wij kunnen en mogen dus geen nieuw diploma voor je uitdraaien. Wel kan je een verklaring krijgen waarin staat dat jij je diploma hebt behaald.

Voor meer informatie over het verkrijgen van een afstudeerverklaring kun je contact opnemen met het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC).

Formulieren die het ESSC invult en ondertekent

Behorende bij 'Formulieren externe partijen laten ondertekenen'

Land

Instantie

Formulier bestemd voor:

België

Acerta. Sociaal Verzekeringsfonds

Kinderbijslag

België

ADMB

Kinderbijslag

België (Europese Gemeenschappen)

Kinderbijslagfonds Securex

Kinderbijslag

België (Europese Gemeenschappen)

Kinderbijslagfonds V.E.V.

Kinderbijslag

Duitsland

Verordening inzake sociale zekerheid EER

Kinderbijslag

Frankrijk

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement superieur et de la recherche

Studiebeurs

Nederland

AEGON

Wezenpensioen

Nederland

Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro

Wezenpensioen

Nederland

Delta Lloyd

Wezenspensioen

Nederland

DSW Zorgverzekeraar

Medeverzekering

Nederland

Informatie Beheer Groep

Bezwaarschrift naar aanleiding van controle op de inschrijving

Nederland

OHRA

Studenten ziektekostenverzekering / Studenten Standaardpakketpolis

Nederland

PNO

Ziektekosten

Nederland

PVF Nederland

Wezenpensioen

Nederland

SFB Pensioenen

Wezenpensioen

Nederland

SVB

Wezenuitkering

Nederland

Zilveren Kruis

Medeverzekering

Suriname

Surinam Airways

Student Declaration

Verenigde Staten

Federal Family Education Loan Program

In-school Deferment Request

 

Verenigde Naties

Studiebeurs

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen