Onderwijs

Studenten in het zorgdomein ontwikkelen zich tot reflectieve professionals. De films over dilemma’s in de woon- en thuiszorg kunnen daarin bijdragen. Zo zijn studenten Social Work, Ergotherapie en Verpleegkunde aan de Hogeschool van Rotterdam en studenten Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in gesprek gegaan over dilemma’s bij het stimuleren van eigen regie en zelfredzaamheid na het bekijken van een aantal films. Dat stimuleert de reflectie bij studenten:

“Onderwijs over zelfmanagement, donderdagmiddag, tweede jaars ergotherapiestudenten. De studenten leren over Disability Studies en kritisch denken over ontwikkelingen in de zorg. Wie heeft bijvoorbeeld bedacht dat zelfmanagement belangrijk is, en waarom? En wat betekent dit voor mensen die het moeten doen? Zij kijken naar twee filmpjes, een van iemand met een verstandelijke beperking en een van een zorgverlener. Verwarring…. Hoe kunnen perspectieven van zorgverleners en mensen met een beperking zo verschillend zijn? Tot nu toe leek het perspectief van de zorgverlener de waarheid, want immers onderbouwd door wetenschappelijke literatuur, maar nu twijfelen ze, er is dus meer dan een waarheid??? En wat is dan goede zorg, wat kan de professional nu doen?”

Ook geven de films aanleiding voor gesprekken met studenten over andere vormen van dataverzameling en onderzoekpresentatie. Zo zijn de films getoond in een gastcollege aan studenten Antropologie van de Universiteit Utrecht binnen het vak Multimedia Ethnography, aan studenten Social Work van de Hogeschool van Amsterdam als inspiratie voor hun afstudeeronderzoek, en aan studenten Geondheidszorg en Social Work van Hogeschool Rotterdam als inspiratie voor minor onderzoek.

Naast films geven ervaringsverhalen in boekvorm inzicht in de complexe leefwereld van cliënten en naasten. ESHPM beheert een collectie van ruim 5000 ervaringsverhalen in boekvorm. Studenten Gezondheidswetenschappen hebben onderzocht wat voor cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische kwetsbaarheid en hun verwanten belangrijk is in de zorg. Ook deze verhalen zijn van toegevoegde waarde in opleidingen van zorgmedewerkers omdat ze belangrijke inzichten bieden in de belevingswereld van patiënten.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen