Verklaringen aanvragen

Machtiging afhalen documenten door een derde persoon

Indien je een derde persoon wilt machtigen om een van de onderstaande documenten in jouw naam in ontvangst te nemen dien je zelf van te voren een ingevulde machtiging hiertoe in te dienen. Het indienen van deze machtiging kan in persoon bij het ESSC, of door een scan van het ingevulde formulier per mail bij het Team Studievoortgang & Diplomering (SV&D) in te dienen.

Voor je studie

 • Heb je een extra bewijs van inschrijving nodig? Deze kun je zelf aanmaken, downloaden en printen via Osiris Student.
  Heb je een officiële gestempelde versie nodig? Deze kun je afhalen bij de balie van het ESSC.

 • Als je aan de EUR als student bent ingeschreven en je daarnaast je in wilt schrijven voor een tweede en parallelle studie aan een andere universiteit heb je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' nodig. Zie deze pagina voor meer informatie, en dien direct een aanvraag in.

Tijdens je studie

 • Het aanvragen van een duplicaat collegekaart kun je online doen, of in persoon bij de balie van het ESSC regelen. Dit kost 10 euro, te betalen middels PIN (geen toeslag) of credit card. Cash betalingen worden niet geaccepteerd.
  Ingeval van diefstal hoef je niet te betalen voor een nieuwe collegekaart. Hiervoor moet je je vervangende collegekaart wel in persoon bij het ESSC ophalen en daarbij een afschrift van je aangifte van de diefstal in kwestie bij de politie tonen.

 • Soms vraagt een instantie je om een formulier door de universiteit te laten invullen en ondertekenen waarop bevestigt wordt dat je een EUR-student of -alumnus bent. De EUR helpt je hier graag bij, maar hou er rekening mee dat niet alle formulieren zonder meer worden ondertekend. Zie het overzicht van alle formulieren die de EUR zonder meer ondertekent.
  Je kunt het ESSC een scan van het formulier in kwestie mailen, waarna je doorgaans binnen vijf werkdagen een ondertekend en gestempeld exemplaar per post thuisgestuurd krijgt. Let erop dat je geen gegevens invult die door de universiteit ingevuld moeten worden.
  Je mag het ESSC ook bezoeken en de ondertekening en stempeling ter plekke regelen. Let erop dat je geen gegevens invult die door de universiteit ingevuld moeten worden.

Einde van je studie

 • Indien je gedurende de periode tussen de aanvraag van je afstuderen en de daadwerkelijke diploma uitreiking aan een derde partij dient te bewijzen dat je bent afgestudeerd kan je een afstudeerverklaring aanvragen. Deze kan pas aangevraagd worden als je examendatum in
  Osiris is verwerkt, controleer dit voordat je je aanvraag indient.

  Hier vind je de contactgegevens van de examenadministraties van de diverse faculteiten.

Na afloop van je studie

 • Studenten en alumni kunnen tegenwoordig zélf een uittreksel diplomagegevens genereren en printen vanuit Duo. Dit document heeft in het maatschappelijk verkeer dezelfde waarde als wat voorheen bekendstond als een gewaarmerkte kopie van het diploma.
  Wil je toch een gewaarmerkte kopie van je diploma van de Erasmus Universiteit? Deze kan je laten maken bij de balie van het Erasmus Studenten Service Centrum. Neem hiervoor jouw originele diploma mee naar de balie van het ESSC. Diploma's van andere instellingen worden niet gewaarmerkt door de Erasmus Universiteit. 
  Daarnaast kunnen EUR-studenten en -alumni zich ook aanmelden voor het Examenregister, wat inzage in diplomagegevens nog makkelijker maakt.

  Zie onze webpagina over diploma verificatie voor meer informatie over het uittreksel diplomagegevens, het examenregister, en handmatige diploma verificatie.

Formulieren die het ESSC invult en ondertekent

Behorende bij 'Formulieren externe partijen laten ondertekenen'

Land

Instantie

Formulier bestemd voor:

België

Acerta. Sociaal Verzekeringsfonds

Kinderbijslag

België

ADMB

Kinderbijslag

België (Europese Gemeenschappen)

Kinderbijslagfonds Securex

Kinderbijslag

België (Europese Gemeenschappen)

Kinderbijslagfonds V.E.V.

Kinderbijslag

Duitsland

Verordening inzake sociale zekerheid EER

Kinderbijslag

Frankrijk

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement superieur et de la recherche

Studiebeurs

Nederland

AEGON

Wezenpensioen

Nederland

Bedrijfstakpensioenfonds Metalektro

Wezenpensioen

Nederland

Delta Lloyd

Wezenspensioen

Nederland

DSW Zorgverzekeraar

Medeverzekering

Nederland

Informatie Beheer Groep

Bewaarschrift naar aanleiding van controle op de inschrijving

Nederland

Ohra

Studenten ziektekostenverzekering / Studenten Standaardpakketpolis

Nederland

PNO

Ziektekosten

Nederland

PVF Nederland

Wezenpensioen

Nederland

SFB Pensioenen

Wezenpensioen

Nederland

SVB

Wezenuitkering

Nederland

Zilveren Kruis

Medeverzekering

Suriname

Surinam Airways

Student Declaration

Verenigde Staten

Federal Family Education Loan Program

In-school Deferment Request

 

Verenigde Naties

Studiebeurs