Onderzoeksteam

 • Marjolijn Heerings
  Marjolijn Heerings

  Erasmus School of Health Policy & Management

 • Dr. Hester van de Bovenkamp
  Hester van de Bovenkamp

  Erasmus School of Health Policy & Management

 • Roland Bal
  Roland Bal

  Erasmus School of Health Policy & Management

 • Marielle van Esch
  Mariëlle van Esch

  Zorgbelang Inlclusief

 • André Bloem

  Zorgbelang Inlclusief

 • Mieke Cardol
  Mieke Cardol

  Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam

Partners:

Mariëlle van Esch en André Bloem zijn als projectleider bij Zorgbelang Inclusief betrokken bij het ontwikkelen van de tool ‘Als je het ons vraagt’.  Mariëlle faciliteerden de groepsgesprekken tijdens het ontwikkelen en evalueren van de tool. Mariëlle en André dachten mee bij de ontwikkeling van de tool ‘Als je het ons vraagt’ zodat deze goed aansluit bij de behoefte van zorgaanbieders om aan de kwaliteit van de zorgrelatie te werken.

Zorgbelang Inclusief streeft naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Wij ondersteunen opdrachtgevers op het gebied van de gezondheidszorg, langdurige zorg, Wmo, GGZ, jeugdhulp, participatiewet en op het gebied van leefbaarheid. Het perspectief en de ervaringen van mensen waar het om gaat, staan altijd voorop. Onze kennis daarover en van de methodieken om deze ervaringen tot verbeteringen te laten leiden, vormen de basis voor onze diensten. Daarnaast bieden wij burgers onafhankelijk advies en ondersteuning via Adviespunt Zorgbelang

Mieke Cardol is sinds 2012 lector Disability Studies bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Met haar lectoraat wil Mieke Cardol een bijdrage leveren aan gelijke kansen en mogelijkheden, participatie en belonging van mensen met een beperking in onze diverse samenleving. Mieke dacht mee bij de ontwikkeling van de tool ‘als je het ons vraagt’ zodat deze mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking in staat stelt om mee te praten over dilemma’s in de zorgrelatie en te participeren in kwaliteitsverbetering.

Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam voert praktijkgericht onderzoek uit om de zorgpraktijk te innoveren. De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe in kwantiteit en verandert in kwaliteit. Innovatie van zorg is daarom een urgent onderwerp. Eenvoudig is het niet, want de sector zorg is van oudsher eerder reactief dan vooruitstrevend. Bij de aanpak van de zorgvernieuwing wordt gekozen voor invalshoeken die in onderzoeksclusters zijn ondergebracht, gericht op het ontwikkelen en verspreiden van kennis. In elk onderzoek staat de burger met een aandoening of beperking centraal: levert het direct of indirect een bijdrage aan wat belangrijk is vanuit hun perspectief? Daarnaast is er steeds expliciet aandacht voor de rol, de werkwijze en de competenties van de zorgprofessional. Tenslotte is er in onderzoek van het kenniscentrum altijd aandacht voor de rol van cultuur, bijvoorbeeld die verbonden met diversiteit en leefomgeving.

Zorgorganisatie Pameijer hielp bij het ontwikkelen van de tool ‘Als je het ons vraagt’. Alice Hammink, Audry van Vulpen, Jamel Lange en Neeltje Andeweg zijn betrokken bij de ontwikkeling van de tool. Twee woonteams waren bereid de onderzoeker te laten mee kijken. Medewerkers, ervaringsdeskundigen, cliënten en naasten deelden hun ervaringen met de woonzorg. Twee andere woonteams gaan aan de slag met de tool ‘Als je het ons vraagt’ om deze te evalueren.

Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent. Dat drijft ons elke dag. Wij geloven namelijk dat iedereen ertoe doet. En dat onze samenleving pas een samenleving is als we doen wat het woord betekent: samen leven.

Zorgorganisatie Laurens hielp bij het ontwikkelen van de tool ‘Als je het ons vraagt’. Een thuiszorgteam was bereid om de onderzoeker te laten mee kijken. Medewerkers, cliënten en naasten deelden hun ervaringen met de thuiszorg. Een ander thuiszorgteam gaat aan de slag met de tool ‘Als je het ons vraagt’ om deze te evalueren.

Duizenden ouderen in Rotterdam en omstreken vertrouwen dagelijks op de zorg van bijna 6.000 betrokken zorgprofessionals van Laurens. Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste levensfase. Laurens thuiszorg heeft ruim 90 thuiszorgteams in Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Barendrecht en Hoogvliet. Laurens geeft de juiste zorg en ondersteuning aan huis. Wij werken met kleine teams bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.

Theater Babel Rotterdam ontwikkelde de films voor de tool ‘Als je het ons vraagt’. Paul Röttger bedacht het concept voor de films en regisseerde de acteurs; Erik-Ward Geerlings bewerkte het onderzoeksmateriaal tot monologen; Dominique Mol en Wilbert Slagboom verzorgden de productie; Claudine Pantophlet, Geertje Kreuk, Rick Bouwens & Wilbert Slagboom coachte de acteurs; Ruben Peters verzorgde camera en montage en Elmar Peters het geluid.

Theater Babel Rotterdam speelt jaarlijks 135 voorstellingen. In de Karavaan volgen 35 acteurs met en zonder beperking 3 dagen per week, 30 weken per jaar trainingen. Daarnaast wordt gerepeteerd en spelen zij in onze producties. Van reguliere voorstellingen als ‘Van J. naar Jessica‘ en theaterateliers waarin de ontmoeting met ‘de ander’ centraal staat. In onze Academie kan iedereen terecht die zich wil ontwikkelen in (inclusief) theater, van beginner tot professioneel. We bieden cursussen aan en in ons kenniscentrum ontwikkelen we een methodiek voor inclusief theater maken.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen