Studiestaken en omzwaaien

Students on campus Erasmus University Rotterdam

Twijfel je of je de juiste studie hebt gekozen of wil je stoppen met studeren? Lees deze pagina dan goed door. Stoppen of wisselen van studie brengt veel gevolgen met zich mee en het is belangrijk dat je niks over het hoofd ziet.

Je huidige opleiding is niet helemaal wat je ervan verwachtte, wat nu? Doorloop de verschillende stappen van onze zelfstudiepagina. Op deze pagina's leer je meer over jouw keuzeproces en welke aspecten hierop van invloed zijn. Mocht je na deze zelfstudie nog steeds niet weten wat je moet doen, geef je dan op voor de workshop Studie Switch. Kijk op myeur.nl voor het actuele aanbod.

Heb je het gevoel dat het wisselen of beëindigen van je studie met meer dingen samenhangt? Dan is het wellicht verstandig om hierover te praten. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) werken verschillende professionals die jou verder kunnen helpen.

Als je twijfelt over de studie die je nu volgt, kun je een afspraak maken met de studieadviseur van je huidige opleiding. De studieadviseur kan de studieresultaten met je doornemen en beoordelen of je zorgen wat betreft de studievoortgang reëel zijn. Daarnaast kan de studieadviseur een beeld geven van de nog te leveren studieprestaties en met je bespreken of het zinvol is je studie voort te zetten.
Mocht je al weten dat je wilt wisselen, kan het ook nuttig zijn om contact op te nemen met de studieadviseur van je faculteit naar keuze. Je kunt dan bijvoorbeeld de toelatingseisen, mogelijke vrijstellingen, de structuur van de studie, de inhoud van bepaalde vakken, de keuzevakken en de beroepsperspectieven bespreken. Ook is het vaak mogelijk om via de studieadviseur contacten te leggen met studenten of colleges bij te wonen.
Kijk hier voor informatie over studieadviseurs.

Voor het verhelderen en oplossen van problemen bij het studeren is een oriënterend gesprek met een studentendecaan vaak een goed begin. Je kunt advies krijgen over de eerste stappen op weg naar een nieuwe of hernieuwde studiekeuze: doorgaan met de huidige opleiding, onderbreken of staken van de studie, of oriënteren op een nieuwe studie. Wanneer dit laatste het geval is, kan je bijvoorbeeld samen met de studentendecaan onderzoeken of het WO of hbo beter bij jou past en kan je een beroepentest maken, wat je weer op weg helpt bij het kiezen van een opleiding. Je kunt met de studentendecaan alles op een rijtje zetten wat betreft de gevolgen voor inschrijving, collegegeld en studiefinanciering. Indien nodig kan de studentendecaan je doorverwijzen naar een studieadviseur of universiteitspsycholoog.
Kijk hier voor informatie over studentendecanen.

Wanneer je kampt met persoonlijke problemen of met problemen rond het studeren van psychische aard, kun je een beroep doen op de universiteitspsychologen. Zij kunnen je bij persoonlijke problemen op deskundige wijze helpen of zorg dragen voor een verwijzing naar een andere instantie. Ook kun je bij hen terecht in geval van moeilijkheden met het studeren zelf, zoals uitstelgedrag of met het afleggen van tentamens. Bekijk het overzicht workshops & trainingen voor de diverse opties. Het gaat hierbij niet direct om de inhoudelijke kant van de studie, maar in de eerste plaats om het studeren zelf. Kijk hier voor informatie over Universiteitspsychologen.

Wanneer je hebt besloten dat je wilt stoppen met of switchen van je opleiding, komen daar administratieve gevolgen bij kijken. Zo moet je alle wijzigingen op tijd doorgeven aan DUO en is het belangrijk de regels voor het kiezen van een nieuwe studie goed door te nemen.

Geef aan DUO door dat je je hebt uitgeschreven als je van DUO studiefinanciering, lening en/of OV-reisproduct ontvangt. 

 • Beëindiging van je inschrijving en teruggave van collegegeld. Wanneer je besluit je studie te staken dien je dit te doen via Studielink (www.studielink.nl). Studenten geneeskunde dienen hun uitschrijving ook te melden bij het Diensten Centrum Onderwijs (DCO) van het Erasmus MC. Beëindiging van de inschrijving en teruggave van collegegeld zijn alleen op een beperkt aantal gronden mogelijk, zoals:
  • In het eerste jaar van inschrijving van het eerste jaar van de bacheloropleiding.
  • Wegens ziekte of bijzondere familieomstandigheden.
  • Wegens wachttijd voor deelname aan de co-schappen.
  • Om andere redenen, ter beoordeling van het College van Bestuur.
  • Na het behalen van een einddiploma (bachelor, master, artsenbul).

Zie voor meer informatie de site over Uitschrijven.

-

Als omzwaaier moet je aan DUO in Groningen doorgeven dat je van opleiding verandert. Je kunt dit regelen via internet. Ga naar: www.duo.nl. Op de openingspagina kies je ‘Direct iets regelen’ en vervolgens ‘Wijzigen’. Je kunt aangeven op welke datum een studie wordt beëindigd en met ingang van welke datum een andere studie wordt gestart. Voor de maanden die je niet staat ingeschreven, heb je geen recht op studiefinanciering. De studiefinanciering wordt pas weer voortgezet als je als voltijd student aan de nieuwe studie begint.

Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO.

 • Tip: houd er rekening mee, dat je bij een negatief bindend studieadvies niet mag inschrijven voor de opleiding waarvoor dat advies is uitgebracht.
 • Wanneer je aan een nieuwe bacheloropleiding in het hoger onderwijs wil beginnen moet je je aanmelden via www.studielink.nl. Dit geldt ook voor een opleiding binnen de EUR, zelfs binnen de eigen faculteit. Houd rekening met de volgende zaken:
  • Nadere vooropleidingseisen: voor Geneeskunde en sommige bacheloropleidingen zijn bepaalde profielen of vakken verplicht.
  • Bij sommige opleidingen is er een numerus fixus en selectie.
 • Kijk hier voor meer informatie over de opleidingen aan de EUR. Voor eventuele vrijstellingen voor vakken die je in de afgebroken studie hebt behaald, is het verstandig om je door de studieadviseur van de toekomstige studie daarover te laten informeren.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen