Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM), onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, is toonaangevend in onderwijs en onderzoek op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg in Nederland en ver daarbuiten. Bekijk de video om een indruk te krijgen van het internationale karakter van ESHPM.

Redelijke vergoeding dure taaislijmziektepil is denkbaar

Maandag, 12 juni 2017

Het niet vergoeden van Orkambi voor patiënten met taaislijmziekte heeft veel stof in de media doen opwaaien.  Prof.dr. Carin Uyl, hoogleraar evaluatie van zorg aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam, ziet de meerwaarde van Orkambi voor patiënten. Dit middel verdient een plaats in het basispakket, aldus prof. Uyl.

Een 'pay for performance'-afspraak, oftewel de uitkomst van een behandeling meenemen in het al dan niet vergoeden van een middel, is met een gevalideerde test goed mogelijk. Als de patiënt baat heeft bij de behandeling, dan betaalt de zorgverzekeraar. Als de behandeling niet aanslaat zijn de kosten voor de fabrikant.

Nationaal Programma Ouderenzorg waardevol

Donderdag, 8 juni 2017

Voor verbetering van zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen is in de
periode 2008-2016 het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) door ZonMw uitgevoerd. Onderzoekers van het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) en het NIVEL hebben de activiteiten van het NPO geëvalueerd en concluderen dat het programma waardevol is voor de praktijk.