Toelating

Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG

Als gevolg van de coronacrises en de beperkende maatregelen kunnen sommige studenten die vanuit een HBO-opleiding willen doorstromen naar een universitaire bachelor een kleine vertraging oplopen. In deze bijzondere omstandigheden staat ESHPM toe dat studenten niet worden belemmerd bij het starten van de Bachelor Gezondheidswetenschappen, BMG. Dit betekent in aanvulling op de reguliere toelatingseisen het volgende:

 

HBO-propedeuse – WO-bachelor

Voor studenten die willen overstappen van een HBO-propedeuse naar WO-bachelor geldt het volgende:

 • Het HBO-bachelorprogramma stelt een ‘haalbaarheidsadvies’ op (deadline 1 augustus), waarmee de vraag wordt beantwoord of redelijkerwijs kan worden verwacht dat de student voor 1 januari 2023 de HBO-propedeuse heeft afgerond.
 • Dit advies wordt onderzocht en afgewogen tegen de studielast van het bachelorprogramma. Daarmee wordt door ESHPM een besluit genomen over de voorwaardelijke toelaatbaarheid van de student. Er is geen beroep mogelijk.
 • Als de HBO-propedeuse niet voor 1 januari 2023 is afgerond, wordt de student uitgesloten van verdere deelname aan het bachelorprogramma in studiejaar 2022-2023.
 • Studenten die in het academisch jaar 2020-2021 of 2021-2022 zijn toegelaten voor een bachelor op basis van de zachte knip en hun HBO-propedeuse nog niet hebben behaald op 1 januari 2022, kunnen pas opnieuw instromen in het bachelorprogramma in studiejaar 2022-2023 als zij voor 31 augustus 2021 hun HBO-propedeuse hebben behaald. Behaalde cijfers in studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 blijven geldig.

Toelatingseisen

Vwo-profiel

Alle vwo-profielen met wiskunde bieden toelating tot de bachelor.

Hbo/wo propedeuse of einddiploma

Ook met een propedeuse of einddiploma van een erkende universitaire of hbo-opleiding kun je je voor Gezondheidswetenschappen, BMG inschrijven. Je moet wel wiskunde op vwo-niveau hebben gehaald. Beschik je over een einddiploma dan is de pre-master Gezondheidswetenschappen, BMG wellicht een mogelijkheid voor je.

Bij een propedeuse van een erkende hbo-opleiding geef dan in Studielink aan dat de toelaat gevende vooropleiding HBO is.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlandse vooropleiding met goed gevolg afgerond, dan geldt er een andere deadline (zie Feiten & Cijfers). Voor vragen neem contact op met het Admissions Office van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

21 jaar of ouder

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste vooropleiding? Dan kun je in bepaalde gevallen toch de bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen, BMG volgen. Je moet dan deelnemen aan een toelatingsonderzoek (het colloquium doctum) om aan te tonen dat je het niveau van de opleiding aankunt. Meer informatie vind je hier.

Wiskunde

Let wel op dat je wiskunde op vwo-niveau moet beheersen voor aanvang van de bachelor. Je kunt je gewoon aanmelden voor de bachelor, ook al ben je nog niet in het bezit van je wiskundecertificaat. Vermeld wel bij inschrijving dat je bezig bent om het te halen en dat je op het moment van aanvang van de bachelor in het bezit zult zijn van het wiskundecertificaat. Als je het certificaat hebt ontvangen, stuur je hier een kopie van naar hetzelfde adres als waar je je hebt aangemeld.

Er zijn verschillende manieren om jouw wiskunde op te halen.

 • Deficiëntietoets wiskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

  Je kunt een deficiëntietoets wiskunde maken bij het Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC). Als je een voldoende haalt voor deze toets, krijg je een getuigschrift waarmee je kunt aantonen dat jouw wiskundekennis op het vereiste niveau is. N.B. De deficiëntietoets aan de EUR omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op de toets.
  » Klik voor meer informatie op de website van het Erasmus Studenten Service Centrum.
 • De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX)

  De Centrale Commissie biedt het Voortentamen Wiskunde aan. Als je het tentamen met een voldoende behaalt, krijg je een testimonium waarmee je aantoont dat jouw wiskundekennis op voldoende niveau is. N.B. Het Voortentamen Wiskunde omvat geen cursus wiskunde. Je moet je dus zelfstandig of op een andere manier voorbereiden op het tentamen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van De Centrale Commissies Voortentamen.
 • Boswell-Bèta

  Boswell-Bèta (voorheen James Boswell Instituut) biedt verschillende mogelijkheden aan om je wiskundekennis op te halen.
  » Kijk voor meer informatie op de website van het Boswell-Bèta.

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen